Snøskredvarsel for Jotunheimen tirsdag 08.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i områder med ferske nysnøflak. Små snøskred kan løses ut av en enkelt skiløper.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fra nord og noe nedbør vil føre vil dannelse av ustabile nysnøflak i sørlig sektor som kan legge seg på glatt skare. Vær også oppmerksom på mindre leområder som ligger på tvers av vindretningen. Nysnøflakene vil kunne gi små skred som kan løses ut av en enkelt skiløper. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn og stedvis rim i snødekket, men det er stort sett vanskelig å løse ut skred på disse lagene. Skred som løsner lengre ned i snødekket kan bli middels store.
Vindeksponert terreng er mange steder avblåst eller har lite snø med skare. Det ligger mer snø i terrengformasjoner som samler snø, og spesielt østvendt terreng kan ha godt med snø. I skjermet terreng kan det fortsatt ligge løs snø høyt til fjells, for øvrig er det mye vindpåvirket snø og fokksnø av ulik hardhet. Det er mest snø i vestlige deler av regionen.
Det er tidligere meldt om rim og kantkorn i snødekket ved Tyin og Bøverdalen, som fortsatt er tilstede. Fredag ble det funnet kantkorn høyere i snødekket, over et skarelag i fuktig fokksnø.
Ingen observasjoner av ferske skred siste tre dager.
5 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra nordøst om kvelden.
-11 °C til -5 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra nord.
-13 °C til -6 °C på 1800 moh.
Skyet.
Periodevis sterk kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / LOM

Snø

08.01.2019 kl. 19:39

1397 moh

aanon@forsvaret (*****)

Vær

15 m/s fra NV ↘ 1 døgn med kraftig vind. Mye snøtransport. Betydelig opplagring i sø-sørøst heng. Ikke vær til å vurdere mengde nysnø siste døgn eller mengde opplagring i le.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Ø, SØ mellom 1200 moh og 1000 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Ø, SØ mellom 1200 moh og 1000 moh Ikke verifisert mengde snø i leheng!

Notater

Legeng og stabilitet vurderes i morgen 09 jan.

ObsID: 174634

Jotunheimen / Leirvatnet

Snø

08.01.2019 kl. 07:45

1582 moh

aanon@forsvaret (*****)

Vær

Snø -7 °C 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer Det snør ganske kraftig og vinden bygger opp fonner mot SØ/Ø. Vanskelig å angi nedbørsmengde pga vinden.

ObsID: 174504

Jotunheimen / VANG

Snø

08.01.2019 kl. 05:24

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Ikke nedbør 5 m/s fra V →

Snødekke

37 cm totalt Ikke snøfokk 7 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 174503

Jotunheimen / LOM

Snø

07.01.2019 kl. 19:17

1406 moh

aanon@forsvaret (*****)

Vær

Snø -5 °C 7 m/s 100% skyer Har lagt seg 5-10 cm

ObsID: 174471

Jotunheimen / LOM

Snø

07.01.2019 kl. 11:20

1438 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  aanon@forsvaret

Vær

-6 °C 0 m/s 80% skyer

Tester

CTH25@20cmQ2 God

ECTX God

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor tilleggsbelastning Lite sannsynlig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ

ObsID: 174404

Jotunheimen / VANG

Snø

07.01.2019 kl. 08:17

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C

Snødekke

28 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare

ObsID: 174377

Jotunheimen / LOM

Snø

06.01.2019 kl. 12:41

1145 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Øverst, over saga, 2 cm smelteskare. 20 cm under saga er detsamme tynne skarelaget med kant som ble påvist fredag. Deler seg her ved spadeprøve men ingen respons på LBT.. Videre, ned til votten, fuktig kram fokksnø, ved votten: 4-5 cm fuktig kantkorn, så mellom vott og spadehåndtak: skare, under dette er det et tynnere kantlag. LBT gav brudd i dette etter flere mellomharde slag. Så er det gammel fokksnø med kant og smelteomvandlet aller nederst. Alt fuktig heilt til botn idag. Total dybde i denne ØNØvendte fonna: 140 cm. Hovedinntrykk her: lagdelt fuktig og stabilt snødekke.

Tester

CTH21@60cmQ3 God

ECTN25@20cm God

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng N, NØ over 1100 moh Mest et problem dersom ytterligere svekkelse pga av vatn.

Skredfarevurdering

1 Liten Ytterligere redusert snømengde her på et par døgn, men kjøligere i natt har frosset den fuktige fokksnøen i overflaten. Det tynne skare og kantsjiktet er her også, men svekket og ingen respons. Ellers lagdelt, gjennomfuktet og stabilt snødekke her i mildværet. Ser ingen store endringer her de nærmeste dagene. Varslet faregrad er riktig Vurdert faregrad gjelder her i området.

ObsID: 174300

Jotunheimen / LOM

Snø

06.01.2019 kl. 11:49

1002 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snødekke over Bøverdalen og NØ mot Netoseterfjellet.

Snødekke

ObsID: 174279

Jotunheimen / LOM

Snø

06.01.2019 kl. 11:39

942 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snømengde og vær innover langs Bøvertunsvatnet.

Snødekke

ObsID: 174278

Jotunheimen / LOM

Snø

06.01.2019 kl. 11:28

1024 moh

Albert (*****)

Vær

Ikke nedbør 2 °C 3 m/s fra V → 100% skyer

ObsID: 174276

Jotunheimen / VANG

Snø

06.01.2019 kl. 08:55

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

2,5 °C 100% skyer

Snødekke

29 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt

ObsID: 174234

Jotunheimen / VANG

Snø

05.01.2019 kl. 12:52

1277 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Fuktig luft tåke fryser delvis på staver og danner islag på toppen av snødekket

Vær

ObsID: 174166

Jotunheimen / VANG

Snø

05.01.2019 kl. 12:49

1125 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Den harde vestavinden har ikke klart å slipe vekk all snø vestvendt. Det er generelt lite snø, og relativt jevnt fordelt. Men den ferske fokksnøen ligger sørøst til østvendt, men er nå fuktig til våt med islag oppå. Svært lite eller ingen snø tilgjengelig for vindtransport under ca 1400m. Det finnes ikke lenger svakelag i snødekket under 1200m da snødekket er gjennomvått. Ved 1300 er det tørrere og rimlag + kantkornlag er intakte men fuktige. De gir ikke utslag på ect eller lille blokktest, men det kan være tilfeldig. Uansett svært vanskelig å påvirke. Kan være mer responsivt høyere opp.

Snødekke

ObsID: 174180

Jotunheimen / VANG

Snø

05.01.2019 kl. 12:33

1051 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Rim, kant/beger, og løst lag kant/ beger i de tre propagerende bruddflatene som ikke gav utslag ved ect. Dette kom ved dæljing.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN24@24cmQ3 God Brudd i overgangen mellom løsere fuktig snø over hardere fuktig snø.

ECTN24@23cmQ3 God

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1400 moh Trolig noe større utbredelse enn rimlaget og sannsynlig vis ikke like varmepåvirket da det ligger dypere. Men mild fokksnø og smelting i flere omganger over gjør at dette laget også er svært vanskelig å påvirke.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 1400 moh Var tilstede på 1300m men må trolig en del høyere (avhengig av temp...) for åt dette laget skal kunne løses ut.

Skredfarevurdering

2 Moderat Forrige ukes vindtransporterte fokksnø fra vest har stabilisert seg svært godt. Mildværet de siste dagene og noe synkende temperatur nå har ført til at snødekket er fuktig til vått hent ned til bunn opp til 1300m. Under 1200 er snødekket så vått at svake lag anses som borte. Tåke og fuktig luft i kombinasjon med varmegrader har ført til et tynt lag is på toppen av snødekket og enkelte plasser skare og tildels bærende skare. Rundt 1300m er det fremdeles svake lag og rim i snødekket, men disse er svært vanskelige å påvirke. FG vurderes til 1 under 1300m. Fra ca 1400 og oppover vil de svake lagene trolig bli lettere å påvirke og fg 2 vil trolig være gjeldende. Synkende temperaturer vil føre til gjenfrysing og ytterligere stabilisering av snødekket. Fg er synkende. Varslet faregrad er riktig FG 1 opp til 1400 og FG 2 over 1400.. Da blir FG 2 gjeldende.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

5. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred.

Snøprofil

0,5 cm K IF 0 mm/0 mm W, 14,5 cm 1F RG 1 mm/0 mm M-W, 0,2 cm K IF 0 mm/0 mm W, 3,8 cm 1F+ RG 1 mm/0 mm M-W, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm M, 4 cm 1F RG 1 mm/0 mm M, 6 cm P RG 1 mm/0 mm M, 1 cm K IF 0 mm/0 mm M, 7 cm P RG 1 mm/0 mm M, 0,5 cm 4F SHxr 3 mm/0 mm M, 21,5 cm P- MF 2 mm/0 mm M, 0,2 cm K IF 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC/DH 2 mm/3 mm M, 0,2 cm K IF 0 mm/0 mm, 12 cm P MF 2 mm/0 mm M, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm M, 4 cm P MF 2 mm/0 mm M, 31 cm 1F+ FCxr 2 mm/0 mm M-W 0,1 °C @ 0 cm, 0,1 °C @ 15 cm, -0,6 °C @ 30 cm, -0,9 °C @ 40 cm, -0,9 °C @ 50 cm, -1,3 °C @ 60 cm, -1,3 °C @ 70 cm, -1,1 °C @ 80 cm, -0,8 °C @ 90 cm, -0,3 °C @ 100 cm, 0,2 °C @ 111,4 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 174165

Jotunheimen / VANG

Snø

05.01.2019 kl. 12:10

1272 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Lbt hard belastning. Brudd Q3 i løst kantkornlag mellom hade skarelag. Ingen brudd over.
ObsID: 174156

Jotunheimen / VANG

Snø

05.01.2019 kl. 11:50

1244 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Vær

9 m/s fra V →

ObsID: 174142

Jotunheimen / VANG

Snø

05.01.2019 kl. 11:42

1204 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  2cm brytende skare på toppen. Fuktig til våt løssnø under ca 5 cm. Deretter fuktig til våt eldre snødekke helt til bunn. Ca 50cm snødekke

Snødekke

ObsID: 174136

Jotunheimen / VANG

Snø

05.01.2019 kl. 11:25

1085 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 1 °C 7 m/s fra NV ↘ 60% skyer Mildt, lavt skydekke.

ObsID: 174125

Jotunheimen / VANG

Snø

05.01.2019 kl. 11:15

894 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

30 cm totalt 0 cm nysnø Våt løssnø Meget våt

ObsID: 174121

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org