Snøskredvarsel for Jotunheimen søndag 15.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mindre vind og nysnø gir ferske fokksnøflak tid til stabilisering. Nær skogrensen er det mest tørr snø tilgjengelig for vinden, så her vil det være størst utbredelse på ferske fokksnøflak. Der snødekket er tynt/mykt kan det være mulig å påvirke vedvarende svake lag ved bakken. Der det er mye snø, kan skredene bli store.
Den siste tiden har det kommet nysnø med mye vind fra S-V. Over ca 1000 moh er snøen vindpåvirket og ujevnt fordelt. Det er tilnærmet avblåst på rygger og topper, men i leområder ligger det fokksnø med varierende vindpåvirkning og hardhet. I skogen ligger det løs snø.
Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn ved bakken i de fleste himmelretninger. Det kan være mulig å påvirke dette der snødekket er tynt/mykt, men utbredelsen virker å være begrenset.
De siste dagene har det blitt observert flere drønn i den ferske fokksnøen, noen med stor spredning.
3 - 6 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-12 °C til -7 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til lørdag.
Skyet.
Mest nedbør i øst.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-12 °C til -8 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

14.12.2019 kl. 14:08

993 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snøprofil dybde 140 cm. P og 1F fast fokksnø øverst, så et F fast lag delvis omdannet nysnø, 25 cm fra overflaten. 90 cm fra overflaten er det et 4 cm tjukt kantkornlag. 10 cm under det er det et skarelag. Ca 10 cm begerkrystall i botn.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Kantkornlaget
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Albert Kommentar:  ECTX. Ved ytterligere belastning ble set brudd i laussnølaget og så i kantkornlaget. Sterke bindinger.

Tester

ECTX God Kantkornlaget var her djupt i snødekket

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 900 moh

Snøprofil

ObsID: 202061

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

14.12.2019 kl. 12:35

1135 moh

Albert (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Variabel vindpåvirket snøoverflate med kantkornlag djupere i snøen.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 202044

Jotunheimen / SKJÅK

Snø

14.12.2019 kl. 10:57

788 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Viser setning i snødekket.

Vær

-6 °C 0 m/s 95% skyer

Snødekke

70 cm totalt 0 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Noe vindpåvirket laussnø. Snødekket har satt seg noe suden siste snøfall

ObsID: 202028

Jotunheimen / VANG

Snø

14.12.2019 kl. 09:12

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 9 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 201998

Jotunheimen / VANG

Snø

13.12.2019 kl. 08:40

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

65 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

ObsID: 201867

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org