Snøskredvarsel for Jotunheimen mandag 07.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Tørrere og kaldere vær har stabilisert snødekket opp til ca 1400 moh. Høyere i terrenget er snødekket mindre påvirket av mildvær. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn og stedvis rim i snødekket, men det er stort sett vanskelig å løse ut skred på disse lagene. Skred som løsner kan bli middels store. I noen få heng kan det være lett å løse ut små nysnøflak, som stedvis kan ligge på glatt skare.
Vindeksponert terreng er mange steder avblåst eller har lite snø med skare. Det ligger mer snø i terrengformasjoner som samler snø, og spesielt østvendt terreng kan ha godt med snø. I skjermet terreng kan det fortsatt ligge løs snø høyt til fjells, for øvrig er det mye vindpåvirket snø og fokksnø av ulik hardhet. I skogen må snøen forventes å være våt/fuktig inntil det fryser til. Det er mest snø i vestlige deler av regionen.
Det er tidligere meldt om rim og kantkorn i snødekket ved Tyin og Bøverdalen, som fortsatt er tilstede. Fredag ble det funnet kantkorn høyere i snødekket, over et skarelag i fuktig fokksnø.
Ingen observasjoner av ferske skred siste tre dager.
Søndag morgen har det kommet lite nedbør, stort sett bris fra V i fjellet og minus to grader på Sognefjellhytta (1413 moh). Lørdag meldte observatør om fuktig/våt snø til bunns på 1300 moh ved Tyin.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-10 °C til -2 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til søndag.
Delvis skyet.
Synkende snøgrense, 0 meter om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra nordøst om kvelden.
-11 °C til -5 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / LOM

Snø

07.01.2019 kl. 19:17

1406 moh

aanon@forsvaret (*****)

Vær

Snø -5 °C 7 m/s 100% skyer Har lagt seg 5-10 cm

ObsID: 174471

Jotunheimen / LOM

Snø

07.01.2019 kl. 11:20

1438 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  aanon@forsvaret

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor tilleggsbelastning Lite sannsynlig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ

Tester

CTH25@20cmQ2 God

ECTX God

Vær

-6 °C 0 m/s 80% skyer

ObsID: 174404

Jotunheimen / VANG

Snø

07.01.2019 kl. 08:17

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C

Snødekke

28 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare

ObsID: 174377

Jotunheimen / LOM

Snø

06.01.2019 kl. 12:41

1145 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Øverst, over saga, 2 cm smelteskare. 20 cm under saga er detsamme tynne skarelaget med kant som ble påvist fredag. Deler seg her ved spadeprøve men ingen respons på LBT.. Videre, ned til votten, fuktig kram fokksnø, ved votten: 4-5 cm fuktig kantkorn, så mellom vott og spadehåndtak: skare, under dette er det et tynnere kantlag. LBT gav brudd i dette etter flere mellomharde slag. Så er det gammel fokksnø med kant og smelteomvandlet aller nederst. Alt fuktig heilt til botn idag. Total dybde i denne ØNØvendte fonna: 140 cm. Hovedinntrykk her: lagdelt fuktig og stabilt snødekke.

Skredfarevurdering

1 Liten Ytterligere redusert snømengde her på et par døgn, men kjøligere i natt har frosset den fuktige fokksnøen i overflaten. Det tynne skare og kantsjiktet er her også, men svekket og ingen respons. Ellers lagdelt, gjennomfuktet og stabilt snødekke her i mildværet. Ser ingen store endringer her de nærmeste dagene. Varslet faregrad er riktig Vurdert faregrad gjelder her i området.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng N, NØ over 1100 moh Mest et problem dersom ytterligere svekkelse pga av vatn.

Tester

CTH21@60cmQ3 God

ECTN25@20cm God

ObsID: 174300

Jotunheimen / LOM

Snø

06.01.2019 kl. 11:49

1002 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snødekke over Bøverdalen og NØ mot Netoseterfjellet.

Snødekke

ObsID: 174279

Jotunheimen / LOM

Snø

06.01.2019 kl. 11:39

942 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snømengde og vær innover langs Bøvertunsvatnet.

Snødekke

ObsID: 174278

Jotunheimen / LOM

Snø

06.01.2019 kl. 11:28

1024 moh

Albert (*****)

Vær

Ikke nedbør 2 °C 3 m/s fra V → 100% skyer

ObsID: 174276

Jotunheimen / VANG

Snø

06.01.2019 kl. 08:55

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

2,5 °C 100% skyer

Snødekke

29 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt

ObsID: 174234

Jotunheimen / VANG

Snø

05.01.2019 kl. 12:52

1277 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Fuktig luft tåke fryser delvis på staver og danner islag på toppen av snødekket

Vær

ObsID: 174166

Jotunheimen / VANG

Snø

05.01.2019 kl. 12:49

1125 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Den harde vestavinden har ikke klart å slipe vekk all snø vestvendt. Det er generelt lite snø, og relativt jevnt fordelt. Men den ferske fokksnøen ligger sørøst til østvendt, men er nå fuktig til våt med islag oppå. Svært lite eller ingen snø tilgjengelig for vindtransport under ca 1400m. Det finnes ikke lenger svakelag i snødekket under 1200m da snødekket er gjennomvått. Ved 1300 er det tørrere og rimlag + kantkornlag er intakte men fuktige. De gir ikke utslag på ect eller lille blokktest, men det kan være tilfeldig. Uansett svært vanskelig å påvirke. Kan være mer responsivt høyere opp.

Snødekke

ObsID: 174180

Jotunheimen / VANG

Snø

05.01.2019 kl. 12:33

1051 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Rim, kant/beger, og løst lag kant/ beger i de tre propagerende bruddflatene som ikke gav utslag ved ect. Dette kom ved dæljing.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

5. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred.

Skredfarevurdering

2 Moderat Forrige ukes vindtransporterte fokksnø fra vest har stabilisert seg svært godt. Mildværet de siste dagene og noe synkende temperatur nå har ført til at snødekket er fuktig til vått hent ned til bunn opp til 1300m. Under 1200 er snødekket så vått at svake lag anses som borte. Tåke og fuktig luft i kombinasjon med varmegrader har ført til et tynt lag is på toppen av snødekket og enkelte plasser skare og tildels bærende skare. Rundt 1300m er det fremdeles svake lag og rim i snødekket, men disse er svært vanskelige å påvirke. FG vurderes til 1 under 1300m. Fra ca 1400 og oppover vil de svake lagene trolig bli lettere å påvirke og fg 2 vil trolig være gjeldende. Synkende temperaturer vil føre til gjenfrysing og ytterligere stabilisering av snødekket. Fg er synkende. Varslet faregrad er riktig FG 1 opp til 1400 og FG 2 over 1400.. Da blir FG 2 gjeldende.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1400 moh Trolig noe større utbredelse enn rimlaget og sannsynlig vis ikke like varmepåvirket da det ligger dypere. Men mild fokksnø og smelting i flere omganger over gjør at dette laget også er svært vanskelig å påvirke.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 1400 moh Var tilstede på 1300m men må trolig en del høyere (avhengig av temp...) for åt dette laget skal kunne løses ut.

Tester

ECTN24@24cmQ3 God Brudd i overgangen mellom løsere fuktig snø over hardere fuktig snø.

ECTN24@23cmQ3 God

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

0,5 cm K IF 0 mm/0 mm W, 14,5 cm 1F RG 1 mm/0 mm M-W, 0,2 cm K IF 0 mm/0 mm W, 3,8 cm 1F+ RG 1 mm/0 mm M-W, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm M, 4 cm 1F RG 1 mm/0 mm M, 6 cm P RG 1 mm/0 mm M, 1 cm K IF 0 mm/0 mm M, 7 cm P RG 1 mm/0 mm M, 0,5 cm 4F SHxr 3 mm/0 mm M, 21,5 cm P- MF 2 mm/0 mm M, 0,2 cm K IF 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC/DH 2 mm/3 mm M, 0,2 cm K IF 0 mm/0 mm, 12 cm P MF 2 mm/0 mm M, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm M, 4 cm P MF 2 mm/0 mm M, 31 cm 1F+ FCxr 2 mm/0 mm M-W 0,1 °C @ 0 cm, 0,1 °C @ 15 cm, -0,6 °C @ 30 cm, -0,9 °C @ 40 cm, -0,9 °C @ 50 cm, -1,3 °C @ 60 cm, -1,3 °C @ 70 cm, -1,1 °C @ 80 cm, -0,8 °C @ 90 cm, -0,3 °C @ 100 cm, 0,2 °C @ 111,4 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 174165

Jotunheimen / VANG

Snø

05.01.2019 kl. 12:10

1272 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Lbt hard belastning. Brudd Q3 i løst kantkornlag mellom hade skarelag. Ingen brudd over.
ObsID: 174156

Jotunheimen / VANG

Snø

05.01.2019 kl. 11:50

1244 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Vær

9 m/s fra V →

ObsID: 174142

Jotunheimen / VANG

Snø

05.01.2019 kl. 11:42

1204 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  2cm brytende skare på toppen. Fuktig til våt løssnø under ca 5 cm. Deretter fuktig til våt eldre snødekke helt til bunn. Ca 50cm snødekke

Snødekke

ObsID: 174136

Jotunheimen / VANG

Snø

05.01.2019 kl. 11:25

1085 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 1 °C 7 m/s fra NV ↘ 60% skyer Mildt, lavt skydekke.

ObsID: 174125

Jotunheimen / VANG

Snø

05.01.2019 kl. 11:15

894 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

30 cm totalt 0 cm nysnø Våt løssnø Meget våt

ObsID: 174121

Jotunheimen / LOM

Snø

04.01.2019 kl. 14:06

1164 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Oppover Langranden veksler det mellom brytende skare og fuktig kram fokksnø. Skiføre kun i forsenkninger.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snødekke i bratta opp mot Vesleloftet
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Blokktest 5-6 lette slag løsnet et sjikt i fokksnøen som viste seg å være et millimetertynt skarelalag med kantkorninnslag. 5-6 litt hardere slag førte til brudd i kantkorn djupere i snødekket.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

31. des. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ. Over 1600 moh Flere gamle laussnøskred i svært bratt terreng. Skredmassene var drenert i forsenkninger og renner.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fremdeles lite snø i denne del av Jotunheimen. Skiføre kun i forsenkninger og leområder. Vekselvis brytende skare med god gli og ellers kram fokksnø med dårligere glid. Ingen skytende sprekker eller drønn, heller ikke på tynne flak over vegetasjon. Fremdeles +1C på 1450 m.o.h. og kram snø. Må sannsynligvis over 1600 moh her for å få tørr snøoverflate. I snødekket er det overgang til tørr snøpakke ca 20-30 cm fra overflaten. Under dette, som tidligere, kantkorn over et gammelt og svekket skarelag. Under skarelaget kommer vi ned på den gamle smelteomvandla snøen fra oktober-november. Det var noe overraskende lett å få brudd ved blokktest i det øverste fuktige fokksnølaget, som viste seg å kvile på et syltynt skarelag med overliggende kantkorn. Ellers gikk det til brudd i kantkornlaget over det djupere skarelaget etter 5-6 litt hardere slag. Fuktig og vindfullt vær gir antakelig store forskjeller mellom ulike høgdenivå og heng/renne-retninger. Oppe i tørrsnøområdet, vindtransport og fort opp i faregrad 3 (>1700 moh), mens det lavere nede blir som beskrevet her, mer forutsigbare områder med fuktig fokksnø. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, V, NV over 1400 moh Svært tynt skarelag (<1mm) i sjikt mellom to fokksnølag med ulik fasthet. Utvikling av kantkornkrystaller oppå dette skarelaget. Dette var i et vestvendt heng, med fokksnø som er lagt inn på tvers i sørlig vind.

Snøprofil

18 cm 4F RG 1 mm/0 mm M, 0 cm F FC 0 mm/0 mm M, 0,1 cm 1F MFcr 1 mm/0 mm M, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm M, 15 cm P RG/FC 0 mm/1 mm D, 4 cm 4F-1F FC 2 mm/0 mm D, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 130 cm 1F-P MF/MFcl 2 mm/0 mm D Nederste laget var gammel smelteomvandlet og lagdelt med flere skarelag.

Snødekke

5 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig

ObsID: 174021

Jotunheimen / LOM

Snø

04.01.2019 kl. 13:31

997 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Vær og snødekke ved Langranden Vesleloftet. Spor etter gamle laussnøskred som har fylt opp renner og forsenkninger

Vær

Ikke nedbør 4 °C 5 m/s fra V → 100% skyer

ObsID: 173990

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

04.01.2019 kl. 11:41

1497 moh

Gudmund (***)

Skredaktivitet

Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Mellom 1400 moh og 1400 moh Observert ett lite skred i svært bratt østvendt leheng på 1400 MOH.

Skredfarevurdering

2 Moderat Høy temperatur og mye vind har smeltet/ bløtt opp mye av snøen. Lite fokksnø og lite skredaktivitet i dag, så forholdene opplevdes som noe «snillere» enn forventet. Gjennomfukting av det forholdsvis tynne snødekket kombinert med lavere temperatur vil føre til mer stabile forhold fra 1600 meter og lavere. Varslet faregrad er riktig Dagens varsel stemte bra med det jeg forventet ut fra værmeldingen. I realiteten var innlasting av ny fokksnø mye mindre enn fryktet og temperaturen var høyere enn meldt. Nedgang til faregrad 2 for morgendagen stemmer bra med det vi har observert i dag.

Skredproblem

Faretegn

Mye vann i snøen Vannet i snøen kommer som følge av høy temperatur og mye vind, ikke av nedbør

Vær

Ikke nedbør 6 °C 24 m/s fra V → 10% skyer Svært kraftig og varm vind. Ikke antydning til snøfokk under 1700 meter selv om det blåser storm. Tidvis noe snøføyke å se fra 1700 og høyere.

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 1200 moh Annet Meget våt Generelt lite snø bortsett fra i enkelte leheng. På grunn av høy temperatur kombinert med mye vind har snøen blitt gjennomvåt der snødekket er tynt. På steder med tykkere snødekke har nok ikke fuktigheten kommet til bunds, siden mildværet foreløpig er kortvarig.

ObsID: 174040

Jotunheimen / VANG

Snø

04.01.2019 kl. 10:33

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 2,1 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Mildværet startet i natt.

Snødekke

34 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Lett snøfokk i fjellet fra ca 1300m

ObsID: 173928

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org