Snøskredvarsel for Jotunheimen tirsdag 22.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det kan finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er fortsatt ustabile ferske fokksnøflak som utgjør hovedskredproblemet. I høyden der snøen er mest vindpåvirket, er det størst utbredelse på flakene. Andre steder i terrenget med mindre vindpåvirkning, kan det også være mulig å løse ut mindre skred som kan utgjøre en fare for en skiløper. Snødekket vil gradvis stabiliseres, men kalde temperaturer gjør at det kan ta noe tid. Det ventes noen naturlig utløste tørre løssnøskred i bratt terreng hvor snøen er løs og ubundet. Utviklingen av kantkornlaget som stedvis finnes rundt skarelag nede i snødekket er usikker, men kaldt vær vil gi videre utvikling av dette svake laget. Det er sannsynligvis vanskelig å løse ut skred i kantkornlaget, men vær oppmerksom der snødekket er tynt, spesielt høyt til fjells. Vær også oppmerksom på nedsnødd rim.
Det ligger mye tørr snø tilgjengelig for vindtransport. Den dominerende vindretningen den siste tiden har vært V-NV, så de største flakene finnes i Ø-S lesider. Snødekket er i varierende grad vindpåvirket og dermed varierende hardhet. Flakene er mest utbredt i høyfjellet der vinden har tatt mest. Under tregrensa er det tørr løssnø, men enkelte åpne steder kan det sprekke opp i myke flak.
Det finnes stedvis skarelag nede i snødekket, og observasjoner fra Breheimen og Tyin siste dager viser at det finnes kantkorn over dette skarelaget.
Lørdag ble det meldt om et str 1- små flakskred ved Lemonsjøen i østlig fjellside. Sannsynligvis brudd i svakt lag i fokksnøen.
Gjennom helgen er det observert ferske sprekker og drønn flere steder i regionen.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til bris fra vest om formiddagen.
-19 °C til -9 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-15 °C til -10 °C på 1800 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / VANG

Snø

22.01.2019 kl. 13:51

1085 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Even@obskorps

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Mellom 1100 moh og 1000 moh Rundt 1-1,5 uke gammelt. Ser ut til å ha gått på nysnølag etter stor innlasting

ObsID: 177051

Jotunheimen / VANG

Snø

22.01.2019 kl. 13:07

1386 moh

Even@obskorps (***)

Faretegn

Rimkrystaller

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 0 moh

Tester

ECTX God

ObsID: 177042

Jotunheimen / VANG

Snø

22.01.2019 kl. 11:39

1104 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Avblåst på rygger og rabber. Fokksnø av ulik hardhet i samlende terreng.

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små krystaller med rim på overflaten

Vær

-11 °C 0 m/s 20% skyer Vært kaldt omlag- 13 i dalen. Tåke opp til 1000 moh, sol og vindstille over

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøproblematikk var ikke veldig aktuelt på dagens tur. Den mjukeste snøen e fant var 1f-p over skoggrensa. Fikk ikke respons i nedsnød lag med nysnø der e var i dag. Dagens mest aktuelle problem er etter mitt syn kantkornlaget lenger ned i snødekket. Temperaturgradient er gunstig for videre kantkorndannelse. Fokksnøutbredelsen varierer, så skredproblemet gjelder kun i utvalgte himmelretninger. På rett plass vil man nok kunne påvirke kantkornlaget, men det skal nok stor tilleggsbelastning til. Temperatur og lite vind vil holde rimdannelsen i gang på overflaten. Det var rimdannelse over hele fjellet og i skogen. Dette bør følges med på dersom temp holders seg lav + utstråling og lite vind. Får dette holde på til neste snøfall får vi et nytt skredproblem. Kantkorndannelsen vil holde det gående en stund til ser det ut som. Varslet faregrad er riktig Mulig nedføyket nysnø er mindre aktuell. I allefall i området jeg var i dag. På 1500 moh Ø/SØ skjermet formasjoner, fant jeg kun 1F fokksnø som ikke løsnet på verken lille blokktest eller ETC.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng Ø, SØ, S over 900 moh

Snøprofil

7 lagdelinger observert 6 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

Tester

ECTP23@64cmQ2 Middels

ECTP23@62cmQ2 Middels Gikk på kankorn mellom skarelag. Ingen respons i fokksnø

ObsID: 177014

Jotunheimen / VANG

Snø

22.01.2019 kl. 08:22

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

55 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Rim 2mm på overflaten. Tåke og fuktig luft fra morgenen av.

Vær

Ikke nedbør -14 °C 0 m/s 100% skyer Tåke

ObsID: 176967

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

21.01.2019 kl. 15:09

1046 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Saga står i et 8 mm tjukt kantkornlag. Små korn <1 mm.="" 5="" cm="" ned="" er="" det="" skare.="">

Skredfarevurdering

2 Moderat Observasjonen i dag tok sikte på å sjekke endringer siden sist torsdag, særlig fordi det mest potente svake laget den dagen var laussnø under nysnøflak. Dette hadde nå stabilisert seg en del, men en må ta i betraktning at det er store lokale forskjeller her, både over korte avstander og små høgdeforskjeller. Konklusjonen er likevel at det ikke gir en høgere faregrad enn 2. Kantkornlaget som er påvist like over skaren ble ikke funnet på de stedene som det ble gravd nå, både like over tregrensen og høgere opp. Det er likevel ingenting ved værforhold som tilsier at det er borte. Det ble imidlertid funnet et nedsnødd kantkornlag (se bilde) som var stabilt, og det var ca 5 cm over et skarelag, her mellom P-faste fokksnølag.. Totalt sett gir de påviste skredproblemene faregrad 2. Dette holder også når en tar i betraktning at det ikke var noen faretegn her, verken drønn i snødekket, ferske skred eller fersk fokksnø. Det var kommet ca 15 cm nysnø siden sist torsdag, med godt og laust skiføre også oppe på ryggen. Det er kaldt vær og lite vind nå, maks 2 m/s. Det er imidlertid nok laus snø også over tregrensen som vil gi til dels kraftig snøfokk ved sterk vind. Det er en temperaturgradient over 80 cm i snødekket fra -10,6 (i overflatesnøen) til -4,4 C (målt i kantkornlaget), og ytterligere vekst i kantkorn og begerkrystaller ved bakken kan vel forventes.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Dette kantkornlaget ble påvist i et ØSØ-vendt heng med mye vindtransportert snø. Laget lå på 80 cm dybde. Det er derfor mulig at utbredelsen er begrenset til noen heng i stedet for mange. Dette laget er forskjellig fra tidligere påvist kantkornlag som lå direkte oppå / over skaren (observert i tregrensen her sist torsdag).

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 900 moh Dette laget har stabilisert seg en del siden sist obs. i dette området.

ObsID: 176897

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

21.01.2019 kl. 14:39

999 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Siden torsdag har det lagt seg ca 15 cm nysnø over tidligere mer brytende overflate Dette vil gi snøfokk ved økende vind.

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 176886

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

21.01.2019 kl. 14:01

916 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Noen cm nysnø. Som en kan se inntil de tynne trestammene, så har snødekket satt seg litt etter siste snøfall.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 2 m/s fra NV ↘ 40% skyer

ObsID: 176878

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

21.01.2019 kl. 13:31

794 moh

Albert (*****)

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Ikke snø

ObsID: 176868

Jotunheimen / VANG

Snø

21.01.2019 kl. 08:06

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

58 cm totalt Ikke snøfokk 7 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -7 °C 3 m/s fra V → 15% skyer

ObsID: 176800

Jotunheimen / VANG

Snø

20.01.2019 kl. 10:27

897 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

54 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Tørr Overflaterim i høyden. 1200m.

ObsID: 176740

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

19.01.2019 kl. 14:54

1107 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ørjan
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ørjan

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ulykke/hendelse

Skredet var provosert ut mtp å sjekke skredfaren i anlegget Snø Påvirket ingenting Ski i anlegg

Vær

Ikke nedbør 5 °C 15 m/s fra NV ↘ 50% skyer

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Svært lett å løse ut Meget sannsynlig Mange bratte heng NØ, Ø, SØ

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Svært lett å løse ut Mange bratte heng. NØ, Ø, SØ

Skredhendelse

19. jan 13:56 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Ø-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 40 cm høy og 40 m bred bruddkant Leområder Bekkedalen

Tester

CTE5@25cmQ2 Dårlig

ObsID: 176568

Jotunheimen / LOM

Snø

19.01.2019 kl. 14:21

1252 moh

Albert (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stor og jevn snøflate derbruddet gikk i det svake laget av lausere snø ca 20 cm fra overflaten.

ObsID: 176561

Jotunheimen / Område Sør Fv. 53 Tyin - Årdal

Snø

19.01.2019 kl. 14:15

1112 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Rød strek markerer bruddkant. Skred fra Tørv2 kan ses i bakgrunnen.

Skredhendelse

19. jan 14:15 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1130 moh og sluttet på 1024 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 100 m bred bruddkant Brattheng Tørv 1 Stanset umiddelbart ved utflating. Løssnøskya gikk noe lenger.

ObsID: 176584

Jotunheimen / Område Sør Fv. 53 Tyin - Årdal

Snø

19.01.2019 kl. 14:15

1112 moh

paul@wyssen (***)

Skredhendelse

19. jan 14:15 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 130 m bred bruddkant Brattheng Tørv2 Stansen umiddelbart ved utflating.

ObsID: 176588

Jotunheimen / Område Sør Fv. 53 Tyin - Årdal

Snø

19.01.2019 kl. 14:15

1112 moh

paul@wyssen (***)

Skredhendelse

19. jan 14:15 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1238 moh og sluttet på 1058 moh 160 m bred bruddkant Brattheng Tørv 4 Detonasjon løsnet snø også over Tørv 3. Skredet stanset umiddelbart ved begynnende utflating.

ObsID: 176589

Jotunheimen / Område Sør Fv. 53 Tyin - Årdal

Snø

19.01.2019 kl. 14:15

1112 moh

paul@wyssen (***)

Skredhendelse

19. jan 14:15 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1134 moh og sluttet på 1072 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 30 m bred bruddkant Brattheng Tørv 5 Skredet stanset i henget.

ObsID: 176591

Jotunheimen / Område Sør Fv. 53 Tyin - Årdal

Snø

19.01.2019 kl. 14:00

1112 moh

paul@wyssen (***)

Skredhendelse

19. jan 14:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff SØ-vendt Skredet startet på 1169 moh og sluttet på 1082 moh Brattheng Skog3 Stoppet trolig umiddelbart ved utflating av henget.

ObsID: 176581

Jotunheimen / Skog 1

Snø

19.01.2019 kl. 14:00

1130 moh

paul@wyssen (***)

Skredhendelse

19. jan 14:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff NØ-vendt Skredet startet på 1171 moh og sluttet på 1099 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Brattheng Skog 1 Kunne ikke se skredavsetninger grunnet flatt lys.

ObsID: 176583

Jotunheimen / LOM

Snø

19.01.2019 kl. 13:53

1129 moh

Albert (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Skiløper over 40-45 gr bratt heng gav brudd og forplantning.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Skavlen gikk ut tilsvarende.
ObsID: 176554

Jotunheimen / Område Nord Fv. 53 Tyin Årdal

Snø

19.01.2019 kl. 13:40

1197 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Skredmasser i veg fra kontrollert skred fra Langøddin.

Skredhendelse

19. jan 13:40 (+01:00) Ø-vendt Skredet startet på 1207 moh og sluttet på 1087 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 100 m bred bruddkant Brattheng Langøddin Gikk i veg. Påvirket ingenting, en personbil kunne ha kjørt gjennom skredmassene som lå i vegen.

ObsID: 176579

Jotunheimen / Område Nord Fv. 53 Tyin Årdal

Snø

19.01.2019 kl. 13:20

1197 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Skredavsetning i nærheten av veg nedenfor Støl2. Tårnet øverst i bildet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Bruddkant og skredavsetning Støl2. Bilde er ffargejustert.

Skredhendelse

19. jan 13:20 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1215 moh og sluttet på 1108 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 60 cm høy og 140 m bred bruddkant Leområder Støl2 Stoppet umiddelbart ved utflating, 20 m fra vegen.

ObsID: 176572

Jotunheimen / Område Nord Fv. 53 Tyin Årdal

Snø

19.01.2019 kl. 13:20

1197 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Støl1 med bruddkant og deler av skredavsetning. Fargejustert bilde.

Skredhendelse

19. jan 13:20 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1211 moh og sluttet på 1141 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 50 cm høy og 50 m bred bruddkant Leområder Støl1 Stoppet umiddelbart etter utflating.

ObsID: 176576

Jotunheimen / Område Nord Fv. 53 Tyin Årdal

Snø

19.01.2019 kl. 13:10

1197 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Farger justert for fremheving av skredmasser. Bildet viser skred fra Mel 1 og Mel 2

Skredhendelse

19. jan 13:10 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1305 moh og sluttet på 1135 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 100 m bred bruddkant Brattheng Mellvike 2 Stanset umiddelbart ved utflating.

ObsID: 176570

Jotunheimen / Område Nord Fv. 53 Tyin Årdal

Snø

19.01.2019 kl. 13:10

1197 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Skredavsetninger Mel 1 + 2

Skredhendelse

19. jan 13:10 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1184 moh og sluttet på 1148 moh 130 m bred bruddkant Leområder Mellvike 1 Skredet stanset i henget.

ObsID: 176571

Jotunheimen / Gamle Varden

Snø

19.01.2019 kl. 13:00

1112 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Fargenivåer innstilt for å fremheve skredavsetning.

Skredhendelse

19. jan 13:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1121 moh og sluttet på 1108 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 30 cm høy og 30 m bred bruddkant Brattheng Gamle Varden Stoppet i henget.

ObsID: 176569

Jotunheimen / LOM

Snø

19.01.2019 kl. 12:26

1113 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Undersiden av 1F fast fokksnø er det kantkorn over skare
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snødekket er fordelt av kraftig N og V vind - også i dag var det moderat snøfokk over 1300 moh. I leområder er det nok snø til godt skiføre i laus eller lett brytende delvis omdannet nysnø. Ca 10-15 cm nysnø siste døgn her i området. Straks en kommer litt opp i terrrenget, over ca 1050-1100 moh, blir snøen fastere og bryter lettere mot et lag nedføyket nysnø. Dette laget viste seg både ved snøprofil, testheng og ved sjekk av drønn i snøen. Bruddet gikk i øvre del av det lause laget, opp mot et tynt, nedføyket vindskarelag. Det er også et kantkornlag over skare djupere i snødekket, men det viste seg vanskeligere å påvirke her enn lenger nord ved Bråtå i Skjåk. Det var også et markert laust lag av kant/begerkrystall nederst mot botn, og dette laget kan på gitte steder gi store skred. Kalde dager vil gi en langsom men sannsynlig stabilisering av nysnøen, mens snødekket er så tynt at det fort blir satt opp en temperaturgradient som fører til vekst i kantkorn lenger nede i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Laget er i mange bratte heng der skaren er bevart og bærende under fokksnø/nysnø. I høgden fra 900 - 1100 var skaren mer brytende og sprø, uten overliggende kantkorn som har betydning for stabilitet. Her i dette området var laget mye vanskeligere å løse ut enn ved Bråtå / Breheimen.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 900 moh Dette svake laget ble påvist både ved snøprofil, i testheng og ved sjekk av drønn i snøen.

Snøprofil

11 lagdelinger observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

Tester

CTE4@17cmQ2 Dårlig Bryter under den gamle vindskaren, i overgangen mot lausere snø. Samme sjikt som gikk til brudd i testheng og ved sjekk av drønn i snøen.

ObsID: 176516

Jotunheimen / LOM

Snø

19.01.2019 kl. 11:58

1042 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Typisk snøfordeling med oppsamling mot SØ

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 176507

Jotunheimen / LOM

Snø

19.01.2019 kl. 11:31

996 moh

Albert (*****)

Vær

Ikke nedbør -4 °C 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer Snøfokk ihøgden

ObsID: 176501

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

19.01.2019 kl. 10:27

866 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ørjan Kommentar:  Ingen naturlige utløyste skred.

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 176485

Jotunheimen / VANG

Snø

19.01.2019 kl. 09:35

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

56 cm totalt Moderat snøfokk 2 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 176478

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

19.01.2019 kl. 08:41

861 moh

Ørjan (****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Komme ca 10 cm nysnø Blåser ca 6-8 m/s

Vær

Ikke nedbør -4 °C 8 m/s fra NV ↘

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 176476
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.