Snøskredvarsel for Jotunheimen søndag 03.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vindøking fra NV om ettermiddagen vil føre til dannelse av fersk fokksnø i de områder som har mest løs snø tilgjengelig lengst øst og sør i regionen. Vær oppmerksom på at mest utsatte sektor kan skifte i løpet av dagen som følge av dreining i vinden. Faregraden kan derfor komme til å øke noe utover ettermiddagen. Vær varsom der den ferske fokksnøen har lagt seg over tynnere snødekke mot N-V. Her vil det være lettere å påvirke vedvarende svake lag i snødekket som kan gi større skred.
Det er stedvis mye løs og lett snø på overflaten etter nedbør siste tida. I høyden kan vind fra SØ ha dannet myke flak i leheng mot V-N. Den dominerende vindretningen har tidligere vært V-NV, så det er mest snø og gammel fokksnø i Ø-S lesider i høyfjellet. Under tregrensa er det skarelag med løssnø over.
Det finnes kantkornlag nede i snødekket i store deler av regionen. Mest aktuelt er kantkorn som ligger nedføyket innad i fokksnø. Det er også observert kantkorn/beger mot bakken de fleste steder. Det kreves generelt stor tilleggsbelastning for å kunne påvirke vedvarende svake lag av kantkorn. Det er observert rim flere steder, men stort sett er det små og tynne flak som ligger over.
Det ble fredag løst ut små nysnøflak ved Filefjell i brattheng mot N-NV.
Lørdag morgen har det blåst laber bris fra S-SØ på Sognefjellshytta 1413 moh og frisk bris fra SØ på Juvasshø 1894 moh. Det har kommet noe lett og tørr nysnø siste dager. Fra Vågå meldes det torsdag om mye tørr og løs snø i overflaten tilgjengelig for vind.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-16 °C til -12 °C på 1800 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-16 °C til -11 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Tyinstølen

Snø

03.02.2019 kl. 15:44

1219 moh

paul@wyssen (***)

Vær

Ikke nedbør Brøytesjåfører melder om vindstille vær langs fylkesveg 53 mellom kl. 1200 og 1500 søndag.

ObsID: 179032

Jotunheimen / Lom

Snø

03.02.2019 kl. 13:44

1260 moh

Albert (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snøoverflaten til venstre: vindskare med lett nedsnødd overflaterim gir dårlig feste for mohairfeller...
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  5 middels harde slag gav brudd i nedføyket kantkorn 55 cm fra overflaten Q2.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Vestvendt her

Tester

CTM13@55cmQ2 Middels Samme lag som blokktesten.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har vært en stabil værtype med kulde, lite/ingen vind og jevne smådryss av nysnø. Ingen særlig vindpåvirkning på snøoverflaten her - kun tidligere. Komplekst, men fhv. stabilt snødekke, med flere potensielle skredproblemer. Det mest uttalte her er et nedføyket kantkornlag ca en halvmeter fra overflaten. Det responderte på både blokktest og CT, men ellers ingen andre tegn til svake bindinger i dette laget. Heller ingen skredaktivitet eller drønn i snødekket obs.området. Det er også nedføyket overflaterim, men det har svært tynn overdekning på alle steder der hvor det ble observert. Fant ikke noe tydelig kantkornlag direkte over skare her i området. Det er også lag av lausere snø under fastere lag av fokksnø / vindskare, men disse var også svært nær overflaten her, og vil trolig gi skred str 1-2. Et rimlag er nedsnødd og bevart - noen steder på vindskare, og vil trolig kunne bli et problem under fokksnø.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Variasjon i snøoverflate og snødybde. Noen steder 4-5 cm fingerfast vindskare med overflaterim og tynt lag nysnø - andre steder djupere laussnø.

Notater

Snøprofil

1 cm F PP 4 mm/0 mm D, 0,5 cm F SH 3 mm/0 mm D, 1 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 15 cm F DF 2 mm/0 mm D, 20 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 1 mm/0 mm D Skarelag, 10 cm 1F RG/RGxf 0 mm/1 mm, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 75 cm P MF/RGxf 2 mm/0 mm Sandwich. Mange skarelag og kant innimellom. Stabilt., 5 cm 4F DH/MFcl 4 mm/4 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 179023

Jotunheimen / Langranden - Brangsdalen

Snø

03.02.2019 kl. 13:28

1321 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  To skredproblemer og et faretegn i «handpit»: øverst: overflaterim, mellom; nedføyket overflaterim og nederst; et lag lausere snø
ObsID: 179008

Jotunheimen / Vang

Snø

03.02.2019 kl. 13:00

1351 moh

Mlindborg (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Mlindborg

Skredhendelse

3. feb 13:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst N-vendt 60 cm høy og 50 m bred bruddkant Brattheng

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 179044

Jotunheimen / Vang

Snø

03.02.2019 kl. 12:18

1137 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Skiløperutløst skred i bratt leheng i går. Mykt flak fersk fokksnø ned på dødre snølag.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Noen små løssnøskred i brattheng.

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Over 0 moh

ObsID: 178996

Jotunheimen / Vang

Snø

03.02.2019 kl. 10:25

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Vær

-14 °C 0 m/s

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 178968

Jotunheimen / Vang

Snø

02.02.2019 kl. 12:45

1217 moh

Ludde (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ludde

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 179124

Jotunheimen / Vang

Snø

02.02.2019 kl. 09:31

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 95% skyer Vind fra øst på toppene i går. Også en del vind langs vangsmjøsa og tidvis lett snøfokk i veien opptil Øvre dale i Øye. Lite eller ingen vind på Tyinkrysset. Vindstille nå.

Snødekke

81 cm totalt Ikke snøfokk 13 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Faretegn

Ferske skred Nysnøflak skred ut i brattheng i skiheisen i går.NNV heng. Svært små med liten forplantning.

ObsID: 178796

Jotunheimen / Vang

Snø

01.02.2019 kl. 12:21

1077 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -9 °C 3 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Fortsatt relativt kaldt, rundt -9.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 1200 moh

Tester

ECTN14@72cmQ3 God

Skredfarevurdering

2 Moderat Tilsynelatende stabilt hvor jeg er i dag. Vil anta at høyereliggende terreng som har fått mer vind vil være mer utsatt. Stoppet i dag på omlag 1200 moh pga sikt. Fortsatt ubunden snø. Skredfaren vil øke med vindstyrke og snøtransport. Svær mye løssnø tilgjengelig. Kantkornproblemet er til stede, men virker lite potent. Ingen respons på rim observert forrige uke. Stigende med evt vindøkning. Varslet faregrad er riktig Stemmer bra

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Bra med nysnø, omlag 20 cm over 20 cm fra forrige snøfall. Relativt jevnt fordelt i dette området, men dog på ujevn såle under

Faretegn

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

20 cm F PP 0 mm/0 mm D, 20 cm F/ F-4F PP/DF 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F-1F RG 0 mm/0 mm D, 12 cm P RG 0 mm/0 mm D, 0,5 cm 4F FCso 0 mm/0 mm D, 2 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 40 cm F/K MF/FC 0 mm/0 mm D -8 °C @ 0 cm, -7,8 °C @ 10 cm, -7,7 °C @ 20 cm, -7,1 °C @ 30 cm, -5,7 °C @ 40 cm, -5 °C @ 50 cm, -4,4 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 178701

Jotunheimen / Vågå

Snø

01.02.2019 kl. 11:31

1298 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Ørjan

Vær

Snø -9 °C 4 m/s fra SØ ↖ 60% skyer

Tester

CTN God

Skredfarevurdering

2 Moderat Ny snøen er veldig lett, og vil flytte på seg ved vind. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 178683

Jotunheimen / Vang

Snø

01.02.2019 kl. 08:07

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

79 cm totalt 19 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 178647

Jotunheimen / Vang

Snø

31.01.2019 kl. 12:30

1215 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Svakt lag med overflatekant vises mellom 89 og 91 cm på tommestokken. Overflatekant lokalisert med burp-test.

Vær

Snø -11 °C 4 m/s fra S ↑ 100% skyer Noe tåke = riming på klær.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. 1 - Små Ø, SØ, S over 1100 moh Funnet overflatekant i overgangen mellom nysnø fra sist helg og gammel snøoveflate fra forrige uke. Skiene liksom gled på den gamle snøoverflaten i alle traverser. Undersøkte kun Ø-vendte heng. Hvis Ø-vendte heng lastes med påfølgende flakdannelse vil øker utløsbarhet og potensiell skredstørrelse her.

Tester

ECTN25@44cmQ3 God Dårlig binding i gammel fokksnø

ECTN15@44cmQ3 Middels Brudd på dårlig binding i fokksnø.

ECTN10@21cmQ2 Dårlig Samme resultat ved andre gjennomføring

ECTN10@21cmQ2 Dårlig Intet flak oppå gjør at det går greit inntil det er flakdannelse i østvendte heng.

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ikke snøfokk, kun snøen som falt ble fraktet med vinden. Jeg fant IKKE overflaterim på snøoverflaten til tross for riming på klær pga tåke.

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Lite sikt pga tåke. Trolig ikke skredaktivitet pga ø vær de siste dager.

Snøprofil

19 cm 4F DF 1 mm/1 mm D, 24 cm F PP/FCsf 2 mm/2 mm D Skiktovergang Overflatekant i overkant av gammel snøoverflate, 12 cm 1F+ /1F- RGsr 1 mm/0 mm D, 55 cm 1F/P RGsr 0 mm/0 mm D -12,3 °C @ 10 cm, -12,2 °C @ 20 cm, -11,6 °C @ 30 cm, -10,3 °C @ 40 cm, -9,7 °C @ 50 cm, -9 °C @ 60 cm, -10,6 °C @ 0 cm 4 tester knyttet til snøprofilen Total snødybde: 170 cm. Fra 31 g bratt Ø-vendt heng som får solvarme om formiddagen ved klarvær.

ObsID: 178583

Jotunheimen / Vang

Snø

31.01.2019 kl. 11:34

565 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

ObsID: 178526

Jotunheimen / Vang

Snø

31.01.2019 kl. 10:48

1186 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Lbt Q2 i løs 10cm tykt 4f kantkorn mellom skare/ islag. Hard belastning.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ Laget ligger østvendt under eldre fokksnø og skare/ islag. Vanskelig å påvirke.

Vær

Snø -11 °C 2 m/s fra Ø ← 100% skyer Lett snø og delvis tåke

Tester

ECTN27@38cmQ2 God På delvis oppbyggende kant.. men stort sett 1mm•

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøen som falt i helga har bundet seg til myke flak, men spenningene er gått ut og den sitter godt på underliggende snø. Nysnøen siste dønene er ubunden og utgjør ikke noe skredproblem enda. Oppbyggende kantkorn oppå skarelag/ eldre snødekke er lite potent der det er litt tykkere snødekke. Bedre utviklet på tynt snødekke, men lite spenninger i snøen og små flak. Fg vurderes til 2 pga. godt utviklet kant i gammelt snødekke. Hvis vinden øker vil trolig den lette nysnøen flyttes raskt til lesider og føre til myke flak som er lette å løse ut. Skredstørrelsen vil trolig være begrenset pga nysnømengden tilgjengelig for vindtransport. Kraftig vind vil kunne potensielt flytte mye snø. Men for at fg skal øke til 3 må denne vinden være over hele fjellet og ikke bare på toppene slik østavinden har vært til nå. Varslet faregrad er riktig Sliter med å finne potent kantkorn over skaren, men hvor kantkornet er spiller ikke så stor rolle så lenge teksten med vanskelig å løse ut osv. stemmer godt. Ellers veldig bra!

Snødekke

Ikke snøfokk 7 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Generelt sett litt nysnø tilgjengelig for vindtransport over hele fjellet. Lite vind men nysnø kan gi små nysnøflak der det blåser mer. Hard vind kan ta med mer snø da det er generelt vindpakket myk under fersk nysnø. Snødekket er nå mer jevnt fordelt etter siste snøvær med vind fra østlig retning. Men fremdeles er det i øst de største snømengdene ligger. Fremdeles tynt snødekke for årstiden og mye stein, rabber og busker som stikker opp. Men nysnøen legger seg over hele fjellet uten å blåse bort enn så lenge. Generelt sett løs godt utviklet kant under brytende skare der snødekket er tynt. Dette finnes også ved tykkere snødekke, men noe hardere kantlag. Kaldt vær har begynt og omvandle nysnø fra før helga til oppbyggende kant oppå eldre snø og skarelag. Hovedsaklig ved tynt snødekke. ikke kommet til det ved tykkere, men er på vei ser det ut til. Fant ikke rim nå. Trolig blandet med tidligere løs nysnø.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ett lite drønn på en rygg med vindpakket hardt lite flak. Ellers ingen.

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

7 cm F PP 3 mm/0 mm D, 10 cm F+ DF 2 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 0,1 cm 1F+ MFcr 0 mm/0 mm D Svært tynt skarelag. Kan være vindskare?? Så tynt at det var vanskelig å både finne og bestemme type., 10,9 cm 1F/1F- RGlr/RGxf 1 mm/2 mm D Skiktovergang Begynnende kantkorn i bunn av laget. Men hovedsaklig små korn 1mm men noen oppbyggende kant på 1,5mm., 4 cm P RG 1 mm/0 mm D, 0,2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 1,8 cm 1F RGxf 2 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 6 cm 4F FC 2 mm/0 mm D Skarelag Løst kantkornlag under skare. , 43 cm P MFcl/IF 0 mm/0 mm D Smelte/fryspakke bestående av skarelag, sammenfryst omdannet snø og islag., 12 cm P- FC 3 mm/0 mm D Sammenfryst kant., 3 cm 1F DH 4 mm/0 mm D -11,2 °C @ 0 cm, -10 °C @ 9 cm, -8,8 °C @ 19 cm, -7,5 °C @ 29 cm, -6,2 °C @ 39 cm, -5,2 °C @ 49 cm, -4,5 °C @ 59 cm, -3,7 °C @ 69 cm, -2,2 °C @ 89 cm, -0,8 °C @ 109 cm 1 test knyttet til snøprofilen Dette er en relativt representativ profil for snødekket der det er litt tykkelse. Ved tynnere snødekke var det bedre utviklet oppbyggende kant oppå skarelaget i mykere snø fra før helga.

ObsID: 178525

Jotunheimen / Vang

Snø

31.01.2019 kl. 10:15

564 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Oppbyggende kant 1,5 mm 4 cm tykt 1f lag oppå skaren. Tynt snødekke. Eldre omdannet snø 1f over plus ubunden nysnø øverst.

Snødekke

ObsID: 178514

Jotunheimen / Vang

Snø

31.01.2019 kl. 10:04

1045 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Fastfrosset kant oppå skaren islaget. Ikke utslag på ltb
ObsID: 178510

Jotunheimen / Vang

Snø

31.01.2019 kl. 09:57

1054 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  LBT Q1 mellom skarelag ca 65cm ned i snødekket. På kant 2mm løst tynt lag. Moderat belastning.
ObsID: 178503

Jotunheimen / Vang

Snø

31.01.2019 kl. 09:00

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

64 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 178490

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org