Snøskredvarsel for Indre Troms fredag 07.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemet vil fortsatt vær det nyutviklede kantkornlaget under snøen som kom forrige uke. Utbredelsen av dette skredproblemet er usikkert, men en forsiktig tilnærming til skredterreng anbefales fortsatt. Flakskred som utløses på slike lag kan forplante seg langt og bli større enn forventet. Det skal svært mye til for å påvirke kantkornlag som finnes dypt i snødekket i høyden, men det kan ikke utelukkes i nordvendt terreng med tynt snødekke.
Siste dagers klarvær har fuktet snødekket opp til ca 400moh, og i sørvendte sider. Over dette er det fortsatt vinterlige forhold med fokksnø av varierende hardhet.
Det er observert et lag med begynnende kantkorn høyt i snødekket mellom det gamle smelteomvandla snødekket og nyere fokksnø. Skredaktivitet, samt drønn, tyder på at laget er aktivt og mulig å påvirke med bare liten tilleggsbelastning. Skred i dette laget kan også påvirke kantkorn dypt i snødekket som ble dannet tidligere i vinter.
De siste dagene er det observert utvikling av kantkorn/rim i overflaten flere steder i naboregionene Lyngen og Tromsø, og det er grunn til å tro at dette også finnes enkelte steder i indre Troms. Utstråling om natten kan bidra til videre utvikling av disse, og de kan utgjøre et svært potent problem om det dannes flak over.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-16 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-12 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Tilskyende og litt nedbør fra øst om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

07.05.2021 kl. 18:58

703 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mortenh@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Det har vært varierende vindretning den siste uken.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt ustabile forhold. Det nyutviklede kantkornlaget er aktivt og har trolig stor utbredelse. Konservative veivalg er derfor anbefalt. Det nye kantkornlaget vil ikke stabilisere seg før varmen slår hardt til også over 500moh og må derfor forventes å være problem minst den neste uken. Fokksnøproblemet vil fortsette å stabilisere seg gjennom helga. Varslet faregrad er riktig Nedføyket løssnø er et skredproblem som bør med i varselet.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 20 moh Vindpakket hard Tørr Varierende overflate. Opp til 300moh er var overflaten løs og preget av plussgrader/sol. Fra 300moh til skoggrensa var det hard overflate som var frosset etter solpåvirkning. Over skoggrensa er det for det mest hard fokksnø. Enkelte plasser i leformasjoner var det tørr nysnø.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 2 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Noe sol på starten av dagen. Gradvis tilskyende. Tidlig på kvelden kom det dalende noen snøkorn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTN28@38cmQ2 God

ECTP12@26cmQ2 God

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

14 cm P RG 0 mm D, 9 cm 4F DF 1 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm D, 1 cm P MFcr, 2 cm F FC 1 mm D, 5 cm 1F RGxf 1 mm D, 1 cm K MFcr, 4 cm F FC 1 mm D, 1 cm P MFcr, 38 cm P RG 0 mm D -3,8 °C @ 0 cm, -4,5 °C @ 10 cm, -4,7 °C @ 20 cm, -3,7 °C @ 40 cm, -2,4 °C @ 60 cm, -2 °C @ 80 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 271604

Indre Troms / Lavangen

Snø

06.05.2021 kl. 21:39

1367 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Mye hard fokksnø i terrenget
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Sastrugier med litt rimkrystaller på overflaten
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Mye hard fokksnø og store sastrugier på vindutsatte steder. Litt mykere i noen leområder mot nord og nordvest. Det har begynt å danne seg rimkrystaller i snøoverflaten, mest tydelig over ca 700 moh. Mye av det er ødelagt av vinden, men det er bevart på plasser som har vært skjermet av terrengformasjoner.

Vær

Ikke nedbør Klarvær. Fortsatt full vinter og kaldt på toppene

ObsID: 271535

Indre Troms / Bardu

Snø

06.05.2021 kl. 18:24

999 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 500 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh I soleksponert terreng virker det som om kantkornlaget er delvis nedbrutt og vanskelig å påvirke. I nordlige eksposisjoner og terreng der solinnstråling er begrenset er det fortsatt mulig at skredproblemet er mer potent og kan gå til brudd ved liten tilleggsbelastning.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold i fjellet. Kraftig solinnstråling i soleksponert terreng fører til svekkelse av snødekket og fare for naturlig utløste våte falk-, løssnøskred. Etter solnedgang fryser snødekket til og stabiliserer seg. I nordlige eksposisjoner er snødekket fortsatt lite solpåvirket og svakt lag av kantkorn vil fortsatt kunne være aktivt. Skavlbrudd i solpåvirket terreng vil kunne føre til skred i underliggende terreng. Neste døgn er det meldt noe mer skyer som vil føre til mindre grad av solinnstråling. Snødekket i soleksponert terreng vil stabilisere seg. Lave temperaturer i høyden vil føre til at vedvarende svakt lag av kantkorn vil kunne fortsette å utvikle seg i nordlige eksposisjoner der snødekket har vært mindre solpåvirket og derved Varslet faregrad er riktig

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Skare Tørr under skoggrensen er det sort sett fuktig til vått snødekke i solpåvirket terreng. Over tregrensen er snødekket kraftig solpåvirket i soleksponert terreng. snødekket fryser til etter solnedgang og det blir hard solskare. I nordlige eksposisjoner er det fortsatt stedvis tørr løs ubunden snø. På toppene og eksponert terreng er det vindpakket hard snø og stedvis avblåst ned til hard skare.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 2 m/s fra NV ↘

Faretegn

Ingen faretegn observert ingen faretegn observert i dette området i dag

Tester

LBT Ingen brudd i LBT

ECTX God

Skredaktivitet

6. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag. Liten skredaktivitet selv om det har vært kraftig solinnstråling ila dagen.

Snøprofil

11 cm F DF 2 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D, 48 cm P RG 0 mm D, 26 cm P MF D -6,9 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -5,5 °C @ 20 cm, -4,8 °C @ 30 cm, -4,4 °C @ 40 cm, -4 °C @ 60 cm, -3,6 °C @ 80 cm, -3 °C @ 100 cm

ObsID: 271476

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org