Snøskredvarsel for Indre Troms lørdag 01.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med mye fokksnø, særlig i eller nært terrengfeller. Det finnes områder med vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

OPPDATERT LØRDAG MORGEN PÅ GRUNN AV MER NYSNØ ENN VENTET. Bygevær de siste dagene har gitt stor pålagring i enkelte leområde og store flakskred kan ikke utelukkes. Bygevær vil fortsette på lørdag på de steder som får mest nedbør kan det lokalt bli dannet nye fokksnøflak. Det ventes store lokale forskjeller i nedbørmengden og hvis værprognosen stemmer kan fokksnøproblemet være mer fremtredende i de sørlige deler av regionen som får mest snø. Det finnes et nytt tynt lag med kantkorn høyt i snødekke som kan være mulig å påvirker som skiløpere. Dypere i snødekke finnes et mer utviklet vedvarende svakt lag som kan muligens blir påvirket av skred som starter i den øverste lag. Disse vedvarende svake lag gjør situasjonen utfordrende. Eventuelle skred kan bli store til svært store. Sannsynligheten er lav, men konsekvensene er store.
Det har vært snøbyger de siste dagene og det er lokale forskjeller i hvor mye snø som har kommet og hvor hardt vinden har pakket nysnøen. Tidligere har det vært plussgrader og regn høyt til fjells. Opp til skoggrensen har snødekket blitt gjennomfuktet i alle himmelretninger. Over skoggrensen er det gamle snødekket solpåvirket opp til ca. 1000 moh., mens det i skyggesider kan være vintersnø ned til ca. 500 moh.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket over ca. 800 moh, det mest potent ble skapt under kuldeperioden i januar og har ført til flere store skred gjennom vinteren. Etter mildværet i midten av april og påfølgende gjenfrysing skal det nå generelt mye til for å påvirke disse, men det kan fortsatt våkne til liv ved tilstrekkelig pålagring/svekkelse, spesielt i skyggesider høyt til fjells.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-12 °C til -7 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest.
-17 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Balsfjord

Snø

01.05.2021 kl. 16:08

605 moh

torben@obskorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ikke kraftig. Moderat🤔

ObsID: 270828

Indre Troms / Balsfjord

Snø

01.05.2021 kl. 16:05

599 moh

torben@obskorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps

Tester

LBT@25cmQ2 Lett !! På mulig påbegynt kantkorn over gml snødekke ( skare ). 4F over fist

ObsID: 270827

Indre Troms / Balsfjord

Snø

01.05.2021 kl. 15:26

651 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps

Skredhendelse

1. mai 15:00 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst S-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 60 cm høy og 60 m bred bruddkant Brattheng

Ulykke/hendelse

Snø Ingen skredtatt, men nære på Fjellskitur

ObsID: 270823

Indre Troms / Balsfjord

Snø

01.05.2021 kl. 15:00

842 moh

Ingrid (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ingrid Kommentar:  SØ sjufjellet

Skredhendelse

1. mai 14:45 Vått flakskred 2 - Middels Personutløst SØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 35 cm høy og 50 m bred bruddkant Brattheng

Notater

Personutløst skred SØ sjufjellet

ObsID: 270822

Indre Troms / Balsfjord

Snø

01.05.2021 kl. 13:49

536 moh

Lhn (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Enkelte mindre drønn

Tester

LBT@30cmQ2 Nedføyket lag med nysnø

ObsID: 270841

Indre Troms / Bardu

Snø

01.05.2021 kl. 13:30

696 moh

Johak (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 270860

Indre Troms / Bardu

Snø

30.04.2021 kl. 15:03

914 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Det er et delvis utviklet nytt svakt lag av kantkorn under et tynt skarelag og over den gamle smalteomvandlede snøpakka fra sist mildvær.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV, V over 600 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Tildels stort snøfall i denne delen av regionen siste 24-48 timer, kombinert med moderat vind i høyden har ført til betydelig snøtransport inn i leheng i Ø-S eksposisjoner. Det har dannet og fortsetter å danne svake lag av nedføyket løs ubunden snø og svake lag i fokksnøen. Svake lag kan påvirles ved liten tilleggsbelastning. Forventer små til middels store selvutløste skred ila neste 24 timer. Neste døgn er det meldt lave temperaturer og moderat vind med litt nedbør. Det fører til at de svake lagene i fokksnøen vil stabilisere seg noe de neste 24 timer, men det vil fortsatt være lett å påvirke neste døgn. Lave temperaturer vil føre til at påbegynt vedvarende svakt lag av kantkorn over smelteomvandlet snø fra sist mildvær vil fortsette å utvikle seg og kan bli lett å påvirke i noen til få bratte heng. Varslet faregrad er for lav Ut fra mine observasjoner i dag og vær neste 24 timer mener jeg skredfaren er satt for lavt. Det har vært kraftige snøbyger gjennom hele dagen og moderat vind i høyden fører til fortsatt pålagring av fokksnø i leheng. Faregraden vil vil gradvis kunne reduseres til fg 2 ila neste 12-24 timer.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø stort snøfall og moderat vind har ført til stor snøtransport inn i leheng

Snødekke

150 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr opp til ca 400moh er det kommet ca 10cm nysnø siste 24-48 timer. Ved tregrensen og opp er det kommet ca 25--30cm nysnø. over tregernsen har det vært betydelig vindtransport av snø. Snøoverflaten over skoggrensen består av vekslende løs ubunden snø, vindpakket myk/vindpakket hard. Utsatte steder er avblåst med stedvis hard skare/is.

Vær

Snø -7 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer Det har vært kraftige snøbyger siste døgn. Kraftige snøbyger med moderat vind i høyden også under obsturen i dag. -2 grader på 100moh.

Tester

ECTP12@47cmQ2 Middels

Skredaktivitet

30. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet det er ikke observert fersk skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag. Dårlig sikt i høyden gjorde det vanskelig å observere skredaktivitet.

Snøprofil

20 cm F PP 2 mm D, 18 cm 1F RG 1 mm D, 4 cm 4F DF 1 mm D, 3 cm P MFcr D, 4 cm 4F/4F- FC/RGxf 1 mm/1 mm D Hele laget, 70 cm K MF D, 35 cm 1F MF M -5,3 °C @ 0 cm, -4,6 °C @ 10 cm, -4,4 °C @ 20 cm, -3,2 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -1 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen Stor temperatur gradient fra 20-40 cm har bidratt til begynnende dannelse av kantkornlag over gammelt snødekke fra sist mildvær

ObsID: 270728

Indre Troms / Bardu

Snø

28.04.2021 kl. 11:57

1074 moh

Rispudding (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Rispudding
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm 1F DF D, 25 cm K RG D, 0,5 cm I MFcr D, 55 cm K RG D, 0,5 cm I MFcr D, 7 cm 1F FC, 5 cm P FC, 2 cm I MFcr, 5 cm 1F FC, 5 cm I MFcr, 30 cm 1F FC, 5 cm I MFcr, 5 cm 1F FC

ObsID: 270469

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org