Snøskredvarsel for Jotunheimen torsdag 10.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i områder med fersk vindtransportert snø. Snøskred kan løses ut av en enkelt skiløper.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Liten storm fra vest vil føre til vindtransport av snø til østlig sektor og fokksnø vil få en relativt stor utbredelse. Flakdannelser har mange steder har lagt seg på seg på glatt skare og vil hardne til med kraftig vind. Fremdeles vil snø er påvirket av vind de siste dager kunne føre til skred ved tilleggsbelastning av en enkelt skiløper. Vær også oppmerksom på mindre leområder som ligger på tvers av vindretningen. Terreng som omfattes av skredfare vil være relativt enkelt å identifisere og være sammenfallende med der det er naturlig å ferdes på ski. I regionens grenseområder mot nord og vest vil omfanget av fersk vindtransportert snø være størst. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn og stedvis rim i snødekket, men det er stort sett vanskelig å løse ut skred på disse lagene.
Vindeksponert terreng er mange steder avblåst eller har lite snø med skare. Det ligger mer snø i terrengformasjoner som samler snø, og spesielt østvendt terreng kan ha godt med snø. Ca 10 cm nysnø mandag og tirsdag med vind fra nordlig retning.
Det er observert områder med rim og kantkorn i snødekket på flere steder i regionen. Utbredelsen er noe usikker og det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å kunne påvirke vedvarende svake lag.
Ingen observasjoner av ferske skred siste tre dager.
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra nord., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-13 °C til -7 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til liten storm fra vest om ettermiddagen.
-7 °C til -1 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / LOM

Snø

10.01.2019 kl. 16:27

1406 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
ObsID: 174981

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

10.01.2019 kl. 15:41

1087 moh

LPLænn (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  LPLænn

Skredhendelse

10. jan 12:00 (+01:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N

ObsID: 174968

Jotunheimen / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 13:01

1442 moh

Hanky@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hanky@Forsvaret

Vær

-5,7 °C 15 m/s fra V → 80% skyer

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Liten utglidning I østvendt heng. 10-15 cm lag av RG/DF. Utglidningen sljedde ved belastning fra en skiløper. Ca 5x10 kvadratmeter

Snødekke

130 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Tester

CTH27@9cmQ3 God

CTH24@6cmQ3 God

ECTN25@6cmQ3 God

ObsID: 174963

Jotunheimen / Gravdalspallen

Snø

10.01.2019 kl. 13:00

1481 moh

kg@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ under 1500 moh

Vær

Ikke nedbør -0,6 °C 15 m/s fra V → 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Skytende sprekker observert. Varm vind fra V, opp mot 1 grad.

Snødekke

Moderat snøfokk 3 cm nysnø Vindpakket myk

Tester

ECTP22@39cmQ2 Middels

CTH25@39cmQ2 Middels

Snøprofil

8 lagdelinger observert 5 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 174977

Jotunheimen / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 13:00

1450 moh

Danny@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV over 1300 moh Svakt lag løste ut på CTH 30, 50cm ned i snødekket. ECTX.

Vær

-5 °C 9 m/s fra V → 80% skyer -5 på morgenen, økte til + 1 grad kl. 14:30 Vind målt til 9 m/s ca. Kl. 14:00

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Snødekke

30 cm totalt 2 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Tester

CTH30@50cmQ2 God

ObsID: 174969

Jotunheimen / Leirvassbu

Snø

10.01.2019 kl. 12:41

1622 moh

OleP@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-1,3 °C 12 m/s fra V → 90% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTN23@42cmQ3

ECTN11@8cmQ3

CTH29@60cmQ3

CTH25@50cmQ3

CTH23@42cmQ3 Bruddet gikk over skarelaget @ 42

CTH21@8cmQ3

Snøprofil

9 lagdelinger observert 13 temperaturpunkter observert 6 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 174974

Jotunheimen / LOM

Snø

10.01.2019 kl. 12:40

1610 moh

Morten@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 95% skyer

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket hard Tørr

Tester

ECTX God Ved ekstra tilleggsbelastning Q2@70,5cm

CTH22@115cmQ3 Søyla bryter i det nederste kantkornlaget ved bakken

Snøprofil

11 lagdelinger observert 12 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 174964

Jotunheimen / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 12:37

1477 moh

Andreas@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V mellom 1500 moh og 1500 moh Samme type snø ifra topp til bunn. Høyst sannsynlig fokksnø ifra den siste uken. Fokksnøen vil mest sannsynlig binde seg iløpet av noen dager.

Vær

Ikke nedbør 1 °C fra V → 90% skyer

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket myk

Tester

CTN God

ObsID: 174973

Jotunheimen / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 12:35

1730 moh

Albert (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  LBT 10 lette slag. Delte seg på et sjikt lausere snø @35 cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er mildt og fuktig fokksnø i kuling fra V til N. Vinden skifter mye i styrke og det er dannet flere sjikt med lausere snø under fokksnøen. Det er moderat til gode bindinger de fleste steder. Litt djupere i snødekke, på ca 1800 moh, var det et svært tynt skarelag med lausere snø over, kanskje noe kantkorn der. Vanskelig å bedømme pga dårlig sikt og snøføyke. Snøen er fordelt i søkk og forsenkninger og bak rygger, men pga skiftende vindretninger er det nå mer jevnt nen fremdeles tynt snødekke. Ingen faretegn utover fersk fokksnø. Den siste fokksnøen vil antakelig binde seg ganske fort pga mildværet. Dette gjelder også i høgden, opptil i alle fall 1850 moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S over 1300 moh Det er skiftende vind, så fersk fokksnø kan ha lagt seg på lausere snø også i andre himmelretninger.

Vær

0 °C Fuktig kram snø her på ca 1750 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Hovedsakelig i vind fra V til N. Det er mildt, 0 C ved 1800 moh, og lett fuktig fokksnø.

Snødekke

Moderat snøfokk 2 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig Tidvis svært kraftig vind som gir snøfokk av lett fuktig snø

Tester

CTM11@40cmQ2 Middels

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

8 lagdelinger observert 12 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen Sørvendt 30 grader bratt helling.Total snødybde var ca 255 cm. Var mest interessert i siste fokksnøen.

ObsID: 174961

Jotunheimen / LOM

Snø

10.01.2019 kl. 12:31

1616 moh

Jens@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens@Forsvaret

Vær

5 m/s fra V →

ObsID: 174982

Jotunheimen / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 12:08

1466 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  aanon@forsvaret Kommentar:  Testene går på et tynt DF lag på ca 14 cm

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng NØ, Ø, SØ mellom 1600 moh og 1000 moh Binder seg nok raskt med såpass høye temperaturer (litt over null i høyfjellet)

Vær

0,5 °C 15 m/s fra V → 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

58 cm totalt Kraftig snøfokk 2 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 900 moh Vindpakket myk Fuktig

Tester

ECTP11@14cmQ2 Middels Samme lag som på CT testen!

CTE2@14cmQ2 Middels Dagens myke flak som glir ut på er DF lag

ObsID: 174957

Jotunheimen / Gravdalspallen

Snø

10.01.2019 kl. 11:30

1481 moh

kg@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ under 1500 moh

Vær

Ikke nedbør -5,6 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Det blåser kraftig opp mot toppene.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Skytende sprekker observert.

Snødekke

160 cm totalt Moderat snøfokk 3 cm nysnø Vindpakket myk

Tester

ECTP11@14cmQ2 Middels

CTE2@14cmQ2 Middels

Snøprofil

11 lagdelinger observert 10 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen Bratthet: 30 grader

ObsID: 174952

Jotunheimen / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 11:28

1483 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  aanon@forsvaret
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  aanon@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  aanon@forsvaret

Snødekke

ObsID: 174948

Jotunheimen / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 11:24

1404 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snøfordeling på sørsideav Stehøe mot Gravdalen.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Noe snøfokk i vindkast fra NV
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Vekslende sikt og vind fra alle retninger opp i kuling styrke.

Notater

Vær

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr

ObsID: 174962

Jotunheimen / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 11:12

1480 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StianS@forsvaret Kommentar:  CTE1@15cm Q2 ECTN4@15cm Q2
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  StianS@forsvaret
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  StianS@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StianS@forsvaret
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  StianS@forsvaret

Notater

Generelt stabile forhold i områdene vi har gått i dag. Enkelte lommer og le-heng har fått pålagring av fersk vindtransportert snø. Her er bindingene i snøen tidvis svak og ligger oppå et skarelag.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng Ø, SØ, S, SV, V

Vær

Ikke nedbør 1,5 °C 11 m/s fra V → 80% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Store mengder myk fokksnø i enkelte Sør- og Østvendte heng.

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk

Tester

ECTN4@15cmQ2 Middels

CTE1@15cmQ2 Dårlig

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 174966

Jotunheimen / LUSTER

Snø

10.01.2019 kl. 10:47

1406 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Snøprofil. (Nok snø her.... puh!)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Vi får brudd i nedføyket lag med nysnø ( lag med tydelige plater) ved svært lett belastning/frigjøring. CTV@17 og ECTN4@17

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Vindtransportert snø siste døgn har gitt myke flak på nedføyket nysnø i s-nø heng. Går lett til brudd. Ventet størrelse 1-2.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 10 m/s fra V → 90% skyer Vinden økte fra 5 m/s på morran til 10 m/s ilø formiddagen. Temperaturen endret seg fra -5 til +1.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Skifte i vindretning fra nv til v gir fortsatt pålagring av snø i s-ø eksposisjon, men nå mer i ø eksposisjon.

Snødekke

40 cm totalt Moderat snøfokk 2 cm nysnø Vindpakket myk Tørr I løpet av dagen steg temperaturen fra -5 til +1. Vi erfarte kram snø. Generelt lite snø i fjellet og ujevnt fordelt.

Tester

CTV@17cmQ2 Dårlig Topplaget slipper ved frigjøring.

ECTN4@17cmQ2 Dårlig Mykt bundet lag over nedføyket nysnø. Går lett til brudd, men uten forplantning.

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Vi løste ut et toppdekke (10-15 cm) i 45 gr bratt heng i nø helling ifm ggraving av profil. Mykt bundet snø som raskt delte seg opp. Harmløst flak.

ObsID: 174965

Jotunheimen / Gravdalen

Snø

10.01.2019 kl. 10:42

1395 moh

Arnfinn@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Arnfinn@forsvaret Kommentar:  2019-01-10 Gravdalsfonni N

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S Ingen utslag på tester i snøprofilen. Ca 50meter unna var ei lita fonn. Der løsnet fokksnøflak lett av ski- kutting.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 15 m/s fra V → 100% skyer Da vi gikk fra obs.området, og fram mot Leirvassbu, ble vi møtt av mildt vær. Da fikk vi 1.5grader C i lufta, og fokksnøen "krammet" seg (lett å lage snøball).

Tester

CTN God

ObsID: 174949

Jotunheimen / LOM

Snø

10.01.2019 kl. 09:48

916 moh

Albert (*****)

Vær

Ikke nedbør 0 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer Temperatur oppover Bøverdalen fra 400-900 moh: -1, +3, +1 og her 0.

ObsID: 174887

Jotunheimen / VANG

Snø

10.01.2019 kl. 08:08

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

33 cm totalt Tørr

ObsID: 174870

Jotunheimen / LOM

Snø

09.01.2019 kl. 15:00

1575 moh

kg@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kg@forsvaret

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SØ

Vær

-9,5 °C 1 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Snødekke

135 cm totalt Kraftig snøfokk Vindpakket myk Tørr

Tester

ECTN12@11cmQ2 Middels

CTE7@45cmQ2 Middels

ECTP21@45cmQ2 Middels

ObsID: 174798

Jotunheimen / LOM

Snø

09.01.2019 kl. 14:43

1469 moh

Andreas@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S mellom 1600 moh og 1000 moh Jeg har bare vært i dette området. Kjenner ikke til utbredelse og høyde.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 0 m/s 90% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

CTM17@17cmQ2 Middels

ECTP11@17cmQ2 Middels

Snøprofil

6 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert

ObsID: 174793

Jotunheimen / LOM

Snø

09.01.2019 kl. 14:32

1563 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  aanon@forsvaret Kommentar:  EctP11@17 Q2, flaket går på løs ubunden snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt Ø, SØ, S mellom 1600 moh og 1000 moh

Vær

-10 °C 0 m/s 80% skyer Helt stille vær etter gårsdagens og nattens kraftige N vind (15-20m/s)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Serning i fokksnøen i området undt oss (20m), lite drønn.

Tester

CTM17@17cmQ2 Middels

ECTP11@17cmQ2 Middels Lite snø i fjellet. Problemet ligger kun på SØ leheng

ObsID: 174792

Jotunheimen / LOM

Snø

09.01.2019 kl. 14:23

1584 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StianS@forsvaret

Skredfarevurdering

2 Moderat Flere lag med nedføyket løs nysnø. Glir lett ut der snødekket er tynt og med liten tilleggsbelastning. Vil stabilisere seg over noen dager med stabilt vær. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV Første dag i området i dag. Vår gruppe vurderer det som sannsynlig at pålagringen av fokksnø gir samme skredproblem i SØRVEST, SØR og SØRØST-vendte heng.

Vær

Ikke nedbør 9,5 °C 0 m/s 10% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snødekke

140 cm totalt Vindpakket myk

Tester

ECTP21@45cmQ2 Middels

ECTN12@11cmQ2 Middels

CTE7@45cmQ2 Dårlig

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 174794

Jotunheimen / Tørvmyre 5

Snø

09.01.2019 kl. 14:00

1146 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Snøprofil fra innblåst lomme 1131 moh. Fuktige er antageligvis litt fuktigere enn snøprofilet angir, siden snø eksponert ved utgraving tørket opp i den kalde lufta.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 5 m/s fra N ↓ 20% skyer Tilskyende vær om ettermiddagen. En del vind trakk ned fra Tyin, men det var mindre vind der hvor profilet ble tatt.

Snødekke

124 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Som oppe ved Tyin: glasert snøoverflate fra 5. januar. Begrensede snømengder siden gjør at det er lite snø tilgjengelig for vindtransport. Noen områder ligger det litt ruflesnø, og i leheng ligger små og tynne flak av innblåst snø. Eldre snø i leheng har vært gjennom varmen 5. januar og virker solid (1F - P hardhet.

ObsID: 174780

Jotunheimen / LOM

Snø

09.01.2019 kl. 13:37

1462 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  ECTN4@12Q2 Testen gav ikke propagering selvom bildet kanskje indikerer det.
ObsID: 174790

Jotunheimen / Jotunheimen, Leirvassbu

Snø

09.01.2019 kl. 13:36

1442 moh

Jens@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snowpilot.org

Vær

Ikke nedbør -10 °C 80% skyer

ObsID: 174804

Jotunheimen / LOM

Snø

09.01.2019 kl. 13:26

1476 moh

Hanky@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hanky@Forsvaret

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små Nedføket nysnølag i le side

Vær

-9 °C 40% skyer De siste dagene, har det vært sterk vind fra NV gjennom dalen. Lokalt er lo side SØ

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite drønn på flaten Ø for bakken

Snødekke

96 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Tester

ECTN1@15cmQ2 Middels

CTM11@15cmQ2 Middels Brudd over skarelag

ObsID: 174791

Jotunheimen / LOM

Snø

09.01.2019 kl. 13:00

1478 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  aanon@forsvaret

Tester

CTE7@45cmQ2 Middels

ECTN@11cm

ECTP21@42cmQ2 Middels

ObsID: 174806

Jotunheimen / LOM

Snø

09.01.2019 kl. 12:29

1463 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Snøprofil og test i sø heng på 1480 moh. Nedføyket lag med nysnø går til brudd på CT1@17Q2. Tester flere steder i samme heng gir stort sett CT3-4@12-17Q2 Ett dypere liggende lag med kantkorn (ligger ca 20 cm fra bakken) bryter ved stor belastning.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Ingen av gjennomførte ECT tester gir propagering.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bilde mot Høgvaldtindane i sør.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren begrenser seg til enkelte bratte heng i s-ø eksposisjon. Skredproblemet knytter seg til nedføyket svakt lag med nysnø. Et vedvarende svakt lag med kantkorn dypt i snødekket kan gå til brudd ved stor belastning. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S, SV over 1000 moh Skred vurderes til å kunne bli små til middels og knytter seg til lommer og le heng med fokksnø over nedføyket nysnø.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 4 m/s fra NV ↘ 25% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra nv siste døgn har gitt transport av snø inn i s-ø heng.

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Varierende snødekke fra avblåste rabber med isskare til lommer med myk fokksnø. Lite snø i terrenget generelt.

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 174787

Jotunheimen / VANG

Snø

09.01.2019 kl. 11:54

1370 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Fokksnø har lagt seg i snø SØ vendte lommer. Mesteparten av snøoverflaten er glasert skare fra sist helg.

Skredfarevurdering

1 Liten En del vind (frisk bris fra N og NV) siden lite snøfall mandag kveld har lastet S og SØ vendte heng. I disse hengene finnes ofte mykere nedføyket nysnø som ligger oppå smelt-frys-skare fra 5. januar. Etter observasjoner i dag virker det som om skred i dette laget er usannsynlig, og potensielle skredstørrelser er maks 1 - små. Jeg lette ikke etter tidligere observerte VSL i høyden i dag. Ved vedvarende kalde lufttemperaturer frykter jeg at snøen oppå smelt-frys-skare fra 5. januar kan bli til overflate kant. Dette må undersøkes ved neste snøfall. Varslet faregrad er riktig Jeg har inntrykk av at skredstørrelser på nedføyket PP ikke kan bli så store som str 2. Dette siden det kom såppass lite snø mandag kveld. Dette er basert på observasjoner ved Tyin, og ikke andre steder i regionen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S over 1000 moh Kan potensieltl bli skred i tynne flak oppå smelt-frys-skare fra 5. januar. Inntrykket av skredproblemet er at det sensitivity = unreactive eller stubborn, og distribution = specific. Dermed blir det usannsynlig til mulig med skred med dette skredproblemet. Skredstørrelsen antas å være 1 - små. Det har vært lite snø tilgjengelig for vindtransport etter mandag.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Glasert Mildværskare som man tråkker litt gjennom helt opp til nært 1400 moh. Lite snø tilgjengelig for vindtranspiort i områder vest for Tyinstølnøse.

ObsID: 174734

Jotunheimen / LOM

Snø

09.01.2019 kl. 11:45

1449 moh

Morten@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Morten@forsvaret Kommentar:  Fremprovosert sjiktoverganger
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  morten@forsvaret

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 90% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

110 cm totalt Vindpakket myk Tørr

Tester

ECTP11@22cmQ2 God

CTH23@80cmQ3 God

CTH22@67cmQ2 God

CTE10@22cmQ2

Snøprofil

13 lagdelinger observert 4 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 174782

Jotunheimen / Leirvassbu

Snø

09.01.2019 kl. 11:29

1469 moh

Arnfinn@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Arnfinn@forsvaret Kommentar:  Nedføykede nysnøpartikler

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s fra NV ↘ 40% skyer

Tester

CTH25@75cmQ2 Løsnet over skarelag med smelteformer

ECTN4@12cmQ2

CTE5@12cmQ2 Nedføyket nysnø gikk i brudd

Snøprofil

9 lagdelinger observert 3 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 174774

Jotunheimen / VANG

Snø

09.01.2019 kl. 11:23

1219 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Vindavsatt løssnø på Tyin.

Vær

Ikke nedbør -6 °C fra NV ↘ 5% skyer Bris, tippet rundt 7 m/s fra NV.

Snødekke

Snødekke, generelt: noen cm innblåst snø oppå skare og mildværsdnø fra første helga i januar. Denne skaren bærende under 1200 m, brytende over. Mildværssnøen har nå tørket ut. Eldre snø under nytt skarelag fortsatt noe fuktig.

ObsID: 174732

Jotunheimen / LUSTER

Snø

09.01.2019 kl. 11:18

920 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Vær

30% skyer Vindstille, minus 6

Snødekke

Ikke snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm)

ObsID: 174718

Jotunheimen / VANG

Snø

09.01.2019 kl. 10:53

1117 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Fjernet understøtte. Sprekkdannelse i fokksnøen, men det lille flaket glir ikke. SØ heng

Snødekke

Lett snøfokk Tørr Noe innblåst snø i leheng mot sør øst. Stubborn sensitivity. I den innbkåste fokksnøen.

ObsID: 174710

Jotunheimen / LOM

Snø

09.01.2019 kl. 10:27

1406 moh

kjus@nortind (***)

Vær

-8 °C 3 m/s fra NV ↘ 10% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Gårsdagen og natten var preget av sterk vind. Ingen ny snøtilvekst, men forflytting av eksisterende snø.

ObsID: 174700

Jotunheimen / LOM

Snø

08.01.2019 kl. 19:39

1397 moh

aanon@forsvaret (*****)

Notater

Legeng og stabilitet vurderes i morgen 09 jan.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Ø, SØ mellom 1200 moh og 1000 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Ø, SØ mellom 1200 moh og 1000 moh Ikke verifisert mengde snø i leheng!

Vær

15 m/s fra NV ↘ 1 døgn med kraftig vind. Mye snøtransport. Betydelig opplagring i sø-sørøst heng. Ikke vær til å vurdere mengde nysnø siste døgn eller mengde opplagring i le.

ObsID: 174634

Jotunheimen / Leirvatnet

Snø

08.01.2019 kl. 07:45

1582 moh

aanon@forsvaret (*****)

Vær

Snø -7 °C 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer Det snør ganske kraftig og vinden bygger opp fonner mot SØ/Ø. Vanskelig å angi nedbørsmengde pga vinden.

ObsID: 174504

Jotunheimen / VANG

Snø

08.01.2019 kl. 05:24

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Ikke nedbør 5 m/s fra V →

Snødekke

37 cm totalt Ikke snøfokk 7 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 174503

Jotunheimen / LOM

Snø

07.01.2019 kl. 19:17

1406 moh

aanon@forsvaret (*****)

Vær

Snø -5 °C 7 m/s 100% skyer Har lagt seg 5-10 cm

ObsID: 174471

Jotunheimen / LOM

Snø

07.01.2019 kl. 11:20

1438 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  aanon@forsvaret

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor tilleggsbelastning Lite sannsynlig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ

Vær

-6 °C 0 m/s 80% skyer

Tester

CTH25@20cmQ2 God

ECTX God

ObsID: 174404

Jotunheimen / VANG

Snø

07.01.2019 kl. 08:17

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C

Snødekke

28 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare

ObsID: 174377
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.