Snøskredvarsel for Jotunheimen lørdag 29.02.2020

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Unngå leområder med fersk fokksnø. Det finst også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Aukande vind og endring av vindretning mot ettermiddagen vil føre til vindtransport av snø og danning av ferske fokksnøflak. Låge temperaturar gjer at det tek lang tid for fokksnøen å stabilisere seg. Det finst også eldre fokksnø som det kan vere mogeleg å løyse ut skred i. Skred i eldre fokksnø kan bli store. Det trengst stor tillegslast for å løyse ut skred i vedvarande svake lag, men viss det går skred på desse laga vert dei store. Ver merksam på at skred i overliggande fokksnø kan vere utløysande faktor for slike skred.
Snøoverflata består stort sett av fokksnø av ulik hardheit, men somme stader finst det laussnø på overflata. Austvendte leområder har fått betydlig pålagring av fokksnø den siste tida. Vindutsatte områder er stadvis avblåst ned til skarelag.
Fredag vert det observert rim på snøoverflata. Observasjonar viser at det finst kantkorn både over og under skarelag i snødekket, i tillegg til kantkorn ved bakken.
Fredag vert det meldt om snøfokk på fjellet ved Bygdin.
0 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-15 °C til -10 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 9 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-15 °C til -10 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / LOM

Snø

28.02.2020 kl. 16:31

443 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snøfokk på Lomseggen

Snødekke

Lett snøfokk

ObsID: 218010

Jotunheimen / VANG

Snø

28.02.2020 kl. 14:26

1220 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Mefjellet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Siste drysset me nysnø transporteres nå

ObsID: 217981

Jotunheimen / VANG

Snø

28.02.2020 kl. 13:47

1194 moh

paul@wyssen (****)

Skredaktivitet

28. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet observert på Tyin i middels sikt med webkamera, god sikt fra brøytesjåfør. Ikke skredvær siste 24t heller.

ObsID: 217970

Jotunheimen / VANG

Snø

28.02.2020 kl. 13:24

1365 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tendens til kant/rim i nysnøen

ObsID: 217960

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

28.02.2020 kl. 13:20

1029 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ørjan

Skredaktivitet

28. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

CTM11@15cmQ3 God Gjorde testen to ganger, med samme resultat.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Snødekke

180 cm totalt Ikke snøfokk Rim på hardt underlag

Vær

Ikke nedbør -15 °C 0 m/s 50% skyer

ObsID: 217959

Jotunheimen / LOM

Snø

28.02.2020 kl. 13:01

1501 moh

Sig@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sig@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø På nåværende tidspunkt er den ubundede fokksnøen høyt oppe i snødekke og laget er tynt. Store skred er usannsynlige. Dersom vinden transporterer nysnøen som har kommet nå til lesider vil vi ha et betydelig større skredproblem inntil lagene sintrer og stabiliseres.

Snødekke

Moderat snøfokk 2 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nysnø oppå fokksnø. Skarelag under fokksnøen men disse er delvis nedbrutt og har gode bindinger til snøen over og under.

Skredaktivitet

28. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Mellom 1200 moh og 1100 moh På østsiden av Skagsnebb mot leirdalen

Tester

CTH23@31cmQ3 God

Vær

Snø -6,3 °C 3 m/s fra V → 100% skyer

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden

Snøprofil

2 cm F PP 1 mm D, 47 cm 4F DF/RG 1 mm D, 9 cm P RGsr 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr D, 1 cm 1F FCxr/MFpc 2 mm D, 4 cm P MFpc D, 1 cm K MFcr D, 27 cm 4F RGsr 0 mm/1 mm D, 2 cm K MFcr D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 218004

Jotunheimen / Luster / Jotunheimen

Snø

28.02.2020 kl. 12:19

1871 moh

Larsoven330skv@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Ubunden snø S over 1900 moh

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredaktivitet

28. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTN14@21cmQ3 God Dårlig binding i fokksnølag. Forventes å stabiliseres raskt.

Vær

Snø -10,9 °C 6 m/s fra SV ↗ 100% skyer Variabel vindstyrke. Tidvis 7-8 m/s+ fra SW., med betydelig vindtransport.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ingen faretegn observert

Snøprofil

21 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 43 cm 1F RG/DFbk 0 mm/0 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 73,5 cm P MFpc 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr/MFcr 0 mm/0 mm D, 19 cm P MFpc/FCxr 0 mm/0 mm D -10,6 °C @ 0 cm, -11 °C @ 10 cm, -10,8 °C @ 20 cm, -8,5 °C @ 40 cm, -6,5 °C @ 60 cm, -6,3 °C @ 64 cm, -6,1 °C @ 65 cm, -5,2 °C @ 80 cm, -4,2 °C @ 100 cm, -3,6 °C @ 120 cm, -3,1 °C @ 140 cm, -2,6 °C @ 160 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 218003

Jotunheimen / LOM

Snø

28.02.2020 kl. 11:08

1431 moh

Sigbjørn330skv@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

28. feb. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø Moderat løssnøskred i vestsiden av Leirdalen.

Tester

ECTN11@12cmQ3 God

CTE3@10cmQ3 God

Skredfarevurdering

Ingen markant økning i skredfare pr. nå. Nedbør i form av snø ila dagen, samt økt vind ila morgendagen vil kunne gjøre skredproblemet mer potent.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø

Snødekke

Moderat snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Snø -6,3 °C 2 m/s fra V → 99% skyer

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Moderat løssnøskred i vestsiden av Leirdalen i området vest av Hammarstulen

Snøprofil

1 cm F PP/DF 1 mm D, 4 cm P RG 1 mm/0 mm, 7 cm 4F DF/RG 1 mm/1 mm D, 49 cm 1F+ /P RG 0 mm, 9 cm K/K MFcr/MFpc, 28 cm P MFpc/RGlr, 4 cm 1F MF, 13 cm P MFpc/FC -3,7 °C @ 0 cm, -8,4 °C @ 10 cm, -7,6 °C @ 20 cm, -5,6 °C @ 40 cm, -4,3 °C @ 60 cm, -4,1 °C @ 65 cm, -3,8 °C @ 71 cm, -3,6 °C @ 80 cm, -3 °C @ 100 cm, -2,8 °C @ 112 cm, -2,3 °C @ 115 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 218006

Jotunheimen / LOM

Snø

28.02.2020 kl. 11:01

1438 moh

Henning Kaspersen@Forsvaret (*****)

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Tester

ECTX God Meget gode bindinger i fokksnø. Testen er tatt i 43 grader bratthet. 1 meter med blyant hard fokksnø over 1 Finger hard fokksnø. Undersøkelsen er gjort 100 m øst for ca 5 dager gammelt middels stort skred. Samme høyde samme eksponering.

Vær

Snø 2 m/s fra SØ ↖ 50% skyer

ObsID: 217922

Jotunheimen / LOM

Snø

28.02.2020 kl. 10:47

1661 moh

Erik@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Erik@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Erik@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, V, NV

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredaktivitet

28. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTX

CTM11@14cmQ2

Vær

Snø -9,1 °C 8 m/s fra SV ↗ 90% skyer Antydninger til klart vær på starten av dagen, blur gradvis mer vind å snø etter klokken 14.00

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

5 cm F PP/DF 2 mm/5 mm D, 9 cm 4F DF 1 mm/2 mm D, 18 cm P RG 1 mm D, 0,2 cm K MFcr D, 28,8 cm P/K RG 1 mm D, 14 cm P MFpc 1 mm/2 mm D, 10 cm 1F MFpc 1 mm/2 mm -4,4 °C @ 0 cm, -9,9 °C @ 10 cm, -11,2 °C @ 20 cm, -10,7 °C @ 30 cm, -10,1 °C @ 40 cm, -8,4 °C @ 60 cm, -6,5 °C @ 80 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 218008

Jotunheimen / LOM

Snø

28.02.2020 kl. 10:38

1661 moh

aanon@forsvaret (*****)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV mellom 2500 moh og 1000 moh Vanskelig å avgrense hvor lehengene er grunnet kraftig turbulente vindforhold

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Snø 7 m/s fra SV ↗ 100% skyer Litt dårlig sikt, lett snøvær, økende vind og nedbør, tiltakende snøtransport.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Økende snøtransport! Nedbøren har økt en god del og det er en del lø snø i terrenget

ObsID: 217999

Jotunheimen / LUSTER

Snø

28.02.2020 kl. 10:12

1724 moh

Larsoven330skv@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Ubunden snø SØ ikke mellom 1700 moh og 0 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredaktivitet

28. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTX God

Vær

Snø -9,9 °C 0 m/s 100% skyer Snøbyger. Tidvis vindtransport.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Profil tatt i relativt slak helling.

Snøprofil

2 cm F PP D, 36 cm 1F RG D, 1 cm K MFcr D, 30 cm 1F MFpc D, 31 cm 4F/4F MFpc/FCxr 1 mm/2 mm D -10 °C @ 0 cm, -12 °C @ 10 cm, -11,4 °C @ 20 cm, -9,4 °C @ 40 cm, -9,2 °C @ 41 cm, -7,4 °C @ 60 cm, -5,5 °C @ 80 cm, -4,3 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 217996

Jotunheimen / VANG

Snø

28.02.2020 kl. 08:31

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

148 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Snø -14 °C 0 m/s 70% skyer

ObsID: 217900

Jotunheimen / LUSTER

Snø

27.02.2020 kl. 16:12

1636 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  aanon@forsvaret
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  aanon@forsvaret Kommentar:  Svært lett snøfall i kaldt vær

Tester

ECTN22@27cmQ2 Middels

ECTN11@22cmQ2 Middels

Notater

Skredproblem

Tørre flakskred Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ mellom 2000 moh og 1200 moh

Snøprofil

2 tester knyttet til snøprofilen Stabile fokksnølag. I denne helningen utgjør kantkorn under skare ikke et utpreget problem.

ObsID: 217828

Jotunheimen / LOM

Snø

27.02.2020 kl. 14:00

1345 moh

Larsoven330skv@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært vanskelig å løse ut Ø

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm)

Skredaktivitet

27. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

CTH26@40cmQ2 God

CTH22@21cmQ2 God

ECTN16@21cmQ2 God

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra Ø ← 80% skyer Høyt skydekke.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Moderat binding mellom fokksnø på 21cm i RG- pakken. Det forventes at lagene vil bindes.

Snøprofil

21 cm 4F RG 2 mm D, 19 cm 4F RG 2 mm D, 25 cm 1F/P RG/RG 2 mm/1 mm D, 45 cm P MFpc D -11,5 °C @ 0 cm, -11,7 °C @ 10 cm, -9,4 °C @ 20 cm, -5,4 °C @ 40 cm, -4 °C @ 60 cm, -2,9 °C @ 80 cm, -2,6 °C @ 100 cm, -2,4 °C @ 110 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 217823

Jotunheimen / VANG

Snø

27.02.2020 kl. 13:52

1094 moh

paul@wyssen (****)

Skredaktivitet

27. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen ny skredaktivitet sett med webkamera torsdag. Det har ikke vært stor pålagring pga vind eller nedbør, eller svekkelse pga varme siden tirsdag kveld.

ObsID: 217801

Jotunheimen / LUSTER

Snø

27.02.2020 kl. 12:10

1636 moh

Liveandrea (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Liveandrea
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

ECTN22@27cm Middels

ECTN11@22cm Middels

Vær

-13 °C 2 m/s fra S ↑ 90% skyer For det meste overskya, med sporadiske solgløtt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

62 cm F/K DF/RG 1 mm/1 mm D, 35 cm K RG 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 2 cm 4F+ MFpc D, 1 cm I MFcr D, 20 cm P MF/MFpc, 10 cm 4F+ FC/FCxr 2 mm/4 mm -12,1 °C @ 10 cm, -10,3 °C @ 20 cm, -7,3 °C @ 40 cm, -5,6 °C @ 60 cm, -4,5 °C @ 80 cm, -4,1 °C @ 100 cm, -3,7 °C @ 120 cm, -3,5 °C @ 130 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 217834

Jotunheimen / VANG

Snø

27.02.2020 kl. 11:54

1290 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Satte den testen P, men var ca 2/3 som løsna
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTM3@45cmQ1 Middels Nysnø/kamtkorn

ECTP15@45cmQ1 Middels Nysnø/kantkorn

Snøprofil

20 cm F/4F DF/PP, 25 cm P RG, 0,5 cm PP/FCso 2 mm, 40 cm P RG 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 217777

Jotunheimen / LUSTER

Snø

27.02.2020 kl. 11:14

1651 moh

Sig@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter

Snødekke

152 cm totalt Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødekket er tørt og påvirket av vind. På lesider har det samlet seg store mengder snø og skaveler. På lo-siden (fra SV) er det avblåst med enkelte lokale unntak

Skredaktivitet

27. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTN22@27cmQ2 God Sjikt mellom gammelt flak og nyere vindtransportert snø

ECTN11@22cmQ2 Middels Gamle stabiliserte fokksnøproblemet

CTH22@22cmQ2 God Sjikt mellom gammelt flak og nyere vindtransportert snø

CTM11@15cmQ2 Middels Gamle stabiliserte fokksnøproblemet

Vær

Ikke nedbør -12,2 °C 2 m/s fra S ↑ 85% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

22 cm 4F DFbk 1 mm/1 mm D, 30 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm P RGsr 0 mm D, 30 cm 1F-P /P RG 0 mm/1 mm, 1 cm K MFcr D, 2 cm K/1F MFpc/FCxr 1 mm D Laget som ligger mellom 2 mfcr er er blanding av polykrystaller med god hardhet og enkelte lommer med avrundede kantkorn. Ingen av testene slo ut på dette laget., 1 cm K MFcr D, 26 cm P MFpc D, 10 cm F-4F FC 3 mm/5 mm D -11,4 °C @ 0 cm, -12,7 °C @ 10 cm, -10,4 °C @ 20 cm, -7 °C @ 40 cm, -5 °C @ 60 cm, -4,2 °C @ 80 cm, -4 °C @ 92 cm, -4 °C @ 94 cm, -3,6 °C @ 100 cm, -3 °C @ 120 cm 4 tester knyttet til snøprofilen Snøprofilen ble bevisst tatt på et sted med et relativt tynt snødekke.

ObsID: 217833

Jotunheimen / VANG

Snø

27.02.2020 kl. 10:55

1361 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Vestover mot kalvehøgdene og torinnstindane

Snødekke

ObsID: 217769

Jotunheimen / LOM

Snø

27.02.2020 kl. 10:50

1346 moh

Sigbjørn330skv@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr

Skredaktivitet

27. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

CTH27@48cmQ2 God

CTH22@43cmQ2 God

CTM15@25cmQ2 God Sjikt i fokksnølag

Vær

Ikke nedbør -11 °C 1,5 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Reduserte bindinger mellom forskjellige sjikt i fokksnøen.

Snøprofil

25 cm 4F-1F/1F RGlr/RGsr 1 mm/0 mm D, 18 cm 1F/1F+ RGsr/RGsr 0 mm/0 mm, 5 cm 1F+ /1F-P RGsr/RGsr 0 mm/0 mm, 42 cm 1F-P /P RGsr/RGsr 0 mm/0 mm, 3 cm K-I MFcr 0 mm/0 mm, 7 cm P-K MF 0 mm/0 mm, 0,5 cm K-I MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC/DH 3 mm/5 mm -12 °C @ 0 cm, -12,6 °C @ 10 cm, -10,6 °C @ 20 cm, -7 °C @ 40 cm, -3,3 °C @ 100 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 217820

Jotunheimen / LOM

Snø

27.02.2020 kl. 10:36

1402 moh

Erik@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Erik@forsvaret
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Erik@forsvaret
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Erik@forsvaret
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Erik@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Vindpakket snø med innslag av litt nysnø i enkelte forsenkninger i terenget

Skredaktivitet

27. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTN16@28cmQ2

ECTN11@16cmQ3

CTM14@28cmQ2

CTM12@16cmQ3

Notater

Rutchblokktest(RB) Utslag: RB6 @28 Q2

Vær

Ikke nedbør 10,8 °C 2 m/s fra Ø ← 85% skyer

Snøprofil

7 cm F DF 0 mm D, 9 cm 1F+ RG 0 mm D, 11,5 cm 1F+ RG 0 mm D, 0,5 cm 4F DF 1 mm D, 18 cm 1F+ RG 0 mm D, 8 cm 1F+ RG 0 mm D, 7 cm P RG 0 mm D, 4 cm P MFpc/FCxr D, 1 cm P-K MFcr D, 14 cm 1F MFpc D, 5 cm K/I MFcr/IF D, 3 cm 1F MFpc/FCxr 2 mm/3 mm D, 3 cm K/I MFcr/IF D -11 °C @ 0 cm, -12,3 °C @ 10 cm, -7,5 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 60 cm, -4,1 °C @ 65 cm, -3,9 °C @ 67 cm, -3,4 °C @ 80 cm 4 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 217819

Jotunheimen / VANG

Snø

27.02.2020 kl. 10:34

1256 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

27. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTX God

LBT@70cmQ2 Kant/beger mot bakken

Skredfarevurdering

2 Moderat Det rolige været har gitt fokksnøen tid til å stabilisere seg. Snødekket er tørket og har lite spenninger. Ser stor utvikling av kantkornet snø både mot bakken og høyere i dekket over skarelag/gammel hard fokksnø. Dette bør følges med på. Store temperaturgradient i snødekket.Østlig sektor er det mest utsatte området mtp snømengde. Losider er svært avblåste. Lite vind og nedbør vil holde fokksnøproblematikk rolig, men kantkornproblematikk bør følges med på om kulden vedvarer. Varslet faregrad er riktig Fokksnøproblematikk endrer seg mot kantkornproblematikk

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vinden fra sist helgs uvær preger snødekket. Tynt/til bart de mest eksponerte plasser på lo sia til store fokksnøflak på le med ulik hardhet. Kaldere temp med klarvær har gitt gode forhold for oppbyggende omvandling gjennom hele snødekket. Generelt lite spenninger i snøen som følge av dette

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

1 cm F PP D, 20 cm P RG D, 40 cm P RG D, 1 cm K MFcr D, 4 cm 4F FC/DHcp Hele laget -16,4 °C @ 0 cm, -13,8 °C @ 10 cm, -8,8 °C @ 20 cm, -6,2 °C @ 30 cm, -3,8 °C @ 40 cm, -2,8 °C @ 50 cm, -1,6 °C @ 60 cm

ObsID: 217774

Jotunheimen / VANG

Snø

27.02.2020 kl. 10:04

1252 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Solid skavel mot ø/sø. Mer skavler enn normalt i området.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Solid skavelbygging

ObsID: 217763

Jotunheimen / VANG

Snø

27.02.2020 kl. 09:26

1060 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Even@obskorps

Vær

Ikke nedbør -15 °C 0 m/s fra SØ ↖ 60% skyer Kaldt de siste dager. Vært klarvær, men mer skya i dag. Rolige vind forhold. Litt snø i lufta, men stort sett fint her.

ObsID: 217762

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org