Snøskredvarsel for Indre Troms tirsdag 04.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Usikkerhet rundt et nytt kantkornlag. Det kan være mulig å løse ut store skred enkelte steder. Soloppvarming kan føre til naturlig utløste skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes et nyutviklet kantkornlag høyt i snødekket mellom den smelteomvandla, gamle snøpakken og nysnøen som kom forrige uke. Enkelte steder kan det være lett for en skiløper å påvirke dette laget og skred kan bli store. Fjernutløsning kan også være mulig der dette laget finnes. Det er stor usikkerhet rundt utbredelsen av problemet, men faretegn som drønn og ferske skred (også i nabo regioner) tyder på et aktivt vedvarende svakt lag. Skred i dette laget kan også utløse større skred i det gamle dype kantkornlaget, som ble dannet tidligere i vinter. Det er mye løs snø tilgjengelig for transport, så en liten vindøkning kan gi ferske ustabile fokksnøflak i leområder mot vest. Solinnstråling ventes å føre til naturlig utløste våte løssnøskred, og det kan heller ikke utelukkes at soloppvarming kan utløse enkelte store flaksskred.
Forrige uke var det perioder med snøbyger og det er store lokale forskjeller i hvor mye snø som har kommet og hvor hardt vinden har pakket nysnøen. Under skoggrensen ligger det noen steder 10cm nysnø opppå smelteomvandlet snødekke. Fra tregrensen og opp ligger det 25-30 cm nysnø fra slutten av uken som er preget av vind. Utsatte steder er avblåst med stedvis hard skare/is.
På fredag ble det observert et nytt lag med begynnende kantkorn høyt i snødekket mellom det gamle smelteomvandla snødekket og nyere fokksnø. Skredaktivitet, samt drønn, tyder på at laget er aktivt og mulig å påvirke med bare liten tilleggsbelastning. Skred i dette laget kan også påvirke kantkorn dypt i snødekket som ble dannet tidligere i vinter.
På søndag er det observert et naturlig utløst flakskred i solvendt brattheng i Tamok. Lørdag ettermiddag var det et personutløst middles stort skred på sørøst-siden av Sjufjellet i Tamok.
Soloppvarming om dagen og nattefrost med utstråling om natten kan bidra til videre utvikling av kantkorn høyt i snødekket.
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra øst om kvelden.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-10 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

02.05.2021 kl. 12:58

548 moh

perheimdal (***)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 270943

Indre Troms / Balsfjord

Snø

02.05.2021 kl. 11:53

840 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Et skred str 2-3 i solvendt brattheng

Tester

CTN God Saget ikke gjennom kantkornlag nederst i snødekket

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabilt der jeg beveget meg. Men det kan være ustabil fokksnø i leområder mot øst. Det kan og være områder høyt i fjellet der man kan løse ut skred i gamle kantkornlag dypt i snødekket Relativt liten endring i skyggesider da været er kjølig. I solsider omvandles snøen fortere pga solinnstråling

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 500 moh

Vær

Ikke nedbør -3 °C 4 m/s fra Ø ← 35% skyer Pent,kjølig vind fra øst, slørskyer mot sør og vest

Snødekke

170 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Snøprofil

5 cm F PP, 23 cm P RG, 1 cm 4F FCxr, 3 cm I IF, 1 cm 1F FCxr, 16 cm K RG, 0,5 cm I IF, 46 cm K RG, 18 cm I/K MFcr, 3 cm P FC 3 mm, 43,5 cm K MFcr

ObsID: 270948

Indre Troms / Balsfjord

Snø

02.05.2021 kl. 11:03

1265 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Str 2-3 skred i solvent brattheng
ObsID: 270922

Indre Troms / Balsfjord

Snø

01.05.2021 kl. 16:08

605 moh

torben@obskorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ikke kraftig. Moderat🤔

ObsID: 270828

Indre Troms / Balsfjord

Snø

01.05.2021 kl. 16:05

599 moh

torben@obskorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps

Tester

LBT@25cmQ2 Lett !! På mulig påbegynt kantkorn over gml snødekke ( skare ). 4F over fist

ObsID: 270827

Indre Troms / Balsfjord

Snø

01.05.2021 kl. 15:26

651 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps

Skredhendelse

1. mai 15:00 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst S-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 60 cm høy og 60 m bred bruddkant Brattheng

Ulykke/hendelse

Snø Ingen skredtatt, men nære på Fjellskitur

ObsID: 270823

Indre Troms / Balsfjord

Snø

01.05.2021 kl. 15:00

842 moh

Ingrid (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ingrid Kommentar:  SØ sjufjellet

Notater

Personutløst skred SØ sjufjellet

Skredhendelse

1. mai 14:45 Vått flakskred 2 - Middels Personutløst SØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 35 cm høy og 50 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 270822

Indre Troms / Balsfjord

Snø

01.05.2021 kl. 13:49

536 moh

Lhn (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Enkelte mindre drønn

Tester

LBT@30cmQ2 Nedføyket lag med nysnø

ObsID: 270841

Indre Troms / Bardu

Snø

01.05.2021 kl. 13:30

696 moh

Johak (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 270860

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org