Snøskredvarsel for Jotunheimen mandag 04.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø, stedvis kan fokksnøen ligge på et vedvarende svakt lag.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og fokksnø fra siste dager stabiliseres gradvis. Begrensede mengder ny snø og vind kan føre til danning av noen ferske små nysnø- og fokksnøflak. Vær oppmerksom der tidligere fokksnøflak har lagt seg over tynt snødekke fra tidligere, mot N-V. Her er det lettere å påvirke svake lag av kantkorn i det gamle snødekket.
Snøoverflaten består nå av løs nysnø eller myke flak i leheng i flere himmelretninger etter vind og nysnø de siste dagene. I høyfjellet og på vindutsatte plasser kan fokksnøen være hardere. Eldre snødekke og gammel fokksnø ligger hovedsakelig i heng mot S og Ø. Under tregrensa er det skarelag med tørr og ubunden snø over. Regionen har fremdeles noe mindre snø enn normalt for årstiden.
Det finnes kantkornlag nede i snødekket i store deler av regionen. Mest aktuelt er kantkorn som ligger nedføyket innad i fokksnø. Det er også observert kantkorn/beger mot bakken de fleste steder. Det kreves generelt stor tilleggsbelastning for å kunne påvirke vedvarende svake lag av kantkorn. Det er observert rim flere steder, men stort sett er det små og tynne flak som ligger over.
Det er siste dager løst ut små myke nysnø-/fokksnøflak ved Filefjell i brattheng.
Søndag morgen blåser det laber bris fra V på Juvassnø 1894 moh. På Filefjell melder observatør om mye tørr løs snø tilgjengelig i snøoverflaten fra siste dagers snøfall.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-16 °C til -11 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-15 °C til -10 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / VANG

Snø

04.02.2019 kl. 13:15

1099 moh

paul@wyssen (***)

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr 2-3 cm snø falt mellom omtrent klokka 11:00 og 13:00 i følge brøytesjåfør på Tyin. Det snør fortsatt i skrivende stund.

Vær

Snø -10 °C 3 m/s fra N ↓ 100% skyer Data fra værstasjon på skredtårn, klokka 12:00 i dag.

ObsID: 179128

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

04.02.2019 kl. 11:30

1120 moh

LarsBukkehave (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  LarsBukkehave

Snødekke

185 cm totalt Lett snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm)

Vær

Snø -11 °C 3 m/s fra NV ↘

Tester

CTM12@43cmQ1

ObsID: 179155

Jotunheimen / VANG

Snø

04.02.2019 kl. 08:01

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

73 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 179080

Jotunheimen / Tyinstølen

Snø

03.02.2019 kl. 15:44

1219 moh

paul@wyssen (***)

Vær

Ikke nedbør Brøytesjåfører melder om vindstille vær langs fylkesveg 53 mellom kl. 1200 og 1500 søndag.

ObsID: 179032

Jotunheimen / LOM

Snø

03.02.2019 kl. 13:44

1260 moh

Albert (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snøoverflaten til venstre: vindskare med lett nedsnødd overflaterim gir dårlig feste for mohairfeller...
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  5 middels harde slag gav brudd i nedføyket kantkorn 55 cm fra overflaten Q2.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Variasjon i snøoverflate og snødybde. Noen steder 4-5 cm fingerfast vindskare med overflaterim og tynt lag nysnø - andre steder djupere laussnø.

Notater

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Vestvendt her

Tester

CTM13@55cmQ2 Middels Samme lag som blokktesten.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har vært en stabil værtype med kulde, lite/ingen vind og jevne smådryss av nysnø. Ingen særlig vindpåvirkning på snøoverflaten her - kun tidligere. Komplekst, men fhv. stabilt snødekke, med flere potensielle skredproblemer. Det mest uttalte her er et nedføyket kantkornlag ca en halvmeter fra overflaten. Det responderte på både blokktest og CT, men ellers ingen andre tegn til svake bindinger i dette laget. Heller ingen skredaktivitet eller drønn i snødekket obs.området. Det er også nedføyket overflaterim, men det har svært tynn overdekning på alle steder der hvor det ble observert. Fant ikke noe tydelig kantkornlag direkte over skare her i området. Det er også lag av lausere snø under fastere lag av fokksnø / vindskare, men disse var også svært nær overflaten her, og vil trolig gi skred str 1-2. Et rimlag er nedsnødd og bevart - noen steder på vindskare, og vil trolig kunne bli et problem under fokksnø.

Snøprofil

1 cm F PP 4 mm/0 mm D, 0,5 cm F SH 3 mm/0 mm D, 1 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 15 cm F DF 2 mm/0 mm D, 20 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 1 mm/0 mm D Skarelag, 10 cm 1F RG/RGxf 0 mm/1 mm, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 75 cm P MF/RGxf 2 mm/0 mm Sandwich. Mange skarelag og kant innimellom. Stabilt., 5 cm 4F DH/MFcl 4 mm/4 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 179023

Jotunheimen / Langranden - Brangsdalen

Snø

03.02.2019 kl. 13:28

1321 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  To skredproblemer og et faretegn i «handpit»: øverst: overflaterim, mellom; nedføyket overflaterim og nederst; et lag lausere snø
ObsID: 179008

Jotunheimen / VANG

Snø

03.02.2019 kl. 13:00

1351 moh

Mlindborg (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Mlindborg

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

3. feb 13:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst N-vendt 60 cm høy og 50 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 179044

Jotunheimen / VANG

Snø

03.02.2019 kl. 12:18

1137 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Skiløperutløst skred i bratt leheng i går. Mykt flak fersk fokksnø ned på dødre snølag.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Noen små løssnøskred i brattheng.

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Over 0 moh

ObsID: 178996

Jotunheimen / VANG

Snø

03.02.2019 kl. 10:25

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

-14 °C 0 m/s

ObsID: 178968

Jotunheimen / VANG

Snø

02.02.2019 kl. 12:45

1217 moh

Ludde (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ludde

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 179124

Jotunheimen / VANG

Snø

02.02.2019 kl. 09:31

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

81 cm totalt Ikke snøfokk 13 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 95% skyer Vind fra øst på toppene i går. Også en del vind langs vangsmjøsa og tidvis lett snøfokk i veien opptil Øvre dale i Øye. Lite eller ingen vind på Tyinkrysset. Vindstille nå.

Faretegn

Ferske skred Nysnøflak skred ut i brattheng i skiheisen i går.NNV heng. Svært små med liten forplantning.

ObsID: 178796

Jotunheimen / VANG

Snø

01.02.2019 kl. 12:21

1077 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Bra med nysnø, omlag 20 cm over 20 cm fra forrige snøfall. Relativt jevnt fordelt i dette området, men dog på ujevn såle under

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 1200 moh

Vær

Snø -9 °C 3 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Fortsatt relativt kaldt, rundt -9.

Faretegn

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tester

ECTN14@72cmQ3 God

Skredfarevurdering

2 Moderat Tilsynelatende stabilt hvor jeg er i dag. Vil anta at høyereliggende terreng som har fått mer vind vil være mer utsatt. Stoppet i dag på omlag 1200 moh pga sikt. Fortsatt ubunden snø. Skredfaren vil øke med vindstyrke og snøtransport. Svær mye løssnø tilgjengelig. Kantkornproblemet er til stede, men virker lite potent. Ingen respons på rim observert forrige uke. Stigende med evt vindøkning. Varslet faregrad er riktig Stemmer bra

Snøprofil

20 cm F PP 0 mm/0 mm D, 20 cm F/ F-4F PP/DF 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F-1F RG 0 mm/0 mm D, 12 cm P RG 0 mm/0 mm D, 0,5 cm 4F FCso 0 mm/0 mm D, 2 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 40 cm F/K MF/FC 0 mm/0 mm D -8 °C @ 0 cm, -7,8 °C @ 10 cm, -7,7 °C @ 20 cm, -7,1 °C @ 30 cm, -5,7 °C @ 40 cm, -5 °C @ 50 cm, -4,4 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 178701

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

01.02.2019 kl. 11:31

1298 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Ørjan

Notater

Vær

Snø -9 °C 4 m/s fra SØ ↖ 60% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

CTN God

Skredfarevurdering

2 Moderat Ny snøen er veldig lett, og vil flytte på seg ved vind. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 178683

Jotunheimen / VANG

Snø

01.02.2019 kl. 08:07

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

79 cm totalt 19 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 178647

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org