Snøskredvarsel for Jotunheimen tirsdag 12.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Snødekket er komplekst. Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kuling fra NV minker, men vinden øker senere til stiv kuling fra V til SV med betydelig temperaturstigning. Lite nedbør før utpå kvelden. Tilgjengelig løs snø vi fortsatt legges opp i flak i lehellinger mot NØ til S. Det vil kunne være lett å løse ut middels store skred i den ferske fokksnøen. Det finnes overflaterim, kantkorn over skarelag og begerkrystaller ved bakken. Forholdene skifter raskt og over korte avstander. Vær varsom i områder med tynt snødekke og der fokksnøen er myk. Her vil det være enklere å påvirke svake lag med nedsnødd kantkorn/rim i snødekket. Skredproblemene gir samlet sett faregraden 3-betydelig for de mest utsatte deler av regionen.
Det siste døgnet har det kommet ubetydelig nedbør, etter fra 10 til opp mot 30 cm nysnø i regionen i forrige uke. Over ca. 1100 moh er nysnøen i varierende grad vindpåvirket. Fastheten og utbredelsen på de ferske flakene virker å øke med høyden. Vindretningen har vært slik at det er lagt opp mest fokksnø i hellinger som vender mot V til N, men mandag blåser det kuling fra NW. Lavere ned i terrenget er nysnøen lite vindpåvirket. Det er mest løs snø på skjermede flater og i søkk.
Det finnes kantkornlag nede i snødekket i store deler av regionen. Mest aktuelt er kantkorn som ligger nedføyket innad i fokksnø og kantkorn over skarelag. Det er også observert kantkorn og begerkrystaller mot bakken mange steder. Det finnes lommer med rim flere steder nede i snødekket.
Mandag et lite, naturlig utløst tørt flakskred mot Ø i vegkrysset ved Tyin, delvis ut i veibanen. Søndag naturlig utløst skred ved Rustegge, trolig p.g.a. skavlbrudd i V-vendt heng. Det er før helgen registrert små naturlig utløste nysnø-/fokksnøflak i brattheng ved Filefjell/Tyin.
Mandag nordvestlig kuling og en del snøfokk. Søndag drønn i snødekket langs Tyin og i høyfjellet nord for Tyinholmen. Lørdag og fredag observasjoner av drønn i snødekket også i andre deler av regionen.
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om formiddagen.
-14 °C til -10 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til mandag.
Delvis skyet.
Mest nedbør lengst i nord

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-13 °C til -6 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Skyet.
Mest nedbør vest i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Vang

Snø

12.02.2019 kl. 22:59

1037 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Fotografert fra bil stående på sørsiden av skredet.

Ulykke/hendelse

Etter informasjon fra brøytebilsjåfør. Han kom ikke gjennom med brøytebilen. Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

12. feb 22:00 (+01:00) Tørt flakskred Naturlig utløst SØ-vendt Skredet sluttet på 1030 moh Brattheng Etter informasjon fra brøytesjåfør. Skredet gikk i veien. Reiste opp selv for å se. Skredet hadde en smal avsetning, men hadde nok masse til at det nok har begynt lenger oppe for så å følge dreneringsløp nedover.

ObsID: 180622

Jotunheimen / Vang

Snø

12.02.2019 kl. 16:53

1066 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Pålagring ved Skog 1.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Pålagring med vindtransport med NV vind

ObsID: 180584

Jotunheimen / Vang

Snø

12.02.2019 kl. 10:30

1310 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Norge AS
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Pålagret snø ovenfor 1 dag gammelt skred utløst med snøskredkontroll.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Langøddin. Lite pålagring etter skredkontroll mandag.

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket hard Tørr Undersøkt snødekke i bruddkant fra skred fra skredkontroll. Skred gikk på 10. januar skare. Snøen som ligger igjen har dårlige bindinger mellom fokksnølag som har dårlig evne til bruddforplantning (ECTN26) i toppen av nedføyket nysnø.

Tester

ECTN26@26cmQ2 Middels I bruddkant fra kontrollert skred utløst mandag. Ect på nedføyket nysnø, skred på skare fra 10 januar.

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skred observert mellom Tyinkrysset og observvasjonspunktet i etterkant av snøskredkontroll.

Snøprofil

6 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 6 cm 4F- DFbk 1 mm/0 mm D, 19 cm 1F+ RGsr/FCsf 1 mm/2 mm D, 6 cm 1F- DFdc 1 mm/0 mm D, 3 cm F FC 1 mm/0 mm D Skiktovergang, 12 cm P RGxf 1 mm/0 mm D Sukrete ved knusing, 0,5 cm IF 0 mm/0 mm, 11 cm P+ RGxf 1 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm 10. jan skare, 40 cm F FC 2 mm/0 mm D -8,5 °C @ 7 cm, -9,6 °C @ 17 cm, -9,3 °C @ 27 cm, -8,1 °C @ 37 cm, -7,4 °C @ 47 cm, -6,9 °C @ 57 cm, -6,3 °C @ 67 cm, -5,9 °C @ 77 cm, -5,5 °C @ 87 cm

ObsID: 180507

Jotunheimen / Vang

Snø

12.02.2019 kl. 09:42

1169 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Dårlige bindinger i fokksnø. Ved hellingsmåler: nedføyket lag av nysnø.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Fortsatt dårlige bindinger i fokksnøen, men fokksnø er for det meste bundet i tynne flak. De fleste plasser bryter man igjennom under ferdsel på ski.

Vær

Snø -5 °C 3 m/s fra V → 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Ø, SØ mellom 1200 moh og 1000 moh Nedføyket nysnø med overflatekant finnes fortsatt i Ø, og Sø heng på Tyin. Antar også at det finnes i heng mot sør.

ObsID: 180466

Jotunheimen / Vågå

Snø

12.02.2019 kl. 09:09

1256 moh

Ola (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ola

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Annet

Skredhendelse

12. feb 08:09 (+01:00) Tørt løssnøskred 3 - Store Naturlig utløst Skredet startet på 1372 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 30 cm høy og 100 m bred bruddkant Leområder Utløyst av reinsdyr i natt! Såg mange tendenser til ras i går, både fjernutløste og som foløge av rein eller kjøyring med scooter. Dette var vindpakka snø i lesider

ObsID: 180477

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2019 kl. 13:50

1137 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Skredavsetning Langøddin.

Skredhendelse

11. feb 10:36 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1195 moh og sluttet på 1114 moh Brattheng Langøddin Str 1.5. Skredet stansen umiddelbart ved utflating.

ObsID: 180360

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2019 kl. 12:38

1097 moh

Karsten@NVE (*****)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skredkontroll langs Tyinvegen resulterte i flere skred.

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse:

Vær

Snø 100% skyer Snøbyger

ObsID: 180340

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2019 kl. 12:23

482 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Kraftig snøfokk i høyfjellet nå. Vennisfjell.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Grindafjell

Vær

ObsID: 180336

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2019 kl. 12:00

1511 moh

Fjellboms (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fjellboms

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små, tynne flakskred i bratte helninger.

ObsID: 180395

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2019 kl. 10:28

1227 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Skredavsetning fra Støl 1 (venstre) og Støl 2 (høyre).

Skredhendelse

11. feb 10:18 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1227 moh og sluttet på 1150 moh Leområder Støl 1 Skredstørrelse 1,5.

ObsID: 180285

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2019 kl. 10:25

1181 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Bildet viser skredavsetning fra Mel 1 (venstre) og Mel 2 (høyre).

Skredhendelse

11. feb 10:03 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1184 moh og sluttet på 1145 moh Leområder Mel 1 Størrelse 1,5.

ObsID: 180283

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2019 kl. 10:22

1269 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Skred fra Mel 1 (venstre) og Mel 2 (høyre)

Skredhendelse

11. feb 10:05 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1279 moh og sluttet på 1115 moh Leområder Mel 2

ObsID: 180282

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2019 kl. 10:15

1161 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Skredavsetning både fra Støl 1 (venstre) og Støl 2 (høyre).
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS

Skredhendelse

11. feb 10:13 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1226 moh og sluttet på 1117 moh Leområder Støl 2 Ca str 1,5.

ObsID: 180278

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2019 kl. 09:40

1089 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Fresing av skredmasser. Tårnet er synlig helt øverst venstre i bildet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Legg merke til at skredet har gått i brudd på ulike lag. Dette er trolig både overflatekant på 2,5 uke gammel fokksnøoverflate og kantkorn på skare fra 10. januar.

Skredhendelse

11. feb 09:35 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1117 moh og sluttet på 1088 moh 50 cm høy og 40 m bred bruddkant Leområder Gamle Varden Trolig gått både på overflatekant i fokksnø og på kantkorn over skare. Skredet gikk i veien.

ObsID: 180272

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2019 kl. 08:37

1090 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Bilde tatt med webkamera.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Bilde av bruddkant, tatt litt over en time etter skredet. Bruddkanten er ved nederste stein over skiltet.

Ulykke/hendelse

Skred på vei. Skredet dekket nesten halve veien. Trafikken ble ikke hindret. Veien er ryddet. Snø Påvirket ingenting Vei

Skredhendelse

11. feb 08:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1091 moh og sluttet på 1090 moh Brattheng Bruddkanten kunne observeres ca 4 - 6 m opp i skrentet over vegen.

ObsID: 180250

Jotunheimen / Vang

Snø

10.02.2019 kl. 15:00

1280 moh

emilso (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Hyppige små drønn der snødekket er tynt.

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 4F-1F fokksnø av varierende tykkelse under 5-10 cm løs eller svakt vindpåvirket snø. Oppstikkende terreng er avblåst. Vindtegn viser at siste vindtransport har kommet med moderat vind fra øst. Mest og mykest fersk fokksnø (30-50 cm) i terreng skjermet mot denne.

Vær

Ikke nedbør 1 m/s fra NV ↘

ObsID: 180174

Jotunheimen / Vang

Snø

10.02.2019 kl. 15:00

1446 moh

Fjellboms (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Fjellboms
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Fjellboms

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flakskred, mulig initiert av skavlbrudd.

ObsID: 180184

Jotunheimen / Vang

Snø

10.02.2019 kl. 14:41

1486 moh

Maria (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Maria
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Maria

Vær

Ikke nedbør -8 °C 3 m/s

ObsID: 180183

Jotunheimen / Lemonsjøen skisenter

Snø

10.02.2019 kl. 14:10

1038 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Ørjan

Tester

ECTP12@25cmQ3 God Gikk til brudd under spaden på 12 slag. Slo to slag til, og bruddet forplanta seg halvegs (45 cm) Konklusjon. Delvis forplanting som ikkje sklei ut. Det svake laget er nedføyka nysnø.

ObsID: 180171

Jotunheimen / Vågå

Snø

10.02.2019 kl. 13:36

1053 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Ørjan

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør -6 °C 4 m/s fra NV ↘ 90% skyer Vinden har auka litt ila dagen, frå heilt vindstille i dag tidlig

Tester

CTM13@25cmQ2 Middels Fokksnø som kollapsar på eit nedføyka nysnø lag.

CTV@2cmQ3 God Lite vindpåvirka lag som kollapsar, men ikkje sklir ut når ein frigjer i bakkant av søyla.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig Noen bratte heng N, NØ, Ø

Skredfarevurdering

2 Moderat Med aukande vind og ei del laussno i området, så kan ein forvente at faregraden aukar. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 180133

Jotunheimen / Lom

Snø

10.02.2019 kl. 13:07

1326 moh

Albert (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  På flaten 1300 moh er det 90 cm snødybde, med 10 cm F +/ øverst, et nedføyket kantkornlag over P fast gammel finkornet rundet kant. Over kantkornlagetlaget er det 4F finkornet rundet kant. Nederst er det 15-20 cm beger. Typisk gammelt snødekke.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Dette gjelder generelt i alle områder, himmelretninger og trolig alle høydesjikt i regionen. Nord i regionen i går gav dette botnlaget flere drønn i snødekket. Fikk ingen slike faretegn her idag. Går for at laget generelt er svært vanskelig å løse ut, men dette er avhengig av tykkelse og hardhet på overdekningen. Dersom en finner at dette laget er et hakk lettere å løse ut, så gir dette skredproblemet alene en faregrad 3.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er flere typer vedvarende svake lag i regionen, som er ganske typisk for Jotunheimen i slike perioder med kulde, lite snø og sjelden nedbør. Det er et utpreget gammelt snødekke, som i lavere områder er laust heilt til bakken. Høgere opp er det tydeligere lagdeling, og flere steder med fastere lag som kviler på lausere vedvarende svake lag. Mens det opp til 13-1400 moh er tildels mye laus, tørr snø i overflaten, er det mer avblåst og erodert snødekke lenger oppe. Verdt å merke seg at laussnøen på overflaten mange steder skjuler svake lag djupt i snødekke. Det ventes ingen store endringer på kort sikt.

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 180125

Jotunheimen / Lom

Snø

10.02.2019 kl. 12:50

1270 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snødekning austover mot Lauvhøe

Snødekke

95 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 10 cm nysnø ila siste uke. Snødekket er gammelt, laust og tydelig oåvirket av kulde. Også herover tregrensen er det mye laus snø på overflaten.

ObsID: 180118

Jotunheimen / Vang

Snø

10.02.2019 kl. 12:29

1480 moh

Fjellboms (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Fjellboms

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tester

Øverste 20cm løste ut ved frigjøring av søyle. Fokksnø over tynt nysnølag. Løsnet ved 60cm ved stor tilleggsbelastning, kantkorn.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt.

ObsID: 180189

Jotunheimen / Lom

Snø

10.02.2019 kl. 11:27

992 moh

Albert (*****)

Vær

Ikke nedbør -9 °C 0 m/s 80% skyer

ObsID: 180093

Jotunheimen / Vang

Snø

10.02.2019 kl. 09:11

897 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

78 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 180058

Jotunheimen / Vågå

Snø

09.02.2019 kl. 15:00

1044 moh

KristofferH (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  KristofferH

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

CTN God

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s fra V → 100% skyer Natt til i dag kom det 5cm nysnø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig Ukjent Noen bratte heng NØ mellom 1200 moh og 1100 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179962

Jotunheimen / Vågå

Snø

09.02.2019 kl. 14:30

1059 moh

Olve (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Tester

CTN God

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig Ukjent Noen bratte heng NØ mellom 1200 moh og 1100 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179963

Jotunheimen / Vang

Snø

09.02.2019 kl. 14:24

1069 moh

Maria (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Maria
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Maria

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Notater

Vi gravde i ett område med fokksnø. Snødybde der vi gravde var 168cm. Andre steder var snødybden rundt 40 cm.

Snødekke

40 cm totalt Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm)

Vær

-3 °C 3 m/s fra Ø ←

Tester

CTM14@17cmQ2 God Resistant planar rp

Skredfarevurdering

ObsID: 179972

Jotunheimen / Vågå

Snø

09.02.2019 kl. 14:00

1093 moh

Erling (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø

Tester

CTN God

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s fra V → 100% skyer Lite snøfall på 5cm natt til i lørdag

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig Ukjent Ikke gitt NØ, Ø, SØ mellom 1000 moh og 900 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179958

Jotunheimen / Vågå

Snø

09.02.2019 kl. 14:00

1095 moh

Ffliland (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

CTH22@25cmQ2 God

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig Ukjent Ikke gitt Ø

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179960

Jotunheimen / Vågå

Snø

09.02.2019 kl. 14:00

1077 moh

Randokalle (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tester

CTH24@25cmQ2 God

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig Ukjent Få bratte heng Ø mellom 1100 moh og 900 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179961

Jotunheimen / Skjåk

Snø

09.02.2019 kl. 13:21

677 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Fremdeles samme stabile kalde været og lite vind. 10 cm nysnø siste uke og 10-50 cm laus snø fra 600-1200 moh. Vindstille nederst og 4 m/s øverst. Opp til 1000 moh er det en gunstig struktur med økende fasthet med dybde. På nordsiden av ryggen mellom 1000-1200 moh ble det påvist tre skredproblemer; overflaterim, beger i botn og kant over skare. Mye drønn oppver på tynt snødekke (50-100 cm total dybde), og særlig brudd i kant over skare forplantet seg over hele flater, ca 20-30 cm fra overflaten. Kompleks struktur i snødekket med raske skiftninger over korte avstander. Hver for seg gir skredproblemene en fg 2. Vurderes som tett opp mot 3 her. Det meldes stabilt vær og en forventer ingen store endringer på kort sikt. Noe økende temperatur utover dagen, 0 C på 400 moh nå. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 179917

Jotunheimen / Vågå

Snø

09.02.2019 kl. 13:00

1091 moh

Marcos (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk

Tester

CTN God

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s fra V → 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig Ukjent Noen bratte heng SØ mellom 1000 moh og 900 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179959

Jotunheimen / Vågå

Snø

09.02.2019 kl. 12:52

1074 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø

Tester

CTN God

Vær

Ikke nedbør -2 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer Kom ca 4 cm nysnø natt til i dag

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig Ukjent Mange bratte heng Ø

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179957

Jotunheimen / Skjåk

Snø

09.02.2019 kl. 12:26

1207 moh

Albert (*****)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Drønn her, over heile flaten i Nvendt slak helling. Snødybde 65 cm

ObsID: 179899

Jotunheimen / Skjåk

Snø

09.02.2019 kl. 12:01

1153 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Nysnøflak over overflaterim

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: På tynt snødekke over begerkrystaller ned mot botn

Vær

Ikke nedbør -4 °C 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Tåkeskyer null sikt blindføre

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng N, NØ over 1100 moh

ObsID: 179893

Jotunheimen / Skjåk

Snø

09.02.2019 kl. 11:10

931 moh

Albert (*****)

Notater

LBT ingen utslag selv ved harde slag.

ObsID: 179881

Jotunheimen / Skjåk

Snø

09.02.2019 kl. 10:44

921 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Det etterhvert gamle laussnødekket har satt seg, 10 cm nysnø ila siste uke
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Jevnt økende fasthet fra F, 4F, 1F til et komplekst skarelag med kantkornlag, 4F, mellom.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 179880

Jotunheimen / Vang

Snø

09.02.2019 kl. 09:38

897 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

79 cm totalt Lett snøfokk 6 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -4 °C 1 m/s fra Ø ← 100% skyer

ObsID: 179865

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org