Snøskredvarsel for Jotunheimen lørdag 16.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile fokksnøflak i leområder. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I høyfjellet vil vind danne ferske fokksnøflak i NØ-vendte fjellsider. Vedvarende svake lag kan være mulig å påvirke der den gamle fokksnøen er tynn/myk. Lavere ned i terrenget vil mildværet fortsatt svekke bindinger i snødekket, men med gradvis synkende temperaturer vil dette skredproblemet være avtagende.
I høyden over ca 1200-1300 moh har det kommet tørr nysnø. Sterk vind har mange steder lagt opp ferske fokksnøflak i fjellsider vendt mot N-Ø. Utbredelsen på ferske fokksnøflak er økende med høyden. På de mest vindutsatte stedene er det lokalt avblåst ned til gammel fokksnø og skarelag. Lavere ned i terrenget er snødekket vindpåvirket i mindre grad, men isteden påvirket av mildvær og regn.
Det finnes kantkornlag nede i snødekket i store deler av regionen. Mest aktuelt er kantkorn som ligger nedføyket innad i fokksnø og kantkorn over skarelag. Det er også observert kantkorn og begerkrystaller ned mot bakken mange steder. Det finnes lommer med rim flere steder nede i snødekket.
Det er observert flere mindre løssnø og flakskred i siste par dager, feks ved Lom og Tyin.
Det har stort sett vært oppholdsvær i regionen siste døgn. Det ble observert drønn i snøen ved Vang fredag formiddag. På Juvasshytta var det 2 plussgrader fredag formiddag.
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest.
-5 °C til 1 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh.
Skyet.
Mest vind i NV del.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra vest om formiddagen.
-12 °C til -1 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til lørdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / LOM

Snø

16.02.2019 kl. 15:05

1025 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Mildvær, +2 og vått ca 900 moh. Snødekket gjennomfuktes under 1150 moh, men gradvis overgang til tørrsnø / lett fuktig snø over 1350 moh. Det har dannet seg et smelteskarelag som er delvis i overflaten eller overføyket av lett fuktig fokksnø. Skarelaget er sprøtt og brytende og mange steder er det tørr laus snø under. Innsynkning til fots: 40 cm. Fokksnø på glatt skare og nedføyket laus snø er hovedproblemene her. Det lause snølaget ligger mellom et smelteskare - og et vindskarelag, og er mest interessant å følge med på framover. Ingen bruddforplantning i dette laget,men responerer på blokktesten og spadeprøven. Noen steder er det kantkorn/ beger mot bakken, under skarelaget. Ingen ferske skred observert. Ved overgang til kaldt vær, så kan det utvikles kantkorn mellom to skarelag nær overflaten. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 181414

Jotunheimen / LOM

Snø

16.02.2019 kl. 13:05

1297 moh

Albert (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Øverste del av NØ-vendt profil: Øverst: 1 cm F / tørr/fuktig; skare, lett brytende, 2 cm; så tynn hinne av lausere snø oppå 3 cm vindskade; og så P fast fokksnø, tørr, nedover minst 1 meter. Brudd ved LBT går i sjiktet ved spaden.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Slik bryter det på 7-8 middels harde slag på LBT. Samme utslag ved spadeprøve.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Flere tester - ingen bruddforplantning i et lag lausere snø mellom et sprøtt smelteskarelag og et lag vindskare.

Vær

Snø 0 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer Kun sporadisk nedbør og såvidt lett snøfokk i vindkast. Det har gitt noen flekker fokksnø på skare.

Tester

ECTN14@12cmQ2 God Herjet litt med dette laget med store og mindre flater, men ingen bruddforplantning her.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ over 1400 moh Trolig større mektighet i fokksnøpartier høgere opp og der vinden tar mest.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø over 1400 moh

Snødekke

Skare Fuktig

ObsID: 181404

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

16.02.2019 kl. 13:00

1652 moh

Ørjan (****)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

17. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

ObsID: 181483

Jotunheimen / LOM

Snø

16.02.2019 kl. 12:40

1115 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Gamle skredmasser i front. Snøfordeling i Leirdalen bak.

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 4 - Svært store. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø. Over 1500 moh Gammelt skred som trolig løsnet ved starten av mildværsperioden. Utløp fra ca 1500 ned til ca 1100 moh.

ObsID: 181389

Jotunheimen / LOM

Snø

16.02.2019 kl. 12:27

1094 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Fuktig nysnø blir liggende fra ca 1350 moh.

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Snødybde gjelder forsenkninger og leheng. Vekslende fast fuktig og drenert snødekke og smelteomvandlet laus snøoverflate.

ObsID: 181386

Jotunheimen / VANG

Snø

15.02.2019 kl. 12:55

1060 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Even@obskorps

Skredaktivitet

15. feb. 6-12 Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S

ObsID: 181196

Jotunheimen / VANG

Snø

15.02.2019 kl. 12:20

1295 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 2 °C 5 m/s fra SV ↗ 30% skyer Mildværet har påvirket snøen in overflaten. Lagdeling er fortsatt inn takt. Litt fukt i snødekket, men ingen store ansamlinger av vann. Vil kanskje ha antydning til dette i solutsatte bratte heng

Tester

ECTPV@20cmQ1 Dårlig

ECTPV@23cmQ2 Dårlig Gikk på kantkorn

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh

Snødekke

37 cm totalt Ikke snøfokk Skare Fuktig Sola tar! Stor forskjell i hardhet på snøoverflaten nå. Påvirker også muligheten for å trigge svake lag. Fått drønn på tynnere dekke med litt solpåvirking (myk skare)

Snøprofil

10 cm P/1F- MFcl 0 mm/0 mm D-M, 10 cm 1F-P RGlr 0 mm/0 mm M, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm M, 12 cm K MFcr/FC 0 mm/0 mm D-M Skiktovergang, 2 cm F DH 2 mm/0 mm D-M 1 test knyttet til snøprofilen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kantkorn er aktive! Kommer lett i brudd med forplantning (Q1-Q2) snøen er fordelt ujevnt av vinden og problemet er å finne i varmepåvirket fokksnø mot Ø/SØ/NØ. Sola virker bra på snøen og øker nok FG i utsatte heng. På 1300moh er snøen fortsatt varmepåvirka, men lagdeling er inntakt og aktiv. På rette plasser vil jeg anta at skred kan bli opp i str 3. Ikke nådd grensa for tørr snø i dag. Kalde temperatur og utståling på natta vil holde kantkorn i takt. Trenger mer smelt for å ta knekken på det. Varslet faregrad er riktig Enig i varsel dersom fokksnø i høyden et aktuelt

ObsID: 181187

Jotunheimen / VANG

Snø

15.02.2019 kl. 12:05

1295 moh

Even@obskorps (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 181181

Jotunheimen / VANG

Snø

15.02.2019 kl. 11:30

1269 moh

emilso (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 1 °C 2 m/s fra V → 10% skyer

Tester

ECTP12@43cmQ2

Snødekke

Skare Våt

Snøprofil

1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm P MFcl 1 mm/0 mm V, 3 cm P RG 0 mm/0 mm V, 20 cm P RG 0 mm/0 mm M-W, 2 cm 4F RG/DF 0 mm/0 mm M-W, 7 cm P RG 0 mm/0 mm M-W, 6 cm P FCxr 1 mm/0 mm M-W, 1 cm 1F FCxr 1 mm/0 mm V, 4 cm P MFcr/MFpc 0 mm/0 mm W, 12 cm 1F FCxr 1 mm/0 mm M, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 17 cm 1F FCxr 1 mm/0 mm D-M, 1 cm 1F FCxr 2 mm/0 mm D, 7 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 59 cm P/1F FCxr 2 mm/0 mm -0,1 °C @ 0 cm, 0 °C @ 45 cm, -0,4 °C @ 50 cm, -1,1 °C @ 55 cm, -1,4 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 65 cm, -2 °C @ 75 cm, -2 °C @ 85 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 181209

Jotunheimen / VANG

Snø

15.02.2019 kl. 11:20

1265 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Skredet er øverst i bildet, ovenfor skredtårnet. Skredmasser nedenfor tårnet er fra skredkontroll.

Skredhendelse

13. feb 04:21 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1262 moh og sluttet på 1232 moh Leområder Observert på webkamera 15. februar. Tror skredet har gått naturlig natt til onsdag 13. febuar, men det kan også ha blitt utløst under skredkontroll på skredtårnet Langøddin på dagen onsdag.

ObsID: 181167

Jotunheimen / VANG

Snø

15.02.2019 kl. 11:20

1194 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP2@35cmQ1 Dårlig Går på neføyka kantkorn

Skredproblem

Våte flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 2500 moh

Snødekke

1 cm totalt Ikke snøfokk Skare Fuktig

Snøprofil

4 cm P/P-K MF/RGlr 0 mm/0 mm M, 15 cm P RG/MFcl 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 1 mm/2 mm D-M Skarelag, 30 cm 4F/P RG/MFcl 0 mm/0 mm, 35 cm P 0 mm/0 mm, 4F FC/MFcr 0 mm/0 mm D-M Skiktovergang 0 °C @ 0 cm, -0,2 °C @ 10 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -1,1 °C @ 30 cm, -1,2 °C @ 40 cm, -1,3 °C @ 50 cm

ObsID: 181169

Jotunheimen / VANG

Snø

15.02.2019 kl. 10:42

1178 moh

Even@obskorps (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Overgang søkk til rygg

ObsID: 181142

Jotunheimen / VANG

Snø

15.02.2019 kl. 10:39

1176 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS

Skredhendelse

13. feb 04:41 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1176 moh og sluttet på 1143 moh Brattheng Antas gått i forbindelse med vestavær og snø natt til onsdag. Ser ikke utløp, derfor usikker på størrelse. Henget tilsier størrerlse maks 1,5.

ObsID: 181141

Jotunheimen / VANG

Snø

15.02.2019 kl. 10:34

1158 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Mulig solutløst løssnøskred. Tyinstølen i forgrunnen.

Skredhendelse

15. feb 09:35 Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1144 moh og sluttet på 1116 moh Opphopning av vann i/over lag i snødekket Mulig solutløst vått løssnøskred. Stanset umiddelbart ved terrengutflating.

ObsID: 181140

Jotunheimen / VANG

Snø

15.02.2019 kl. 10:14

1060 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Even@obskorps

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Brattheng i østlig himmelretning.

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ. Over 1200 moh

ObsID: 181130

Jotunheimen / VANG

Snø

15.02.2019 kl. 10:02

1145 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Bilde tatt fra vegen, omlag 250m til skredtunga

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør 4 °C 8 m/s fra SV ↗ 5% skyer

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ. Over 1400 moh Antar det gikk i går pga innlasting og mildvær

ObsID: 181126

Jotunheimen / VANG

Snø

15.02.2019 kl. 09:07

897 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

62 cm totalt 0 cm nysnø Våt løssnø Våt

ObsID: 181102

Jotunheimen / VANG

Snø

14.02.2019 kl. 11:55

835 moh

Even@obskorps (***)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 2 stk str 1 skred gått pga skavelbrudd/innlasting. Under skørsnøse

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø, SØ. Mellom 1200 moh og 900 moh Usikker på eksakt tidspunkt, men la ikke merke til skredet på veg opp til Tyin

ObsID: 180947

Jotunheimen / VANG

Snø

14.02.2019 kl. 11:34

1124 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Even@obskorps

Tester

CTM@60cmQ2 Middels Beger/kant ve bakken

ObsID: 180937

Jotunheimen / VANG

Snø

14.02.2019 kl. 11:24

1124 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTM12@60cmQ2 Middels Kant/beger mot bakken

CTE5@40cmQ1 Dårlig Heller mot Q2. Kantkorn over skare.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Spesielt på tynt snødekke

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Snøprofil

40 cm 1F/4F RG/MF 0 mm/0 mm M, 2 cm 4F FC 2 mm/3 mm D Skarelag, 25 cm K/ F-4F MFcr/DHpr 0 mm/0 mm M Rimlag 1 test knyttet til snøprofilen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Høyere temp og fuktighet svekker bindinger i dekket. Regn og +grader opp til 1200. Stoppet her pga sikt og økende vind. Vil anta at 0 punkt ligger en plass mellom 1300-1400, og at fokksnøproblematikken finnes her. Hovedproblem opp til 1200 er kantkorn over skarelag og kant/beger. Tilførsel av fukt vil øke faren på disse to problemene. Foreløpig lite spenninger i snødekket. Fuktig snø til bakken, men ingen store ansamlinger av vann enda. Ingen synlig snøtransport i høyden. Økende regn og høy temp vil holde faregraden betydelig. Vil anta at vann vil kunne mette snøen på sikt. Økende sig i snødekket vil skape spenningene, så mulig fjernutløsning kan være aktuelt. Varslet faregrad er riktig Syntes varsel stemmer bra.

ObsID: 180965

Jotunheimen / VANG

Snø

14.02.2019 kl. 11:06

1243 moh

Even@obskorps (***)

Vær

Regn 0 °C 15 m/s 90% skyer

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 1300 moh Våt løssnø Våt

ObsID: 180929

Jotunheimen / VANG

Snø

14.02.2019 kl. 10:22

1170 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Even@obskorps

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Usikker på når, men tydelige sprekker i snødekket her

ObsID: 180917

Jotunheimen / VANG

Snø

14.02.2019 kl. 10:22

1233 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God

Snøprofil

10 cm 1F MF/RG 0 mm/0 mm M, 25 cm 1F/P RG/MF 0 mm/0 mm M, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm M, 20 cm 1F/P MFcl/FC 0 mm/0 mm M, 20 cm K MFcr/DHpr 0 mm/3 mm M div skarelag med kant/beger innimellom. Mest kritisk ved bakken og over øverste skarelag -0,5 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -2,3 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 77 cm

ObsID: 180953

Jotunheimen / VANG

Snø

14.02.2019 kl. 10:01

1088 moh

Even@obskorps (***)

Vær

Yr 1 °C 10 m/s fra V → 100% skyer Tilskyende fuktig vær med mye vind. Får se hvor høyt det er forsvarlig å gå i dag

ObsID: 180913

Jotunheimen / VANG

Snø

13.02.2019 kl. 15:11

1217 moh

Fjellboms (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Fjellboms Kommentar:  På Sløtafjell ved Eidsbugarden og høyere opp/lenger bak mot Langeskavelen
ObsID: 180777

Jotunheimen / VANG

Snø

13.02.2019 kl. 14:57

1163 moh

Fjellboms (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fjellboms

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 180776

Jotunheimen / VANG

Snø

13.02.2019 kl. 14:31

1081 moh

Fjellboms (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Fjellboms
ObsID: 180768

Jotunheimen / VANG

Snø

13.02.2019 kl. 12:48

1117 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS

Skredhendelse

13. feb 12:48 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1117 moh og sluttet på 1088 moh 60 m bred bruddkant Leområder Gamle Varden Str 1,5. Gikk over halve veien.

ObsID: 180815

Jotunheimen / VANG

Snø

13.02.2019 kl. 12:25

1181 moh

paul@wyssen (***)

Skredhendelse

13. feb 12:25 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1181 moh og sluttet på 1157 moh 70 m bred bruddkant Leområder Mel 1

ObsID: 180814

Jotunheimen / VANG

Snø

13.02.2019 kl. 12:02

1269 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS

Ulykke/hendelse

Gikk over vei mens veien var stengt. Snø Påvirket ingenting Vei

Skredhendelse

13. feb 12:02 Tørt flakskred 3 - Store Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1305 moh og sluttet på 1090 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 50 cm høy og 200 m bred bruddkant Leområder Mel 2 Gikk på overflate kant på 2,5 uker gammel snøoverflate. I øvre deler gikk også deler av skredet på VSL ved skare fra 10. januar. Skredet gikk over vei.

ObsID: 180811

Jotunheimen / VANG

Snø

13.02.2019 kl. 11:33

1211 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS

Skredhendelse

13. feb 11:32 Tørt flakskred 3 - Store Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1188 moh og sluttet på 1083 moh 240 m bred bruddkant Leområder Støl 2 Gikk over vei og 20 m ut på vannet.

ObsID: 180810

Jotunheimen / VANG

Snø

13.02.2019 kl. 11:32

1196 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Skredmasser fra Støl 1 til venstre.

Skredhendelse

13. feb 11:32 Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1197 moh og sluttet på 1132 moh 150 m bred bruddkant Leområder Støl 1

ObsID: 180809

Jotunheimen / VANG

Snø

13.02.2019 kl. 11:15

1185 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Sørlig del av skredet.

Skredhendelse

13. feb 11:15 Tørt flakskred 3 - Store Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1179 moh og sluttet på 1108 moh 200 m bred bruddkant Brattheng Langøddin Mot str 3.

ObsID: 180808

Jotunheimen / VANG

Snø

13.02.2019 kl. 10:59

1204 moh

paul@wyssen (***)

Skredhendelse

13. feb 04:59 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1224 moh Leområder Tyinstølen brattheng Observert under snøskredkontroll onsdag.

ObsID: 181153

Jotunheimen / VANG

Snø

13.02.2019 kl. 10:57

1219 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Bilde tatt fredag 15. februar. Det naturlig utløste skredet er til VENSTRE for den tydelige bruddkanten synlig vertikalt midt i bildet.

Skredhendelse

13. feb 04:57 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1217 moh Leområder Observert under skredkontroll onsdag.

ObsID: 181152

Jotunheimen / VANG

Snø

13.02.2019 kl. 10:50

1171 moh

paul@wyssen (***)

Skredhendelse

13. feb 10:50 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1183 moh Leområder Skog 1 Skred i skredløpet gikk naturlig kvelden i forveien. Se registrering ID 180622.

ObsID: 180803

Jotunheimen / VANG

Snø

13.02.2019 kl. 10:50

1150 moh

paul@wyssen (***)

Skredhendelse

13. feb 10:50 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1150 moh og sluttet på 1124 moh Leområder Skog 2

ObsID: 180806

Jotunheimen / VANG

Snø

13.02.2019 kl. 10:50

1140 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Skredløp Skog 1, 2 og 3 ses fra venstre mot høyre.

Skredhendelse

13. feb 10:50 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff SØ-vendt Skredet startet på 1155 moh og sluttet på 1100 moh Leområder Skog 3

ObsID: 180807

Jotunheimen / VANG

Snø

13.02.2019 kl. 10:48

1237 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Natulrig utløst skred til venstre i bildet. Skredtårnet Støl 1 med skredmasser fra skredkontroll ses til høyre i bildet.

Skredhendelse

13. feb 04:45 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst -vendt Skredet startet på 1237 moh og sluttet på 1161 moh 70 m bred bruddkant Leområder Skred observert under skredkontroll onsdag. Fikk først tatt godt bilde i dag.

ObsID: 181148

Jotunheimen / VANG

Snø

13.02.2019 kl. 10:44

1176 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Det naturlig utløste skredet er midt i bildet med utløp mot høyre. Skredmassene til venstre i bildet er fra skredkontroll.

Skredhendelse

13. feb 04:45 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1179 moh og sluttet på 1097 moh 80 m bred bruddkant Leområder Observert ved skredkontroll onsdag 13. februar. Fikk tatt godt bilde nå, fredag 15. februar. Skredet gikk onsdag natt.

ObsID: 181144

Jotunheimen / VANG

Snø

13.02.2019 kl. 10:41

1134 moh

paul@wyssen (***)

Skredhendelse

13. feb 10:41 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1146 moh og sluttet på 1104 moh I renne eller forsenkning Tørv 5 Mesteparten av skredmassene ble utløst fra Tørv 4. Se samlebilde på denne registreringen.

ObsID: 180801

Jotunheimen / VANG

Snø

13.02.2019 kl. 10:30

1118 moh

paul@wyssen (***)

Skredhendelse

13. feb 00:01 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1140 moh og sluttet på 1108 moh Leområder Skog 3 Observert under skredkontroll onsdag.

ObsID: 181155

Jotunheimen / VANG

Snø

13.02.2019 kl. 10:23

1241 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Skredet er de noe igjenblåste massene fra midten og til venstre i bildet. Skredet til høyre omhandles i regobs ID 181140.

Skredhendelse

13. feb 04:24 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1241 moh og sluttet på 1108 moh Leområder Tyinstølen brattheng Observert under skredkontroll onsdag 13. februar. Bilde fra webkamera, fredag 15. februar.

ObsID: 181170

Jotunheimen / VANG

Snø

13.02.2019 kl. 10:15

1188 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Alle skred ved kontrollert utløsning på Tørv 2, 3, 4 og 5. Utløsnning fra Tørv 4 tok med mest av massene som er observert på bildet.

Skredhendelse

13. feb 10:15 Tørt flakskred 3 - Store -vendt Skredet startet på 1188 moh og sluttet på 1005 moh 300 m bred bruddkant Brattheng Tørv 4 Tok med seg skredmasser fra skredløp under Tørv 3 og Tørv 5 også.

ObsID: 180799

Jotunheimen / VANG

Snø

13.02.2019 kl. 10:15

1202 moh

paul@wyssen (***)

Skredhendelse

13. feb 10:15 Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1202 moh og sluttet på 1000 moh 100 m bred bruddkant Brattheng Tørv 3 Se samlebilde i skredhendelse fra Tørv 4

ObsID: 180800

Jotunheimen / VANG

Snø

13.02.2019 kl. 09:52

1049 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Avsetning kan ses i skogen både til venstre og høyre.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Nordre del av skredavsetning.

Skredhendelse

13. feb 09:52 Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1098 moh og sluttet på 989 moh 170 m bred bruddkant Tørv 1 Første utløsning: str 2. Andre utløsning: str 1,5.

ObsID: 180797

Jotunheimen / VANG

Snø

13.02.2019 kl. 09:52

1238 moh

paul@wyssen (***)

Skredhendelse

13. feb 09:52 Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1228 moh og sluttet på 1018 moh 120 m bred bruddkant Leområder Tørv 2

ObsID: 180798

Jotunheimen / Knutstugugrove

Snø

13.02.2019 kl. 09:41

367 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Cautus Geo AS Kommentar:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.

Skredhendelse

13. feb 09:41 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1201 moh Knutstugugrove Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne.

ObsID: 180689

Jotunheimen / Knutstugugrove

Snø

13.02.2019 kl. 09:19

367 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Cautus Geo AS Kommentar:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Cautus Geo AS Kommentar:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.

Skredhendelse

13. feb 09:19 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1146 moh Knutstugugrove Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne.

ObsID: 180688

Jotunheimen / VANG

Snø

13.02.2019 kl. 08:48

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C 10 m/s fra V → 80% skyer

Snødekke

77 cm totalt 7 cm nysnø Våt løssnø Fuktig Våt løssnø dedi snødekke. Tørrere på toppen

ObsID: 180665

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org