Snøskredvarsel for Jotunheimen tirsdag 15.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk vindtransportert snø. Snøskred kan løses ut av en enkelt skiløper.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes betydelig mindre vind fra vest, noe snøfall og forbigående litt stigende temperatur. I lehellinger mot nordøst til vil det ha blitt lagt legges opp ganske mye fokksnø, litt lagring ventes også tirsdag. Her vil det kunne være lett for en enkelt skiløper å utløse små til middels store skred i fersk fokksnø, eller med noe mer belastning middels store skred på skarelag/kantkorn eller løsere lag noe ned i snødekket. Snøskredfaren er høyest lengst nordvest i regionen, der det kommer mest snø. Her vil det være faregrad 3 - betydelig.
Vindeksponert terreng mot vest og nordvest er i stor grad avblåst, eller har lite snø med stedvis skare. Det ligger mer snø i terrengformasjoner som samler snø, og spesielt øst- og sørvendt terreng kan ha godt med snø etter sterk vind og snøbyger siste døgn. Her har kuling fra vest til nord lagt opp ferskere og harde flak av den nysnøen som falt i løpet av sist uke. Generelt er det fortsatt mindre snø enn normalt for årstiden, mest snø i nordvestlige del av regionen.
Det er observert områder med rim og kantkorn i snødekket på flere steder i regionen. Utbredelsen er noe usikker og det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å kunne påvirke vedvarende svake lag. I naboregionen (Hemsedal) er det i slutten av forrige uke observert fersk kantkorndannelse mellom 2 skarelag litt ned i snødekket. Det er grunn til å følge med på om dette også er tilfelle i Jotunheimen.
Mandag meldes om et midels stort, naturlig utløst skred langs veien vest for Tyin.
Siste døgn frem til mandag morgen 2 -20 cm nysnø, mest lengst nordvest i regionen hvor det muligens har kommet over 20 cm noen steder. -17 til -10 grader de kaldeste stedene natt til søndag. Fra søndag ettermiddag og det meste av mandag nordvestlig kuling og stedvis storm. Observasjon fra Strynefjellet søndag viser at det er lett å løse ut skred i det ferskeste fokksnølaget. Med noe større belastning kan man også påvirke et løsere snølag og et skarelag litt lenger ned i snødekket.
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten storm fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om kvelden.
-16 °C til -10 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til mandag.
Skyet.
Mest nedbør lengst i nordvest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-15 °C til -6 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / VANG

Snø

15.01.2019 kl. 20:42

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

56 cm totalt 22 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 175834

Jotunheimen / LUSTER

Snø

15.01.2019 kl. 14:03

1822 moh

Jens@Forsvaret (Ukjent)

Notater

Flakdannelser opp til 40-50cm tykkelse, F - 4F. Potensielt Middels store skred

ObsID: 175809

Jotunheimen / LOM

Snø

15.01.2019 kl. 13:00

1684 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Løssnøskred/sluff ned fra den bratte renna til hø for skiløper.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Dårlig sikt og lys.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Glimt av godt lys, men fortsatt begrenset sikt til dalbunnen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Fint skiføre i beskyttet søkkformasjon.

Vær

Snø -11 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Været varierte mellom dårlig sikt til ok sikt (5 km) der vi så greit terrenget rundt oss og under oss. Flatt lys og lite konturer generelt, men glimt av godt lys.

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nysnødybden varierer, men ca 10-15 cm nydelig skiføre.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Pålagring av snø både pga vind og nedbør.

Notater

Gjennomførte flere ulike tester i det bratte (30-35 grader) henget nedenfor Stehøes bratte øststup. Vi konkluderer med to konkrete fokksnøflak. Et mykt (F-4F) 15 cm som bryter lett uten propagering og et hardere (4F-1F)25 cm tykt som bryter med større belastning (ECTN12@40). Bruddene går i svakt lag med nedføyket snø. Vi får ECTP20@32Q2 i en pit i samme område.

Skredaktivitet

15. jan. 6-12 Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Små løssnøskred (overflate/sluff) fra bratt renne i østveggen på Stenhøe.

ObsID: 175819

Jotunheimen / LOM

Snø

15.01.2019 kl. 12:17

1492 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-12 °C 15 m/s fra V → 60% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mot Ø/SØ

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Kun sett sluffs/spindrift i bratte østlige skrenter.

Snøprofil

40 cm F PP 0 mm/0 mm, 20 cm P RG 0 mm/0 mm, 0,5 cm F DF 0 mm/0 mm, 20 cm K RG 0 mm/0 mm, 50 cm K MFpc/MFcr 0 mm/0 mm Typisk snødekke i østlige himmelretninger i Vest Jotunheimen, svært løst topplag, noen solide flak som ligger under med innslag av 1 til flere delvis stabiliserte nedføykede lag med DF, med en solid smeltepakke i bunn som består av smelteformer, smelteskare og polykrystaller. Få steder med utpregede lag som danner gode glideplan med fasetterte krystaller.

ObsID: 175831

Jotunheimen / LUSTER

Snø

15.01.2019 kl. 11:11

1689 moh

Morten@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Morten@forsvaret

Vær

Snø -10 °C fra N ↓ 100% skyer

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Tester

ECTX God Ved ekstra stor tilleggsbelastning utløses det med forplantning over skarelaget

ObsID: 175811

Jotunheimen / LUSTER

Snø

15.01.2019 kl. 10:20

1478 moh

kg@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø fra NV ↘ 99% skyer

Snødekke

Lett snøfokk 15 cm nysnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mye løs snø i leheng og sider opp til ca 1800 moh. Mer flakdannelse fra 1800 moh og opp pga vind.

Tester

ECTN3@20cm

CTE4@20cm

Snøprofil

15 cm F PP 0 mm/0 mm, 5 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 0,5 cm F RG/DF 0 mm/0 mm, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 1F MF 0 mm/0 mm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 175801

Jotunheimen / LOM

Snø

15.01.2019 kl. 09:46

1516 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind

Skredfarevurdering

3 Betydelig Været gir pålagring både pga nedbør og pga vind. Snødekket flaker seg. Det er ustabile forhold i enkelte heng. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -10 °C 3 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Begrenset sikt i fjellet.

Snødekke

0 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det har kommet noe ny snø. Hvor mye varierer, men på flater som ikke har vært veldig vindutsatt virker det som 10 cm.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Tester

ECTP30@130cmQ2 Middels Det var egentlig slag 31 vi fikk brudd dypt nede i MF lag. Slag 31 var kraftig. Konklusjon; med stor belastning kan vi få brudd i det smelte omvandlede laget.

ECTN25@50cmQ2 God

ECTN11@30cmQ2 God

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 175818

Jotunheimen / LOM

Snø

15.01.2019 kl. 08:29

1406 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Stehøe fra Leirvassbu.

Vær

Snø -12 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer

ObsID: 175693

Jotunheimen / Tyinstølen 2

Snø

14.01.2019 kl. 20:01

1238 moh

paul@wyssen (***)

Skredhendelse

14. jan 20:04 Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1229 moh og sluttet på 1086 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Leområder Støl 2 Et par snøballer i vegen. Skredmassene stoppet et par meter unna vegen.

ObsID: 175804

Jotunheimen / Tyin, Langøddin

Snø

14.01.2019 kl. 19:52

1159 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Bilde fra bilvindu.

Skredhendelse

14. jan 19:52 Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1213 moh og sluttet på 1093 moh Brattheng Langøddin Stanset ca 6 m fra vegen.

ObsID: 175792

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

14.01.2019 kl. 18:05

1153 moh

Christen@norskluftambulanse (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse

Vær

Ikke nedbør 22 m/s fra NV ↘

Snødekke

Kraftig snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 175681

Jotunheimen / LOM

Snø

14.01.2019 kl. 16:37

1479 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  aanon@forsvaret Kommentar:  Til tider kraftig snøfokk. Periodevis kraftig nedbør. Omtrent 10 cm nedbør totalt siste døgn.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  aanon@forsvaret Kommentar:  Mykt flak i overflaten sprekker opp i samtlige legeng men glir ikke villig ut i bratte heng.

Vær

Snø -8 °C 12 m/s fra NV ↘ 80% skyer

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Stor variasjon i snøfokk, fra kraftig til lett.

Tester

ECTN10@30cmQ2 Middels ECT varierer men gir ikke Bruddforplantning, stort aett ECTN. Dybden varierer men over 50 cm i mange leheng. For dårlig sikt til å vandre i større formasjoner men fokksnøflak på over 1m tykkelse kan forventes i utpregede leheng!

Notater

ObsID: 175660

Jotunheimen / VANG

Snø

14.01.2019 kl. 15:17

1093 moh

paul@wyssen (***)

Vær

Snø fra NØ ↙ 100% skyer Greit å gå oppreist i vinden, lite kast. Har også inntrykk av at det ikke er mer enn moderat snøfokk, noe som tyder på at det kanskje ikke er så fryktelig mye snø tilgjengelig.

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket myk Tørr Fullstendig avblåst skare i LO og på flate områder. Tydelige fokksnøpølser, enkelte plasser myk innblåst snø i forsenkninger. Kun sikt til referanserpunoter i terrenget ca 10-20 m unna. Jeg synes det ikke var mer enn moderate mengder snøfokk, noe som kan tyde på at det ikke er så mye snø tilgjengelig for vindtransport. Dermed er kanskje først og fremst store heng godt lasta, særlig lenger ned.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Oppsprekking rundt skiene og 2-3 m skytende sprekker i innblåst fokksnø i sø-vendte leheng.

ObsID: 175654

Jotunheimen / LOM

Snø

14.01.2019 kl. 15:08

1433 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett: 

Vær

Snø -7 °C 12 m/s fra N ↓ 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Tester

ECTP11@65cmQ2 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V mellom 1400 moh og 0 moh

Notater

Mye vind fra Nord med kast opp mot 15m/s. Jevnt med nedbør gjennom dagen. Mellom 7-12mm på dagen i dag.

ObsID: 175657

Jotunheimen / VANG

Snø

14.01.2019 kl. 14:44

1092 moh

StianL (****)

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

14. jan 12:44 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Leområder Støl2 Sannsynligvis har et lite skred gått i veien ved Støl 2. Vanskelig å se tydelig på grunn av svært dårlig sikt og kraftig snøfokk. Vei stengt på grunn av uvær.

ObsID: 175646

Jotunheimen / VANG

Snø

14.01.2019 kl. 14:41

1091 moh

StianL (****)

Vær

Snø -6 °C 16 m/s fra NV ↘ 100% skyer Kraftig vind gjør det vanskelig å anslå nedbørsintensitet.

ObsID: 175645

Jotunheimen / LOM

Snø

14.01.2019 kl. 14:30

1424 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Leirvassbu kl 12 idag.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  I SV hellingen på Presten vest av Leirvassbu ca 1450 moh.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Nedføyket svakt lag med nysnø. Pålagring og hardere snødekke vil øke skredproblemet og evt størrelse på skred. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -9 °C 12 m/s fra NV ↘ 100% skyer Mye vind og kaldt. Ca 5-8 cm nysnø som kom i natt.

Snødekke

Moderat snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind i natt og på dagen (12 m/s). Ca 5-8 cm ny snø.

Tester

ECTX God Myk overflate (F-4f) som ikke forplanter brudd. Vi gjennomførte flere ECT, små blokktester, ski-cut og testheng i SV eksposisjoner i bratt (35-55 grader) som gir samme resultat. Det nye vindtransporterte snødekket er for mykt til å forplante brudd.

Notater

Noe god snø for skikjøring finnes.

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Begrenset sikt.

ObsID: 175669

Jotunheimen / LOM

Snø

14.01.2019 kl. 13:00

1432 moh

Arnfinn@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Arnfinn@forsvaret Kommentar:  Generisk profil i området rundt høyde 1492

Vær

Snø -12 °C 15 m/s fra NV ↘ 100% skyer Anslår 10cm snø totalt siste døgn. Har vært sterk vind og snøfokk gjennom hele dagen, så vanskelig å anslå høyere på fjellet. Målt opp til 20m/s vind fra NV.

Tester

ECTP15@50cmQ1 Dårlig To første brudd i sjiktoverganger i fokksnølaget. Bruddforplantningen i løssnø over skarelag. Ca 30 grader helling

ECTN12@20cmQ2 Middels

ECTN11@15cmQ2 Middels

ObsID: 175666

Jotunheimen / LOM

Snø

14.01.2019 kl. 12:30

1429 moh

kg@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snøprofil

20 cm 4F RG/DF 0 mm/0 mm, 0,5 cm F DF/PP 0 mm/0 mm, 1 cm K/1F- MFcr 0 mm/0 mm, 0,5 cm F DF/PP 0 mm/0 mm, 10 cm 4F/F RG 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 0,5 cm F DF 0 mm/0 mm, 60 cm P RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F MF 0 mm/0 mm

ObsID: 175655

Jotunheimen / LOM

Snø

14.01.2019 kl. 12:00

1406 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Leirvassbu.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175667

Jotunheimen / Område Sør Fv. 53 Tyin - Årdal

Snø

14.01.2019 kl. 11:02

1112 moh

paul@wyssen (***)

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Videreformidler kommunikasjon fra driftsentreprenør på fv. 53: hjullaster med fres har kjørt fra Tyinkrysset og er nå på Tyinstølen. På vegen har det IKKE blitt observert skredmasser i vegen. Sikten er sterkt begrenset, slik at det IKKE har vært sikt mot løsneområdene.

ObsID: 175590

Jotunheimen / Område Nord Fv. 53 Tyin Årdal

Snø

14.01.2019 kl. 10:59

1197 moh

paul@wyssen (***)

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Videreformidler kommunikasjon fra driftsentreprenør på fv. 53: hjullaster med fres har kjørt fra Tyinkrysset og er nå på Tyinstølen. På vegen har det IKKE blitt observert skredmasser i vegen. Sikten er sterkt begrenset, slik at det IKKE har vært sikt mot løsneområdene.

ObsID: 175587

Jotunheimen / LOM

Snø

14.01.2019 kl. 10:27

1406 moh

aanon@forsvaret (*****)

Vær

Snø -12 °C 12 m/s fra NV ↘ 100% skyer Kraftig snøvær og vindtransport!

Snødekke

Kraftig snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mengden løssnø øker og forventet til å bli en del mer enn 10cm

ObsID: 175574

Jotunheimen / VANG

Snø

14.01.2019 kl. 06:23

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra V →

Snødekke

35 cm totalt Moderat snøfokk 1 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Trolig mer nysnø men det er blåst vekk fra målepunktet.

ObsID: 175529

Jotunheimen / LOM

Snø

13.01.2019 kl. 15:53

1445 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  aanon@forsvaret

Vær

-12 °C fra V → 50% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Små skred, mulig å løse ut. Stabiliserer seg på noen dager. Temperaturen faller nå. I vest jotunheimen er det for dårlige snøforhold til at vinden alene skaper en sterk 3er. Lite fersk snø selv om det fallt noe mer enn varslet i natt. Avhenger litt av det kommende snøfallet, men slår det til vil skredfaren med sikkerhet øke.

Snødekke

Moderat snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vestavind, 15m/s

Tester

ECTX Middels

ECTN15@20cmQ2 Middels

Notater

Kraftig V vind. Kraftig snøfokk midt på dagen da vinden tok seg til. Etterhvert kraftigere vind, men mindre snø å flytte på. Det var ca 4-5 cm fersk snø på morran. Ferske skavler og fonner glir ut med litt motstand og stor tilleggsbelastning

ObsID: 175468

Jotunheimen / VANG

Snø

13.01.2019 kl. 14:05

1258 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Fersk fokksnø løsnet lett på is/skarelag ved lbt. Q1 brudd.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Tynt islag her. Enkelte steder også tynn smeltefrysskare.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -4 °C 10 m/s fra V → 20% skyer Varierende vindstyrke utover dagen. Til dels kuling og sterkere i enkelte vindkast.

Skredfarevurdering

2 Moderat Lite nysnø siste døgn og lite eller ingen snø tilgjengelig for vindtransport utover dette opp til observert høyde 1300m. Sterk vind fører til snøtransport over i østlig sektor. Lesider som samler godt med snø kan føre til flakdannelse som kan løsne ved skiløpers belastnng oppå skarelag. Ikke veldig god forplantning i den ferske fokksnøen enda, men pågående vind vil trolig føre til hardere flak utover kvelden. Fersk fokksnø er det fremtredende skredproblemet, og svake lag lenger ned i snødekket vil være svært vanskelige å påvirke. FG 2 vil trolig være representativt for områdene på denne siden av Jotunheimen. Mer nysnø og fremdeles sterk vind vil føre til ytteligere pålagring i østlig sektor. Det vil trolig ta litt tid før fokksnøen stabiliserer seg på skaren og det vil være mulig å trigge flak med fersk fokksnø som kan bli større enn i dag, trolig opptil str. 3. FG. vil være økende og fg 3 vil trolig være rett for 13.01. Varslet faregrad er riktig Stemmer bra, men dypere lag virker vanskelige å trigge i dag. Kanksje økende belastning i form av snø vil gjøre de mer responsive i morgen..

Snødekke

Lett snøfokk 3 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Der vinden har tatt er nysnø og myk snø avblåst. Skare og is ligger igjen i vestlig sektor. Noe mykere fokksnø mot østlig sektor. Ligger over is/skarelaget fra mildværet 10.01. Forplantning i fokksnøen som løsner relativt lett på isen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Noe nysnø blir effektivt transportert til østlig sektor ved hjelp av til dels sterk vind fra vest. Legger seg på islag/ smeltefrysskare fra mildværet 10.01

Tester

ECTP12@11cmQ2 Middels

ECTP12@11cmQ2 Middels Fersk innblåst fokksnø oppå smeltefrysskare/islag fra mildvær 10.01.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt NØ, Ø, SØ mellom 1500 moh og 900 moh Skredproblemet vil være fremtredende i områder hvor mildværet har dannet skare og det er fersk fokksnø med forplantning over. Dvs. Over eller i skoggrensa og oppover til dit miødværet dannet skaren. I Østlig sektor.

Snøprofil

11 cm 1F- DF 2 mm/0 mm D Skarelag Fersk fokksnø, 1 cm P+ MFcr 0 mm/0 mm D, 11 cm 1F- RG 1 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F RGxf 2 mm/0 mm D Begynnende kant mellom skarelag, 0,2 cm K IF 0 mm/0 mm D, 29,8 cm P+ RGlr 1 mm/0 mm D, 0,2 cm 1F SHxr 2 mm/0 mm D-M Nedbrutt rim. Går i brudd ved dæljing på LBT hvis en slår på rett plass. Ellers ikke.., 14,8 cm 1F FC 2 mm/0 mm M, 47 cm P/1F MFcl/DH 0 mm/0 mm D-M Sandwich med flere skarelag med kant og beger innimellom. Under så mye annen hard snø at jeg anser dette som uvesentlig nå. 1 test knyttet til snøprofilen Snøprofil i NNV leside. I vindpåvirket fokksnø.

ObsID: 175503

Jotunheimen / LOM

Snø

13.01.2019 kl. 13:30

1404 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StianS@forsvaret

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tester

ECTN17@10cmQ2 God

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter

ObsID: 175486

Jotunheimen / Presten, Leirvassbu

Snø

13.01.2019 kl. 13:14

1437 moh

Arnfinn@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Arnfinn@forsvaret Kommentar:  Generisk profil i leheng opp mot Presten

Vær

Snø -10 °C 10 m/s fra NV ↘ 80% skyer

Snødekke

40 cm totalt Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Noe nedbør og mye vind siste døgn har transportert snø inn i leheng. Skredproblem 1 som beskrevet tidligere (fokksnø over nedføyket ubunden snø).

Tester

ECTP10@20cmQ2 Middels

ObsID: 175471

Jotunheimen / LOM

Snø

13.01.2019 kl. 13:00

1406 moh

Hanky@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hanky@Forsvaret

Vær

10 m/s fra NV ↘ 90% skyer

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tester

ECTN16@6cmQ2 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng SV over 1300 moh

ObsID: 175469

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

13.01.2019 kl. 12:39

996 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snødekning Nvendt
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Tråkket ut litt av skavl som tok med seg overflatesnøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snø dekning sørvendt side av Langvasseggje
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Nysnøen har lagt seg på et skarelag som blir den kritiske bruddflaten ved 1-4 lette slag ved blokktesten. Også brudd på nysnø under F-fast fokksnø på ett slag.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har kommet ca 15 cm nysnø i vind fra NV. Dette har gitt nysnøflak og fonner i hellinger og brattheng mot S til Ø. Mektighet opp til 100 cm flere steder. Stort sett F- til 4F- fasthet, og dette øverste nysnøflaket løsner lett ved belastning : 1-2 lette slag ved LBT. I liten kant forplantet et skavlnedfall seg til resten av kanten som en softslab. Svakt lag er gjennomgående lag med laus nysnø. Flere steder to slike lag innen en halvmeter, der det nederste ligger an mot et tjukt skarelag. Dette framstår som mest kritisk og vil kunne gi i hvert fall middels store skred. Gjennom dagen har det vært 4-7 minusgrader og frisk bris. Forventer at flakene er fastere og større høgere opp i terrenget. Mer vind og nedbør som snø vil forsterke denne situasjonen.

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

ECTN2@20cmQ3 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårlig sikt, særlig i høgden.

ObsID: 175463

Jotunheimen / Tyinstølen

Snø

13.01.2019 kl. 12:29

1219 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Str 1 skred over Tyinstølen.

Skredhendelse

13. jan 12:34 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1244 moh og sluttet på 1226 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 20 m bred bruddkant Brattheng Observert på webkamera.

ObsID: 175422

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

13.01.2019 kl. 11:36

900 moh

Albert (*****)

Vær

Snø -4 °C 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer Moderat snøfokk

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 175408

Jotunheimen / VANG

Snø

13.01.2019 kl. 08:46

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

34 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ikke snøfokk på tyinkrysset

ObsID: 175363

Jotunheimen / LOM

Snø

12.01.2019 kl. 15:17

1383 moh

Arnfinn@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Arnfinn@forsvaret Kommentar:  Snødekke mot Smørstabbtindan
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjus@nortind Kommentar:  Snøprofil omr Krossbu

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s 60% skyer Været klarnet opp til ca 90% skydekke, og temperaturen sank til ca -10 ila de to timene vi var i området.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Svært tynt skarelag på toppen etter mildt vær for to dager siden(?). Generelt mye bra skiføre rundt Krossbu nå. En god del løs snø i overflaten tilgjengelig for vindtransport. Mer løs snø i leheng mot øst.

Tester

ECTN26@14cmQ2 God

CTH22@14cmQ2 God

Snøprofil

0,5 cm F PP 3 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm F DF 1 mm/2 mm D, 12 cm 4F-1F RG 0 mm/0 mm D, 6 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 36 cm P RG 0 mm/1 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F-1F MF 0 mm/0 mm D, 30 cm P MF 0 mm/0 mm D Sandwich av ulike smelteformer -6,3 °C @ 0 cm, -7,3 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -5,4 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 60 cm, -2,9 °C @ 80 cm, -2,2 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Helling 32 grader, og NV- eksposisjon.

ObsID: 175291

Jotunheimen / LOM

Snø

12.01.2019 kl. 15:00

1475 moh

Andreas@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 50% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Tester

CTH30@110cmQ2 God

ObsID: 175312

Jotunheimen / SØ Krossbu

Snø

12.01.2019 kl. 14:16

1441 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StianS@forsvaret
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  StianS@forsvaret

Vær

9 °C 2 m/s fra NV ↘ 50% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Tester

ECTP15@44cmQ2 Middels

ECTN13@30cmQ2 Middels

CTM13@30cmQ2 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S, SV, V

Notater

Nedføyket lag med nysnø innen en halvmeter. Gammel kantkorndannelse ved bakken, disse krystallene var blandet med avrundede kantkorn som tyder på en nedbrytende prosess.

Skredaktivitet

12. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 175307

Jotunheimen / LOM

Snø

12.01.2019 kl. 14:08

1443 moh

OleP@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -5 °C 10% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTPV@11cm

CTH23@60cmQ2

CTV@11cmQ1

Snøprofil

1 cm F PP 2 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F PP 2 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 6 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 40 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 39 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F MFpc 1 mm/0 mm D, 30 cm K MFpc 0 mm/0 mm D -7,9 °C @ 0 cm, -7,6 °C @ 10 cm, -6,9 °C @ 20 cm, -6,3 °C @ 30 cm, -5,4 °C @ 40 cm, -4,3 °C @ 60 cm, -3,6 °C @ 80 cm, -3 °C @ 100 cm, -2,2 °C @ 120 cm, -0,9 °C @ 140 cm 3 tester knyttet til snøprofilen Slope: 39* Aspect: 120*

ObsID: 175310

Jotunheimen / LOM

Snø

12.01.2019 kl. 14:06

1443 moh

Morten@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Morten@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 90% skyer

Snødekke

125 cm totalt Ikke snøfokk 6 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Tester

ECTP25@60cmQ1

CTM29@120cmQ3 Bakken

CTM14@60cmQ1

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter

Snøprofil

6 cm F PP 2 mm/0 mm D, 40 cm 1F/P RG/RG 0 mm/0 mm, 14 cm 1F/4F+ RG/DF 1 mm/0 mm, 2 cm 4F/ F-4F DF/DF 1 mm/2 mm, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 27,5 cm 4F RG 0 mm/1 mm, 17 cm P RG/DF 1 mm/1 mm D, 3 cm P DF 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F/1F-P RG/MF 0 mm/0 mm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 175289

Jotunheimen / LOM

Snø

12.01.2019 kl. 14:05

1441 moh

Jens@Forsvaret (Ukjent)

Notater

Snøprofil kommer

ObsID: 175304

Jotunheimen / SØ Krossbu

Snø

12.01.2019 kl. 14:05

1441 moh

Jens@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP24@64cmQ2

CTE9@34cmQ1

ECTP3@31cmQ1

Snøprofil

1 cm F PP 2 mm/0 mm, 33 cm 1F/1F RG/DF 0 mm/1 mm, 1 cm F/F DF/PP 1 mm/2 mm, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 26 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm F DF/RGxf 1 mm/1 mm, 24 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 32 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 7 cm 4F RG/RGxf 1 mm/1 mm, 20 cm K MF/MFpc 0 mm/0 mm, 15 cm P/4F MF/FC 0 mm/3 mm Between rocks -9 °C @ 0 cm, -7,8 °C @ 10 cm, -6,3 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -3,9 °C @ 60 cm, -3,3 °C @ 80 cm, -2,5 °C @ 100 cm, -1,7 °C @ 120 cm, -1,6 °C @ 140 cm 3 tester knyttet til snøprofilen Slope: 39 degrees Aspect: 111 degrees

ObsID: 175306

Jotunheimen / LOM

Snø

12.01.2019 kl. 14:00

1361 moh

Hanky@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Hanky@Forsvaret

Vær

-5,3 °C 80% skyer

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 8 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Tester

ECTP15@40cmQ2 Middels Brudd over skarelag på et tynt lag med nysnø

CTM11@40cmQ2 Middels Brudd over skarelag på et tynt lag med nysnø

ObsID: 175317

Jotunheimen / LOM

Snø

12.01.2019 kl. 13:59

1441 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  aanon@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  aanon@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTPV@15cmQ1 Dårlig Mykt flak som gradvis blir mykere nedover, med et klart definert F- lag med PP/PPpl lag oppe på skaren. Ryker på saging i 4 pit'er ved spredt i samme henget.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut Sannsynlig 1 - Små Ikke gitt NØ, Ø, SØ mellom 1600 moh og 1300 moh

Snøprofil

14 cm 1F PP/RGlr 1 mm/1 mm, 1 cm F/F- PP/PPpl 2 mm/2 mm Skarelag, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 54,5 cm P RG/MF 1 mm/1 mm, 20 cm 4F MF/MFpc 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 175281

Jotunheimen / LOM

Snø

12.01.2019 kl. 13:50

1436 moh

kg@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kg@forsvaret Kommentar:  Kommentar: På ca 80, 90 og 95 cm dybde finnes det lag med DF/RG 0,5-1mm. CTM11@17cm - uregelmessig brudd. NB! Pit ikke valid mtp resultat av CT.

Vær

-6 °C 1 m/s 70% skyer

ObsID: 175314

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene? Unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.