Snøskredvarsel for Jotunheimen mandag 01.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finnes også områder med vedvarende svake lag høyt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk kuling og litt nysnø kan danne ferske flak i høyden, som kan være lett å løse ut. Men nokså milde temperaturer fører også til rask stabilisering. Under mildværsgrensen er det enkelte steder mulig å løse ut små, våte løssnøskred. Det finnes vedvarende svake lag dypere i snødekket over ca. 1300-1500 moh. Disse kan fortsatt påvirkes der overliggende flak er tynne og/eller myke. Skred kan da bli store. Høyt til fjells er også fjernutløsning mulig.
Etter mildværstoppen 24. februar har det kommet 10-20 cm nysnø over ca. 1000 moh, som nå er vindpåvirket. Under 1100 moh ble snødekket gjennomvått. Over 1500 moh er snøen tørr til bunns.
Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn i høyden som fortatt kan påvirkes, ca over 1400 moh. Tidligere i vinter hadde vi flere vedvarende svake lag med kantkorn med stor utbredelse. Men etter mildvær siden 20. februar har kantkornlagene blitt ødelagt under 1100 moh, og de er trolig lite aktive opp til 1400 moh.
På Lemonsjøen i Vågå gikk det fredag et tørt flakskred på ca.1300 moh.
På lørdag ble det observert flere drønn i kantkornlag. Det ble også meldt om snøfokk i høyden både lørdag og søndag.
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra vest.
-7 °C til -1 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest.
-8 °C til -2 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Periodevis liten storm.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Lom

Snø

28.02.2021 kl. 15:06

1400 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Skare over gjennomfuktet og frosset snødekke opp på til ca 1300 MOH. Fremdeles noe fuktighet i snøen ved 1450 MOH. Det er bevarte lag av kantkornet snø over og under skare, og nedføyket i eldre fokksnø. Generelt middels til sterke bindinger, og der hvor det er skare så kreves det stor tilleggsbelastning for å provosere brudd. Under skaren er det mange steder som tidligere; fingerfast til knyttnevefast gammel snø. B om Skaren bar, og det gav rimelig godt skiføre. Det er lett snøfokk i vind fra sør, men de fleste steder er det lite laus snø å hente.

ObsID: 258383

Jotunheimen / Vang

Snø

28.02.2021 kl. 14:53

957 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Skredaktivitet

28. feb. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø. Mellom 1400 moh og 1000 moh

ObsID: 258455

Jotunheimen / Lom

Snø

28.02.2021 kl. 14:33

1400 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snøføyke over skare som kan penetreres med trinse heilt til botn.

Snødekke

Lett snøfokk

ObsID: 258377

Jotunheimen / Lom

Snø

28.02.2021 kl. 14:01

1645 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Spadehåndgaket viser til nedføyket kantkorn. Saga ligger på skarelaget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, NV over 1500 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 1500 moh

Tester

ECTP22@15cmQ2 Middels I/over skarelaget.

Snøprofil

12 cm P RG 0 mm D, 0,3 cm F FC 1 mm D, 0,8 cm P MFcr D, 0,3 cm F FC 1 mm D, 25 cm P RG 0 mm D, 5 cm 4F FC 1 mm D, 40 cm P RG 0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen NV vendt

ObsID: 258374

Jotunheimen / Vågå

Snø

28.02.2021 kl. 13:31

1154 moh

Ørjan (****)

Skredaktivitet

28. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 °C 4 m/s fra S ↑ 30% skyer

ObsID: 258410

Jotunheimen / Vang

Snø

28.02.2021 kl. 13:30

1452 moh

EgilBerg (Ukjent)

Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 1 av 6 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett:  EgilBerg Kommentar:  Skredet stoppet ca 50 meter foran der jeg befant meg.
Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 2 av 6 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett:  EgilBerg Kommentar:  Flakskred
Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 3 av 6 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett:  EgilBerg
Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 4 av 6 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett:  EgilBerg
Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 5 av 6 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett:  EgilBerg
Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 6 av 6 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett:  EgilBerg Kommentar:  Bruddkanten var mellom 1 og 2 meter. Bredden på skredet ca 200 meter

Skredfarevurdering

Betydelig skredfare med ustabilt lag dypt i snøen. Faregraden satt ned fra 3 til 2 i de siste dagene. I teksten i varselet står det at det kan være vedvarende svake lag høyt til fjells. Har ikke erfaring nok til å kunne bedømme med sikkerhet om 2 er riktig, men helt klart at det fortsatt er et ustabilt lag dypt i snøen slik at en må må ferdes med stor forsiktighet.

Ulykke/hendelse

Alt bra ingen ble tatt i skredet. Antakelig(?) jeg som fjernutløste skredet i henget 150m foran meg. Henget hvor skredet gikk var østvendt så det har sikkert blåst inn nysnø ned vind fra vest og nedbør i de siste par dagene. Skredet var ca 200 meter bredt og bruddkanten var mellom 1 og 2 meter. Var klar over at det er høy skredfare så jeg valgte slak og ueksponert rute, men løste altså ut skredet foran meg. Var rett i skredets bane, men det stoppet ca 50m før det traff meg. Snø Påvirket ingenting Topptur

Faretegn

Ferske skred Har vært flere selvutløste skred her på Eidsbugarden i de siste dagene

Vær

Snø -2 °C 7 m/s fra V → 10% skyer Mildvær snø og vind etter kuldeperiode

ObsID: 258395

Jotunheimen / Lom

Snø

28.02.2021 kl. 13:28

1548 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Lett snødrift gir tynt fokksnø lag og cm-høge rivskavler.

Snødekke

Lett snøfokk Tidvis snødrift langs bakken.

ObsID: 258367

Jotunheimen / Lom

Snø

28.02.2021 kl. 12:18

1358 moh

Albert (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Albert Kommentar:  ECTP13Q2
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Vekselvis skare og tynne fokksnøflak.

Tester

ECTP13@16cmQ2 Middels Under solid skarelag. Samme resultat 2x.

Snøprofil

6 cm 1F RG 1 mm M, 10 cm P MFcr D, 6 cm F/ F-4F FC 1 mm D-M, 50 cm 1F RGxf/MFcl D-M 1 test knyttet til snøprofilen Slak helling mot NNØ.

ObsID: 258354

Jotunheimen / Lom

Snø

28.02.2021 kl. 11:34

1092 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Bærende skare, 10 cm, over gammel laus snø som kan penetreres med stavtrinsa.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr

Vær

Ikke nedbør 0 °C 6 m/s fra SV ↗ 25% skyer

ObsID: 258344

Jotunheimen / Vang

Snø

28.02.2021 kl. 10:47

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

94 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Våt

Vær

Ikke nedbør 2 °C 5 m/s 50% skyer

ObsID: 258333

Jotunheimen / Vågå

Snø

27.02.2021 kl. 18:15

1615 moh

Fritid (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fritid

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Under et kompakt snølagpå ca 10 cm ligger det et tykt lag med kantkorn.

ObsID: 258248

Jotunheimen / Vang

Snø

27.02.2021 kl. 17:17

1016 moh

August Einstabland (Ukjent)

Vær

1 °C 15 m/s fra V → 100% skyer Sterk vind fra V. Tydelig vindtransport av snø.

ObsID: 258245

Jotunheimen / Skjåk

Snø

27.02.2021 kl. 16:45

1138 moh

Hallgeir@NVE (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hallgeir@NVE

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det bygg seg opp skavlar i leheng mot aust. Underlaget er ei mjuk skareskorpe

ObsID: 258239

Jotunheimen / Vågå

Snø

27.02.2021 kl. 14:38

1215 moh

Thomas Gundersen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Thomas Gundersen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vestlig vindretning

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør fra V →

ObsID: 258220

Jotunheimen / Vågå

Snø

27.02.2021 kl. 14:28

1193 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør 0 °C 14 m/s fra NV ↘ 50% skyer

ObsID: 258219

Jotunheimen / Vang

Snø

27.02.2021 kl. 11:23

890 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

96 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Våt løssnø Våt

Vær

Ikke nedbør 3 °C 5 m/s fra V → 100% skyer

ObsID: 258184

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org