Snøskredvarsel for Indre Troms onsdag 05.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Soloppvarming kan føre til naturlig utløste skred. Vær oppmerksom på skavlbrudd.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Der snødekket er tørt, kan det finnes et nyutviklet kantkornlag under snøen som kom forrige uke. Flakskred på slike lag kan forplante seg langt og bli større enn forventet. Utbredelsen av dette skredproblemet er usikkert, men tilstedeværelse av kantkorn i nysnøen eller rundt skare, vil gjøre at stabiliseringsprosessen i noen heng tar lengre tid og at skredproblemet vedvarer. En forsiktig tilnærming til skredterreng anbefales. Solinnstråling gjør at våte løssnøskred vil løsne av seg selv. Våte flakskred og skavelbrekk kan også forekomme. Omfanget av våte skred er avhengig av nattefrost og hvor mye solen får varmet på dagen. Mest utsatte himmelretninger følger sola. Det anbefales god avstand til utløpssoner for både skred og skavler. Det skal svært mye til for å påvirke kantkornlag som finnes dypt i snødekket i høyden, men det kan ikke utelukkes i nordvendt terreng med tynt snødekke.
Forrige uke var det perioder med snøbyger og det er store lokale forskjeller i hvor mye snø som har kommet og hvor hardt vinden har pakket nysnøen. Under skoggrensen ligger det noen steder 10cm nysnø opppå smelteomvandlet snødekke. Fra tregrensen og opp ligger det 25-30 cm nysnø fra slutten av uken som er preget av vind. Utsatte steder er avblåst med stedvis hard skare/is.
På fredag ble det observert et nytt lag med begynnende kantkorn høyt i snødekket mellom det gamle smelteomvandla snødekket og nyere fokksnø. Skredaktivitet, samt drønn, tyder på at laget er aktivt og mulig å påvirke med bare liten tilleggsbelastning. Skred i dette laget kan også påvirke kantkorn dypt i snødekket som ble dannet tidligere i vinter.
På søndag er det observert et naturlig utløst flakskred i solvendt brattheng i Tamok. Mandag observeres et naturlig utløst str. 2-3 skred i brattheng i samme område.
Soloppvarming om dagen og nattefrost med utstråling om natten kan bidra til videre utvikling av kantkorn høyt i snødekket.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-10 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-14 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

02.05.2021 kl. 12:58

548 moh

perheimdal (***)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 270943

Indre Troms / Balsfjord

Snø

02.05.2021 kl. 11:53

840 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps

Snødekke

170 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Et skred str 2-3 i solvendt brattheng

Vær

Ikke nedbør -3 °C 4 m/s fra Ø ← 35% skyer Pent,kjølig vind fra øst, slørskyer mot sør og vest

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabilt der jeg beveget meg. Men det kan være ustabil fokksnø i leområder mot øst. Det kan og være områder høyt i fjellet der man kan løse ut skred i gamle kantkornlag dypt i snødekket Relativt liten endring i skyggesider da været er kjølig. I solsider omvandles snøen fortere pga solinnstråling

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 500 moh

Tester

CTN God Saget ikke gjennom kantkornlag nederst i snødekket

Snøprofil

5 cm F PP, 23 cm P RG, 1 cm 4F FCxr, 3 cm I IF, 1 cm 1F FCxr, 16 cm K RG, 0,5 cm I IF, 46 cm K RG, 18 cm I/K MFcr, 3 cm P FC 3 mm, 43,5 cm K MFcr

ObsID: 270948

Indre Troms / Balsfjord

Snø

02.05.2021 kl. 11:03

1265 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Str 2-3 skred i solvent brattheng
ObsID: 270922

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org