Snøskredvarsel for Jotunheimen fredag 08.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Først på fredag ventes rolig vær med relativt kalde temperaturer. Det er fortsatt mye tørr ubunden snø mange steder. Skredproblemet vil fortsatt være instabillitet i de ferske fokksnøflakene der vinden har virket i kombinasjon med nedføyket kantkorn. Mot kvelden vil økende vind gi økende utbredelse på fokksnøproblemet og tykkere flak oppå vedvarende svake lag. Vær varsom i områder med tynt snødekke og der fokksnøen er myk. Her vil det være enklere å påvirke svake lag med nedsnødd kantkorn i snødekket.
Onsdag og natt til torsdag kom det 5-30 cm nysnø, mest nysnø vest i regionen. Over ca 1200 moh kom nysnøen med vind, slik at lokalt har det blitt dannet flak, vesentlig i N-NØ fjellsider. De ferske flakene har varierende fasthet avhengig av hvor vindpåvirket de er. Lavere ned i terrenget er nysnøen stort sett lite vindpåvirket.
Det finnes kantkornlag nede i snødekket i store deler av regionen. Mest aktuelt er kantkorn som ligger nedføyket innad i fokksnø. Stabilitetstest fra Tyin tirsdag viser at dette kantkornlaget har egenskaper til å gi propagerende. Det er også observert kantkorn/beger mot bakken mange steder. Det er finnes rim flere steder, både nede i snødekket og i overflaten etter siste dagers klarvær og kulde.
Det er siste dager registrert små naturlig utløste nysnø-/fokksnøflak ved Filefjell/Tyin i brattheng.
Tirsdag meldes det om drønn i snødekket ved Tyin.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sør om formiddagen.
-15 °C til -7 °C på 1800 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sør., endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden.
-15 °C til -8 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.
Nedbør mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / VANG

Snø

08.02.2019 kl. 15:00

1015 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Lbt moderat belastning. Q2 i 4F løst kant+ begerlag under 1cm skarelag. 90cm tykt snødekke.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Lett til moderat vindtransport. Tydelig mer vindtransport i høyfjellet.

Tester

ECTN24@32cm Ikke flere brudd dypere. Ikkebrudd i kant beger under skare

Skredfarevurdering

2 Moderat Noe sterkere og mer vedvarende vind fra vest enn værmeldingen tilsa har ført til noe fokksnø mot øst og begynnende flakdannelse. Lite sammenbinding og spenning i snødekket og den myke nysnøen under tar av for sprekkdannelse og hindrer god forplantning. Enkelte små isolerte flak som bryter og kan skli på nedføyket nysnø. Ingen drønn eller skytende sprekker observert i dag, men trolig hardere flak og mer vindpåvirket høyere opp. På Mugnetind var det tildels sterk snøfokk i dag. Lite viind fra øst lørdag og dette vil ikke føre til økende skredfare. Nysnø søndag og dreiende og økende vind fra vest mandag vil føre til økende skredfare igjen. Varslet faregrad er riktig Stemmer bra.

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Fremdeles mye snø tilgjengelig for vindtransport på flater og søkk. Hovedsaklig vindpåvirket på topper og rygger. Fant ikke tegn til oppsprekking i nysnøen på det gamle skarelaget. Lite sammenbindinger i den nyere snøen. I skogen er snødekket i stor grad ubundet. Snødekket er jevnt fordelt i terrenget framdeles og sterk vind vil flytte mye snø..

Snøprofil

0,1 cm 1F SHxr 5 mm/0 mm D Liggende lag, godt avrundet overflaterim., 20 cm F PP 2 mm/0 mm D, 12 cm 4F DF 2 mm/2 mm D, 14 cm 1F-/1F- RGxf 1 mm/2 mm Skiktovergang Begynnende kant ned mot skaren. Men sitter godt mot skaren., 2 cm K MFcr/IF 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC 3 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 6 cm F FC/DH 3 mm/3 mm D Skarelag Svært løst lag godt utviklet kantkorn og beger., 35 cm P FC/MFcl 0 mm/0 mm D osset hele veien ned.Smeltefryspakke ned til bakken. Godt sammenfri 1 test knyttet til snøprofilen 1050moh, østvendt

Skredhendelse

8. feb 12:41 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Ø-vendt Skredet startet på 930 moh og sluttet på 930 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy og 5 m bred bruddkant Brattheng Gipagilet To svært små flak ble skiløperutløst i bekkedalen.

ObsID: 179797

Jotunheimen / VANG

Snø

08.02.2019 kl. 14:31

1235 moh

paul@wyssen (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i snøen rett på lesiden av rygg. Også i le for snøfokkgjerder.

ObsID: 179803

Jotunheimen / VANG

Snø

08.02.2019 kl. 14:26

1030 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Lbt brudd i fersk fokksnø over F løst nysnølag.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Ectn23@28 fra topp. Samme søyle
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Oppbyggende små kantkorn 1mm over skaren. Kun N brudd ved hard belastning

Tester

ECTN2@8cm

ObsID: 179789

Jotunheimen / VANG

Snø

08.02.2019 kl. 14:16

1287 moh

paul@wyssen (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i lastet flak i forsenkning ved rygg der vinden har dratt over. Betraktelig mer fokksnø her enn lenger ned i hengene.

ObsID: 179782

Jotunheimen / VANG

Snø

08.02.2019 kl. 14:10

1048 moh

Vilmoe (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vilmoe Kommentar:  Kraftig snøfokk på mugnetind mot vest, lett/ingen snøfokk her.

Snødekke

ObsID: 179780

Jotunheimen / VANG

Snø

08.02.2019 kl. 14:07

1268 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Ca 2 m lang sprekk på skrå i lastet ØNØ-vendt heng.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekk 2 m på skrå fra skitupp etter bauting i 30° testheng. ØNØ-vendt. Har ikke klart å framprovosere oppskrekking før dette etter å ha fått fra Tyinstølen.

ObsID: 179781

Jotunheimen / VANG

Snø

08.02.2019 kl. 13:58

1032 moh

Vilmoe (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vilmoe Kommentar:  Løs ubunden snø under og tynt lag med nedbrutt rim på toppen av snødekket. På flate/søkk

Snødekke

ObsID: 179776

Jotunheimen / VANG

Snø

08.02.2019 kl. 13:50

1036 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Myeløsdnø tilgjengelig i søkk og flater. Kun på topper vinden har dannet fokksnøflak.

ObsID: 179788

Jotunheimen / VANG

Snø

08.02.2019 kl. 13:35

1137 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Dro hånden gjennom dette 5 cm tykke flaket uten at det løsnet fra nysnø under.

Snødekke

Annet Fuktig Lett fuktig snøoverflate danner et 5 cm tykt 4f- lag oppå nedføyket nysnø av F hardhet. Har ikke undersøkt tykkelse av denne nysnøen enda.

ObsID: 179767

Jotunheimen / VANG

Snø

08.02.2019 kl. 12:37

977 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Bruddkant kan såvidt skimtes rett til venstre for masta i bildet.

Skredhendelse

8. feb 11:30 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 10 cm høy og 6 m bred bruddkant Brattheng Tørv 1 Ser kun bruddkanten til skredet rett sør for skredtårnet Tørv 1. Bruddkanten er i overgangen fra flat rygg til brattheng.

ObsID: 179752

Jotunheimen / VANG

Snø

08.02.2019 kl. 12:11

1047 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lett til moderat snøfokk

Vær

Ikke nedbør 9 m/s fra V → 50% skyer

ObsID: 179744

Jotunheimen / VANG

Snø

08.02.2019 kl. 11:30

1388 moh

Fjellboms (Ukjent)

Tester

CTE1@5cmQ1 Snødekket er hovedsakelig delt i to; øvre 45cm består av varierende nysnølag 1F til F. Brudd på CTM1@5cmQ1, CTM11@25cmQ1 og CTM18@45cmQ2. Nederste 50cm består av omdannet, relativt homogen snø, med syltynt skarelag over den omdannede snøen. Kantkorn over og under dette skarelaget. Søyle løsner ved bakke ved kraftig slag fra siden.

Snødekke

95 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk

ObsID: 179760

Jotunheimen / VANG

Snø

08.02.2019 kl. 08:41

476 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Skutshorn
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Øye mot Skjold.

Vær

Moderat til kraftig snøfokk i fjellet.

Snødekke

Moderat snøfokk

ObsID: 179702

Jotunheimen / VANG

Snø

08.02.2019 kl. 08:09

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -4 °C 4 m/s fra NV ↘ 80% skyer Lett snøfokk og vind på tyinkrysset.

Snødekke

76 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 179698

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

07.02.2019 kl. 13:30

1176 moh

Ørjan (****)

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tester

CTN God Tok ein kompresjonstest, i det henget som er 30 grader. Ingen utslag.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 3 m/s fra S ↑ 75% skyer

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Akkurat her var det stabilt, men fleire plassar på tur frå Bessheim mot Bessvatnet så hadde vi drønn i snøen. I tillegg såg vi sprekkar i snødekket Eg hadde ikkje satt ned farevarselet slik det er planlagt i morgo, før eg hadde fått sjekka fleire eksposisjonar. Spesielt NØ og SØ Varslet faregrad er riktig

Snødekke

190 cm totalt 1 cm nysnø Vindpakket myk

ObsID: 179623

Jotunheimen / VANG

Snø

07.02.2019 kl. 13:19

1111 moh

Even@obskorps (***)

Tester

ECTN14@20cmQ3 God Nedføyka +\

ObsID: 179589

Jotunheimen / VANG

Snø

07.02.2019 kl. 12:06

1083 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert Rimdannelsen gav seg omlag på skoggrensa

Tester

ECTN14@24cmQ2 God Nedføyka nysnø

Vær

-4 °C 0 m/s 70% skyer Blåst fra Nordvest i natt

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblematikken på dagens tur omhandlet nedføyka nysnø og kantkorn over skarelag dypere i snødekket. Fikk ingen faretegn eller signaler fra dekket i dag. Vinden har fraktet vekk mye av den løse snøen. Snødekket er ujevnt fordelt mellom rygger og forsenkninger. Det skal stor tilleggbelastning til for å trigge kantkorn, men pass på der snødekket er tynnere. Nedføyka nysnø har mange plasser fått P hardt flak over seg. Virket ikke potent på dagens tur. Ingen forplantning ved ECT. Fant ikke nedføyka lag med kantkorn. Skredproblematikken er nok isolert til avgrensa områder. Skjermede områder har enda en del løs snø tilgjengelig for transport. Uten større snøfall snøfall vil nok forholdene holde seg stabile slik som nå. Kulde vil fortsette kantkorndannelsen. Ved stor utstråling høyere i dekket vil jeg følge med på kanting av nedføyka nysnø. Dette kan evt bli mer potent i et slik scenario. Nedbør kan i området rundt skoggrensa lande på et lite lag av overflaterim Varslet faregrad er riktig Stemmer bra.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Vind fra nv har flyttet og pakka snø. Varierende hardhet over skogen

Snøprofil

3 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F/1F DF/RGlr 0 mm/0 mm, 40 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm F-4F/P-K MFcr/FC 0 mm/0 mm D -6,4 °C @ 0 cm, -6,1 °C @ 10 cm, -4,8 °C @ 20 cm, -3,8 °C @ 30 cm, -3,1 °C @ 40 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 179558

Jotunheimen / VANG

Snø

07.02.2019 kl. 11:24

1238 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Presis vegdrift AS
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Presis vegdrift AS

Skredhendelse

7. feb 09:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1218 moh og sluttet på 1167 moh 30 m bred bruddkant Brattheng Etter observasjon fra brøytebilsjåfør. Bruddbredde gitt etter bilde og måling i kart.

ObsID: 179550

Jotunheimen / VANG

Snø

07.02.2019 kl. 11:20

1090 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Presis vegdrift AS Kommentar:  Bilde tatt fra brøytebil. Løsneområde ukjent.

Ulykke/hendelse

Svært lite skred på vegen. Snø Påvirket ingenting Vei

Skredhendelse

7. feb 09:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst NØ-vendt Skredet sluttet på 1083 moh Etter observasjon fra brøytebilsjåfør.

ObsID: 179549

Jotunheimen / VANG

Snø

07.02.2019 kl. 11:13

1024 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Presis vegdrift AS Kommentar:  Bilde tatt fra brøytebil, løsneområde ukjent.

Ulykke/hendelse

Svært lite skred på veg. Snø Påvirket ingenting Vei

Skredhendelse

7. feb 09:00 (+01:00) Tørt flakskred Naturlig utløst SØ-vendt Skredet sluttet på 1017 moh Leområder Etter observasjon fra brøytebilsjåfør på Tyin.

ObsID: 179548

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

07.02.2019 kl. 11:03

1092 moh

LarsBukkehave (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. SV, V, NV. Under 1100 moh Skred ved første garvning af sneprofil

ObsID: 179545

Jotunheimen / VANG

Snø

07.02.2019 kl. 11:00

909 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Even@obskorps

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse: Dukka opp i glissen skog, lite utvikla

ObsID: 179544

Jotunheimen / VANG

Snø

07.02.2019 kl. 10:57

900 moh

Even@obskorps (***)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 60% skyer

ObsID: 179541

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

07.02.2019 kl. 10:47

1264 moh

Ørjan (****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Har hørt fleire drønn på tur opp fra Bessheim

Vær

Ikke nedbør -8 °C 2 m/s fra S ↑

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179538

Jotunheimen / VANG

Snø

07.02.2019 kl. 08:46

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Ikke nedbør -4 °C 0 m/s 95% skyer Kraftig temperaturstigning i natt fra -12 i går kveld til -4 nå.

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 6 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøen kom hovedsaklig på dagen i går.

ObsID: 179510

Jotunheimen / VANG

Snø

06.02.2019 kl. 08:04

890 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Ikke nedbør -13 °C 40% skyer

Snødekke

73 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 179316

Jotunheimen / VANG

Snø

05.02.2019 kl. 13:38

1171 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: To skiløpere melder om drønn i snøen oppover skørsnøse.

ObsID: 179251

Jotunheimen / VANG

Snø

05.02.2019 kl. 13:08

1179 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Bruddkant rett nord for skredtårnet over Langøddin. Tårnet er 8 m høyt. I god sikt klarte jeg ikke å finne skredavsetningen, slik at den trolig er bak terreng ca 20 m på skrå nedenfor bruddkanten.

Skredhendelse

3. feb 20:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1179 moh og sluttet på 1167 moh 10 m bred bruddkant Brattheng Langøddin Observert på webcam 5 februar kl 13:00. Tipper at skredet gikk ved slutten av observert lasting på kvelden 3. februar.

ObsID: 179246

Jotunheimen / Mel

Snø

05.02.2019 kl. 12:37

1298 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  La en snøblokk på 90x30x10cm med P+ hardhet på snøoverflaten for å teste forplantningsevnen i FCsf laget @15 cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Overflatekant kan sees tydelig 15 cm under snøoverflaten.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ Vurdering av skredproblem kun gjeldende for området langs fv. 53, ikke hele regionen.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ Vurdering av skredproblem kun gjeldende for området langs fv. 53, ikke hele regionen.

Tester

ECTP3@15cmQ2 God Skjærte ut 90x30x10 cm P+ hard fokksnø og la oppå snøoverflaten for å teste hvordan FCsf vil reagere med et flak oppå. Se bilde.

ECTX God

ECTX God

Snøprofil

10 cm F PP/DF 2 mm/0 mm D, 5 cm P RGxf 1 mm/0 mm D, 5 cm F+ FCsf 1 mm/2 mm D Skarelag Mindre krystaller der snødekket er tykt, men fortsatt tydelig kantkorn. , 23 cm P+ RGxf 1 mm/0 mm D, 1 cm K- IF 0 mm/0 mm D Porøst og påvirket av oppbyggende omvandling. Bundet godt til gammel fokksnø over og under. , 18 cm P+ RGxf 1 mm/0 mm D, 6 cm 1F+ FC 1 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 36 cm P+ RGxf 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F FC 1 mm/2 mm D Det kan tenkes at skred kan forplante seg fra områder med tynt til tykt snødekke i dette laget, men tror det er lite sannsynlig. Endel variasjon i laget (Tykkelse og hardhet) innan i profilen. , 23 cm K MFcr 0 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen HS = 215 Foreløpig ikke nok flakdannelse over overflatekant.

ObsID: 179266

Jotunheimen / VANG

Snø

05.02.2019 kl. 12:32

1318 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  stian@wyssen Kommentar:  Mye løs snø selv på svært vindeksponerte terrengformer.

Snødekke

10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Svært mye snø tilgjengelig for transport. 10-15cm selv på svært vindutsatte rygger som vanligvis er helt avblåst.

ObsID: 179238

Jotunheimen / Melvike 2

Snø

05.02.2019 kl. 11:45

1305 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profil på tynt snødekke (HS 75cm) rett på nedsiden av avblåst rygg 1280moh østvendt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Norge As Kommentar:  Svakt lag med overflatekant sees tydelig på bilde
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Svak vind fra vest har dratt over snøoverflaten uten å flytte snømengder av betydning. Ferske flak finnes kun i enkelte terrengformasjoner med bratte overganger. Skredtårnet Mel2 sees i bildet. Henget til venstre er østvendt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Tydelig lag med overflatekant.

Tester

ECTN11@15cm God

ECTP11@15cmQ1 God

Vær

Ikke nedbør -12 °C 3 m/s fra V → 40% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Snøprofil

9 cm F PP/DF 2 mm/2 mm D Begynnende SH på overflaten. , 4 cm P+ RGxf 1 mm/0 mm D, 1 cm K IF 0 mm/0 mm D Porøst. Tydelig påvirket av oppbyggende omvandling. , 8 cm F+ FCsf 2 mm/3 mm D Skarelag Dette vil være primært skredproblem når det kommer mer snø/vind., 0,5 cm K IF 0 mm/0 mm D Porøst. Tydelig påvirket av oppbyggende omvandling. , 2,5 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 12 cm P RGxf 1 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F+ FC 1 mm/3 mm D Skarelag Mulig at dette lage kan forplante brudd ned i tykkere snødekke. , 33 cm P- MFcr/FC 0 mm/2 mm D -2,7 °C @ 75 cm, -3,1 °C @ 65 cm, -4,2 °C @ 55 cm, -5,3 °C @ 45 cm, -5,9 °C @ 35 cm, -7 °C @ 25 cm, -7,5 °C @ 15 cm, -8,5 °C @ 5 cm, -9,5 °C @ 0 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Profil på tynt snødekke (HS 75cm) rett på nedsiden av avblåst rygg 1280moh østvendt.

ObsID: 179259

Jotunheimen / VANG

Snø

05.02.2019 kl. 10:38

1100 moh

StianL (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  StianL Kommentar:  Tynt flak løsnet under tårn. Stoppet 20m under klippe midt i henget.

Skredhendelse

5. feb 10:38 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Leområder Mel2 Trolig gått siste døgn.

ObsID: 179218

Jotunheimen / VANG

Snø

05.02.2019 kl. 10:03

996 moh

StianL (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  StianL Kommentar:  Skred stoppet rett under klippen.

Skredhendelse

5. feb 10:07 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Tørv 3 Lite skred trolig gått siste døgn.

ObsID: 179211

Jotunheimen / VANG

Snø

05.02.2019 kl. 09:59

1117 moh

StianL (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  StianL Kommentar:  Bruddkant til venstre for skredtårnet.

Skredhendelse

5. feb 10:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt 10 cm høy og 20 m bred bruddkant Leområder Tørv 1 Lite flak trolig gått siste døgn.

ObsID: 179210

Jotunheimen / VANG

Snø

05.02.2019 kl. 08:42

899 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

77 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 179199
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.