Snøskredvarsel for Jotunheimen onsdag 06.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Det finnes svake lag i snødekket som kan trigges av en skiløper eller skuter der snødekket er tynt. Fjernutløsning av skred er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er lokalt mye tørr løssnø tilgjengelig i terrenget. Nysnø og vind vil føre til ferske fokksnøflak i lesider og terreng som samler fokksnø. Denne fokksnøen vil lokalt kunne legge seg over nedføyket lag av rim og kantkorn. Særlig gjelder dette de områder som har mye tilgjengelig løssnø lengst øst og sør i regionen. Vær varsom i områder med tynt snødekke og der fokksnøen er myk. Her vil det være enklere å påvirke vedvarende svake lag i snødekket.
Snøoverflaten består av mye tørr løssnø eller myke flak i lesider i flere himmelretninger etter vind og nysnø siste dagene. I høyfjellet og på vindutsatte plasser kan fokksnøen være hardere. Snødekket er ujevnt fordelt etter tidligere nedbør og vind, med mest i S-Ø. Under tregrensa er det skarelag med tørr og ubunden snø over.
Det finnes kantkornlag nede i snødekket i store deler av regionen. Mest aktuelt er kantkorn som ligger nedføyket innad i fokksnø. Det er også observert kantkorn/beger mot bakken de fleste steder. Det er observert rim flere steder, stort sett er de dekket av små og tynne flak.
Det er siste dager registrert små naturlig utløste nysnø-/fokksnøflak ved Filefjell i brattheng.
Fra Leirdalen er det søndag observasjoner på nedføyket kantkorn, rim og en varierende snøoverflate med fokksnø. Det ligger mye løs snø på skjermede plasser. Tirsdag meldes det om drønn i snødekket ved Tyin.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind., endring til frisk bris fra nord om ettermiddagen.
-13 °C til -9 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-13 °C til -7 °C på 1800 moh.
Skyet.
Mest vind midt på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2019 kl. 08:04

890 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

73 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -13 °C 40% skyer

ObsID: 179316

Jotunheimen / Vang

Snø

05.02.2019 kl. 13:38

1171 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: To skiløpere melder om drønn i snøen oppover skørsnøse.

ObsID: 179251

Jotunheimen / Vang

Snø

05.02.2019 kl. 13:08

1179 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Bruddkant rett nord for skredtårnet over Langøddin. Tårnet er 8 m høyt. I god sikt klarte jeg ikke å finne skredavsetningen, slik at den trolig er bak terreng ca 20 m på skrå nedenfor bruddkanten.

Skredhendelse

3. feb 20:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1179 moh og sluttet på 1167 moh 10 m bred bruddkant Brattheng Langøddin Observert på webcam 5 februar kl 13:00. Tipper at skredet gikk ved slutten av observert lasting på kvelden 3. februar.

ObsID: 179246

Jotunheimen / Mel

Snø

05.02.2019 kl. 12:37

1298 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  La en snøblokk på 90x30x10cm med P+ hardhet på snøoverflaten for å teste forplantningsevnen i FCsf laget @15 cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Overflatekant kan sees tydelig 15 cm under snøoverflaten.

Tester

ECTP3@15cmQ2 God Skjærte ut 90x30x10 cm P+ hard fokksnø og la oppå snøoverflaten for å teste hvordan FCsf vil reagere med et flak oppå. Se bilde.

ECTX God

ECTX God

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ Vurdering av skredproblem kun gjeldende for området langs fv. 53, ikke hele regionen.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ Vurdering av skredproblem kun gjeldende for området langs fv. 53, ikke hele regionen.

Snøprofil

10 cm F PP/DF 2 mm/0 mm D, 5 cm P RGxf 1 mm/0 mm D, 5 cm F+ FCsf 1 mm/2 mm D Skarelag Mindre krystaller der snødekket er tykt, men fortsatt tydelig kantkorn. , 23 cm P+ RGxf 1 mm/0 mm D, 1 cm K- IF 0 mm/0 mm D Porøst og påvirket av oppbyggende omvandling. Bundet godt til gammel fokksnø over og under. , 18 cm P+ RGxf 1 mm/0 mm D, 6 cm 1F+ FC 1 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 36 cm P+ RGxf 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F FC 1 mm/2 mm D Det kan tenkes at skred kan forplante seg fra områder med tynt til tykt snødekke i dette laget, men tror det er lite sannsynlig. Endel variasjon i laget (Tykkelse og hardhet) innan i profilen. , 23 cm K MFcr 0 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen HS = 215 Foreløpig ikke nok flakdannelse over overflatekant.

ObsID: 179266

Jotunheimen / Vang

Snø

05.02.2019 kl. 12:32

1318 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  stian@wyssen Kommentar:  Mye løs snø selv på svært vindeksponerte terrengformer.

Snødekke

10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Svært mye snø tilgjengelig for transport. 10-15cm selv på svært vindutsatte rygger som vanligvis er helt avblåst.

ObsID: 179238

Jotunheimen / Melvike 2

Snø

05.02.2019 kl. 11:45

1305 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profil på tynt snødekke (HS 75cm) rett på nedsiden av avblåst rygg 1280moh østvendt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Norge As Kommentar:  Svakt lag med overflatekant sees tydelig på bilde
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Svak vind fra vest har dratt over snøoverflaten uten å flytte snømengder av betydning. Ferske flak finnes kun i enkelte terrengformasjoner med bratte overganger. Skredtårnet Mel2 sees i bildet. Henget til venstre er østvendt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Tydelig lag med overflatekant.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -12 °C 3 m/s fra V → 40% skyer

Tester

ECTN11@15cm God

ECTP11@15cmQ1 God

Snøprofil

9 cm F PP/DF 2 mm/2 mm D Begynnende SH på overflaten. , 4 cm P+ RGxf 1 mm/0 mm D, 1 cm K IF 0 mm/0 mm D Porøst. Tydelig påvirket av oppbyggende omvandling. , 8 cm F+ FCsf 2 mm/3 mm D Skarelag Dette vil være primært skredproblem når det kommer mer snø/vind., 0,5 cm K IF 0 mm/0 mm D Porøst. Tydelig påvirket av oppbyggende omvandling. , 2,5 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 12 cm P RGxf 1 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F+ FC 1 mm/3 mm D Skarelag Mulig at dette lage kan forplante brudd ned i tykkere snødekke. , 33 cm P- MFcr/FC 0 mm/2 mm D -2,7 °C @ 75 cm, -3,1 °C @ 65 cm, -4,2 °C @ 55 cm, -5,3 °C @ 45 cm, -5,9 °C @ 35 cm, -7 °C @ 25 cm, -7,5 °C @ 15 cm, -8,5 °C @ 5 cm, -9,5 °C @ 0 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Profil på tynt snødekke (HS 75cm) rett på nedsiden av avblåst rygg 1280moh østvendt.

ObsID: 179259

Jotunheimen / Vang

Snø

05.02.2019 kl. 10:38

1100 moh

StianL (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  StianL Kommentar:  Tynt flak løsnet under tårn. Stoppet 20m under klippe midt i henget.

Skredhendelse

5. feb 10:38 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Leområder Mel2 Trolig gått siste døgn.

ObsID: 179218

Jotunheimen / Vang

Snø

05.02.2019 kl. 10:03

996 moh

StianL (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  StianL Kommentar:  Skred stoppet rett under klippen.

Skredhendelse

5. feb 10:07 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Tørv 3 Lite skred trolig gått siste døgn.

ObsID: 179211

Jotunheimen / Vang

Snø

05.02.2019 kl. 09:59

1117 moh

StianL (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  StianL Kommentar:  Bruddkant til venstre for skredtårnet.

Skredhendelse

5. feb 10:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt 10 cm høy og 20 m bred bruddkant Leområder Tørv 1 Lite flak trolig gått siste døgn.

ObsID: 179210

Jotunheimen / Vang

Snø

05.02.2019 kl. 08:42

899 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

77 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 179199

Jotunheimen / Vang

Snø

04.02.2019 kl. 13:15

1099 moh

paul@wyssen (***)

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr 2-3 cm snø falt mellom omtrent klokka 11:00 og 13:00 i følge brøytesjåfør på Tyin. Det snør fortsatt i skrivende stund.

Vær

Snø -10 °C 3 m/s fra N ↓ 100% skyer Data fra værstasjon på skredtårn, klokka 12:00 i dag.

ObsID: 179128

Jotunheimen / Vågå

Snø

04.02.2019 kl. 11:30

1120 moh

LarsBukkehave (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  LarsBukkehave

Snødekke

185 cm totalt Lett snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

Vær

Snø -11 °C 3 m/s fra NV ↘

Tester

CTM12@43cmQ1

ObsID: 179155

Jotunheimen / Vang

Snø

04.02.2019 kl. 08:01

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

73 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 179080

Jotunheimen / Tyinstølen

Snø

03.02.2019 kl. 15:44

1219 moh

paul@wyssen (***)

Vær

Ikke nedbør Brøytesjåfører melder om vindstille vær langs fylkesveg 53 mellom kl. 1200 og 1500 søndag.

ObsID: 179032

Jotunheimen / Lom

Snø

03.02.2019 kl. 13:44

1260 moh

Albert (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snøoverflaten til venstre: vindskare med lett nedsnødd overflaterim gir dårlig feste for mohairfeller...
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  5 middels harde slag gav brudd i nedføyket kantkorn 55 cm fra overflaten Q2.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Variasjon i snøoverflate og snødybde. Noen steder 4-5 cm fingerfast vindskare med overflaterim og tynt lag nysnø - andre steder djupere laussnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har vært en stabil værtype med kulde, lite/ingen vind og jevne smådryss av nysnø. Ingen særlig vindpåvirkning på snøoverflaten her - kun tidligere. Komplekst, men fhv. stabilt snødekke, med flere potensielle skredproblemer. Det mest uttalte her er et nedføyket kantkornlag ca en halvmeter fra overflaten. Det responderte på både blokktest og CT, men ellers ingen andre tegn til svake bindinger i dette laget. Heller ingen skredaktivitet eller drønn i snødekket obs.området. Det er også nedføyket overflaterim, men det har svært tynn overdekning på alle steder der hvor det ble observert. Fant ikke noe tydelig kantkornlag direkte over skare her i området. Det er også lag av lausere snø under fastere lag av fokksnø / vindskare, men disse var også svært nær overflaten her, og vil trolig gi skred str 1-2. Et rimlag er nedsnødd og bevart - noen steder på vindskare, og vil trolig kunne bli et problem under fokksnø.

Notater

Tester

CTM13@55cmQ2 Middels Samme lag som blokktesten.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Vestvendt her

Snøprofil

1 cm F PP 4 mm/0 mm D, 0,5 cm F SH 3 mm/0 mm D, 1 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 15 cm F DF 2 mm/0 mm D, 20 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 1 mm/0 mm D Skarelag, 10 cm 1F RG/RGxf 0 mm/1 mm, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 75 cm P MF/RGxf 2 mm/0 mm Sandwich. Mange skarelag og kant innimellom. Stabilt., 5 cm 4F DH/MFcl 4 mm/4 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 179023

Jotunheimen / Langranden - Brangsdalen

Snø

03.02.2019 kl. 13:28

1321 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  To skredproblemer og et faretegn i «handpit»: øverst: overflaterim, mellom; nedføyket overflaterim og nederst; et lag lausere snø
ObsID: 179008

Jotunheimen / Vang

Snø

03.02.2019 kl. 13:00

1351 moh

Mlindborg (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Mlindborg

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

3. feb 13:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst N-vendt 60 cm høy og 50 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 179044

Jotunheimen / Vang

Snø

03.02.2019 kl. 12:18

1137 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Skiløperutløst skred i bratt leheng i går. Mykt flak fersk fokksnø ned på dødre snølag.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Noen små løssnøskred i brattheng.

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Over 0 moh

ObsID: 178996

Jotunheimen / Vang

Snø

03.02.2019 kl. 10:25

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

-14 °C 0 m/s

ObsID: 178968

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org