Snøskredvarsel for Jotunheimen onsdag 19.01.2022

3
Betydelig
Publisert:

Vedvarende svake lag i snødekket kombinert med vind og snøvær gir en komplisert situasjon som kan føre til skred, både naturlig utløste og fjernutløste.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vind vil gi ferske fokksnøansamlinger i leheng. Det vil være fare for naturlig utløste tørre flakskred der nedbøren kommer som snø. Over 1300 moh er det også fare for at skred kan løsne ned på dype vedvarende svake lag. Skred kan da bli svært store. Under mildværsgrensen er det fare for våte skred.
Snøoverflaten er preget av nysnø og vind de siste dagene. Stedvis finnes det store fokksnøflak mens vindutsatte plasser er avblåst. Under siste fokksnø er det gamle snødekket hardt og stabilt opp til ca. 1200-1300 moh, etter at Gyda herjet. På de høyeste toppene (over ca 1300 moh) har de store nedbørmengdene kommet som snø og det vil ligge store fokksnøansamlinger i leområder, særlig mot Ø.
Før Gyda fantes det vedvarende svake lag av kantkorn under skare og langs bakken. I høyfjellet er disse lagene fortsatt aktive.
Mandag løsnet det store og middels store naturlig utløst skred fra Loftet i Leirdalen, ved Tyinstølen, fra Tverrfjellet i Skjåk og Knutstugugrove ved Lom. Alle skredene gikk i østvendt terreng. Lørdag ble fjernutløst et middels stort snøskred i Lemoensjøen Alpinsenter på ca.1250 moh, som løsnet ned til bakken.
4-8 mm nedbør i døgnet.
Nedbør som regn opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Stiv kuling fra vest, endring til sterk kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-6 °C til -2 °C på 1800 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Nedbør som regn opp til 1000 moh natt til onsdag.
Liten kuling fra vest, endring til sterk kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-16 °C til -3 °C på 1800 moh.
Skyet.
Raskt synkende nysnøgrense utover dagen. Ytterligere vindøkning til nordvest storm om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Lom

Snø

18.01.2022 kl. 15:44

1473 moh

Fokksne@forsvaret (Ukjent)

Tester

ECTN28@15cmQ3 God Dro på litt ekstra på de 2 siste slaga før jeg fikk utslag på ECT. Etterpå prøvde jeg å vippe ut det resterende av blokka med spaden, fikk da et diagonalt brudd på tvers, fikk ikke noe utslag i det svake laget.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ

Snøprofil

15 cm P PP, 1 cm 1F DF, 80 cm P RG 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 285892

Jotunheimen / Luster

Snø

18.01.2022 kl. 14:30

1862 moh

Morten@forsvaret (***)

Skredfarevurdering

Snødekket virker å være veldig stabilt tross vær og vind den siste tiden. Dog finnes det noe farlige egenskaper spesielt i nordlig eksposisjon. Avdekket tykt lag med kantkorn mellom to skarelag og under vindpakket snø fra den siste tiden på rundt 1600moh. Dette muliggjør fjernutløsning som ikke har vært så tydelig tidligere siste uken. Ikke umulig at skredet som har gått lenger nede i dalen har gått på noe lignende. Se høyeste profil av Erik@forsvaret, nord av Stehøe.

Vær

Snø 28,5 m/s fra NV ↘ Stabil vind på mellom 15-20m/s. Jevnlig opp mot 30, vindmåler klarte ikke registrere høyere verdier selv om kastene var betydelig sterkere. Trolig 35+m/s i mange kast

ObsID: 285922

Jotunheimen / Luster

Snø

18.01.2022 kl. 13:30

1916 moh

Yngvar@forsvaret (Ukjent)

Vær

Snø 40 m/s fra NV ↘ Jevnt sterk vind.

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr Avblåst på ryggen. Hardpakket sastrugi på breen.

ObsID: 285885

Jotunheimen / Lom

Snø

18.01.2022 kl. 12:56

1581 moh

Erik@forsvaret (***)

Notater

I denne eksposisjonen har dette svake laget lite volum og vekt over seg som gjør at faren for at skiløper glir ut på dette laget er større enn at et skred vil kunne gå.

Tester

ECTP1@20cmQ1 Dårlig Bryter på stor gjenkjennbar krystall mellom to skarelag.

Vær

Snø 18 m/s fra NV ↘ 90% skyer

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket hard Tørr

Snøprofil

N 36° 18 cm 1F RG/MF, 2 cm K MFcr, 3 cm F FC 2 mm, 2 cm K MFcr, 10 cm 4F MFpc 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 285906

Jotunheimen / Vang

Snø

18.01.2022 kl. 12:51

1146 moh

Hans@SkredAS (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans@SkredAS Kommentar:  De to bruddflatene som er synlige i den velta ECT-blokka er øverst en sjiktovergang omtrent midt i den ferske fokksnøpakka, og den nedafor er i RG/FC-laget mellom de to øverste islagene i stratigrafien
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans@SkredAS

Snødekke

84 cm totalt Nysnøgrense på 900 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Svært stabilt på Tyin. Fikk brudd kun ved mye kraftbruk, og kun små snømengder ved sprengning på Gamle Varden, Mel1+2 og Støl2.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Stabil, lå i lommer. Hefta godt til underliggende skare. Mye avblåst

Ingen faretegn observert

Tester

LBT Ingen brudd

ECTX Brudd mellom skarelag i øvre del av snødekket, kun ved stor maktbruk med spade

Vær

Snø 5 m/s fra V → 95% skyer

Snøprofil

12 cm 4F DF 1 mm D, 0,5 cm K IF D, 2 cm 4F-1F RG/RGxf 1 mm D, 0,2 cm K IF D, 20 cm P MFcr 1 mm D, 6 cm 1F RG 2 mm D, 1 cm K IF D, 20 cm 1F MF 2 mm M, 23 cm F MF/FC 3 mm W -1,9 °C @ 0 cm, -2,2 °C @ 10 cm, -2,1 °C @ 20 cm, -1,8 °C @ 30 cm, -1,2 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen 15 gr mot øst

ObsID: 285850

Jotunheimen / Lom

Snø

18.01.2022 kl. 12:10

1559 moh

Jonas@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN15@10cmQ2

Vær

Snø -3 °C 15 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Snøprofil

9 cm 1F MF, 2 cm K MFcr, 4 cm 1F MFpc/FCxr, 40 cm P-K MF 1 test knyttet til snøprofilen Grov lagfordeling

ObsID: 285907

Jotunheimen / Luster

Snø

18.01.2022 kl. 12:00

1616 moh

Yngvar@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Yngvar@forsvaret Kommentar:  Deler av utløpsområdet.

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø Sannsynligvis utløst av skavlbrudd. Blokker på opptil 2x2m. Dårlig sikt vanskeliggjorde videre undersøkelser.

ObsID: 285898

Jotunheimen / Lom

Snø

18.01.2022 kl. 11:40

1513 moh

Erik@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN18@5cmQ3 God

Vær

Snø 15 m/s fra NV ↘ 90% skyer

Snødekke

Kraftig snøfokk Skare Tørr

Snøprofil

N 38° 5 cm P MFcr, 3 cm 4F MF, 20 cm 1F MFpc, 0,3 cm F FC 2 mm, 1 cm I IF, 5 cm P MFpc 1 test knyttet til snøprofilen Spadeprøve gir utglidning på fasetter over is. Stor gjenkjennbar krystall over is.

ObsID: 285904

Jotunheimen / Lom

Snø

18.01.2022 kl. 11:16

1455 moh

Jonas@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Jonas@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr Stor forskjell i snødekke. Områder som er svært vindpåvirket er toppet med skarelag med innspill av vindpqkket har snø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind med mildt snøfall.

Tester

ECTP17@10cmQ2 God

Vær

Snø -2 °C 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Snøprofil

N 25° 40 cm 1F RG, 35 cm 1F MF, 3 cm P MFcr, 15 cm 1F MF, 2 cm I IF 1 test knyttet til snøprofilen Grov lagdeling

ObsID: 285905

Jotunheimen / Luster

Snø

18.01.2022 kl. 11:13

1633 moh

Gik@forsvaret (Ukjent)

Faretegn

Tester

ECTX God

Snøprofil

S 30° 6 cm 4F DF D, 53 cm 1F RG D, 2 cm P-K MFcr D, 50 cm 1F MF D, 20 cm P+ MF D, 5 cm F-4F FCxr D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 285891

Jotunheimen / Lom

Snø

18.01.2022 kl. 10:53

1547 moh

Yngvar@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Yngvar@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN14@24cmQ2

Vær

Snø fra NV ↘ Økende vind og snøtranspprt utover dagen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små NØ mellom 1600 moh og 1400 moh

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket hard Tørr Tydelig leside.

Snøprofil

35° 24 cm 4F-1F/1F RG, 0,5 cm F DF, 85,5 cm 1F/P RG 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 285877

Jotunheimen / Lom

Snø

18.01.2022 kl. 10:40

1473 moh

Fokksne@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Fokksne@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God

Snøprofil

27° 100 cm P RG

ObsID: 285889

Jotunheimen / Lom

Snø

18.01.2022 kl. 10:24

1389 moh

Erik@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN12@5cmQ3 God

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra NV ↘ 90% skyer

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket hard Tørr

Snøprofil

N 30° 30 cm 1F RG, 5 cm 4F MF, 10 cm 1F MF, 3 cm P MFcr, 50 cm P MFpc, 1 cm I IF, 10 cm 1F MF, 5 cm P MFcr, 15 cm 4F MF 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 285903

Jotunheimen / Lom

Snø

18.01.2022 kl. 10:20

1493 moh

Anti@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket hard Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Tester

ECTX God

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ Svakt lag eksponert under spadeprøve, ingen utslag på ECT

Snøprofil

20 cm P-K RG, 0,1 cm 4F DF/RG, 20 cm P-K RG, 0,1 cm 4F RG/DF, 60 cm P-K RG 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 285886

Jotunheimen / Tyinstølen

Snø

18.01.2022 kl. 10:05

1192 moh

Hans@SkredAS (***)

Skredhendelse

18. jan 10:05 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1228 moh og sluttet på 1208 moh Leområder Støl B Ubetydelige mengder utløst

ObsID: 285894

Jotunheimen / Melvike

Snø

18.01.2022 kl. 09:34

1233 moh

Hans@SkredAS (***)

Skredhendelse

18. jan 09:34 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Skredet startet på 1211 moh og sluttet på 1113 moh Leområder Mel A og C Skredmassene stoppet omtrent nederst i henget ved Mel A. Kun ubetydelige mengder snø ble utløst ved Mel C, som ble sprengt samtidig.

ObsID: 285893

Jotunheimen / Gamle Varden

Snø

18.01.2022 kl. 09:22

1117 moh

Hans@SkredAS (***)

Skredhendelse

18. jan 09:06 Tørt flakskred Utløst med sprengstoff Skredet startet på 1128 moh og sluttet på 1111 moh Brattheng Varden løsnet lite snø ved sprengning

ObsID: 285890

Jotunheimen / Lom

Snø

17.01.2022 kl. 13:35

1247 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  aanon@forsvaret Kommentar:  2-300m bruddkant

Skredaktivitet

17. jan. 18-24 Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Mange bratte heng. NØ, Ø, SØ

Vær

Ikke nedbør 15 m/s fra NV ↘ Kratige vindperioder med styrke på over 45 m/s natt til i dag.

ObsID: 285661

Jotunheimen / Vang

Snø

17.01.2022 kl. 13:30

1095 moh

Kalle@Skred.AS (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kalle@Skred.AS

Skredhendelse

17. jan 13:30 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1249 moh og sluttet på 1151 moh 30 cm høy og 20 m bred bruddkant Leområder Tyinstølen 1 Litt sør for tårn 1. Usikkert tidspunkt, bruddkanthøyde og -bredde, da sett på webkamera. Tidspunkt vurdert ut fra hvor tydelig skredmassene fremstår/mengden snø som er pålagret på toppen.

ObsID: 285665

Jotunheimen / Lom / Jotunheimen

Snø

17.01.2022 kl. 13:29

997 moh

Erik@forsvaret (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Erik@forsvaret

Skredaktivitet

17. jan. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Mellom 1200 moh og 1000 moh

Notater

Observert fra vegen i leirdalen.

ObsID: 285660

Jotunheimen / Lom

Snø

17.01.2022 kl. 12:33

1420 moh

Henrik@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP26@116cmQ3

ECTP23@45cmQ1

ECTN14@25cmQ2

Vær

Ikke nedbør 14 m/s fra NV ↘ 70% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små SV

Snøprofil

SV 30° 11 cm F DF, 14 cm 1F RG, 19 cm 1F-P RG, 1 cm P MFcr, 3 cm 1F MF/FC, 10 cm P+ MFpc, 6 cm 1F+ FCxr, 11 cm P MF, 5 cm 4F FCxr, 10 cm P MF, 5 cm 4F FCxr, 20 cm P MFpc, 5 cm 4F FC 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 285698

Jotunheimen / Vang

Snø

17.01.2022 kl. 12:06

1099 moh

Kalle@Skred.AS (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kalle@Skred.AS

Skredhendelse

17. jan 03:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1276 moh og sluttet på 1095 moh Leområder Melvike Sett på bilder tatt med dårlig sikt, så utbredelse nedover og sideveis samt bruddhøyde er svært usikker. Ble observert rundt kl 12, men mest sannsynlig utløst i natt eller i dag tidlig i forbindelse med vind+nedbør. Tidspunkt usikkert - vurdert ut fra mengden av snø som ligger over skredmassene.

ObsID: 285656

Jotunheimen / Lom

Snø

17.01.2022 kl. 11:30

1407 moh

Erik@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN22@10cmQ3 God

Snøprofil

Ø 30° 20 cm 1F RG, 5 cm 4F FCxr 2 mm, 5 cm 1F MFpc, 10 cm 4F MF, 20 cm P MFpc, 5 cm 4F MFpc/FCxr 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 285692

Jotunheimen / Lom

Snø

17.01.2022 kl. 11:30

1440 moh

Yngvar@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN20@30cmQ2

ECTN17@20cmQ2

ECTN14@10cmQ3

Snøprofil

SV 43° 10 cm 4F/1F RG/DF, 70 cm 1F RG, 10 cm I IF 3 tester knyttet til snøprofilen Fokksnø med sjiktoverganger uten tegn til propagering. God binding mellom snø og is langs bakken.

ObsID: 285697

Jotunheimen / Lom

Snø

17.01.2022 kl. 11:29

1431 moh

Anti@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN26@5cmQ3 God

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket hard

Snøprofil

SV 20 cm P RG, 20 cm 1F RG, 5 cm K MFcr, 55 cm 1F MFpc/FCxr 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 285696

Jotunheimen / Lom

Snø

17.01.2022 kl. 11:20

1437 moh

Gik@forsvaret (Ukjent)

Tester

ECTP14@61cmQ3 Middels

Snødekke

Moderat snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm)

Snøprofil

50 cm 1F RG D, 1 cm P+ MFcr D, 10 cm P MF, 10 cm 4F- MFpc/RGxf D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 285695

Jotunheimen / Lom

Snø

17.01.2022 kl. 10:50

1427 moh

Jonas@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP16@80cm

Snøprofil

30° 50 cm 1F RG, 30 cm 1F MF, 20 cm F MFpc/FC 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 285677

Jotunheimen / Lom

Snø

17.01.2022 kl. 10:20

1437 moh

Torvag@Forsvaret (Ukjent)

Snødekke

Moderat snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Tester

ECTN14@21cmQ3 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Vanskelig å løse ut

Snøprofil

20 cm 1F RG, 1 cm P-K MFcr, 10 cm 4F RGxf, 1 cm P-K MFcr, 50 cm P- MFpc 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 285691

Jotunheimen / Lom

Snø

17.01.2022 kl. 10:18

1416 moh

Anti@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP18@90cmQ2 Middels

Snøprofil

SV 10 cm 4F DF, 20 cm P RG, 20 cm 1F RG, 40 cm 1F-/4F MF/FCxr, 10 cm F-4F FC 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 285694

Jotunheimen / Skjåk

Snø

17.01.2022 kl. 09:58

692 moh

Kai Rune Kveen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kai Rune Kveen Kommentar:  Tørt flakskred, naturlig utløst.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kai Rune Kveen

Skredhendelse

17. jan 09:58 Tørt flakskred Naturlig utløst Leområder Søre Juva

Vær

Snø -2 °C 40% skyer

ObsID: 285598

Jotunheimen / Knutstugugrove

Snø

17.01.2022 kl. 05:36

364 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Snøskred synlig i IR-kamera fra skredvarslingsanlegg
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Mulig bruddkant ca. midt på midt, og på skrå nedover (IR-kamera)
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Sannsynlig løsneområde i "bolle" midt på bildet
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Mulig bruddkant
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Mulig bruddkant
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Sannsynlig utløpsområde

Skredhendelse

17. jan 05:36 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1154 moh og sluttet på 722 moh Nær rygg Skredet ble automatisk detektert og dokumentert i skredvarslingsanlegg i Lom. Skredet gikk litt til siden av hovedløpet 'Knutstugugrove' og hadde en maks. hastighet (i retning radaren) på 28 m/s.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det fyker godt i fjellet.

ObsID: 285565

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org