Snøskredvarsel for Indre Troms fredag 03.12.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnø problemet dannet på torsdag forventes å gradvis stabilisere seg og det vil bli vanskelig å løse ut skred. Vær likevel varsom der hvor fokksnøen er tynn eller myk. Situasjonen med vedvarende svake lag er fortsatt noe uklar. Vær oppmerksom på faretegn som skytende sprekker og drønne lyder fra snødekket. Selv små skred kan få alvorlig konsekvenser på denne årstiden på grunn av mange oppstikkende steiner.
Det er kommet 5-10cm nysnø frem til torsdag. I lavlandet og beskyttet formasjoner ligger snøen jevnt i terrenget. Mens på snaufjellet har det blitt flyttet av vind inn i leheng vendt mot vest.
En lenge kuldeperiode har dannet kantkorn rundt et skarelag ned i snødekket. Før det siste snøfall ble det observert overflaterim på overflaten. Det er per nå en stor grad av usikkerhet rundt hvorvidt dette svake laget kan har blitt ødelagt av vinden før det ble nedsnødd.
Det er snø til havnivå, men det er svært tynt snødekke i lavlandet.
1-3 mm nedbør i døgnet.
Nedbør som snø.
Liten kuling fra øst.
-14 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Oppholdsvær.
Frisk bris fra sørøst.
-18 °C til -11 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

03.12.2021 kl. 11:37

661 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mortenh@obskorps Kommentar:  Godt utviklet kantkorn under fokksnø og over skare.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mortenh@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels S, SV, V, NV over 400 moh

Faretegn

Drønn i snøen Brudd i kantkornlag over skare fører til brudd, drønn og små utglidninger flere plasser.

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Brudd i kantkorn over skare

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra SØ ↖ 20% skyer Kaldt og godt. Liten sniktrekk fra SØ. Det har blitt gradvis kaldere i løpet av torsdag og natt til fredag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt ustabile forhold. Vinden har dannet ustabil fokksnø i lesider. Vær derfor forsiktig i bratte områder hvor overflaten er myk fokksnø. Den strenge kulden de siste dagene har også laget vedvarende svake lag med kantkorn under fokksnø og over skare. Selv om forventede skred er små kan de få konsekvenser for skiløpere. Vær derfor særlig forsiktig rundt terrengfeller som overgang til skog eller skrenter/stup. Ustabil fokksnø vil fortsette å stabilisere seg de neste dagene. Det er ikke mye løssnø tilgjengelig for vindtransport. Det er tydelig temperaturgradient i snøen over skaren og det er meldt enda kaldere. Dette vil føre til videre utvikling av det vedvarende svake laget. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP1@20cmQ2 Dårlig

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Det er fortsatt lite snø både under og over skoggrensa. Under skoggrensa er det 20-30cm ubundet løssnø. Vær forsiktig på ski da det er mye skumle kvister, stubber og stein som lurer rett under overflata. Over skoggrensa er det vekslende mellom myk fokksnø og avblåste rabber. Vær obs på steiner som lurer rett under snøen her også som skiløper eller på snøskuter.

Notater

Sesongens første obstur!! :)

Snøprofil

1 cm F PP 2 mm, 18 cm 1F RG 0 mm, 2 cm F FC 2 mm, 8 cm 4F RGxf 1 mm, 4 cm K MFcr, 2 cm F FC 2 mm, 3 cm 1F RGxf/FC 1 mm/2 mm -14 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -3,8 °C @ 20 cm, -2,5 °C @ 30 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 279100

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org