Snøskredvarsel for Jotunheimen torsdag 24.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det kan finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak utgjør hovedskredproblemet og skredfaren synker i takt med en gradvis stabilisering av snødekket. I høyden der snøen har vært mest vindpåvirket, er det størst utbredelse på flakene. Kulde vil kunne bygge opp kantkorn i snødekket og bidra til ytterligere vekst av rim på overflaten. Utviklingen må følges med på. Utbredelsen av kantkornlaget som stedvis finnes nede i snødekket er usikker og det er sannsynligvis vanskelig å løse ut skred i kantkornlaget. Vær imidlertid oppmerksom der snødekket er tynt, spesielt høyt til fjells.
Mengden løs snø tilgjengelig for vindtransport varierer innad i regionen med mest i nordlige og vestlige deler av regionen. Den dominerende vindretningen siste periode har vært fra V-NV, så flakdannelse er mest utpreget i Ø-S lesider i høyfjellet. Den gamle fokksnøen virker mange steder til å ha stabilisert seg, men samtidig kan det være rom for lokale forskjeller. Under tregrensa er det skarelag med løssnø over.
Det finnes kantkornlag nede i snødekket bekreftet av observasjoner fra Breheimen og Tyin. Kantkorlaget som vurderes til å være mest aktuelt er nedføyket innad i fokksnø. Det kreves generelt stor tilleggsbelastning for å kunne påvirke vedvarende svake lag av kantkorn.
Stor utbredelse av overflaterim observert i sørlig del av regionen 22.01.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-16 °C til -11 °C på 1800 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sør.
-15 °C til -11 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / VANG

Snø

24.01.2019 kl. 13:00

1164 moh

StianL (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StianL Kommentar:  3mm grid

Faretegn

Rimkrystaller Finner enkelte velutviklede rimkrystaller innblandet i nysnøen. Vil tro dette kan finnes mange steder, men usikker på om det vil få noe større betydning ved neste snøfall.

Tester

LBT: kun utslag på svært små kantkorn over 10 Jan skare ned ca. 65 ved å dælje på blokka.

ObsID: 177426

Jotunheimen / VANG

Snø

24.01.2019 kl. 11:57

1114 moh

StianL (****)

Snødekke

1 cm nysnø Ca 1cm svært lett nysnø jevnt over alt i terrenget. Mulig fremtidig svakt lag, enten som nedføyket nysnø eller at det omdannes mot kant pga lave temperaturer

ObsID: 177411

Jotunheimen / VANG

Snø

24.01.2019 kl. 11:49

1088 moh

StianL (****)

Vær

Ikke nedbør -13 °C 0 m/s 90% skyer

Skredaktivitet

24. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred langs Fv.53. Skredmasser etter skredkontroll lørdag godt synlig.

ObsID: 177410

Jotunheimen / VANG

Snø

24.01.2019 kl. 10:50

1306 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Lbt lett klapp løsnet i nedføyket nysnølag. Q2
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Lbt hard klapping. Brudd i ksntkornlag UNDER islag fra 10.01. Q2
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Ectp4@9fra topp Q2
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske sprekker Fokksnøen som er myk sprekker til dels opp ved kryssing over skisporet. Ikke veldig utbredt. Kun i mindre isolerte leområder.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S mellom 2000 moh og 900 moh Hardt eldre fokksnølag med løssnølag mellom. Skal trolig mye til for å løse ut dette laget nå, men større grupper kan kanskje klare å påvirke det i områder hvor snødekket er tynnere?

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ mellom 2000 moh og 900 moh Enkelte leområder som ikke er veldig vindpåvirket kan påvirkes av skiløper. Men generelt sett er fokksnøen knallhard og vanskelig å påvirke.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket har generlet sett begynt å stabilisere seg godt. Den ferskeste fokksnøen kan skli ut ved skiløpers belastning men disse flakene er av svært begrenset omfang både i størrelse og utbredelse. Løssnølaget som ligger dypere begravd er under hard fokksnø og vil derfor være vanskelig å påvirke. Men større utbredelse og større flak. Har ikke funnet kantkorn over skarelaget i dag. Kan virke som om dette er i skoggrensa her i området. Kantkorn UNDER skarelaget skal svært mye til for å påvirke og anser ikke det som et skredproblem nå. FG vurderes til mellom 1 og 2 ut fra matrisen. Ingen tydelige faretegn bortsett fra sprekker i fokksnø, men flere lagdelinger i fokksnøen samt lenger ned i snødekket gjør at fg bør ligge på 2. Fokksnøen stabiliseres sakte men sikkert i det kalde været. uendret til synkende frem til mer snø. Varslet faregrad er riktig Stemmer bra, men det virker som om kantkorn over skaren er kun rundt skoggrensa rundt Tyin.

Tester

ECTP24@75cmQ2 God Samme søyle som de to forrige. Brudd under is/ skarelag i kantkorn.

ECTP23@36cmQ2 God Glatt brudd, men ikke plutselig kollaps. Var usikker på om jeg skulle si Q1.

ECTP4@9cmQ2 Dårlig Fokksnø over løssnølag. Fortsatte i samme søyle.

Snødekke

Skredaktivitet

24. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

13 lagdelinger observert 3 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 177407

Jotunheimen / VANG

Snø

24.01.2019 kl. 10:02

1243 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Løsere lett sammenhengende beger/ kant under 10.01 skaren på rygger med lite snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -13 °C 1 m/s fra V → 90% skyer Ett og annet snøfjon. Så godt som vindstille.

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Generelt vindpåvirket i høyden. Noe mer løs snø mykere vindpakket snø tilgjengelig for tansport ved sterk vind på flatene nede i dalen. Fra skoggrensa og ned er det i hovedsak mer ubundet snø. Lite snø for årstiden enda. Skare fra siste mildvær 10.01 på rygger kuler. Utpreget løs kant og beger under denne. Generelt vindpakket hard snø under de siste 2cm nysnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng NØ, Ø, SØ mellom 2000 moh og 900 moh Skredproblemet finnes de vinden har dannet flak av nysnø. Varierende grad av forplantning etter hardhet i flaket. Skiløper kan trolig løsne små skred, men større belastning der snødekket er tykkere og hardere. Generelt små isolerte flak her, men kan nok være større og tykkere i brattere lesider. Vinden har tett godt tidligere.

ObsID: 177384

Jotunheimen / VANG

Snø

24.01.2019 kl. 09:07

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

56 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 177354

Jotunheimen / VANG

Snø

23.01.2019 kl. 08:05

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

57 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm)

ObsID: 177133

Jotunheimen / VANG

Snø

22.01.2019 kl. 13:51

1085 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Even@obskorps

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Mellom 1100 moh og 1000 moh Rundt 1-1,5 uke gammelt. Ser ut til å ha gått på nysnølag etter stor innlasting

ObsID: 177051

Jotunheimen / VANG

Snø

22.01.2019 kl. 13:07

1386 moh

Even@obskorps (***)

Faretegn

Rimkrystaller

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 0 moh

ObsID: 177042

Jotunheimen / VANG

Snø

22.01.2019 kl. 11:39

1104 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små krystaller med rim på overflaten

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng Ø, SØ, S over 900 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøproblematikk var ikke veldig aktuelt på dagens tur. Den mjukeste snøen e fant var 1f-p over skoggrensa. Fikk ikke respons i nedsnød lag med nysnø der e var i dag. Dagens mest aktuelle problem er etter mitt syn kantkornlaget lenger ned i snødekket. Temperaturgradient er gunstig for videre kantkorndannelse. Fokksnøutbredelsen varierer, så skredproblemet gjelder kun i utvalgte himmelretninger. På rett plass vil man nok kunne påvirke kantkornlaget, men det skal nok stor tilleggsbelastning til. Temperatur og lite vind vil holde rimdannelsen i gang på overflaten. Det var rimdannelse over hele fjellet og i skogen. Dette bør følges med på dersom temp holders seg lav + utstråling og lite vind. Får dette holde på til neste snøfall får vi et nytt skredproblem. Kantkorndannelsen vil holde det gående en stund til ser det ut som. Varslet faregrad er riktig Mulig nedføyket nysnø er mindre aktuell. I allefall i området jeg var i dag. På 1500 moh Ø/SØ skjermet formasjoner, fant jeg kun 1F fokksnø som ikke løsnet på verken lille blokktest eller ETC.

Tester

ECTP23@64cmQ2 Middels

ECTP23@62cmQ2 Middels Gikk på kankorn mellom skarelag. Ingen respons i fokksnø

Snøprofil

7 lagdelinger observert 6 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

Vær

-11 °C 0 m/s 20% skyer Vært kaldt omlag- 13 i dalen. Tåke opp til 1000 moh, sol og vindstille over

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Avblåst på rygger og rabber. Fokksnø av ulik hardhet i samlende terreng.

ObsID: 177014

Jotunheimen / VANG

Snø

22.01.2019 kl. 08:22

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Ikke nedbør -14 °C 0 m/s 100% skyer Tåke

Snødekke

55 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Rim 2mm på overflaten. Tåke og fuktig luft fra morgenen av.

ObsID: 176967

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

21.01.2019 kl. 15:09

1046 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Saga står i et 8 mm tjukt kantkornlag. Små korn <1 mm.="" 5="" cm="" ned="" er="" det="" skare.="">

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Dette kantkornlaget ble påvist i et ØSØ-vendt heng med mye vindtransportert snø. Laget lå på 80 cm dybde. Det er derfor mulig at utbredelsen er begrenset til noen heng i stedet for mange. Dette laget er forskjellig fra tidligere påvist kantkornlag som lå direkte oppå / over skaren (observert i tregrensen her sist torsdag).

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 900 moh Dette laget har stabilisert seg en del siden sist obs. i dette området.

Skredfarevurdering

2 Moderat Observasjonen i dag tok sikte på å sjekke endringer siden sist torsdag, særlig fordi det mest potente svake laget den dagen var laussnø under nysnøflak. Dette hadde nå stabilisert seg en del, men en må ta i betraktning at det er store lokale forskjeller her, både over korte avstander og små høgdeforskjeller. Konklusjonen er likevel at det ikke gir en høgere faregrad enn 2. Kantkornlaget som er påvist like over skaren ble ikke funnet på de stedene som det ble gravd nå, både like over tregrensen og høgere opp. Det er likevel ingenting ved værforhold som tilsier at det er borte. Det ble imidlertid funnet et nedsnødd kantkornlag (se bilde) som var stabilt, og det var ca 5 cm over et skarelag, her mellom P-faste fokksnølag.. Totalt sett gir de påviste skredproblemene faregrad 2. Dette holder også når en tar i betraktning at det ikke var noen faretegn her, verken drønn i snødekket, ferske skred eller fersk fokksnø. Det var kommet ca 15 cm nysnø siden sist torsdag, med godt og laust skiføre også oppe på ryggen. Det er kaldt vær og lite vind nå, maks 2 m/s. Det er imidlertid nok laus snø også over tregrensen som vil gi til dels kraftig snøfokk ved sterk vind. Det er en temperaturgradient over 80 cm i snødekket fra -10,6 (i overflatesnøen) til -4,4 C (målt i kantkornlaget), og ytterligere vekst i kantkorn og begerkrystaller ved bakken kan vel forventes.

ObsID: 176897

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

21.01.2019 kl. 14:39

999 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Siden torsdag har det lagt seg ca 15 cm nysnø over tidligere mer brytende overflate Dette vil gi snøfokk ved økende vind.

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 176886

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

21.01.2019 kl. 14:01

916 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Noen cm nysnø. Som en kan se inntil de tynne trestammene, så har snødekket satt seg litt etter siste snøfall.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 2 m/s fra NV ↘ 40% skyer

ObsID: 176878

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

21.01.2019 kl. 13:31

794 moh

Albert (*****)

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Ikke snø

ObsID: 176868

Jotunheimen / VANG

Snø

21.01.2019 kl. 08:06

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Ikke nedbør -7 °C 3 m/s fra V → 15% skyer

Snødekke

58 cm totalt Ikke snøfokk 7 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 176800
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.