Snøskredvarsel for Jotunheimen torsdag 31.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med nysnøflak. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket, vær oppmerksom i områder med tynt snødekke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnøen som kom i helga er mange steder løs og vinden vil være sterk nok til å flytte snø inn i heng mot NV. Nysnøflakene ventes å ha begrenset utbredelse og tykkelse, men kan legge seg på løs snø og noen få steder rim. De vil derfor kunne løses ut av en skiløper. Det er vanskelig å løse ut skred i vedvarende svake lag av kantkorn. Vær imidlertid oppmerksom der snødekket er tynt.
Det er stedvis mye løs og lett snø på overflaten etter nedbør i helga. I høyden kan vind fra SØ ha dannet myke flak i leheng mot V-N. Den dominerende vindretningen har tidligere vært V-NV, så det er mest snø og gammel fokksnø i Ø-S lesider i høyfjellet. Under tregrensa er det skarelag med løssnø over.
Det finnes kantkornlag nede i snødekket i store deler av regionen. Mest aktuelt er kantkorn som ligger nedføyket innad i fokksnø. Det er også observert kantkorn/beger mot bakken de fleste steder. Det kreves generelt stor tilleggsbelastning for å kunne påvirke vedvarende svake lag av kantkorn. Sør i regionen var det stor utbredelse av rim før det kom nysnø. Rimen kan derfor ha snødd/føyket ned i løpet av helga noen steder.
Onsdag er det fremdeles kaldt i regionen. Fra Heimdalshøe ved Gjende rapporteres det om lett snøfokk.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til liten kuling fra sør om ettermiddagen.
-16 °C til -11 °C på 1800 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-17 °C til -12 °C på 1800 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Vang

Snø

31.01.2019 kl. 12:30

1215 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Svakt lag med overflatekant vises mellom 89 og 91 cm på tommestokken. Overflatekant lokalisert med burp-test.

Vær

Snø -11 °C 4 m/s fra S ↑ 100% skyer Noe tåke = riming på klær.

Tester

ECTN25@44cmQ3 God Dårlig binding i gammel fokksnø

ECTN15@44cmQ3 Middels Brudd på dårlig binding i fokksnø.

ECTN10@21cmQ2 Dårlig Samme resultat ved andre gjennomføring

ECTN10@21cmQ2 Dårlig Intet flak oppå gjør at det går greit inntil det er flakdannelse i østvendte heng.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. 1 - Små Ø, SØ, S over 1100 moh Funnet overflatekant i overgangen mellom nysnø fra sist helg og gammel snøoveflate fra forrige uke. Skiene liksom gled på den gamle snøoverflaten i alle traverser. Undersøkte kun Ø-vendte heng. Hvis Ø-vendte heng lastes med påfølgende flakdannelse vil øker utløsbarhet og potensiell skredstørrelse her.

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ikke snøfokk, kun snøen som falt ble fraktet med vinden. Jeg fant IKKE overflaterim på snøoverflaten til tross for riming på klær pga tåke.

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Lite sikt pga tåke. Trolig ikke skredaktivitet pga ø vær de siste dager.

Snøprofil

19 cm 4F DF 1 mm/1 mm D, 24 cm F PP/FCsf 2 mm/2 mm D Skiktovergang Overflatekant i overkant av gammel snøoverflate, 12 cm 1F+ /1F- RGsr 1 mm/0 mm D, 55 cm 1F/P RGsr 0 mm/0 mm D -12,3 °C @ 10 cm, -12,2 °C @ 20 cm, -11,6 °C @ 30 cm, -10,3 °C @ 40 cm, -9,7 °C @ 50 cm, -9 °C @ 60 cm, -10,6 °C @ 0 cm 4 tester knyttet til snøprofilen Total snødybde: 170 cm. Fra 31 g bratt Ø-vendt heng som får solvarme om formiddagen ved klarvær.

ObsID: 178583

Jotunheimen / Vang

Snø

31.01.2019 kl. 11:34

565 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

ObsID: 178526

Jotunheimen / Vang

Snø

31.01.2019 kl. 10:48

1186 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Lbt Q2 i løs 10cm tykt 4f kantkorn mellom skare/ islag. Hard belastning.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøen som falt i helga har bundet seg til myke flak, men spenningene er gått ut og den sitter godt på underliggende snø. Nysnøen siste dønene er ubunden og utgjør ikke noe skredproblem enda. Oppbyggende kantkorn oppå skarelag/ eldre snødekke er lite potent der det er litt tykkere snødekke. Bedre utviklet på tynt snødekke, men lite spenninger i snøen og små flak. Fg vurderes til 2 pga. godt utviklet kant i gammelt snødekke. Hvis vinden øker vil trolig den lette nysnøen flyttes raskt til lesider og føre til myke flak som er lette å løse ut. Skredstørrelsen vil trolig være begrenset pga nysnømengden tilgjengelig for vindtransport. Kraftig vind vil kunne potensielt flytte mye snø. Men for at fg skal øke til 3 må denne vinden være over hele fjellet og ikke bare på toppene slik østavinden har vært til nå. Varslet faregrad er riktig Sliter med å finne potent kantkorn over skaren, men hvor kantkornet er spiller ikke så stor rolle så lenge teksten med vanskelig å løse ut osv. stemmer godt. Ellers veldig bra!

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ett lite drønn på en rygg med vindpakket hardt lite flak. Ellers ingen.

Vær

Snø -11 °C 2 m/s fra Ø ← 100% skyer Lett snø og delvis tåke

Tester

ECTN27@38cmQ2 God På delvis oppbyggende kant.. men stort sett 1mm•

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ Laget ligger østvendt under eldre fokksnø og skare/ islag. Vanskelig å påvirke.

Snødekke

Ikke snøfokk 7 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Generelt sett litt nysnø tilgjengelig for vindtransport over hele fjellet. Lite vind men nysnø kan gi små nysnøflak der det blåser mer. Hard vind kan ta med mer snø da det er generelt vindpakket myk under fersk nysnø. Snødekket er nå mer jevnt fordelt etter siste snøvær med vind fra østlig retning. Men fremdeles er det i øst de største snømengdene ligger. Fremdeles tynt snødekke for årstiden og mye stein, rabber og busker som stikker opp. Men nysnøen legger seg over hele fjellet uten å blåse bort enn så lenge. Generelt sett løs godt utviklet kant under brytende skare der snødekket er tynt. Dette finnes også ved tykkere snødekke, men noe hardere kantlag. Kaldt vær har begynt og omvandle nysnø fra før helga til oppbyggende kant oppå eldre snø og skarelag. Hovedsaklig ved tynt snødekke. ikke kommet til det ved tykkere, men er på vei ser det ut til. Fant ikke rim nå. Trolig blandet med tidligere løs nysnø.

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

7 cm F PP 3 mm/0 mm D, 10 cm F+ DF 2 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 0,1 cm 1F+ MFcr 0 mm/0 mm D Svært tynt skarelag. Kan være vindskare?? Så tynt at det var vanskelig å både finne og bestemme type., 10,9 cm 1F/1F- RGlr/RGxf 1 mm/2 mm D Skiktovergang Begynnende kantkorn i bunn av laget. Men hovedsaklig små korn 1mm men noen oppbyggende kant på 1,5mm., 4 cm P RG 1 mm/0 mm D, 0,2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 1,8 cm 1F RGxf 2 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 6 cm 4F FC 2 mm/0 mm D Skarelag Løst kantkornlag under skare. , 43 cm P MFcl/IF 0 mm/0 mm D Smelte/fryspakke bestående av skarelag, sammenfryst omdannet snø og islag., 12 cm P- FC 3 mm/0 mm D Sammenfryst kant., 3 cm 1F DH 4 mm/0 mm D -11,2 °C @ 0 cm, -10 °C @ 9 cm, -8,8 °C @ 19 cm, -7,5 °C @ 29 cm, -6,2 °C @ 39 cm, -5,2 °C @ 49 cm, -4,5 °C @ 59 cm, -3,7 °C @ 69 cm, -2,2 °C @ 89 cm, -0,8 °C @ 109 cm 1 test knyttet til snøprofilen Dette er en relativt representativ profil for snødekket der det er litt tykkelse. Ved tynnere snødekke var det bedre utviklet oppbyggende kant oppå skarelaget i mykere snø fra før helga.

ObsID: 178525

Jotunheimen / Vang

Snø

31.01.2019 kl. 10:15

564 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Oppbyggende kant 1,5 mm 4 cm tykt 1f lag oppå skaren. Tynt snødekke. Eldre omdannet snø 1f over plus ubunden nysnø øverst.

Snødekke

ObsID: 178514

Jotunheimen / Vang

Snø

31.01.2019 kl. 10:04

1045 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Fastfrosset kant oppå skaren islaget. Ikke utslag på ltb
ObsID: 178510

Jotunheimen / Vang

Snø

31.01.2019 kl. 09:57

1054 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  LBT Q1 mellom skarelag ca 65cm ned i snødekket. På kant 2mm løst tynt lag. Moderat belastning.
ObsID: 178503

Jotunheimen / Vang

Snø

31.01.2019 kl. 09:00

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

64 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 178490

Jotunheimen / Skjåk

Snø

30.01.2019 kl. 16:05

942 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Vindstille her, så det ser ut til at vinden tar over 1350 moh og der er det mindre snø å frakte.

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 178417

Jotunheimen / Skjåk

Snø

30.01.2019 kl. 13:57

1280 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er fremdeles svært mye laussnø i skogen opp til tregrensen - noe mindre videre oppover snaufjellet, men fremdeles så mye at det var snødrift i laber bris fra 1200 moh. Godt skiføre. Tendens til fokksnøflak i nordvendte heng og forsenkninger, men fremdeles mest i S og SØ heng fra tidligere. I enkelte heng hadde tynne flak lagt seg oppå hard snøoverflate med et tynt rimlag. Dette delte seg fint ved belastning, men overdekningen er svært tynn. Antar at dette problemet har liten utbredelse og skredene vil bli små, men verdt å følge med på framover. I en østvendt snøprofil over tregrensen var det gunstig struktur med kun F fast snø ned til gamle skarelag, men like i nærheten var det, som tidligere, fokksnø over et lausere lag. Observerte ingen faretegn. Fra dette området var det god sikt mot bratte heng nordover i breheimen - ingen skredaktivitet. Det var et turgåer-utløst skred i bratt terreng like nord for grensen til denne regionen, ved Billingen, den 27. januar. Det er økende vind i høgden som gir ferske fokksnøflak.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Sannsynlig 1 - Små Få bratte heng N, NØ over 1200 moh Kun observer få steder og der tidligere overflate var hard fokksnø..

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 1200 moh Fokksnøflakene mot SØ er gamle og mer stabile. De nye er mot NNØ, over 1350 moh.

ObsID: 178416

Jotunheimen / Skjåk

Snø

30.01.2019 kl. 13:54

1271 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Over 1200 moh er det S laber bris og tynne fokksnøflak. Snødrift langs bakken

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 178399

Jotunheimen / Skjåk

Snø

30.01.2019 kl. 13:41

1187 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert Kommentar:  S-vendt side av Dyringshøi. Ingen skredaktivitet.

Vær

-11 °C 2 m/s fra S ↑ 85% skyer

ObsID: 178392

Jotunheimen / Skjåk

Snø

30.01.2019 kl. 13:12

1043 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  I østvendt helling med 85 cm snødybde er det 40 cm laus snø, fra F- til F+ over flere gamle skarelag. Ingen utslag på blokktest eller spadeprøve.
ObsID: 178382

Jotunheimen / Molflye

Snø

30.01.2019 kl. 12:45

1184 moh

guro@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm P RG 0 mm/0 mm D Fokksnø., 3 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 12 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 6 cm F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm K RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F FC 0 mm/0 mm D, 40 cm K RG/MFcl 0 mm/0 mm D CTE4, brudd i sjiktovergang i fokksnøen, ved ca 7 cm. Bryter lett og glatt, Q2. Samme tur som 178373, Daniel@svv

ObsID: 178411

Jotunheimen / Skjåk

Snø

30.01.2019 kl. 12:35

904 moh

Albert (*****)

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 178370

Jotunheimen / Vågå

Snø

30.01.2019 kl. 12:20

1180 moh

daniel.edvardsen@ramboll (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  daniel.edvardsen@vegvesen.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  daniel.edvardsen@vegvesen.no

Skredfarevurdering

2 Moderat Fulgt adam matrise. Pga lite snø generelt er det mest utsatt i bratt terreng der fokksnøen danner flak. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøfokk i 2 m høyde. Moderat nivå.

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra Ø ← 60% skyer Kaldt vær. -15 grader.

Tester

CTE4@10cmQ2 Middels Brudd i sjiktoverganger i fokksnøen. Belastning av skiløper kan føre til brudd. Snøen sprekker opp.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ, NV over 1300 moh Oppbygging av fokksnø i leheng. Fortsatt snø tilgjengelig for vindtransport. Oppbygging av flak forventes å fortsette.

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Over tregrensa vindpakka hard. Under er den fortsatt myk. Generelt vindavblåst på rygger, avsettes snø i le og søkk.

Skredaktivitet

30. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 178373

Jotunheimen / Skjåk

Snø

30.01.2019 kl. 11:59

760 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Litt fart i skyene fra S

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s 85% skyer

ObsID: 178364

Jotunheimen / Vang

Snø

30.01.2019 kl. 08:03

898 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Ikke nedbør -7,5 °C 80% skyer

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 178314

Jotunheimen / Vang

Snø

29.01.2019 kl. 08:03

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Ikke nedbør -8 °C 50% skyer

Snødekke

63 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 178182

Jotunheimen / Tørvmyre 1

Snø

28.01.2019 kl. 11:14

1296 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

28. jan. 0-6 (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Ø, SØ Noen tørre løssnøskred utløst av sol som varmer opp utstikkende steiner ved Tørvmyre.

ObsID: 178078

Jotunheimen / Tyin, Langøddin

Snø

28.01.2019 kl. 11:07

1159 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

28. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små Få bratte heng. SØ Mange små tørre løssnøskred løsnet i dag tidlig på grunn av soloppvarming på utstikkende steiner. Tydelig at det ikke er flakdannelse på snøoverflaten.

ObsID: 178074

Jotunheimen / Vang

Snø

28.01.2019 kl. 08:30

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s 30% skyer

Snødekke

65 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 5-8 ms i høyden i helga. Lite vind i dalen. Noe vindtransport da og dannelse av svært myke lett sammenbundne flak.

ObsID: 178037

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org