Snøskredvarsel for Jotunheimen onsdag 09.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i områder med fersk vindtransportert snø. Snøskred kan løses ut av en enkelt skiløper.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varslet vær vil ikke gi betydelige endringer i skredproblem eller skredfare. Flakdannelser i sørlig sektor som mange steder har lagt seg på seg på glatt skare vil hardne til, men kan fremdeles påvirkes av en enkelt skiløper. Vær også oppmerksom på mindre leområder som ligger på tvers av vindretningen. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn og stedvis rim i snødekket, men det er stort sett vanskelig å løse ut skred på disse lagene. Skred som løsner lengre ned i snødekket kan bli middels store.
Vindeksponert terreng er mange steder avblåst eller har lite snø med skare. Det ligger mer snø i terrengformasjoner som samler snø, og spesielt østvendt terreng kan ha godt med snø. Ca 10 cm nysnø mandag og tirsdag med vind fra nordlig retning.
Det er observert områder med rim og kantkorn i snødekket ved Tyin og Bøverdalen. Utbredelsen er usikker og det skal generelt stor tilleggsbelastning til for å kunne påvirke vedvarende svake lag.
Ingen observasjoner av ferske skred siste tre dager.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra nord.
-13 °C til -6 °C på 1800 moh.
Skyet.
Periodevis sterk kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nord., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-13 °C til -7 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / LOM

Snø

09.01.2019 kl. 15:00

1575 moh

kg@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kg@forsvaret

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SØ

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Snødekke

135 cm totalt Kraftig snøfokk Vindpakket myk Tørr

Vær

-9,5 °C 1 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Tester

ECTN12@11cmQ2 Middels

CTE7@45cmQ2 Middels

ECTP21@45cmQ2 Middels

ObsID: 174798

Jotunheimen / LOM

Snø

09.01.2019 kl. 14:43

1469 moh

Andreas@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S mellom 1600 moh og 1000 moh Jeg har bare vært i dette området. Kjenner ikke til utbredelse og høyde.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Snøprofil

13 cm 1F DF/RGlr 1 mm/1 mm D, 4 cm P RG 0 mm/0 mm D, 0,2 cm 4F DF 1 mm/0 mm Skarelag, 68 cm P/1F RG 0 mm/1 mm, 35 cm K MF/MFpc 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F FC/FCxr 1 mm/0 mm -12,8 °C @ 0 cm, -8,9 °C @ 10 cm, -7,5 °C @ 20 cm, -6,4 °C @ 40 cm, -5,6 °C @ 60 cm, -4,6 °C @ 80 cm, -4 °C @ 100 cm, -3,3 °C @ 120 cm

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -10 °C 0 m/s 90% skyer

Tester

CTM17@17cmQ2 Middels

ECTP11@17cmQ2 Middels

ObsID: 174793

Jotunheimen / LOM

Snø

09.01.2019 kl. 14:32

1563 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  aanon@forsvaret Kommentar:  EctP11@17 Q2, flaket går på løs ubunden snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt Ø, SØ, S mellom 1600 moh og 1000 moh

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Serning i fokksnøen i området undt oss (20m), lite drønn.

Vær

-10 °C 0 m/s 80% skyer Helt stille vær etter gårsdagens og nattens kraftige N vind (15-20m/s)

Tester

CTM17@17cmQ2 Middels

ECTP11@17cmQ2 Middels Lite snø i fjellet. Problemet ligger kun på SØ leheng

ObsID: 174792

Jotunheimen / LOM

Snø

09.01.2019 kl. 14:23

1584 moh

StianS@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StianS@forsvaret

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV Første dag i området i dag. Vår gruppe vurderer det som sannsynlig at pålagringen av fokksnø gir samme skredproblem i SØRVEST, SØR og SØRØST-vendte heng.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snødekke

140 cm totalt Vindpakket myk

Vær

Ikke nedbør 9,5 °C 0 m/s 10% skyer

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Flere lag med nedføyket løs nysnø. Glir lett ut der snødekket er tynt og med liten tilleggsbelastning. Vil stabilisere seg over noen dager med stabilt vær. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP21@45cmQ2 Middels

ECTN12@11cmQ2 Middels

CTE7@45cmQ2 Dårlig

ObsID: 174794

Jotunheimen / Tørvmyre 5

Snø

09.01.2019 kl. 14:00

1146 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Snøprofil fra innblåst lomme 1131 moh. Fuktige er antageligvis litt fuktigere enn snøprofilet angir, siden snø eksponert ved utgraving tørket opp i den kalde lufta.

Snødekke

124 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Som oppe ved Tyin: glasert snøoverflate fra 5. januar. Begrensede snømengder siden gjør at det er lite snø tilgjengelig for vindtransport. Noen områder ligger det litt ruflesnø, og i leheng ligger små og tynne flak av innblåst snø. Eldre snø i leheng har vært gjennom varmen 5. januar og virker solid (1F - P hardhet.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 5 m/s fra N ↓ 20% skyer Tilskyende vær om ettermiddagen. En del vind trakk ned fra Tyin, men det var mindre vind der hvor profilet ble tatt.

ObsID: 174780

Jotunheimen / LOM

Snø

09.01.2019 kl. 13:37

1462 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  ECTN4@12Q2 Testen gav ikke propagering selvom bildet kanskje indikerer det.
ObsID: 174790

Jotunheimen / Jotunheimen, Leirvassbu

Snø

09.01.2019 kl. 13:36

1442 moh

Jens@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snowpilot.org

Vær

Ikke nedbør -10 °C 80% skyer

ObsID: 174804

Jotunheimen / LOM

Snø

09.01.2019 kl. 13:26

1476 moh

Hanky@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hanky@Forsvaret

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små Nedføket nysnølag i le side

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite drønn på flaten Ø for bakken

Snødekke

96 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Vær

-9 °C 40% skyer De siste dagene, har det vært sterk vind fra NV gjennom dalen. Lokalt er lo side SØ

Tester

ECTN1@15cmQ2 Middels

CTM11@15cmQ2 Middels Brudd over skarelag

ObsID: 174791

Jotunheimen / LOM

Snø

09.01.2019 kl. 13:00

1478 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  aanon@forsvaret

Tester

CTE7@45cmQ2 Middels

ECTN@11cm

ECTP21@42cmQ2 Middels

ObsID: 174806

Jotunheimen / LOM

Snø

09.01.2019 kl. 12:29

1463 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Snøprofil og test i sø heng på 1480 moh. Nedføyket lag med nysnø går til brudd på CT1@17Q2. Tester flere steder i samme heng gir stort sett CT3-4@12-17Q2 Ett dypere liggende lag med kantkorn (ligger ca 20 cm fra bakken) bryter ved stor belastning.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Ingen av gjennomførte ECT tester gir propagering.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Bilde mot Høgvaldtindane i sør.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S, SV over 1000 moh Skred vurderes til å kunne bli små til middels og knytter seg til lommer og le heng med fokksnø over nedføyket nysnø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra nv siste døgn har gitt transport av snø inn i s-ø heng.

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Varierende snødekke fra avblåste rabber med isskare til lommer med myk fokksnø. Lite snø i terrenget generelt.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 4 m/s fra NV ↘ 25% skyer

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren begrenser seg til enkelte bratte heng i s-ø eksposisjon. Skredproblemet knytter seg til nedføyket svakt lag med nysnø. Et vedvarende svakt lag med kantkorn dypt i snødekket kan gå til brudd ved stor belastning. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 174787

Jotunheimen / VANG

Snø

09.01.2019 kl. 11:54

1370 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Fokksnø har lagt seg i snø SØ vendte lommer. Mesteparten av snøoverflaten er glasert skare fra sist helg.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Glasert Mildværskare som man tråkker litt gjennom helt opp til nært 1400 moh. Lite snø tilgjengelig for vindtranspiort i områder vest for Tyinstølnøse.

Skredfarevurdering

1 Liten En del vind (frisk bris fra N og NV) siden lite snøfall mandag kveld har lastet S og SØ vendte heng. I disse hengene finnes ofte mykere nedføyket nysnø som ligger oppå smelt-frys-skare fra 5. januar. Etter observasjoner i dag virker det som om skred i dette laget er usannsynlig, og potensielle skredstørrelser er maks 1 - små. Jeg lette ikke etter tidligere observerte VSL i høyden i dag. Ved vedvarende kalde lufttemperaturer frykter jeg at snøen oppå smelt-frys-skare fra 5. januar kan bli til overflate kant. Dette må undersøkes ved neste snøfall. Varslet faregrad er riktig Jeg har inntrykk av at skredstørrelser på nedføyket PP ikke kan bli så store som str 2. Dette siden det kom såppass lite snø mandag kveld. Dette er basert på observasjoner ved Tyin, og ikke andre steder i regionen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S over 1000 moh Kan potensieltl bli skred i tynne flak oppå smelt-frys-skare fra 5. januar. Inntrykket av skredproblemet er at det sensitivity = unreactive eller stubborn, og distribution = specific. Dermed blir det usannsynlig til mulig med skred med dette skredproblemet. Skredstørrelsen antas å være 1 - små. Det har vært lite snø tilgjengelig for vindtransport etter mandag.

ObsID: 174734

Jotunheimen / LOM

Snø

09.01.2019 kl. 11:45

1449 moh

Morten@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Morten@forsvaret Kommentar:  Fremprovosert sjiktoverganger
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  morten@forsvaret

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

20 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F DF 1 mm/0 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 12,5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 26 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1,5 cm FC 1 mm/0 mm, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 12 cm P RG/MF 1 mm/0 mm D, 10 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 11 cm K MF/MFpc 3 mm/0 mm, 10 cm F FC 4 mm/0 mm 4 tester knyttet til snøprofilen

Snødekke

110 cm totalt Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 90% skyer

Tester

ECTP11@22cmQ2 God

CTH23@80cmQ3 God

CTH22@67cmQ2 God

CTE10@22cmQ2

ObsID: 174782

Jotunheimen / Leirvassbu

Snø

09.01.2019 kl. 11:29

1469 moh

Arnfinn@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Arnfinn@forsvaret Kommentar:  Nedføykede nysnøpartikler

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s fra NV ↘ 40% skyer

Tester

CTH25@75cmQ2 Løsnet over skarelag med smelteformer

ECTN4@12cmQ2

CTE5@12cmQ2 Nedføyket nysnø gikk i brudd

Snøprofil

14 cm F DF/RG 1 mm/0 mm D, 1 cm F PP/DF 2 mm/0 mm D Skarelag Nedføykede nysnøpartikler. Fant lagdelingen først ved kompresjonstestene., 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 45 cm 4F-1F RG/RGxf 1 mm/1 mm D Få små fasetter oppunder skarelaget. Dette ga fastere snø nedover i laget., 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 13 cm 1F MF 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 0 mm/0 mm D 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 174774

Jotunheimen / VANG

Snø

09.01.2019 kl. 11:23

1219 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Vindavsatt løssnø på Tyin.

Snødekke

Snødekke, generelt: noen cm innblåst snø oppå skare og mildværsdnø fra første helga i januar. Denne skaren bærende under 1200 m, brytende over. Mildværssnøen har nå tørket ut. Eldre snø under nytt skarelag fortsatt noe fuktig.

Vær

Ikke nedbør -6 °C fra NV ↘ 5% skyer Bris, tippet rundt 7 m/s fra NV.

ObsID: 174732

Jotunheimen / LUSTER

Snø

09.01.2019 kl. 11:18

920 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Snødekke

Ikke snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm)

Vær

30% skyer Vindstille, minus 6

ObsID: 174718

Jotunheimen / VANG

Snø

09.01.2019 kl. 10:53

1117 moh

paul@wyssen (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Fjernet understøtte. Sprekkdannelse i fokksnøen, men det lille flaket glir ikke. SØ heng

Snødekke

Lett snøfokk Tørr Noe innblåst snø i leheng mot sør øst. Stubborn sensitivity. I den innbkåste fokksnøen.

ObsID: 174710

Jotunheimen / LOM

Snø

09.01.2019 kl. 10:27

1406 moh

kjus@nortind (***)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Gårsdagen og natten var preget av sterk vind. Ingen ny snøtilvekst, men forflytting av eksisterende snø.

Vær

-8 °C 3 m/s fra NV ↘ 10% skyer

ObsID: 174700

Jotunheimen / LOM

Snø

08.01.2019 kl. 19:39

1397 moh

aanon@forsvaret (*****)

Notater

Legeng og stabilitet vurderes i morgen 09 jan.

Vær

15 m/s fra NV ↘ 1 døgn med kraftig vind. Mye snøtransport. Betydelig opplagring i sø-sørøst heng. Ikke vær til å vurdere mengde nysnø siste døgn eller mengde opplagring i le.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Ø, SØ mellom 1200 moh og 1000 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Ø, SØ mellom 1200 moh og 1000 moh Ikke verifisert mengde snø i leheng!

ObsID: 174634

Jotunheimen / Leirvatnet

Snø

08.01.2019 kl. 07:45

1582 moh

aanon@forsvaret (*****)

Vær

Snø -7 °C 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer Det snør ganske kraftig og vinden bygger opp fonner mot SØ/Ø. Vanskelig å angi nedbørsmengde pga vinden.

ObsID: 174504

Jotunheimen / VANG

Snø

08.01.2019 kl. 05:24

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

37 cm totalt Ikke snøfokk 7 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør 5 m/s fra V →

ObsID: 174503

Jotunheimen / LOM

Snø

07.01.2019 kl. 19:17

1406 moh

aanon@forsvaret (*****)

Vær

Snø -5 °C 7 m/s 100% skyer Har lagt seg 5-10 cm

ObsID: 174471

Jotunheimen / LOM

Snø

07.01.2019 kl. 11:20

1438 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  aanon@forsvaret

Vær

-6 °C 0 m/s 80% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor tilleggsbelastning Lite sannsynlig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ

Tester

CTH25@20cmQ2 God

ECTX God

ObsID: 174404

Jotunheimen / VANG

Snø

07.01.2019 kl. 08:17

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

28 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C

ObsID: 174377

Jotunheimen / LOM

Snø

06.01.2019 kl. 12:41

1145 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Øverst, over saga, 2 cm smelteskare. 20 cm under saga er detsamme tynne skarelaget med kant som ble påvist fredag. Deler seg her ved spadeprøve men ingen respons på LBT.. Videre, ned til votten, fuktig kram fokksnø, ved votten: 4-5 cm fuktig kantkorn, så mellom vott og spadehåndtak: skare, under dette er det et tynnere kantlag. LBT gav brudd i dette etter flere mellomharde slag. Så er det gammel fokksnø med kant og smelteomvandlet aller nederst. Alt fuktig heilt til botn idag. Total dybde i denne ØNØvendte fonna: 140 cm. Hovedinntrykk her: lagdelt fuktig og stabilt snødekke.

Skredfarevurdering

1 Liten Ytterligere redusert snømengde her på et par døgn, men kjøligere i natt har frosset den fuktige fokksnøen i overflaten. Det tynne skare og kantsjiktet er her også, men svekket og ingen respons. Ellers lagdelt, gjennomfuktet og stabilt snødekke her i mildværet. Ser ingen store endringer her de nærmeste dagene. Varslet faregrad er riktig Vurdert faregrad gjelder her i området.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng N, NØ over 1100 moh Mest et problem dersom ytterligere svekkelse pga av vatn.

Tester

CTH21@60cmQ3 God

ECTN25@20cm God

ObsID: 174300

Jotunheimen / LOM

Snø

06.01.2019 kl. 11:49

1002 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snødekke over Bøverdalen og NØ mot Netoseterfjellet.

Snødekke

ObsID: 174279

Jotunheimen / LOM

Snø

06.01.2019 kl. 11:39

942 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snømengde og vær innover langs Bøvertunsvatnet.

Snødekke

ObsID: 174278

Jotunheimen / LOM

Snø

06.01.2019 kl. 11:28

1024 moh

Albert (*****)

Vær

Ikke nedbør 2 °C 3 m/s fra V → 100% skyer

ObsID: 174276

Jotunheimen / VANG

Snø

06.01.2019 kl. 08:55

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

29 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt

Vær

2,5 °C 100% skyer

ObsID: 174234

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org