Snøskredvarsel for Jotunheimen torsdag 07.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er mye tørr løssnø tilgjengelig i terrenget. Nysnø og vind på onsdag førte til ferske fokksnøflak i N-vendte lesider og terreng som samler fokksnø. Utbredelsen er avhengig av hvor vindutsatt stedet er. Lettere vær med mindre pålagring på snødekket torsdag gir snødekket tid til gradvis stabilisering. Vær varsom i områder med tynt snødekke og der fokksnøen er myk. Her vil det være enklere å påvirke svake lag med nedsnødd kantkorn og rim i snødekket.
Snøoverflaten varierer avhengig av vindpåvirkning de siste dagene. I skogen og skjermede formasjoner er det enten tørr løssnø eller myke flak. Lokalt kan det ligge 10-30 cm tørr løssnø. Høyere til fjells og på vindutsatte plasser er flakene hardere eller avblåst ned mot gammel skare. Det ligger mest snø i lesider mot S og Ø etter tidligere vind og snøfall.
Det finnes kantkornlag nede i snødekket i store deler av regionen. Mest aktuelt er kantkorn som ligger nedføyket innad i fokksnø. Det er også observert kantkorn/beger mot bakken mange steder. Det er finnes rim flere steder, både nede i snødekket og i overflaten etter siste dagers klarvær og kulde.
Det er siste dager registrert små naturlig utløste nysnø-/fokksnøflak ved Filefjell/Tyin i brattheng.
Fra Leirdalen er det søndag observasjoner på nedføyket kantkorn, rim og en varierende snøoverflate med fokksnø. Det ligger mye løs snø på skjermede plasser. Tirsdag meldes det om drønn i snødekket ved Tyin.
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-13 °C til -7 °C på 1800 moh.
Skyet.
Mest vind midt på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sør om formiddagen.
-15 °C til -7 °C på 1800 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Vågå

Snø

07.02.2019 kl. 13:30

1176 moh

Ørjan (****)

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

2 Moderat Akkurat her var det stabilt, men fleire plassar på tur frå Bessheim mot Bessvatnet så hadde vi drønn i snøen. I tillegg såg vi sprekkar i snødekket Eg hadde ikkje satt ned farevarselet slik det er planlagt i morgo, før eg hadde fått sjekka fleire eksposisjonar. Spesielt NØ og SØ Varslet faregrad er riktig

Snødekke

190 cm totalt 1 cm nysnø Vindpakket myk

Vær

Ikke nedbør -8 °C 3 m/s fra S ↑ 75% skyer

Tester

CTN God Tok ein kompresjonstest, i det henget som er 30 grader. Ingen utslag.

ObsID: 179623

Jotunheimen / Vang

Snø

07.02.2019 kl. 13:19

1111 moh

Even@obskorps (***)

Tester

ECTN14@20cmQ3 God Nedføyka +\

ObsID: 179589

Jotunheimen / Vang

Snø

07.02.2019 kl. 12:06

1083 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert Rimdannelsen gav seg omlag på skoggrensa

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblematikken på dagens tur omhandlet nedføyka nysnø og kantkorn over skarelag dypere i snødekket. Fikk ingen faretegn eller signaler fra dekket i dag. Vinden har fraktet vekk mye av den løse snøen. Snødekket er ujevnt fordelt mellom rygger og forsenkninger. Det skal stor tilleggbelastning til for å trigge kantkorn, men pass på der snødekket er tynnere. Nedføyka nysnø har mange plasser fått P hardt flak over seg. Virket ikke potent på dagens tur. Ingen forplantning ved ECT. Fant ikke nedføyka lag med kantkorn. Skredproblematikken er nok isolert til avgrensa områder. Skjermede områder har enda en del løs snø tilgjengelig for transport. Uten større snøfall snøfall vil nok forholdene holde seg stabile slik som nå. Kulde vil fortsette kantkorndannelsen. Ved stor utstråling høyere i dekket vil jeg følge med på kanting av nedføyka nysnø. Dette kan evt bli mer potent i et slik scenario. Nedbør kan i området rundt skoggrensa lande på et lite lag av overflaterim Varslet faregrad er riktig Stemmer bra.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Vind fra nv har flyttet og pakka snø. Varierende hardhet over skogen

Snøprofil

3 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F/1F DF/RGlr 0 mm/0 mm, 40 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm F-4F/P-K MFcr/FC 0 mm/0 mm D -6,4 °C @ 0 cm, -6,1 °C @ 10 cm, -4,8 °C @ 20 cm, -3,8 °C @ 30 cm, -3,1 °C @ 40 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Vær

-4 °C 0 m/s 70% skyer Blåst fra Nordvest i natt

Tester

ECTN14@24cmQ2 God Nedføyka nysnø

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh

ObsID: 179558

Jotunheimen / Vang

Snø

07.02.2019 kl. 11:24

1238 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Presis vegdrift AS
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Presis vegdrift AS

Skredhendelse

7. feb 09:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1218 moh og sluttet på 1167 moh 30 m bred bruddkant Brattheng Etter observasjon fra brøytebilsjåfør. Bruddbredde gitt etter bilde og måling i kart.

ObsID: 179550

Jotunheimen / Vang

Snø

07.02.2019 kl. 11:20

1090 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Presis vegdrift AS Kommentar:  Bilde tatt fra brøytebil. Løsneområde ukjent.

Skredhendelse

7. feb 09:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst NØ-vendt Skredet sluttet på 1083 moh Etter observasjon fra brøytebilsjåfør.

Ulykke/hendelse

Svært lite skred på vegen. Snø Påvirket ingenting Vei

ObsID: 179549

Jotunheimen / Vang

Snø

07.02.2019 kl. 11:13

1024 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Presis vegdrift AS Kommentar:  Bilde tatt fra brøytebil, løsneområde ukjent.

Skredhendelse

7. feb 09:00 (+01:00) Tørt flakskred Naturlig utløst SØ-vendt Skredet sluttet på 1017 moh Leområder Etter observasjon fra brøytebilsjåfør på Tyin.

Ulykke/hendelse

Svært lite skred på veg. Snø Påvirket ingenting Vei

ObsID: 179548

Jotunheimen / Vågå

Snø

07.02.2019 kl. 11:03

1092 moh

LarsBukkehave (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. SV, V, NV. Under 1100 moh Skred ved første garvning af sneprofil

ObsID: 179545

Jotunheimen / Vang

Snø

07.02.2019 kl. 11:00

909 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Even@obskorps

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse: Dukka opp i glissen skog, lite utvikla

ObsID: 179544

Jotunheimen / Vang

Snø

07.02.2019 kl. 10:57

900 moh

Even@obskorps (***)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 60% skyer

ObsID: 179541

Jotunheimen / Vågå

Snø

07.02.2019 kl. 10:47

1264 moh

Ørjan (****)

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Har hørt fleire drønn på tur opp fra Bessheim

Vær

Ikke nedbør -8 °C 2 m/s fra S ↑

ObsID: 179538

Jotunheimen / Vang

Snø

07.02.2019 kl. 08:46

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 6 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøen kom hovedsaklig på dagen i går.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 0 m/s 95% skyer Kraftig temperaturstigning i natt fra -12 i går kveld til -4 nå.

ObsID: 179510

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2019 kl. 08:04

890 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

73 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -13 °C 40% skyer

ObsID: 179316

Jotunheimen / Vang

Snø

05.02.2019 kl. 13:38

1171 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: To skiløpere melder om drønn i snøen oppover skørsnøse.

ObsID: 179251

Jotunheimen / Vang

Snø

05.02.2019 kl. 13:08

1179 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Bruddkant rett nord for skredtårnet over Langøddin. Tårnet er 8 m høyt. I god sikt klarte jeg ikke å finne skredavsetningen, slik at den trolig er bak terreng ca 20 m på skrå nedenfor bruddkanten.

Skredhendelse

3. feb 20:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1179 moh og sluttet på 1167 moh 10 m bred bruddkant Brattheng Langøddin Observert på webcam 5 februar kl 13:00. Tipper at skredet gikk ved slutten av observert lasting på kvelden 3. februar.

ObsID: 179246

Jotunheimen / Mel

Snø

05.02.2019 kl. 12:37

1298 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  La en snøblokk på 90x30x10cm med P+ hardhet på snøoverflaten for å teste forplantningsevnen i FCsf laget @15 cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Overflatekant kan sees tydelig 15 cm under snøoverflaten.

Tester

ECTP3@15cmQ2 God Skjærte ut 90x30x10 cm P+ hard fokksnø og la oppå snøoverflaten for å teste hvordan FCsf vil reagere med et flak oppå. Se bilde.

ECTX God

ECTX God

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ Vurdering av skredproblem kun gjeldende for området langs fv. 53, ikke hele regionen.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ Vurdering av skredproblem kun gjeldende for området langs fv. 53, ikke hele regionen.

Snøprofil

10 cm F PP/DF 2 mm/0 mm D, 5 cm P RGxf 1 mm/0 mm D, 5 cm F+ FCsf 1 mm/2 mm D Skarelag Mindre krystaller der snødekket er tykt, men fortsatt tydelig kantkorn. , 23 cm P+ RGxf 1 mm/0 mm D, 1 cm K- IF 0 mm/0 mm D Porøst og påvirket av oppbyggende omvandling. Bundet godt til gammel fokksnø over og under. , 18 cm P+ RGxf 1 mm/0 mm D, 6 cm 1F+ FC 1 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 36 cm P+ RGxf 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F FC 1 mm/2 mm D Det kan tenkes at skred kan forplante seg fra områder med tynt til tykt snødekke i dette laget, men tror det er lite sannsynlig. Endel variasjon i laget (Tykkelse og hardhet) innan i profilen. , 23 cm K MFcr 0 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen HS = 215 Foreløpig ikke nok flakdannelse over overflatekant.

ObsID: 179266

Jotunheimen / Vang

Snø

05.02.2019 kl. 12:32

1318 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  stian@wyssen Kommentar:  Mye løs snø selv på svært vindeksponerte terrengformer.

Snødekke

10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Svært mye snø tilgjengelig for transport. 10-15cm selv på svært vindutsatte rygger som vanligvis er helt avblåst.

ObsID: 179238

Jotunheimen / Melvike 2

Snø

05.02.2019 kl. 11:45

1305 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profil på tynt snødekke (HS 75cm) rett på nedsiden av avblåst rygg 1280moh østvendt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Norge As Kommentar:  Svakt lag med overflatekant sees tydelig på bilde
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Svak vind fra vest har dratt over snøoverflaten uten å flytte snømengder av betydning. Ferske flak finnes kun i enkelte terrengformasjoner med bratte overganger. Skredtårnet Mel2 sees i bildet. Henget til venstre er østvendt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Tydelig lag med overflatekant.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Snøprofil

9 cm F PP/DF 2 mm/2 mm D Begynnende SH på overflaten. , 4 cm P+ RGxf 1 mm/0 mm D, 1 cm K IF 0 mm/0 mm D Porøst. Tydelig påvirket av oppbyggende omvandling. , 8 cm F+ FCsf 2 mm/3 mm D Skarelag Dette vil være primært skredproblem når det kommer mer snø/vind., 0,5 cm K IF 0 mm/0 mm D Porøst. Tydelig påvirket av oppbyggende omvandling. , 2,5 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 12 cm P RGxf 1 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F+ FC 1 mm/3 mm D Skarelag Mulig at dette lage kan forplante brudd ned i tykkere snødekke. , 33 cm P- MFcr/FC 0 mm/2 mm D -2,7 °C @ 75 cm, -3,1 °C @ 65 cm, -4,2 °C @ 55 cm, -5,3 °C @ 45 cm, -5,9 °C @ 35 cm, -7 °C @ 25 cm, -7,5 °C @ 15 cm, -8,5 °C @ 5 cm, -9,5 °C @ 0 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Profil på tynt snødekke (HS 75cm) rett på nedsiden av avblåst rygg 1280moh østvendt.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 3 m/s fra V → 40% skyer

Tester

ECTN11@15cm God

ECTP11@15cmQ1 God

ObsID: 179259

Jotunheimen / Vang

Snø

05.02.2019 kl. 10:38

1100 moh

StianL (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  StianL Kommentar:  Tynt flak løsnet under tårn. Stoppet 20m under klippe midt i henget.

Skredhendelse

5. feb 10:38 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Leområder Mel2 Trolig gått siste døgn.

ObsID: 179218

Jotunheimen / Vang

Snø

05.02.2019 kl. 10:03

996 moh

StianL (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  StianL Kommentar:  Skred stoppet rett under klippen.

Skredhendelse

5. feb 10:07 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Tørv 3 Lite skred trolig gått siste døgn.

ObsID: 179211

Jotunheimen / Vang

Snø

05.02.2019 kl. 09:59

1117 moh

StianL (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  StianL Kommentar:  Bruddkant til venstre for skredtårnet.

Skredhendelse

5. feb 10:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt 10 cm høy og 20 m bred bruddkant Leområder Tørv 1 Lite flak trolig gått siste døgn.

ObsID: 179210

Jotunheimen / Vang

Snø

05.02.2019 kl. 08:42

899 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

77 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 179199

Jotunheimen / Vang

Snø

04.02.2019 kl. 13:15

1099 moh

paul@wyssen (***)

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr 2-3 cm snø falt mellom omtrent klokka 11:00 og 13:00 i følge brøytesjåfør på Tyin. Det snør fortsatt i skrivende stund.

Vær

Snø -10 °C 3 m/s fra N ↓ 100% skyer Data fra værstasjon på skredtårn, klokka 12:00 i dag.

ObsID: 179128

Jotunheimen / Vågå

Snø

04.02.2019 kl. 11:30

1120 moh

LarsBukkehave (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  LarsBukkehave

Snødekke

185 cm totalt Lett snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

Vær

Snø -11 °C 3 m/s fra NV ↘

Tester

CTM12@43cmQ1

ObsID: 179155

Jotunheimen / Vang

Snø

04.02.2019 kl. 08:01

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

73 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 179080

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org