Snøskredvarsel for Jotunheimen lørdag 05.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratt terreng med fersk fokksnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket vil begynne å tørke opp og fryse til i høyden hvor mildværet har tatt tak. Noen steder kan det fortsatt være lett å løse ut middels store skred i fokksnø, vesentlig i leheng mot S og Ø etter kraftig vind fra NV. Skredproblemet har størst utbredelse nordvest i regionen og i høyden hvor det ikke har vært mildt. Små ferske flak av fokksnø kan stedvis ligge på glatt skare. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket. Et lag har vist seg å ligge i nyere fokksnø, foreløpig vanskelig å løse ut skred på dette laget. Vær forsiktig der fokksnøflakene er tynne og/eller myke.
Vindeksponert terreng er mange steder avblåst eller har lite snø med skare. Det ligger mer snø i terrengformasjoner som samler snø, og spesielt østvendt terreng kan ha godt med snø. I skjermet terreng kan det fortsatt ligge løs snø høyt til fjells, for øvrig er det mye vindpåvirket snø og fokksnø av ulik hardhet. Der mildværet har tatt tak vil overflaten danderes av varierende skare når kuldegradene gjør comeback. Det er mest snø i vestlige deler av regionen.
Det er tidligere meldt om rim og kantkorn i snødekket ved Tyin og Bøverdalen, som fortsatt er tilstede. Fredag ble det funnet kantkorn høyere i snødekket, over et skarelag i fuktig fokksnø.
Ingen observasjoner av ferske skred siste tre dager.
Fredag morgen er mildværet på vei i følge med kuling fra NV. Det meldes fredag om fuktig snø 20-30 cm ned i snødekket under mildværsgrensen, gjennomfuktet der snødekket er tynt.
8 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Storm fra nordvest., endring til sterk kuling fra nordvest om kvelden.
-5 °C til 0 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om kvelden.
Skyet.
Mest nedbør i vest

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om formiddagen.
-5 °C til -1 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh.
Delvis skyet.
Litt synkende snøgrense utover dagen (1000-1200 m)

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / VANG

Snø

05.01.2019 kl. 12:52

1277 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Fuktig luft tåke fryser delvis på staver og danner islag på toppen av snødekket

Vær

ObsID: 174166

Jotunheimen / VANG

Snø

05.01.2019 kl. 12:49

1125 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Den harde vestavinden har ikke klart å slipe vekk all snø vestvendt. Det er generelt lite snø, og relativt jevnt fordelt. Men den ferske fokksnøen ligger sørøst til østvendt, men er nå fuktig til våt med islag oppå. Svært lite eller ingen snø tilgjengelig for vindtransport under ca 1400m. Det finnes ikke lenger svakelag i snødekket under 1200m da snødekket er gjennomvått. Ved 1300 er det tørrere og rimlag + kantkornlag er intakte men fuktige. De gir ikke utslag på ect eller lille blokktest, men det kan være tilfeldig. Uansett svært vanskelig å påvirke. Kan være mer responsivt høyere opp.

Snødekke

ObsID: 174180

Jotunheimen / VANG

Snø

05.01.2019 kl. 12:33

1051 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Rim, kant/beger, og løst lag kant/ beger i de tre propagerende bruddflatene som ikke gav utslag ved ect. Dette kom ved dæljing.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1400 moh Trolig noe større utbredelse enn rimlaget og sannsynlig vis ikke like varmepåvirket da det ligger dypere. Men mild fokksnø og smelting i flere omganger over gjør at dette laget også er svært vanskelig å påvirke.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 1400 moh Var tilstede på 1300m men må trolig en del høyere (avhengig av temp...) for åt dette laget skal kunne løses ut.

Tester

ECTN24@24cmQ3 God Brudd i overgangen mellom løsere fuktig snø over hardere fuktig snø.

ECTN24@23cmQ3 God

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Forrige ukes vindtransporterte fokksnø fra vest har stabilisert seg svært godt. Mildværet de siste dagene og noe synkende temperatur nå har ført til at snødekket er fuktig til vått hent ned til bunn opp til 1300m. Under 1200 er snødekket så vått at svake lag anses som borte. Tåke og fuktig luft i kombinasjon med varmegrader har ført til et tynt lag is på toppen av snødekket og enkelte plasser skare og tildels bærende skare. Rundt 1300m er det fremdeles svake lag og rim i snødekket, men disse er svært vanskelige å påvirke. FG vurderes til 1 under 1300m. Fra ca 1400 og oppover vil de svake lagene trolig bli lettere å påvirke og fg 2 vil trolig være gjeldende. Synkende temperaturer vil føre til gjenfrysing og ytterligere stabilisering av snødekket. Fg er synkende. Varslet faregrad er riktig FG 1 opp til 1400 og FG 2 over 1400.. Da blir FG 2 gjeldende.

Skredaktivitet

5. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred.

Snøprofil

0,5 cm K IF 0 mm/0 mm W, 14,5 cm 1F RG 1 mm/0 mm M-W, 0,2 cm K IF 0 mm/0 mm W, 3,8 cm 1F+ RG 1 mm/0 mm M-W, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm M, 4 cm 1F RG 1 mm/0 mm M, 6 cm P RG 1 mm/0 mm M, 1 cm K IF 0 mm/0 mm M, 7 cm P RG 1 mm/0 mm M, 0,5 cm 4F SHxr 3 mm/0 mm M, 21,5 cm P- MF 2 mm/0 mm M, 0,2 cm K IF 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC/DH 2 mm/3 mm M, 0,2 cm K IF 0 mm/0 mm, 12 cm P MF 2 mm/0 mm M, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm M, 4 cm P MF 2 mm/0 mm M, 31 cm 1F+ FCxr 2 mm/0 mm M-W 0,1 °C @ 0 cm, 0,1 °C @ 15 cm, -0,6 °C @ 30 cm, -0,9 °C @ 40 cm, -0,9 °C @ 50 cm, -1,3 °C @ 60 cm, -1,3 °C @ 70 cm, -1,1 °C @ 80 cm, -0,8 °C @ 90 cm, -0,3 °C @ 100 cm, 0,2 °C @ 111,4 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 174165

Jotunheimen / VANG

Snø

05.01.2019 kl. 12:10

1272 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Lbt hard belastning. Brudd Q3 i løst kantkornlag mellom hade skarelag. Ingen brudd over.
ObsID: 174156

Jotunheimen / VANG

Snø

05.01.2019 kl. 11:50

1244 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Vær

9 m/s fra V →

ObsID: 174142

Jotunheimen / VANG

Snø

05.01.2019 kl. 11:42

1204 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  2cm brytende skare på toppen. Fuktig til våt løssnø under ca 5 cm. Deretter fuktig til våt eldre snødekke helt til bunn. Ca 50cm snødekke

Snødekke

ObsID: 174136

Jotunheimen / VANG

Snø

05.01.2019 kl. 11:25

1085 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 1 °C 7 m/s fra NV ↘ 60% skyer Mildt, lavt skydekke.

ObsID: 174125

Jotunheimen / VANG

Snø

05.01.2019 kl. 11:15

894 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

30 cm totalt 0 cm nysnø Våt løssnø Meget våt

ObsID: 174121

Jotunheimen / LOM

Snø

04.01.2019 kl. 14:06

1164 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Oppover Langranden veksler det mellom brytende skare og fuktig kram fokksnø. Skiføre kun i forsenkninger.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snødekke i bratta opp mot Vesleloftet
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Blokktest 5-6 lette slag løsnet et sjikt i fokksnøen som viste seg å være et millimetertynt skarelalag med kantkorninnslag. 5-6 litt hardere slag førte til brudd i kantkorn djupere i snødekket.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, V, NV over 1400 moh Svært tynt skarelag (<1mm) i sjikt mellom to fokksnølag med ulik fasthet. Utvikling av kantkornkrystaller oppå dette skarelaget. Dette var i et vestvendt heng, med fokksnø som er lagt inn på tvers i sørlig vind.

Snødekke

5 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig

Skredfarevurdering

2 Moderat Fremdeles lite snø i denne del av Jotunheimen. Skiføre kun i forsenkninger og leområder. Vekselvis brytende skare med god gli og ellers kram fokksnø med dårligere glid. Ingen skytende sprekker eller drønn, heller ikke på tynne flak over vegetasjon. Fremdeles +1C på 1450 m.o.h. og kram snø. Må sannsynligvis over 1600 moh her for å få tørr snøoverflate. I snødekket er det overgang til tørr snøpakke ca 20-30 cm fra overflaten. Under dette, som tidligere, kantkorn over et gammelt og svekket skarelag. Under skarelaget kommer vi ned på den gamle smelteomvandla snøen fra oktober-november. Det var noe overraskende lett å få brudd ved blokktest i det øverste fuktige fokksnølaget, som viste seg å kvile på et syltynt skarelag med overliggende kantkorn. Ellers gikk det til brudd i kantkornlaget over det djupere skarelaget etter 5-6 litt hardere slag. Fuktig og vindfullt vær gir antakelig store forskjeller mellom ulike høgdenivå og heng/renne-retninger. Oppe i tørrsnøområdet, vindtransport og fort opp i faregrad 3 (>1700 moh), mens det lavere nede blir som beskrevet her, mer forutsigbare områder med fuktig fokksnø. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

31. des. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ. Over 1600 moh Flere gamle laussnøskred i svært bratt terreng. Skredmassene var drenert i forsenkninger og renner.

Snøprofil

18 cm 4F RG 1 mm/0 mm M, 0 cm F FC 0 mm/0 mm M, 0,1 cm 1F MFcr 1 mm/0 mm M, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm M, 15 cm P RG/FC 0 mm/1 mm D, 4 cm 4F-1F FC 2 mm/0 mm D, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 130 cm 1F-P MF/MFcl 2 mm/0 mm D Nederste laget var gammel smelteomvandlet og lagdelt med flere skarelag.

ObsID: 174021

Jotunheimen / LOM

Snø

04.01.2019 kl. 13:31

997 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Vær og snødekke ved Langranden Vesleloftet. Spor etter gamle laussnøskred som har fylt opp renner og forsenkninger

Vær

Ikke nedbør 4 °C 5 m/s fra V → 100% skyer

ObsID: 173990

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

04.01.2019 kl. 11:41

1497 moh

Gudmund (***)

Skredproblem

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 1200 moh Annet Meget våt Generelt lite snø bortsett fra i enkelte leheng. På grunn av høy temperatur kombinert med mye vind har snøen blitt gjennomvåt der snødekket er tynt. På steder med tykkere snødekke har nok ikke fuktigheten kommet til bunds, siden mildværet foreløpig er kortvarig.

Vær

Ikke nedbør 6 °C 24 m/s fra V → 10% skyer Svært kraftig og varm vind. Ikke antydning til snøfokk under 1700 meter selv om det blåser storm. Tidvis noe snøføyke å se fra 1700 og høyere.

Faretegn

Mye vann i snøen Vannet i snøen kommer som følge av høy temperatur og mye vind, ikke av nedbør

Skredfarevurdering

2 Moderat Høy temperatur og mye vind har smeltet/ bløtt opp mye av snøen. Lite fokksnø og lite skredaktivitet i dag, så forholdene opplevdes som noe «snillere» enn forventet. Gjennomfukting av det forholdsvis tynne snødekket kombinert med lavere temperatur vil føre til mer stabile forhold fra 1600 meter og lavere. Varslet faregrad er riktig Dagens varsel stemte bra med det jeg forventet ut fra værmeldingen. I realiteten var innlasting av ny fokksnø mye mindre enn fryktet og temperaturen var høyere enn meldt. Nedgang til faregrad 2 for morgendagen stemmer bra med det vi har observert i dag.

Skredaktivitet

Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Mellom 1400 moh og 1400 moh Observert ett lite skred i svært bratt østvendt leheng på 1400 MOH.

ObsID: 174040

Jotunheimen / VANG

Snø

04.01.2019 kl. 10:33

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

34 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Lett snøfokk i fjellet fra ca 1300m

Vær

Ikke nedbør 2,1 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Mildværet startet i natt.

ObsID: 173928

Jotunheimen / Tyin, Langøddin

Snø

02.01.2019 kl. 14:30

1159 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wysse Norge AS Kommentar:  Litt dårlig bilde. Skredmaser synlig midt i bildet.

Skredhendelse

31. des 19:59 Vått flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1200 moh og sluttet på 1106 moh Brattheng Langøddin Skredtidspunkt usikkert, men ser ut som det er gått på grunn av mildvær/oppvarming da skredmassene er noe igjenføyket og virket harde og isete.

ObsID: 173628

Jotunheimen / Tyinstølen 2

Snø

02.01.2019 kl. 13:30

1238 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN

Snøprofil

5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 6 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 14 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 46 cm K RG 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC/DH 3 mm/3 mm, 38 cm 1F MFcr/FC 0 mm/2 mm 1 test knyttet til snøprofilen Sprengt med 5kg sprengstoff hengende 3m over bakken 3 timer i forkant uten at skred ble utløst. Det finnes et tydelig lag med velutviklet kantkorn over novemberskaren, men dette er foreløbig lagt lokk på og dette vil trolig ikke utgjøre et problem før snødekket gjennomfuktes. Nederste lag er laminat av MFcr og FC.

ObsID: 173641

Jotunheimen / Tørvmyre

Snø

02.01.2019 kl. 10:35

1134 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Tørv4

Skredhendelse

2. jan 10:35 Tørt flakskred 2 - Middels Ø-vendt Skredet startet på 1189 moh og sluttet på 1058 moh Brattheng Tørv4

ObsID: 173637

Jotunheimen / Tørvmyre

Snø

02.01.2019 kl. 10:35

1134 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Tørv3

Skredhendelse

2. jan 10:35 Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1223 moh og sluttet på 1036 moh Tørv3

ObsID: 173640

Jotunheimen / Sløtafjell

Snø

02.01.2019 kl. 10:30

1282 moh

HaakonS (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Stor vindtransport av snø, laster i sørvendte heng

ObsID: 173652

Jotunheimen / VANG

Snø

02.01.2019 kl. 09:45

1306 moh

HaakonS (Ukjent)

Vær

Snø -7 °C 12 m/s fra NØ ↙ 25% skyer Mildvær og nordavind 15-20 m/sek med først regn, deretter sludd gjennom nyttårsaften. +2 grader på 1100 MOH. 1 nyttårsdag vind med opp mot 25 sek i kastene ifra nordvest dreiende mot nordøst, mye nedbør i form av snø, ca 6 minusgrader. Sterk vindtransport. I dag lite nedbør men vedvarende vindtransport fra generell nord/nordøst retning.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredaktivitet

1. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Flere (6-10). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV Observert betydelig skredaktivitet som antas å ha gått i løpet av 1. Januar i sørvendte heng flere steder. Mellom 1300 og 1700 høydemeter. Middels/ store skred o

ObsID: 173659

Jotunheimen / Tyinstølen 2

Snø

02.01.2019 kl. 09:25

1238 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  naturlig utløst vått flakskred over klippen til høyre i bildet. Skredet krysset stengt vei.

Skredhendelse

31. des 20:28 Vått flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1138 moh og sluttet på 1083 moh Kantkornet snø over skarelag 70 cm høy bruddkant Brattheng Støl2 Tidspunkt for skred usikkert, men tror det har gått under mildværet da skredet var føyket endel igjen og skredmassene var svært isete. Bruddhøyde tatt på magefølelsen 200 meter unna. Antar svakt lag kantkorn over skare basert på bruddhøyde og observasjon 100 meter ovenfor bruddkanten.

ObsID: 173632

Jotunheimen / Tyinstølen 1

Snø

02.01.2019 kl. 09:20

1207 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Norge AS Kommentar:  Str. 1 skred i fersk fokksnø kontrollert utøst.

Skredhendelse

2. jan 09:20 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1240 moh og sluttet på 1195 moh 20 cm høy bruddkant Brattheng Støl1 Kun nyeste innblåste over mildværsskare fra Nyttårsaften som gikk til brudd. På grunn av svært kraftig vind opp i 25-27m/s natt til i dag har trolig mye av snøen blåst av.

ObsID: 173631

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org