Snøskredvarsel for Jotunheimen søndag 13.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk vindtransportert snø. Snøskred kan løses ut av en enkelt skiløper.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes opptil 20 cm nysnø, mest i vestlige deler av regionen. Fra utpå dagen vil nordvestlig sterk kuling flytte tilgjengelig, løs snø til leområder mot øst til sør. Det vil være mulig for en enkelt skiløper å løse ut skred i områder med fersk fokksnø, både der fokksnøflakene ligger på glatt skare, og der ferske fokksnøflak har lagt seg opp eldre og harde flak eller løsere nysnø. Man bør være oppmerksom i leheng i sektor nordøst til sørvest. Snøskredfaren er høyest på slutten av dagen, og høyest vest i regionen der det kommer mest snø.
Vindeksponert terreng mot vest er mange steder avblåst eller har lite snø med skare. Det ligger mer snø i terrengformasjoner som samler snø, og spesielt øst- og sørvendt terreng kan ha godt med snø. Her har kuling fra vest til nord lagt opp ferskere og harde flak av den nysnøen som falt tidlig i uka. Generelt er det mindre snø enn normalt for årstiden.
Det er observert områder med rim og kantkorn i snødekket på flere steder i regionen. Utbredelsen er noe usikker og det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å kunne påvirke vedvarende svake lag. I naboregionen (Hemsedal) er det observert fersk kantkorndannelse mellom 2 skarelag litt ned i snødekket. Det er grunn til å følge med på om dette også er tilfelle i Jotunheimen.
Ingen rapporter om ferske skred de siste 3 døgn.
Det siste døgnet har vinden minket en gpd del. Det falt 2-5 cm nysnø vest i regionen fredag. Lørdag formiddag kom det noen få cm nysnø i hele regionen. Det var -12 til -6 gader de kaldeste stedene natt til lørdag.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra vest om formiddagen.
-14 °C til -8 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til sterk kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-14 °C til -6 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i vestlige områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / LOM

Snø

13.01.2019 kl. 15:53

1445 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  aanon@forsvaret

Snødekke

Moderat snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Notater

Kraftig V vind. Kraftig snøfokk midt på dagen da vinden tok seg til. Etterhvert kraftigere vind, men mindre snø å flytte på. Det var ca 4-5 cm fersk snø på morran. Ferske skavler og fonner glir ut med litt motstand og stor tilleggsbelastning

Vær

-12 °C fra V → 50% skyer

Tester

ECTX Middels

ECTN15@20cmQ2 Middels

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vestavind, 15m/s

Skredfarevurdering

2 Moderat Små skred, mulig å løse ut. Stabiliserer seg på noen dager. Temperaturen faller nå. I vest jotunheimen er det for dårlige snøforhold til at vinden alene skaper en sterk 3er. Lite fersk snø selv om det fallt noe mer enn varslet i natt. Avhenger litt av det kommende snøfallet, men slår det til vil skredfaren med sikkerhet øke.

ObsID: 175468

Jotunheimen / VANG

Snø

13.01.2019 kl. 14:05

1258 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Fersk fokksnø løsnet lett på is/skarelag ved lbt. Q1 brudd.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Tynt islag her. Enkelte steder også tynn smeltefrysskare.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Lett snøfokk 3 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Der vinden har tatt er nysnø og myk snø avblåst. Skare og is ligger igjen i vestlig sektor. Noe mykere fokksnø mot østlig sektor. Ligger over is/skarelaget fra mildværet 10.01. Forplantning i fokksnøen som løsner relativt lett på isen.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 10 m/s fra V → 20% skyer Varierende vindstyrke utover dagen. Til dels kuling og sterkere i enkelte vindkast.

Tester

ECTP12@11cmQ2 Middels

ECTP12@11cmQ2 Middels Fersk innblåst fokksnø oppå smeltefrysskare/islag fra mildvær 10.01.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Noe nysnø blir effektivt transportert til østlig sektor ved hjelp av til dels sterk vind fra vest. Legger seg på islag/ smeltefrysskare fra mildværet 10.01

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt NØ, Ø, SØ mellom 1500 moh og 900 moh Skredproblemet vil være fremtredende i områder hvor mildværet har dannet skare og det er fersk fokksnø med forplantning over. Dvs. Over eller i skoggrensa og oppover til dit miødværet dannet skaren. I Østlig sektor.

Skredfarevurdering

2 Moderat Lite nysnø siste døgn og lite eller ingen snø tilgjengelig for vindtransport utover dette opp til observert høyde 1300m. Sterk vind fører til snøtransport over i østlig sektor. Lesider som samler godt med snø kan føre til flakdannelse som kan løsne ved skiløpers belastnng oppå skarelag. Ikke veldig god forplantning i den ferske fokksnøen enda, men pågående vind vil trolig føre til hardere flak utover kvelden. Fersk fokksnø er det fremtredende skredproblemet, og svake lag lenger ned i snødekket vil være svært vanskelige å påvirke. FG 2 vil trolig være representativt for områdene på denne siden av Jotunheimen. Mer nysnø og fremdeles sterk vind vil føre til ytteligere pålagring i østlig sektor. Det vil trolig ta litt tid før fokksnøen stabiliserer seg på skaren og det vil være mulig å trigge flak med fersk fokksnø som kan bli større enn i dag, trolig opptil str. 3. FG. vil være økende og fg 3 vil trolig være rett for 13.01. Varslet faregrad er riktig Stemmer bra, men dypere lag virker vanskelige å trigge i dag. Kanksje økende belastning i form av snø vil gjøre de mer responsive i morgen..

Snøprofil

11 cm 1F- DF 2 mm/0 mm D Skarelag Fersk fokksnø, 1 cm P+ MFcr 0 mm/0 mm D, 11 cm 1F- RG 1 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F RGxf 2 mm/0 mm D Begynnende kant mellom skarelag, 0,2 cm K IF 0 mm/0 mm D, 29,8 cm P+ RGlr 1 mm/0 mm D, 0,2 cm 1F SHxr 2 mm/0 mm D-M Nedbrutt rim. Går i brudd ved dæljing på LBT hvis en slår på rett plass. Ellers ikke.., 14,8 cm 1F FC 2 mm/0 mm M, 47 cm P/1F MFcl/DH 0 mm/0 mm D-M Sandwich med flere skarelag med kant og beger innimellom. Under så mye annen hard snø at jeg anser dette som uvesentlig nå. 1 test knyttet til snøprofilen Snøprofil i NNV leside. I vindpåvirket fokksnø.

ObsID: 175503

Jotunheimen / LOM

Snø

13.01.2019 kl. 13:30

1404 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StianS@forsvaret

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk

Tester

ECTN17@10cmQ2 God

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter

ObsID: 175486

Jotunheimen / Presten, Leirvassbu

Snø

13.01.2019 kl. 13:14

1437 moh

Arnfinn@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Arnfinn@forsvaret Kommentar:  Generisk profil i leheng opp mot Presten

Snødekke

40 cm totalt Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Noe nedbør og mye vind siste døgn har transportert snø inn i leheng. Skredproblem 1 som beskrevet tidligere (fokksnø over nedføyket ubunden snø).

Vær

Snø -10 °C 10 m/s fra NV ↘ 80% skyer

Tester

ECTP10@20cmQ2 Middels

ObsID: 175471

Jotunheimen / LOM

Snø

13.01.2019 kl. 13:00

1406 moh

Hanky@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hanky@Forsvaret

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr

Vær

10 m/s fra NV ↘ 90% skyer

Tester

ECTN16@6cmQ2 Middels

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng SV over 1300 moh

ObsID: 175469

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

13.01.2019 kl. 12:39

996 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snødekning Nvendt
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Tråkket ut litt av skavl som tok med seg overflatesnøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snø dekning sørvendt side av Langvasseggje
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Nysnøen har lagt seg på et skarelag som blir den kritiske bruddflaten ved 1-4 lette slag ved blokktesten. Også brudd på nysnø under F-fast fokksnø på ett slag.

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

ECTN2@20cmQ3 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårlig sikt, særlig i høgden.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har kommet ca 15 cm nysnø i vind fra NV. Dette har gitt nysnøflak og fonner i hellinger og brattheng mot S til Ø. Mektighet opp til 100 cm flere steder. Stort sett F- til 4F- fasthet, og dette øverste nysnøflaket løsner lett ved belastning : 1-2 lette slag ved LBT. I liten kant forplantet et skavlnedfall seg til resten av kanten som en softslab. Svakt lag er gjennomgående lag med laus nysnø. Flere steder to slike lag innen en halvmeter, der det nederste ligger an mot et tjukt skarelag. Dette framstår som mest kritisk og vil kunne gi i hvert fall middels store skred. Gjennom dagen har det vært 4-7 minusgrader og frisk bris. Forventer at flakene er fastere og større høgere opp i terrenget. Mer vind og nedbør som snø vil forsterke denne situasjonen.

ObsID: 175463

Jotunheimen / Tyinstølen

Snø

13.01.2019 kl. 12:29

1219 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Str 1 skred over Tyinstølen.

Skredhendelse

13. jan 12:34 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1244 moh og sluttet på 1226 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 20 m bred bruddkant Brattheng Observert på webkamera.

ObsID: 175422

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

13.01.2019 kl. 11:36

900 moh

Albert (*****)

Vær

Snø -4 °C 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer Moderat snøfokk

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 175408

Jotunheimen / VANG

Snø

13.01.2019 kl. 08:46

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

34 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ikke snøfokk på tyinkrysset

ObsID: 175363

Jotunheimen / LOM

Snø

12.01.2019 kl. 15:17

1383 moh

Arnfinn@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Arnfinn@forsvaret Kommentar:  Snødekke mot Smørstabbtindan
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjus@nortind Kommentar:  Snøprofil omr Krossbu

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Svært tynt skarelag på toppen etter mildt vær for to dager siden(?). Generelt mye bra skiføre rundt Krossbu nå. En god del løs snø i overflaten tilgjengelig for vindtransport. Mer løs snø i leheng mot øst.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s 60% skyer Været klarnet opp til ca 90% skydekke, og temperaturen sank til ca -10 ila de to timene vi var i området.

Tester

ECTN26@14cmQ2 God

CTH22@14cmQ2 God

Snøprofil

0,5 cm F PP 3 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm F DF 1 mm/2 mm D, 12 cm 4F-1F RG 0 mm/0 mm D, 6 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 36 cm P RG 0 mm/1 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F-1F MF 0 mm/0 mm D, 30 cm P MF 0 mm/0 mm D Sandwich av ulike smelteformer -6,3 °C @ 0 cm, -7,3 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -5,4 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 60 cm, -2,9 °C @ 80 cm, -2,2 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Helling 32 grader, og NV- eksposisjon.

ObsID: 175291

Jotunheimen / LOM

Snø

12.01.2019 kl. 15:00

1475 moh

Andreas@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør 50% skyer

Tester

CTH30@110cmQ2 God

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 175312

Jotunheimen / SØ Krossbu

Snø

12.01.2019 kl. 14:16

1441 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StianS@forsvaret
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  StianS@forsvaret

Vær

9 °C 2 m/s fra NV ↘ 50% skyer

Notater

Nedføyket lag med nysnø innen en halvmeter. Gammel kantkorndannelse ved bakken, disse krystallene var blandet med avrundede kantkorn som tyder på en nedbrytende prosess.

Tester

ECTP15@44cmQ2 Middels

ECTN13@30cmQ2 Middels

CTM13@30cmQ2 Middels

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S, SV, V

Skredaktivitet

12. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 175307

Jotunheimen / LOM

Snø

12.01.2019 kl. 14:08

1443 moh

OleP@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -5 °C 10% skyer

Tester

ECTPV@11cm

CTH23@60cmQ2

CTV@11cmQ1

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

1 cm F PP 2 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F PP 2 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 6 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 40 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 39 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F MFpc 1 mm/0 mm D, 30 cm K MFpc 0 mm/0 mm D -7,9 °C @ 0 cm, -7,6 °C @ 10 cm, -6,9 °C @ 20 cm, -6,3 °C @ 30 cm, -5,4 °C @ 40 cm, -4,3 °C @ 60 cm, -3,6 °C @ 80 cm, -3 °C @ 100 cm, -2,2 °C @ 120 cm, -0,9 °C @ 140 cm 3 tester knyttet til snøprofilen Slope: 39* Aspect: 120*

ObsID: 175310

Jotunheimen / LOM

Snø

12.01.2019 kl. 14:06

1443 moh

Morten@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Morten@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

125 cm totalt Ikke snøfokk 6 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Snø 90% skyer

Tester

ECTP25@60cmQ1

CTM29@120cmQ3 Bakken

CTM14@60cmQ1

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter

Snøprofil

6 cm F PP 2 mm/0 mm D, 40 cm 1F/P RG/RG 0 mm/0 mm, 14 cm 1F/4F+ RG/DF 1 mm/0 mm, 2 cm 4F/ F-4F DF/DF 1 mm/2 mm, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 27,5 cm 4F RG 0 mm/1 mm, 17 cm P RG/DF 1 mm/1 mm D, 3 cm P DF 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F/1F-P RG/MF 0 mm/0 mm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 175289

Jotunheimen / LOM

Snø

12.01.2019 kl. 14:05

1441 moh

Jens@Forsvaret (Ukjent)

Notater

Snøprofil kommer

ObsID: 175304

Jotunheimen / SØ Krossbu

Snø

12.01.2019 kl. 14:05

1441 moh

Jens@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP24@64cmQ2

CTE9@34cmQ1

ECTP3@31cmQ1

Snøprofil

1 cm F PP 2 mm/0 mm, 33 cm 1F/1F RG/DF 0 mm/1 mm, 1 cm F/F DF/PP 1 mm/2 mm, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 26 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm F DF/RGxf 1 mm/1 mm, 24 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 32 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 7 cm 4F RG/RGxf 1 mm/1 mm, 20 cm K MF/MFpc 0 mm/0 mm, 15 cm P/4F MF/FC 0 mm/3 mm Between rocks -9 °C @ 0 cm, -7,8 °C @ 10 cm, -6,3 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -3,9 °C @ 60 cm, -3,3 °C @ 80 cm, -2,5 °C @ 100 cm, -1,7 °C @ 120 cm, -1,6 °C @ 140 cm 3 tester knyttet til snøprofilen Slope: 39 degrees Aspect: 111 degrees

ObsID: 175306

Jotunheimen / LOM

Snø

12.01.2019 kl. 14:00

1361 moh

Hanky@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Hanky@Forsvaret

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 8 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

-5,3 °C 80% skyer

Tester

ECTP15@40cmQ2 Middels Brudd over skarelag på et tynt lag med nysnø

CTM11@40cmQ2 Middels Brudd over skarelag på et tynt lag med nysnø

ObsID: 175317

Jotunheimen / LOM

Snø

12.01.2019 kl. 13:59

1441 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  aanon@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  aanon@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTPV@15cmQ1 Dårlig Mykt flak som gradvis blir mykere nedover, med et klart definert F- lag med PP/PPpl lag oppe på skaren. Ryker på saging i 4 pit'er ved spredt i samme henget.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut Sannsynlig 1 - Små Ikke gitt NØ, Ø, SØ mellom 1600 moh og 1300 moh

Snøprofil

14 cm 1F PP/RGlr 1 mm/1 mm, 1 cm F/F- PP/PPpl 2 mm/2 mm Skarelag, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 54,5 cm P RG/MF 1 mm/1 mm, 20 cm 4F MF/MFpc 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 175281

Jotunheimen / LOM

Snø

12.01.2019 kl. 13:50

1436 moh

kg@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kg@forsvaret Kommentar:  Kommentar: På ca 80, 90 og 95 cm dybde finnes det lag med DF/RG 0,5-1mm. CTM11@17cm - uregelmessig brudd. NB! Pit ikke valid mtp resultat av CT.

Vær

-6 °C 1 m/s 70% skyer

ObsID: 175314

Jotunheimen / LUSTER

Snø

11.01.2019 kl. 14:37

1443 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -9 °C 15 m/s fra V → 60% skyer

Tester

ECTN13@9cmQ2 God

ObsID: 175165

Jotunheimen / LUSTER

Snø

11.01.2019 kl. 14:22

1427 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  aanon@forsvaret
ObsID: 175139

Jotunheimen / LUSTER

Snø

11.01.2019 kl. 14:00

1440 moh

OleP@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN13@9cmQ3

CTM11@9cmQ2

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

12 cm 4F DF 0 mm/1 mm D, 1 cm F PP/DF 1 mm/0 mm D, 2 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 41 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC/FCsf 1 mm/0 mm D, 23 cm P RG 0 mm/0 mm D, 41 cm K MFpc 0 mm/0 mm -10 °C @ 0 cm, -5,6 °C @ 10 cm, -5,7 °C @ 15 cm, -5,7 °C @ 16 cm, -5 °C @ 20 cm, -4,9 °C @ 30 cm, -4,3 °C @ 40 cm, -3,4 °C @ 60 cm, -2,6 °C @ 80 cm, -2 °C @ 100 cm, -1,4 °C @ 120 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Profilen ble gravd i 20 grader helling.

ObsID: 175145

Jotunheimen / LOM

Snø

11.01.2019 kl. 13:30

1472 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bilde mot Nøgla med Stehøe i hø del av bildet. Bildet er tatt fra Leirvassbu mot sv.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Snøprofil i sø heng ved p1492 vest av Leirvassbu. Henget er 30 bratt. Profil avdekker fokksnø over nedføyket lag med delvis nedbrutt nysnø. Bryter lett.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  kjus@nortind

Snødekke

40 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Det er lite løs snø i terrenget. Rygger og rabber er avblåst, eksponerte flater er gjerne renblåst for snø og avdekker skare, leheng preges av fokksnø. Snødekket er generelt hardt.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 12 m/s fra NV ↘ 50% skyer Vinden kommer i varierende styrke.

Tester

ECTN16@30cmQ2 God

ECTP12@15cmQ2 Middels

CTM13@30cmQ2 Middels

CTE3@15cmQ2 Dårlig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind fra v-nv har flyttet på snø og vi finner fokksnø i mange heng, lommer og søkk som har østlig eksponering.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 1100 moh I tillegg til CT og ECT tester har vi gjennomført varianter av rutsj blokker i relevant terreng. Flakene glir ut ved hopp eller gjentatte hopp med ski på beina.

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblemet knytter seg til fokksnø med dårlig binding innad. Bindingene innad i fokksnøen vil stabilisere seg den nærmeste tiden. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 175148

Jotunheimen / LOM

Snø

11.01.2019 kl. 13:10

1584 moh

kg@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard

Vær

-9 °C 11 m/s fra NV ↘ 70% skyer Opp mot 15 m/s i kastene. Mye vind høyere opp i fjellene.

Tester

ECTN13@15cmQ2

ECTN7@4cmQ2

CTM15@15cmQ2

CTM11@4cmQ2

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snøprofil

4 cm 1F RG/DF 0 mm/1 mm, 0,5 cm F PP/DF 5 mm/2 mm, 10,5 cm 1F RG/DF 0 mm/1 mm, 0,5 cm F DF/PP 2 mm/3 mm Skarelag, 1,5 cm 4F DF 1 mm/0 mm, 71 cm P/F RG 1 mm/0 mm, 0,5 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 46,5 cm P/4F MF/MFpc 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 18 cm 4F MF 0 mm/0 mm -11 °C @ 0 cm, -7,9 °C @ 10 cm, -6,5 °C @ 20 cm, -6 °C @ 40 cm, -5,6 °C @ 60 cm, -5 °C @ 80 cm, -4,4 °C @ 100 cm, -3,8 °C @ 120 cm, -3,1 °C @ 140 cm, -1,9 °C @ 160 cm 4 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 175151

Jotunheimen / LOM

Snø

11.01.2019 kl. 13:10

1595 moh

Andreas@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -9,6 °C fra NV ↘ 50% skyer

Tester

ECTP27@92cmQ2 God

CTH27@92cmQ2 God

CTM18@25cmQ2 Middels

ECTN18@26cmQ2 Middels

ObsID: 175153

Jotunheimen / LOM

Snø

11.01.2019 kl. 11:50

1481 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  aanon@forsvaret

Tester

ECTP15@47cmQ2 God DF lag som binder seg

ObsID: 175138

Jotunheimen / Nøgla/ Leirvassbu

Snø

11.01.2019 kl. 11:39

1618 moh

kg@forsvaret (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Kg@forsvaret

Vær

-9 °C 9 m/s fra NØ ↙ 90% skyer

Tester

CTN

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175141

Jotunheimen / LOM

Snø

11.01.2019 kl. 11:36

1481 moh

Morten@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 2 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Tester

ECTN23@22cmQ3 God

CTM14@22cmQ2

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

Snøprofil

2 cm F PP 2 mm/0 mm D, 20 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 35 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 12 cm P RG 0 mm/0 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4,5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 21 cm K MF/MFpc 0 mm/0 mm -8 °C @ 0 cm, -7,4 °C @ 10 cm, -6,3 °C @ 20 cm, -5,2 °C @ 30 cm, -4,1 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -3 °C @ 70 cm, -1 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Snøprofilen er gravd i 23° helling

ObsID: 175142

Jotunheimen / Jotunheimen, Leirvassbu

Snø

11.01.2019 kl. 11:30

1442 moh

Jens@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-7 °C 4 m/s fra NV ↘ 80% skyer

Tester

ECTN21@11cmQ3

ECTX

CTM11@26cmQ2 Middels

CTV@11cmQ2 Middels

Snøprofil

11 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F DF 1 mm/0 mm, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 0,5 cm 4F DF 1 mm/0 mm, 0,5 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 50 cm P/1F-P RG 0 mm/1 mm, 22 cm K MFpc/FCxr 0 mm/0 mm, 20 cm 1F/1F-P FC/MF 0 mm/0 mm In between big rocks -8,4 °C @ 0 cm, -6,5 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -5,6 °C @ 30 cm, -5,4 °C @ 40 cm, -4,8 °C @ 60 cm, -3,8 °C @ 80 cm, -3 °C @ 100 cm, -1,5 °C @ 120 cm 3 tester knyttet til snøprofilen Slope: 27* Aspect: 158*

ObsID: 175143

Jotunheimen / LOM

Snø

11.01.2019 kl. 11:25

1603 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard

Vær

Ikke nedbør 10 °C 13 m/s fra NV ↘ 60% skyer

Notater

Generelt stabile forhold på Øst side av stehøe i dag. Hardt og avblåst de fleste steder. Noen heng har pålagring av fersk fokksnø og forventes utløst ved stor tilleggsbelastning.

Tester

ECTP24@39cmQ2 Middels

CTV@39cmQ2 Kan ha kommet borti søyla under saging.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind og mye snøtransport gjennom hele dagen.

Skredproblem

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 175158

Jotunheimen / Leirvassbu

Snø

11.01.2019 kl. 11:15

1469 moh

Arnfinn@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -7 °C 10 m/s fra NV ↘ 50% skyer

Tester

ECTN16@40cmQ2

ECTP14@15cmQ2

CTM15@40cmQ2

CTM11@15cmQ2

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S mellom 1500 moh og 1300 moh Mildt vær ila gårsdagen har ført til et MFcr lag med lokale puter av fokksnø oppå.

Snøprofil

15 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 24 cm 1F RG 0 mm/1 mm D, 1 cm 4F PP/DF 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 67 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 48 cm P MF 0 mm/0 mm D 4 tester knyttet til snøprofilen Profil tatt i 45 graders helling. Sørvendt skråning.

ObsID: 175147

Jotunheimen / VANG

Snø

11.01.2019 kl. 09:02

1085 moh

Jens@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Jens@SVV

Vær

Ikke nedbør -4 °C 17 m/s fra NV ↘ 40% skyer Kraftig vind frå nordvest. Lite snøfokk i forhold til vindstyrka, men er ein del snøtransport særleg i vindrosane.

ObsID: 175047

Jotunheimen / VANG

Snø

11.01.2019 kl. 08:30

888 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

31 cm totalt Ikke snøfokk Skare Fuktig Tynn smelteskare oppå snødekket på Tyinkrysset. Noe snøfokk lenger opp.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 13 m/s fra NV ↘ 100% skyer Svært sterke vindkast. 25ms i middelvind på skredtårnet Langødding på tyin i dag tidlig.

ObsID: 175041

Jotunheimen / LOM

Snø

10.01.2019 kl. 16:27

1406 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
ObsID: 174981

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

10.01.2019 kl. 15:41

1087 moh

LPLænn (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  LPLænn

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N

Skredhendelse

10. jan 12:00 Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst

ObsID: 174968

Jotunheimen / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 13:01

1442 moh

Hanky@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hanky@Forsvaret

Snødekke

130 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Vær

-5,7 °C 15 m/s fra V → 80% skyer

Tester

CTH27@9cmQ3 God

CTH24@6cmQ3 God

ECTN25@6cmQ3 God

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Liten utglidning I østvendt heng. 10-15 cm lag av RG/DF. Utglidningen sljedde ved belastning fra en skiløper. Ca 5x10 kvadratmeter

ObsID: 174963

Jotunheimen / Gravdalspallen

Snø

10.01.2019 kl. 13:00

1481 moh

kg@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Moderat snøfokk 3 cm nysnø Vindpakket myk

Vær

Ikke nedbør -0,6 °C 15 m/s fra V → 100% skyer

Tester

ECTP22@39cmQ2 Middels

CTH25@39cmQ2 Middels

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Skytende sprekker observert. Varm vind fra V, opp mot 1 grad.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ under 1500 moh

Snøprofil

1 cm 1F RGwp 1 mm/0 mm, 38 cm 4F RG/DF 0 mm/0 mm, 0,5 cm F DF 0 mm/0 mm, 17,5 cm 4F RG/DF 0 mm/0 mm, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 32 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 20 cm 1F MFpc 0 mm/0 mm, 29 cm P MFpc 0 mm/0 mm -1,9 °C @ 0 cm, -4,1 °C @ 10 cm, -6,3 °C @ 20 cm, -6,7 °C @ 40 cm, -4,4 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 174977

Jotunheimen / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 13:00

1450 moh

Danny@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

30 cm totalt 2 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Vær

-5 °C 9 m/s fra V → 80% skyer -5 på morgenen, økte til + 1 grad kl. 14:30 Vind målt til 9 m/s ca. Kl. 14:00

Tester

CTH30@50cmQ2 God

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV over 1300 moh Svakt lag løste ut på CTH 30, 50cm ned i snødekket. ECTX.

ObsID: 174969

Jotunheimen / Leirvassbu

Snø

10.01.2019 kl. 12:41

1622 moh

OleP@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-1,3 °C 12 m/s fra V → 90% skyer

Tester

ECTN23@42cmQ3

ECTN11@8cmQ3

CTH29@60cmQ3

CTH25@50cmQ3

CTH23@42cmQ3 Bruddet gikk over skarelaget @ 42

CTH21@8cmQ3

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

35 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 7 cm 1F RG 1 mm/1 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 7 cm 4F FC 1 mm/1 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 40 cm K MFpc 3 mm/0 mm D -2,9 °C @ 0 cm, -6,3 °C @ 10 cm, -7,2 °C @ 20 cm, -7,3 °C @ 30 cm, -6,4 °C @ 40 cm, -6,4 °C @ 42 cm, -6,4 °C @ 43 cm, -6 °C @ 50 cm, -5,9 °C @ 55 cm, -5,7 °C @ 60 cm, -5 °C @ 80 cm, -4,4 °C @ 100 cm, -4,3 °C @ 120 cm 6 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 174974

Jotunheimen / LOM

Snø

10.01.2019 kl. 12:40

1610 moh

Morten@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket hard Tørr

Vær

Snø 95% skyer

Tester

ECTX God Ved ekstra tilleggsbelastning Q2@70,5cm

CTH22@115cmQ3 Søyla bryter i det nederste kantkornlaget ved bakken

Snøprofil

2 cm P RG/RGwp 0 mm/0 mm D, 18 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 40 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4,5 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2,5 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 31,5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm F FC 3 mm/0 mm -2,4 °C @ 0 cm, -4,6 °C @ 10 cm, -6,7 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -6,7 °C @ 40 cm, -6,1 °C @ 50 cm, -5 °C @ 70 cm, -4,6 °C @ 70,5 cm, -4,5 °C @ 75,5 cm, -4,2 °C @ 78,5 cm, -4 °C @ 100 cm, -2,5 °C @ 115 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 174964

Jotunheimen / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 12:37

1477 moh

Andreas@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket myk

Vær

Ikke nedbør 1 °C fra V → 90% skyer

Tester

CTN God

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V mellom 1500 moh og 1500 moh Samme type snø ifra topp til bunn. Høyst sannsynlig fokksnø ifra den siste uken. Fokksnøen vil mest sannsynlig binde seg iløpet av noen dager.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

ObsID: 174973

Jotunheimen / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 12:35

1730 moh

Albert (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  LBT 10 lette slag. Delte seg på et sjikt lausere snø @35 cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Moderat snøfokk 2 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig Tidvis svært kraftig vind som gir snøfokk av lett fuktig snø

Vær

0 °C Fuktig kram snø her på ca 1750 moh

Tester

CTM11@40cmQ2 Middels

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Hovedsakelig i vind fra V til N. Det er mildt, 0 C ved 1800 moh, og lett fuktig fokksnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S over 1300 moh Det er skiftende vind, så fersk fokksnø kan ha lagt seg på lausere snø også i andre himmelretninger.

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er mildt og fuktig fokksnø i kuling fra V til N. Vinden skifter mye i styrke og det er dannet flere sjikt med lausere snø under fokksnøen. Det er moderat til gode bindinger de fleste steder. Litt djupere i snødekke, på ca 1800 moh, var det et svært tynt skarelag med lausere snø over, kanskje noe kantkorn der. Vanskelig å bedømme pga dårlig sikt og snøføyke. Snøen er fordelt i søkk og forsenkninger og bak rygger, men pga skiftende vindretninger er det nå mer jevnt nen fremdeles tynt snødekke. Ingen faretegn utover fersk fokksnø. Den siste fokksnøen vil antakelig binde seg ganske fort pga mildværet. Dette gjelder også i høgden, opptil i alle fall 1850 moh.

Snøprofil

2 cm F DF/RG 0 mm/2 mm M, 23 cm 1F RG 0 mm/1 mm D-M, 15 cm 4F DF 2 mm/0 mm D, 35 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC/RGxf 1 mm/1 mm D, 3 cm P/P+ MFcr/MFcl 0 mm/0 mm D, 25 cm P/P+ RG/RGxf 1 mm/1 mm D Gammelt snødekke., 150 cm 0 mm/0 mm D -0,6 °C @ 0,5 cm, -0,7 °C @ 10 cm, -1,6 °C @ 20 cm, -4,8 °C @ 30 cm, -7,5 °C @ 40 cm, -8,2 °C @ 50 cm, -8,9 °C @ 60 cm, -8,6 °C @ 70 cm, -8,5 °C @ 80 cm, -8,2 °C @ 90 cm, -7,9 °C @ 100 cm, 0 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen Sørvendt 30 grader bratt helling.Total snødybde var ca 255 cm. Var mest interessert i siste fokksnøen.

ObsID: 174961

Jotunheimen / LOM

Snø

10.01.2019 kl. 12:31

1616 moh

Jens@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens@Forsvaret

Vær

5 m/s fra V →

ObsID: 174982

Jotunheimen / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 12:08

1466 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  aanon@forsvaret Kommentar:  Testene går på et tynt DF lag på ca 14 cm

Snødekke

58 cm totalt Kraftig snøfokk 2 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 900 moh Vindpakket myk Fuktig

Vær

0,5 °C 15 m/s fra V → 100% skyer

Tester

ECTP11@14cmQ2 Middels Samme lag som på CT testen!

CTE2@14cmQ2 Middels Dagens myke flak som glir ut på er DF lag

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng NØ, Ø, SØ mellom 1600 moh og 1000 moh Binder seg nok raskt med såpass høye temperaturer (litt over null i høyfjellet)

ObsID: 174957

Jotunheimen / Gravdalspallen

Snø

10.01.2019 kl. 11:30

1481 moh

kg@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

160 cm totalt Moderat snøfokk 3 cm nysnø Vindpakket myk

Vær

Ikke nedbør -5,6 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Det blåser kraftig opp mot toppene.

Tester

ECTP11@14cmQ2 Middels

CTE2@14cmQ2 Middels

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Skytende sprekker observert.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ under 1500 moh

Snøprofil

2 cm 4F DF/PP 1 mm/1 mm, 12 cm 4F DF/RG 0 mm/0 mm, 0,5 cm F DF 0 mm/0 mm Skarelag, 1,5 cm 4F DF/RG 0 mm/0 mm, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 9,5 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 0,5 cm F DF 0 mm/0 mm, 47,5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 22 cm P RG 0 mm/0 mm, 36 cm 1F RG/MF 1 mm/0 mm, 28 cm 1F MFpc 0 mm/0 mm -4,7 °C @ 0 cm, -6,7 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 40 cm, -4,1 °C @ 60 cm, -3 °C @ 80 cm, -3 °C @ 100 cm, -2 °C @ 120 cm, -1,2 °C @ 140 cm, -0,2 °C @ 160 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Bratthet: 30 grader

ObsID: 174952

Jotunheimen / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 11:28

1483 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  aanon@forsvaret
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  aanon@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  aanon@forsvaret

Snødekke

ObsID: 174948

Jotunheimen / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 11:24

1404 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snøfordeling på sørsideav Stehøe mot Gravdalen.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Noe snøfokk i vindkast fra NV
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Vekslende sikt og vind fra alle retninger opp i kuling styrke.

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr

Vær

Notater

ObsID: 174962

Jotunheimen / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 11:12

1480 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StianS@forsvaret Kommentar:  CTE1@15cm Q2 ECTN4@15cm Q2
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  StianS@forsvaret
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  StianS@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StianS@forsvaret
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  StianS@forsvaret

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk

Vær

Ikke nedbør 1,5 °C 11 m/s fra V → 80% skyer

Notater

Generelt stabile forhold i områdene vi har gått i dag. Enkelte lommer og le-heng har fått pålagring av fersk vindtransportert snø. Her er bindingene i snøen tidvis svak og ligger oppå et skarelag.

Tester

ECTN4@15cmQ2 Middels

CTE1@15cmQ2 Dårlig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Store mengder myk fokksnø i enkelte Sør- og Østvendte heng.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng Ø, SØ, S, SV, V

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 174966

Jotunheimen / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 10:47

1406 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Snøprofil. (Nok snø her.... puh!)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Vi får brudd i nedføyket lag med nysnø ( lag med tydelige plater) ved svært lett belastning/frigjøring. CTV@17 og ECTN4@17

Snødekke

40 cm totalt Moderat snøfokk 2 cm nysnø Vindpakket myk Tørr I løpet av dagen steg temperaturen fra -5 til +1. Vi erfarte kram snø. Generelt lite snø i fjellet og ujevnt fordelt.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 10 m/s fra V → 90% skyer Vinden økte fra 5 m/s på morran til 10 m/s ilø formiddagen. Temperaturen endret seg fra -5 til +1.

Tester

CTV@17cmQ2 Dårlig Topplaget slipper ved frigjøring.

ECTN4@17cmQ2 Dårlig Mykt bundet lag over nedføyket nysnø. Går lett til brudd, men uten forplantning.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Skifte i vindretning fra nv til v gir fortsatt pålagring av snø i s-ø eksposisjon, men nå mer i ø eksposisjon.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Vindtransportert snø siste døgn har gitt myke flak på nedføyket nysnø i s-nø heng. Går lett til brudd. Ventet størrelse 1-2.

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Vi løste ut et toppdekke (10-15 cm) i 45 gr bratt heng i nø helling ifm ggraving av profil. Mykt bundet snø som raskt delte seg opp. Harmløst flak.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

ObsID: 174965

Jotunheimen / Gravdalen

Snø

10.01.2019 kl. 10:42

1395 moh

Arnfinn@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Arnfinn@forsvaret Kommentar:  2019-01-10 Gravdalsfonni N

Vær

Ikke nedbør -5 °C 15 m/s fra V → 100% skyer Da vi gikk fra obs.området, og fram mot Leirvassbu, ble vi møtt av mildt vær. Da fikk vi 1.5grader C i lufta, og fokksnøen "krammet" seg (lett å lage snøball).

Tester

CTN God

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S Ingen utslag på tester i snøprofilen. Ca 50meter unna var ei lita fonn. Der løsnet fokksnøflak lett av ski- kutting.

ObsID: 174949

Jotunheimen / LOM

Snø

10.01.2019 kl. 09:48

916 moh

Albert (*****)

Vær

Ikke nedbør 0 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer Temperatur oppover Bøverdalen fra 400-900 moh: -1, +3, +1 og her 0.

ObsID: 174887

Jotunheimen / VANG

Snø

10.01.2019 kl. 08:08

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

33 cm totalt Tørr

ObsID: 174870

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org