Snøskredvarsel for Indre Troms mandag 31.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Mildvær gir fare for naturlig utløste våte skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt er det stabil snø. Det ventes høyere temperatur enn i helgen, og plussgradene vil nå også de høyeste fjelltoppene. Det vil føre til enkelte naturlig utløste våte løssnøskred, også høyt til fjells. Om vann trenger ned til de gamle vedvarende svake laga og det kan gå store flakskred. Med mildværet som er meldt øker sannsynligheten for dette utover i uken.
De siste dagene har mildvær og regn påvirket snødekket. I fjellet kan det ha lagt seg litt fersk nysnø over hard skarepakke, men under mildværsgrensa finner man våt og mykere snø. Det har i perioder vært stor snøsmelting og snøgrensa har krøpet oppover og ligger nå på rundt 100-300moh de fleste steder.
Snøen i høyden er likevel lagdelt, og det finnes både harde skarelag der vann kan hope seg opp, og gamle kantkornlag dypt ned i snødekket og ved bakken.
2-5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-2 °C til 5 °C på 1100 moh.
Skyet.
Mest nedbør i sørvest

For oppdatert værvarsel se yr.no
Ingen nedbør av betydning.
Bris fra vest.
0 °C til 5 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Balsfjord

Snø

30.05.2021 kl. 13:21

1033 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Utsikt fra toppen av Sjufjellet mot sørvest, Målselv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps

Skredfarevurdering

1 Liten Relativt stabile forhold med unntak av mulighet for våte løssnøskred i solvendte bratte sider ved liten tilleggbelastning. Noe økende skredfare ved nedbør til kvelden. Når temperaturen øker utover neste uke vil det kunne gå store naturlig utløste våte skred eller sørpeskred evt flomskred. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 800 moh Fare for å løse ut våte løssnøskred i brattheng, særlig i sørlig sektor

Vær

Snø 3 °C 10 m/s fra V → 90% skyer Vindkast og tidvis litt nedbør som små snøkorn. Plussgrader til toppen av Sjufjelle 1086 moh.

Snødekke

190 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 1100 moh Vindpakket myk Fuktig Litt fuktig nysnø på toppen over ca 7-800 moh. På stedet jeg grov var de øverste ca 40 cm under nysnø tilfrosset og hard omvandlet grovkornet snø. Under det harde laget var snøen omvandlet og fuktig helt til bakken. (190 snødyp på ca 1000 moh)

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Snøprofil

5 cm 4F DF M, 40 cm K MFcr D, 145 cm 1F MFcr M

ObsID: 274722

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org