Snøskredvarsel for Jotunheimen mandag 11.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Snødekket er komplekst. Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kuling fra NV vil drive tilgjengelig, løs snø over i lehellinger mot Ø til S og legge opp ferske fokksnøflak. Det vil kunne være lettere å utløse skred i de ferske fokksnøflakene enn i de noe eldre i hellinger mot V til N. Snødekket og farevurderingen er ellers kompleks. Det finnes overflaterim, kantkorn over skarelag og begerkrystaller ved bakken. Forholdene skifter raskt og over korte avstander. Vær varsom i områder med tynt snødekke og der fokksnøen er myk. Her vil det være enklere å påvirke svake lag med nedsnødd kantkorn/rim i snødekket. Skredproblemene vurderes hver for seg å føre til faregrad 2-moderat. Faregraden kan samlet sett ligge opp mot 3-betydelig i enkelte områder.
Den siste uka har det kommet fra 10 til opp mot 30 cm nysnø i regionen. Over ca. 1100 moh er nysnøen i varierende grad vindpåvirket. Fastheten og utbredelsen på de ferske flakene virker å øke med høyden. Vindretningen har vært slik at det er lagt opp mest fokksnø i hellinger som vender mot V til N. Lavere ned i terrenget er nysnøen lite vindpåvirket. Det er mest løs snø på skjermede flater og i søkk.
Det finnes kantkornlag nede i snødekket i store deler av regionen. Mest aktuelt er kantkorn som ligger nedføyket innad i fokksnø og kantkorn over skarelag. Det er også observert kantkorn og begerkrystaller mot bakken mange steder. Det finnes lommer med rim flere steder nede i snødekket.
Det er de siste dagene registrert små naturlig utløste nysnø-/fokksnøflak i brattheng ved Filefjell/Tyin.
Det kom 0 til 5 cm nysnø ved lite vind siste døgn, mest sørøst i regionen. Lørdag ble det observert drønn i snødekket i N-vendt helling i fjellet ved Bråtågrendi i Breheimen. Før helga ble det også meldt om kraftig snøfokk i fjellet sett fra Tyin, og drønn i snødekket både ved Tyin sør i Jotunheimen og ved Bessheim i øst i Jotunheimen.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra nordvest om formiddagen.
-11 °C til -5 °C på 1800 moh.
Skyet.
NW liten kuling om kvelden. Nedbør vesentlig lengst sør og lengst nord i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om formiddagen.
-14 °C til -10 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til mandag.
Delvis skyet.
Mest nedbør lengst i nord

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2019 kl. 13:50

1137 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Skredavsetning Langøddin.

Skredhendelse

11. feb 10:36 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1195 moh og sluttet på 1114 moh Brattheng Langøddin Str 1.5. Skredet stansen umiddelbart ved utflating.

ObsID: 180360

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2019 kl. 12:38

1097 moh

Karsten@NVE (*****)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skredkontroll langs Tyinvegen resulterte i flere skred.

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse:

Vær

Snø 100% skyer Snøbyger

ObsID: 180340

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2019 kl. 12:23

482 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Kraftig snøfokk i høyfjellet nå. Vennisfjell.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Grindafjell

Vær

ObsID: 180336

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2019 kl. 12:00

1511 moh

Fjellboms (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fjellboms

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små, tynne flakskred i bratte helninger.

ObsID: 180395

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2019 kl. 10:28

1227 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Skredavsetning fra Støl 1 (venstre) og Støl 2 (høyre).

Skredhendelse

11. feb 10:18 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1227 moh og sluttet på 1150 moh Leområder Støl 1 Skredstørrelse 1,5.

ObsID: 180285

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2019 kl. 10:25

1181 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Bildet viser skredavsetning fra Mel 1 (venstre) og Mel 2 (høyre).

Skredhendelse

11. feb 10:03 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1184 moh og sluttet på 1145 moh Leområder Mel 1 Størrelse 1,5.

ObsID: 180283

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2019 kl. 10:22

1269 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Skred fra Mel 1 (venstre) og Mel 2 (høyre)

Skredhendelse

11. feb 10:05 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1279 moh og sluttet på 1115 moh Leområder Mel 2

ObsID: 180282

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2019 kl. 10:15

1161 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Skredavsetning både fra Støl 1 (venstre) og Støl 2 (høyre).
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS

Skredhendelse

11. feb 10:13 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1226 moh og sluttet på 1117 moh Leområder Støl 2 Ca str 1,5.

ObsID: 180278

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2019 kl. 09:40

1089 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Fresing av skredmasser. Tårnet er synlig helt øverst venstre i bildet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Legg merke til at skredet har gått i brudd på ulike lag. Dette er trolig både overflatekant på 2,5 uke gammel fokksnøoverflate og kantkorn på skare fra 10. januar.

Skredhendelse

11. feb 09:35 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1117 moh og sluttet på 1088 moh 50 cm høy og 40 m bred bruddkant Leområder Gamle Varden Trolig gått både på overflatekant i fokksnø og på kantkorn over skare. Skredet gikk i veien.

ObsID: 180272

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2019 kl. 08:37

1090 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Bilde tatt med webkamera.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Bilde av bruddkant, tatt litt over en time etter skredet. Bruddkanten er ved nederste stein over skiltet.

Ulykke/hendelse

Skred på vei. Skredet dekket nesten halve veien. Trafikken ble ikke hindret. Veien er ryddet. Snø Påvirket ingenting Vei

Skredhendelse

11. feb 08:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1091 moh og sluttet på 1090 moh Brattheng Bruddkanten kunne observeres ca 4 - 6 m opp i skrentet over vegen.

ObsID: 180250

Jotunheimen / Vang

Snø

10.02.2019 kl. 15:00

1280 moh

emilso (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Hyppige små drønn der snødekket er tynt.

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 4F-1F fokksnø av varierende tykkelse under 5-10 cm løs eller svakt vindpåvirket snø. Oppstikkende terreng er avblåst. Vindtegn viser at siste vindtransport har kommet med moderat vind fra øst. Mest og mykest fersk fokksnø (30-50 cm) i terreng skjermet mot denne.

Vær

Ikke nedbør 1 m/s fra NV ↘

ObsID: 180174

Jotunheimen / Vang

Snø

10.02.2019 kl. 15:00

1446 moh

Fjellboms (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Fjellboms
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Fjellboms

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flakskred, mulig initiert av skavlbrudd.

ObsID: 180184

Jotunheimen / Vang

Snø

10.02.2019 kl. 14:41

1486 moh

Maria (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Maria
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Maria

Vær

Ikke nedbør -8 °C 3 m/s

ObsID: 180183

Jotunheimen / Lemonsjøen skisenter

Snø

10.02.2019 kl. 14:10

1038 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Ørjan

Tester

ECTP12@25cmQ3 God Gikk til brudd under spaden på 12 slag. Slo to slag til, og bruddet forplanta seg halvegs (45 cm) Konklusjon. Delvis forplanting som ikkje sklei ut. Det svake laget er nedføyka nysnø.

ObsID: 180171

Jotunheimen / Vågå

Snø

10.02.2019 kl. 13:36

1053 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Ørjan

Skredfarevurdering

2 Moderat Med aukande vind og ei del laussno i området, så kan ein forvente at faregraden aukar. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -6 °C 4 m/s fra NV ↘ 90% skyer Vinden har auka litt ila dagen, frå heilt vindstille i dag tidlig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig Noen bratte heng N, NØ, Ø

Tester

CTM13@25cmQ2 Middels Fokksnø som kollapsar på eit nedføyka nysnø lag.

CTV@2cmQ3 God Lite vindpåvirka lag som kollapsar, men ikkje sklir ut når ein frigjer i bakkant av søyla.

ObsID: 180133

Jotunheimen / Lom

Snø

10.02.2019 kl. 13:07

1326 moh

Albert (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  På flaten 1300 moh er det 90 cm snødybde, med 10 cm F +/ øverst, et nedføyket kantkornlag over P fast gammel finkornet rundet kant. Over kantkornlagetlaget er det 4F finkornet rundet kant. Nederst er det 15-20 cm beger. Typisk gammelt snødekke.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er flere typer vedvarende svake lag i regionen, som er ganske typisk for Jotunheimen i slike perioder med kulde, lite snø og sjelden nedbør. Det er et utpreget gammelt snødekke, som i lavere områder er laust heilt til bakken. Høgere opp er det tydeligere lagdeling, og flere steder med fastere lag som kviler på lausere vedvarende svake lag. Mens det opp til 13-1400 moh er tildels mye laus, tørr snø i overflaten, er det mer avblåst og erodert snødekke lenger oppe. Verdt å merke seg at laussnøen på overflaten mange steder skjuler svake lag djupt i snødekke. Det ventes ingen store endringer på kort sikt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Dette gjelder generelt i alle områder, himmelretninger og trolig alle høydesjikt i regionen. Nord i regionen i går gav dette botnlaget flere drønn i snødekket. Fikk ingen slike faretegn her idag. Går for at laget generelt er svært vanskelig å løse ut, men dette er avhengig av tykkelse og hardhet på overdekningen. Dersom en finner at dette laget er et hakk lettere å løse ut, så gir dette skredproblemet alene en faregrad 3.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh

ObsID: 180125

Jotunheimen / Lom

Snø

10.02.2019 kl. 12:50

1270 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snødekning austover mot Lauvhøe

Snødekke

95 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 10 cm nysnø ila siste uke. Snødekket er gammelt, laust og tydelig oåvirket av kulde. Også herover tregrensen er det mye laus snø på overflaten.

ObsID: 180118

Jotunheimen / Vang

Snø

10.02.2019 kl. 12:29

1480 moh

Fjellboms (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Fjellboms

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt.

Tester

Øverste 20cm løste ut ved frigjøring av søyle. Fokksnø over tynt nysnølag. Løsnet ved 60cm ved stor tilleggsbelastning, kantkorn.

ObsID: 180189

Jotunheimen / Lom

Snø

10.02.2019 kl. 11:27

992 moh

Albert (*****)

Vær

Ikke nedbør -9 °C 0 m/s 80% skyer

ObsID: 180093

Jotunheimen / Vang

Snø

10.02.2019 kl. 09:11

897 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

78 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 180058

Jotunheimen / Vågå

Snø

09.02.2019 kl. 15:00

1044 moh

KristofferH (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  KristofferH

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s fra V → 100% skyer Natt til i dag kom det 5cm nysnø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig Ukjent Noen bratte heng NØ mellom 1200 moh og 1100 moh

Tester

CTN God

ObsID: 179962

Jotunheimen / Vågå

Snø

09.02.2019 kl. 14:30

1059 moh

Olve (Ukjent)

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig Ukjent Noen bratte heng NØ mellom 1200 moh og 1100 moh

Tester

CTN God

ObsID: 179963

Jotunheimen / Vang

Snø

09.02.2019 kl. 14:24

1069 moh

Maria (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Maria
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Maria

Skredfarevurdering

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Notater

Vi gravde i ett område med fokksnø. Snødybde der vi gravde var 168cm. Andre steder var snødybden rundt 40 cm.

Snødekke

40 cm totalt Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm)

Vær

-3 °C 3 m/s fra Ø ←

Tester

CTM14@17cmQ2 God Resistant planar rp

ObsID: 179972

Jotunheimen / Vågå

Snø

09.02.2019 kl. 14:00

1093 moh

Erling (Ukjent)

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s fra V → 100% skyer Lite snøfall på 5cm natt til i lørdag

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig Ukjent Ikke gitt NØ, Ø, SØ mellom 1000 moh og 900 moh

Tester

CTN God

ObsID: 179958

Jotunheimen / Vågå

Snø

09.02.2019 kl. 14:00

1095 moh

Ffliland (Ukjent)

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig Ukjent Ikke gitt Ø

Tester

CTH22@25cmQ2 God

ObsID: 179960

Jotunheimen / Vågå

Snø

09.02.2019 kl. 14:00

1077 moh

Randokalle (Ukjent)

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig Ukjent Få bratte heng Ø mellom 1100 moh og 900 moh

Tester

CTH24@25cmQ2 God

ObsID: 179961

Jotunheimen / Skjåk

Snø

09.02.2019 kl. 13:21

677 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Fremdeles samme stabile kalde været og lite vind. 10 cm nysnø siste uke og 10-50 cm laus snø fra 600-1200 moh. Vindstille nederst og 4 m/s øverst. Opp til 1000 moh er det en gunstig struktur med økende fasthet med dybde. På nordsiden av ryggen mellom 1000-1200 moh ble det påvist tre skredproblemer; overflaterim, beger i botn og kant over skare. Mye drønn oppver på tynt snødekke (50-100 cm total dybde), og særlig brudd i kant over skare forplantet seg over hele flater, ca 20-30 cm fra overflaten. Kompleks struktur i snødekket med raske skiftninger over korte avstander. Hver for seg gir skredproblemene en fg 2. Vurderes som tett opp mot 3 her. Det meldes stabilt vær og en forventer ingen store endringer på kort sikt. Noe økende temperatur utover dagen, 0 C på 400 moh nå. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 179917

Jotunheimen / Vågå

Snø

09.02.2019 kl. 13:00

1091 moh

Marcos (Ukjent)

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s fra V → 100% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig Ukjent Noen bratte heng SØ mellom 1000 moh og 900 moh

Tester

CTN God

ObsID: 179959

Jotunheimen / Vågå

Snø

09.02.2019 kl. 12:52

1074 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø

Vær

Ikke nedbør -2 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer Kom ca 4 cm nysnø natt til i dag

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig Ukjent Mange bratte heng Ø

Tester

CTN God

ObsID: 179957

Jotunheimen / Skjåk

Snø

09.02.2019 kl. 12:26

1207 moh

Albert (*****)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Drønn her, over heile flaten i Nvendt slak helling. Snødybde 65 cm

ObsID: 179899

Jotunheimen / Skjåk

Snø

09.02.2019 kl. 12:01

1153 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Nysnøflak over overflaterim

Vær

Ikke nedbør -4 °C 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Tåkeskyer null sikt blindføre

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: På tynt snødekke over begerkrystaller ned mot botn

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng N, NØ over 1100 moh

ObsID: 179893

Jotunheimen / Skjåk

Snø

09.02.2019 kl. 11:10

931 moh

Albert (*****)

Notater

LBT ingen utslag selv ved harde slag.

ObsID: 179881

Jotunheimen / Skjåk

Snø

09.02.2019 kl. 10:44

921 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Det etterhvert gamle laussnødekket har satt seg, 10 cm nysnø ila siste uke
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Jevnt økende fasthet fra F, 4F, 1F til et komplekst skarelag med kantkornlag, 4F, mellom.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 179880

Jotunheimen / Vang

Snø

09.02.2019 kl. 09:38

897 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

79 cm totalt Lett snøfokk 6 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -4 °C 1 m/s fra Ø ← 100% skyer

ObsID: 179865

Jotunheimen / Vang

Snø

08.02.2019 kl. 15:00

1015 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Lbt moderat belastning. Q2 i 4F løst kant+ begerlag under 1cm skarelag. 90cm tykt snødekke.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Noe sterkere og mer vedvarende vind fra vest enn værmeldingen tilsa har ført til noe fokksnø mot øst og begynnende flakdannelse. Lite sammenbinding og spenning i snødekket og den myke nysnøen under tar av for sprekkdannelse og hindrer god forplantning. Enkelte små isolerte flak som bryter og kan skli på nedføyket nysnø. Ingen drønn eller skytende sprekker observert i dag, men trolig hardere flak og mer vindpåvirket høyere opp. På Mugnetind var det tildels sterk snøfokk i dag. Lite viind fra øst lørdag og dette vil ikke føre til økende skredfare. Nysnø søndag og dreiende og økende vind fra vest mandag vil føre til økende skredfare igjen. Varslet faregrad er riktig Stemmer bra.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Lett til moderat vindtransport. Tydelig mer vindtransport i høyfjellet.

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Fremdeles mye snø tilgjengelig for vindtransport på flater og søkk. Hovedsaklig vindpåvirket på topper og rygger. Fant ikke tegn til oppsprekking i nysnøen på det gamle skarelaget. Lite sammenbindinger i den nyere snøen. I skogen er snødekket i stor grad ubundet. Snødekket er jevnt fordelt i terrenget framdeles og sterk vind vil flytte mye snø..

Tester

ECTN24@32cm Ikke flere brudd dypere. Ikkebrudd i kant beger under skare

Snøprofil

0,1 cm 1F SHxr 5 mm/0 mm D Liggende lag, godt avrundet overflaterim., 20 cm F PP 2 mm/0 mm D, 12 cm 4F DF 2 mm/2 mm D, 14 cm 1F-/1F- RGxf 1 mm/2 mm Skiktovergang Begynnende kant ned mot skaren. Men sitter godt mot skaren., 2 cm K MFcr/IF 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC 3 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 6 cm F FC/DH 3 mm/3 mm D Skarelag Svært løst lag godt utviklet kantkorn og beger., 35 cm P FC/MFcl 0 mm/0 mm D osset hele veien ned.Smeltefryspakke ned til bakken. Godt sammenfri 1 test knyttet til snøprofilen 1050moh, østvendt

Skredhendelse

8. feb 12:41 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Ø-vendt Skredet startet på 930 moh og sluttet på 930 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy og 5 m bred bruddkant Brattheng Gipagilet To svært små flak ble skiløperutløst i bekkedalen.

ObsID: 179797

Jotunheimen / Vang

Snø

08.02.2019 kl. 14:31

1235 moh

paul@wyssen (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i snøen rett på lesiden av rygg. Også i le for snøfokkgjerder.

ObsID: 179803

Jotunheimen / Vang

Snø

08.02.2019 kl. 14:26

1030 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Lbt brudd i fersk fokksnø over F løst nysnølag.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Ectn23@28 fra topp. Samme søyle
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Oppbyggende små kantkorn 1mm over skaren. Kun N brudd ved hard belastning

Tester

ECTN2@8cm

ObsID: 179789

Jotunheimen / Vang

Snø

08.02.2019 kl. 14:16

1287 moh

paul@wyssen (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i lastet flak i forsenkning ved rygg der vinden har dratt over. Betraktelig mer fokksnø her enn lenger ned i hengene.

ObsID: 179782

Jotunheimen / Vang

Snø

08.02.2019 kl. 14:10

1048 moh

Vilde@naturguide_hivolda (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vilmoe Kommentar:  Kraftig snøfokk på mugnetind mot vest, lett/ingen snøfokk her.

Snødekke

ObsID: 179780

Jotunheimen / Vang

Snø

08.02.2019 kl. 14:07

1268 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Ca 2 m lang sprekk på skrå i lastet ØNØ-vendt heng.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekk 2 m på skrå fra skitupp etter bauting i 30° testheng. ØNØ-vendt. Har ikke klart å framprovosere oppskrekking før dette etter å ha fått fra Tyinstølen.

ObsID: 179781

Jotunheimen / Vang

Snø

08.02.2019 kl. 13:58

1032 moh

Vilde@naturguide_hivolda (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vilmoe Kommentar:  Løs ubunden snø under og tynt lag med nedbrutt rim på toppen av snødekket. På flate/søkk

Snødekke

ObsID: 179776

Jotunheimen / Vang

Snø

08.02.2019 kl. 13:50

1036 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Myeløsdnø tilgjengelig i søkk og flater. Kun på topper vinden har dannet fokksnøflak.

ObsID: 179788

Jotunheimen / Vang

Snø

08.02.2019 kl. 13:35

1137 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Dro hånden gjennom dette 5 cm tykke flaket uten at det løsnet fra nysnø under.

Snødekke

Annet Fuktig Lett fuktig snøoverflate danner et 5 cm tykt 4f- lag oppå nedføyket nysnø av F hardhet. Har ikke undersøkt tykkelse av denne nysnøen enda.

ObsID: 179767

Jotunheimen / Vang

Snø

08.02.2019 kl. 12:37

977 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Bruddkant kan såvidt skimtes rett til venstre for masta i bildet.

Skredhendelse

8. feb 11:30 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 10 cm høy og 6 m bred bruddkant Brattheng Tørv 1 Ser kun bruddkanten til skredet rett sør for skredtårnet Tørv 1. Bruddkanten er i overgangen fra flat rygg til brattheng.

ObsID: 179752

Jotunheimen / Vang

Snø

08.02.2019 kl. 12:11

1047 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lett til moderat snøfokk

Vær

Ikke nedbør 9 m/s fra V → 50% skyer

ObsID: 179744

Jotunheimen / Vang

Snø

08.02.2019 kl. 11:30

1388 moh

Fjellboms (Ukjent)

Snødekke

95 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk

Tester

CTE1@5cmQ1 Snødekket er hovedsakelig delt i to; øvre 45cm består av varierende nysnølag 1F til F. Brudd på CTM1@5cmQ1, CTM11@25cmQ1 og CTM18@45cmQ2. Nederste 50cm består av omdannet, relativt homogen snø, med syltynt skarelag over den omdannede snøen. Kantkorn over og under dette skarelaget. Søyle løsner ved bakke ved kraftig slag fra siden.

ObsID: 179760

Jotunheimen / Vang

Snø

08.02.2019 kl. 08:41

476 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Skutshorn
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Øye mot Skjold.

Snødekke

Moderat snøfokk

Vær

Moderat til kraftig snøfokk i fjellet.

ObsID: 179702

Jotunheimen / Vang

Snø

08.02.2019 kl. 08:09

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

76 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -4 °C 4 m/s fra NV ↘ 80% skyer Lett snøfokk og vind på tyinkrysset.

ObsID: 179698

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org