Snøskredvarsel for Indre Troms torsdag 06.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Soloppvarming kan føre til naturlig utløste skred. Vær oppmerksom på skavlbrudd.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Der snødekket er tørt, kan det finnes et nyutviklet kantkornlag under snøen som kom forrige uke. Flakskred på slike lag kan forplante seg langt og bli større enn forventet. Utbredelsen av dette skredproblemet er usikkert, men tilstedeværelse av kantkorn i nysnøen eller rundt skare, vil gjøre at stabiliseringsprosessen i noen heng tar lengre tid og at skredproblemet vedvarer. En forsiktig tilnærming til skredterreng anbefales, selv om det nå trolig er færre steder det er lett for en skiløper å påvirke laget. Mange solsider har trolig rast ut de siste dagene, men skavler og våte skred på grunn av solinnstråling kan fortsatt løsne av seg selv i enkelte sider. Våte flakskred kan også forekomme. Omfanget av våte skred er avhengig av nattefrost og hvor mye solen får varmet. Mest utsatte himmelretninger følger sola. Det skal svært mye til for å påvirke kantkornlag som finnes dypt i snødekket i høyden, men det kan ikke utelukkes i nordvendt terreng med tynt snødekke.
Forrige uke var det perioder med snøbyger og det er store lokale forskjeller i hvor mye snø som har kommet og hvor hardt vinden har pakket nysnøen. Under skoggrensen ligger det noen steder 10cm nysnø opppå smelteomvandlet snødekke. Fra tregrensen og opp ligger det 25-30 cm nysnø fra slutten av uken som er preget av vind. Utsatte steder er avblåst med stedvis hard skare/is.
På fredag ble det observert et nytt lag med begynnende kantkorn høyt i snødekket mellom det gamle smelteomvandla snødekket og nyere fokksnø. Skredaktivitet, samt drønn, tyder på at laget er aktivt og mulig å påvirke med bare liten tilleggsbelastning. Skred i dette laget kan også påvirke kantkorn dypt i snødekket som ble dannet tidligere i vinter.
På søndag er det observert et naturlig utløst flakskred i solvendt brattheng i Tamok. Mandag observeres et naturlig utløst str. 2-3 skred i brattheng i samme område.
De siste dagene er det observert utvikling av kantkorn/rim i overflaten flere steder i naboregionene Lyngen og Tromsø, og det er grunn til å tro at dette også finnes enkelte steder i indre Troms. Utstråling om natten kan bidra til videre utvikling av disse, og de kan utgjøre et svært potent problem om det dannes flak over.
Oppholdsvær.
Bris fra sørøst.
-14 °C til -2 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Oppholdsvær.
Bris fra sørøst.
-16 °C til -4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Lavangen

Snø

06.05.2021 kl. 21:39

1367 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Mye hard fokksnø i terrenget
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Sastrugier med litt rimkrystaller på overflaten
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve

Vær

Ikke nedbør Klarvær. Fortsatt full vinter og kaldt på toppene

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Mye hard fokksnø og store sastrugier på vindutsatte steder. Litt mykere i noen leområder mot nord og nordvest. Det har begynt å danne seg rimkrystaller i snøoverflaten, mest tydelig over ca 700 moh. Mye av det er ødelagt av vinden, men det er bevart på plasser som har vært skjermet av terrengformasjoner.

ObsID: 271535

Indre Troms / Bardu

Snø

06.05.2021 kl. 18:24

999 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold i fjellet. Kraftig solinnstråling i soleksponert terreng fører til svekkelse av snødekket og fare for naturlig utløste våte falk-, løssnøskred. Etter solnedgang fryser snødekket til og stabiliserer seg. I nordlige eksposisjoner er snødekket fortsatt lite solpåvirket og svakt lag av kantkorn vil fortsatt kunne være aktivt. Skavlbrudd i solpåvirket terreng vil kunne føre til skred i underliggende terreng. Neste døgn er det meldt noe mer skyer som vil føre til mindre grad av solinnstråling. Snødekket i soleksponert terreng vil stabilisere seg. Lave temperaturer i høyden vil føre til at vedvarende svakt lag av kantkorn vil kunne fortsette å utvikle seg i nordlige eksposisjoner der snødekket har vært mindre solpåvirket og derved Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 500 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh I soleksponert terreng virker det som om kantkornlaget er delvis nedbrutt og vanskelig å påvirke. I nordlige eksposisjoner og terreng der solinnstråling er begrenset er det fortsatt mulig at skredproblemet er mer potent og kan gå til brudd ved liten tilleggsbelastning.

Faretegn

Ingen faretegn observert ingen faretegn observert i dette området i dag

Tester

LBT Ingen brudd i LBT

ECTX God

Vær

Ikke nedbør -6 °C 2 m/s fra NV ↘

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Skare Tørr under skoggrensen er det sort sett fuktig til vått snødekke i solpåvirket terreng. Over tregrensen er snødekket kraftig solpåvirket i soleksponert terreng. snødekket fryser til etter solnedgang og det blir hard solskare. I nordlige eksposisjoner er det fortsatt stedvis tørr løs ubunden snø. På toppene og eksponert terreng er det vindpakket hard snø og stedvis avblåst ned til hard skare.

Skredaktivitet

6. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag. Liten skredaktivitet selv om det har vært kraftig solinnstråling ila dagen.

Snøprofil

11 cm F DF 2 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D, 48 cm P RG 0 mm D, 26 cm P MF D -6,9 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -5,5 °C @ 20 cm, -4,8 °C @ 30 cm, -4,4 °C @ 40 cm, -4 °C @ 60 cm, -3,6 °C @ 80 cm, -3 °C @ 100 cm

ObsID: 271476

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org