Snøskredvarsel for Indre Troms mandag 10.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Sol og varme vil svekke snødekket og gi naturlig utløste skred i nysnøen samtidig som det ligger vedvarende svake lag høyt i snødekket som lett kan påvirkes

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Oppdatert mandag morgen: Når solen titter frem allerede fra morgenen av og med stigende temperaturer vil det gå naturlig utløste våte skred i nysnøen fra helgen. De fleste heng der det ligger nysnø er utsatt. I skyggefulle heng kan det være lett å løse ut skred i fokksnøen dersom fokksnøen ligger på nedføyket overflaterim/kantkorn. Det skal svært mye til for å påvirke kantkornlag som finnes dypt i snødekket i høyden, men det kan ikke utelukkes i nordvendt terreng med tynt snødekke.
Snøvær i helgen førte til påfyll av tørr snø over tregrensen. Nysnøen bandt seg til myke og hardere flak . Deler av det gamle snødekket er smelteomvandlet og gjennfrosset der solen har fått tak, mens det i nordvendt terreng har vært vinterlig. G
De siste ukene er det observert et lag av kantkorn over skarelag høyt i snødekket. Observasjoner fra naboregionene viser at dette laget har mange ugunstige egenskaper. I høyfjellet, over 800 moh, er det også vedvarende svake lag av kantkorn lenger ned i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-12 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

10.05.2021 kl. 20:01

828 moh

hamillom@forsvaret (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  hamillom@forsvaret

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Naturlig utløste løssnøskred i S eksp.

Ulykke/hendelse

Ingen ulykke ellet skade. Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

10. mai 20:02 Vått løssnøskred 1 - Små Personutløst V-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 10 cm høy og 1 m bred bruddkant Brattheng Solpåvirket fokksnø utløst av skikjører. Også gått naturlig utløste løssnøskred av middels str i S eksp på samme fjell.

ObsID: 271930

Indre Troms / Balsfjord

Snø

10.05.2021 kl. 16:13

948 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Kantkorn
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Her gikk det ut ved isolering. Drønna kraftig i dette området da jeg gikk opp
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Store drønn flere steder fra ca. 900 moh og til topps

Vær

Ikke nedbør 5 °C 0 m/s 10% skyer Meget pent vær, moderat solinnstrålig og litt skredaktivitet i bratte solsider

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det fins svake lag høyt i fjellet, både kantkornet snø og nedføyket løs snø som kan gi skred ved liten tilleggsbelastning. Skredproblemene ventes å være aktive i skyggefulle områder over ca 700 moh. Under ca 600moh ventes snøen å være gjennomfuktet. Det må påregnes våte løssnøskred i solvendte brattheng Varslet faregrad er for lav

Snødekke

495 cm totalt Ikke snøfokk Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket myk Tørr Under 600 er snøen gjennomfuktet -der jeg grov i sørvendt 20 gr helling med 110 cm snø

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 300 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 800 moh

Tester

CTE5@11cmQ2 Middels Nedføyket løs snø

CTV@24cmQ2 Dårlig Tynt kantkornlag

Skredaktivitet

10. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Mellom 1200 moh og 400 moh

Snøprofil

5 cm 1F RG, 2 cm 4F DF, 1 cm P RG, 3 cm F/F DF, 13 cm P RG, 0,5 cm F FCxr 1 mm, 40 cm P RG, 17 cm I/1F-P MFcr, 30 cm P RG 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 271934

Indre Troms / Balsfjord

Snø

10.05.2021 kl. 14:16

295 moh

Loberto (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Loberto Kommentar:  From Slettind's track, looking north

Faretegn

Ferske skred Area: Generally in the mountains

ObsID: 271897

Indre Troms / Bardu

Snø

07.05.2021 kl. 18:58

703 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mortenh@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -4 °C 2 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Noe sol på starten av dagen. Gradvis tilskyende. Tidlig på kvelden kom det dalende noen snøkorn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt ustabile forhold. Det nyutviklede kantkornlaget er aktivt og har trolig stor utbredelse. Konservative veivalg er derfor anbefalt. Det nye kantkornlaget vil ikke stabilisere seg før varmen slår hardt til også over 500moh og må derfor forventes å være problem minst den neste uken. Fokksnøproblemet vil fortsette å stabilisere seg gjennom helga. Varslet faregrad er riktig Nedføyket løssnø er et skredproblem som bør med i varselet.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 20 moh Vindpakket hard Tørr Varierende overflate. Opp til 300moh er var overflaten løs og preget av plussgrader/sol. Fra 300moh til skoggrensa var det hard overflate som var frosset etter solpåvirkning. Over skoggrensa er det for det mest hard fokksnø. Enkelte plasser i leformasjoner var det tørr nysnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Det har vært varierende vindretning den siste uken.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Tester

ECTN28@38cmQ2 God

ECTP12@26cmQ2 God

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

14 cm P RG 0 mm D, 9 cm 4F DF 1 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm D, 1 cm P MFcr, 2 cm F FC 1 mm D, 5 cm 1F RGxf 1 mm D, 1 cm K MFcr, 4 cm F FC 1 mm D, 1 cm P MFcr, 38 cm P RG 0 mm D -3,8 °C @ 0 cm, -4,5 °C @ 10 cm, -4,7 °C @ 20 cm, -3,7 °C @ 40 cm, -2,4 °C @ 60 cm, -2 °C @ 80 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 271604

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org