Snøskredvarsel for Indre Troms onsdag 08.12.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær varsom i leområder hvor fokksnø ligger over vedvarende svake lag. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I leområder over skoggrensen, der fokksnøen har samlet seg, kan det være mulig å løse ut skred. Mange steder er fokksnøflakene så harde at det er vanskelig å løse ut skred, men vær obs der fokksnøflakene er tynne og myke eller når du tar av deg skiene. Da kan det være lettere å påvirke det svake laget. Mange steder er det lite snø, noe som begrenser forventet skredstørrelse til små skred, men i enkelte lesider høyt til fjells kan ikke enkelte mellomstore skred utelukkes. Husk også at konsekvensene av små skred kan bli mer alvorlig på grunn av oppstikkende steiner.
Over skoggrensen er snøoverflaten preget av vinden. I leområder ligger det fokksnøflak av varierende hardhet, mens det er helt avblåst på topper, rygger og andre vindutsatte terreng formasjoner. Under skoggrensen ligger det 20-30 cm ubundet løssnø rett på bakken uten noe særlig "såle".
En langvarig kuldeperiode har dannet kantkorn under fokksnø og rundt et skarelag nede i snødekket. Fremdeles kaldt vær og tynt snødekke gjør at dette laget ventes å utvikle seg ytterligere de neste dagene.
På søndag er det observert faretegn i form av drønnelyder i Bardu-område. Det er generelt tynt snødekke og mange oppstikkende steiner.
Oppholdsvær.
Frisk bris fra sørøst.
-29 °C til -15 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Oppholdsvær.
Frisk bris fra sørøst.
-29 °C til -16 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Målselv

Snø

08.12.2021 kl. 18:19

597 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser ECTP, kantkorn over skarelag

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 450 moh Vindpakket hard Tørr Under tregrensen er det ca 25cm ubunden snø. Ligger rett på bakken uten noen såle. Kuldeperioden har ført til massiv dannelse av kantkorn i den løse ubundne snøen under tregrensen. Over tregrensen er snødekket kraftig påvirket av fremherskende vindvindretning fra øst. Lite snø i fjellet. Avblåste rabber og hard vindpakket/skare over store deler av fjellet.

Tester

ECTP2@41cmQ2 Dårlig

Vær

Ikke nedbør -12 °C 3 m/s fra Ø ← klart pent vær

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er ikke observert skredaktivitet i dag. Det er lite snø i terrenget. Over tregrensen er snødekket kraftig påvirket av vind. Streng kulde siste periode har ført til kantkorndannelse i store deler av regionen. Finner det i både Bardu og Målselvdalen. Mulighet for å løse ut små til middels store skred i få utsatt heng der det har samlet seg snø i leheng. Fortsatt mye oppstikkende stein i terrenget. Fortsatt kaldt vær vil føre til dannelse av kantkorn i snødekket. Det er registrert stor temperaturgradient i snødekket, noe som fører til ytterligere dannelse av kantkorn. Lite eller ingen nedbør og begrenset løs ubunden snø tilgjengelig for vindtransport fører til at det ikke vil akkumulere noe fokksnø i leheng av betydning. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut N, S, SV, V, NV over 500 moh

Skredaktivitet

8. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Myrefjell i dag

Snøprofil

40 cm 4F/4F-1F RG/RG 1 mm/1 mm D, 3 cm F FC 2 mm D, 58 cm P MF D, 7 cm 1F/4F-1F MF/FCxr D -15,1 °C @ 0 cm, -12 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -6,7 °C @ 30 cm, -4,2 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 279694

Indre Troms / Bardu

Snø

05.12.2021 kl. 12:08

860 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser ECT med bruddforplantning på 100cm dybde.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildene viser tynt snødekke av hard skare/fokksnø, med mye oppstikkende stein
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 450 moh Vindpakket hard Tørr under tregrensen er det generelt lite snø. Ved 400moh er det ca 25 cm løs ubunden snø helt ned til bakke. Kantkorndannelse i bunn av det tynne snødekket. Rett under tregrensen har det tidvis dannet seg harde og myke fokksnøflak over tynn skare med kantkorn over og under skarelaget. Over tregrensen er det vekslende hard skare, hard vindpakket og myk vindpakket. Det er ikke funnet rimlag over tregrensen i dag. Lite snø med mye oppstikkende stein i terrenget.

Tester

ECTP11@100cmQ2 Middels stor pute med fokksnø går til brudd ved liten til middels tilleggsbelastning. Stor snøpute med fokksnø kollapset og gav drønn i snødekket rett ca 100 m fra snøprofilen.

Vær

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Flere drønn i snøen både på tur opp og ved belastning ved skikjøring ned. Større områder med fokksnø oppå kantkorn kollapser ved liten tilleggsbelastning

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er generelt lite snø i fjellet. Streng kulde siste tiden har ført til kantkorndannelse over og under skarelag fra siste mildvær i midten av november. Skarelaget fra sist mildvær finnes i høyder helt opp til minimum 1000moh. Kantkornlaget er utbredt over store deler av regionen og går opp til minimum 1000moh. Ansamling av fokksnø går lett til brudd der snødekket er tynt og kan forårsake små til middels store skred. Grunnet lite snø er det mye oppstikkende stein i terrenget som kan føre til traumeskader dersom en blir tatt av mindre skred og ført inn i omr med oppstikkende stein Kommende uke er det meldt kaldt klart vær, noe som vil føre til ytterligere oppbyggende omvandling og dannelse av kantkorn i snødekket. Lite til ingen nedbør og lite snø tilgjengelig for snøtransport i terrenget vil føre til små endringer av snødekket. Det vil fortsatt være mulig å løse ut små til middels store skred i omr med fokksnø. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Det er lite snø i fjellet. Der det har samlet seg fokksnø i leformasjoner, slukter og forsenkninger i terrenget kan det løses ut små til middels store skred på kantkornlag. Mye oppstikkende steinrøtter og rotvelt kan føre til traumeskader dersom en blir tatt av små skred.

Skredaktivitet

5. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag

Snøprofil

75 cm P RG 0 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 6 cm K MFcr D, 3 cm F FC 2 mm D, 34 cm P MF D -21,8 °C @ 0 cm, -18,3 °C @ 10 cm, -15,2 °C @ 20 cm, -12 °C @ 30 cm, -11,1 °C @ 40 cm, -9,3 °C @ 60 cm, -7 °C @ 80 cm, -4,4 °C @ 100 cm, -3,2 °C @ 135 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 279318

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org