Snøskredvarsel for Indre Troms fredag 30.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med mye fokksnø, særlig i eller nært terrengfeller. Det finnes områder med vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er mest fremtredende i de deler av regionen som fikk mest nedbør og sterkest vind på torsdag kveld. Litt roligere vær i dag vil være gunstig for stabilisering av fokksnøproblemet fra i går. Være likevel obs høyt til fjells hvor kaldere temperatur gjør at fokksnø trenger litt mer tid for å stabilisere seg. Tilstedeværelse av vedvarende svake lag gjør situasjonen utfordrende. Eventuelle skred kan bli store-svært store. Sannsynligheten er lav, men konsekvensene er store.
Det har vært små snøbyger de siste dagene, det er lokale forskjeller i hvor mye som har kommet og hvor hardt vinden har pakket nysnøen. Men store områder har løssnø i overflaten. Tidligere har det vært plussgrader og regn høyt til fjells. Opp til skoggrensen har snødekket blitt gjennomfuktet i alle himmelretninger. Over skoggrensen er det gamle snødekket solpåvirket opp til ca. 1000 moh., mens det i skyggesider kan være vintersnø ned til ca. 500 moh.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket over ca. 800 moh, det mest potent ble skapt under kuldeperioden i januar og har ført til flere store skred gjennom vinteren. Etter mildværet i midten av april og påfølgende gjenfrysing skal det nå generelt mye til for å påvirke disse, men det kan fortsatt våkne til liv ved tilstrekkelig pålagring/svekkelse, spesielt i skyggesider høyt til fjells.
15 - 20 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om formiddagen.
-11 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Snøbyger fører til lokale variasjoner i nedbør og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-12 °C til -7 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

30.04.2021 kl. 15:03

914 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps

Skredfarevurdering

3 Betydelig Tildels stort snøfall i denne delen av regionen siste 24-48 timer, kombinert med moderat vind i høyden har ført til betydelig snøtransport inn i leheng i Ø-S eksposisjoner. Det har dannet og fortsetter å danne svake lag av nedføyket løs ubunden snø og svake lag i fokksnøen. Svake lag kan påvirles ved liten tilleggsbelastning. Forventer små til middels store selvutløste skred ila neste 24 timer. Neste døgn er det meldt lave temperaturer og moderat vind med litt nedbør. Det fører til at de svake lagene i fokksnøen vil stabilisere seg noe de neste 24 timer, men det vil fortsatt være lett å påvirke neste døgn. Lave temperaturer vil føre til at påbegynt vedvarende svakt lag av kantkorn over smelteomvandlet snø fra sist mildvær vil fortsette å utvikle seg og kan bli lett å påvirke i noen til få bratte heng. Varslet faregrad er for lav Ut fra mine observasjoner i dag og vær neste 24 timer mener jeg skredfaren er satt for lavt. Det har vært kraftige snøbyger gjennom hele dagen og moderat vind i høyden fører til fortsatt pålagring av fokksnø i leheng. Faregraden vil vil gradvis kunne reduseres til fg 2 ila neste 12-24 timer.

Vær

Snø -7 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer Det har vært kraftige snøbyger siste døgn. Kraftige snøbyger med moderat vind i høyden også under obsturen i dag. -2 grader på 100moh.

Snødekke

150 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr opp til ca 400moh er det kommet ca 10cm nysnø siste 24-48 timer. Ved tregrensen og opp er det kommet ca 25--30cm nysnø. over tregernsen har det vært betydelig vindtransport av snø. Snøoverflaten over skoggrensen består av vekslende løs ubunden snø, vindpakket myk/vindpakket hard. Utsatte steder er avblåst med stedvis hard skare/is.

Tester

ECTP12@47cmQ2 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Det er et delvis utviklet nytt svakt lag av kantkorn under et tynt skarelag og over den gamle smalteomvandlede snøpakka fra sist mildvær.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV, V over 600 moh

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø stort snøfall og moderat vind har ført til stor snøtransport inn i leheng

Skredaktivitet

30. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet det er ikke observert fersk skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag. Dårlig sikt i høyden gjorde det vanskelig å observere skredaktivitet.

Snøprofil

20 cm F PP 2 mm D, 18 cm 1F RG 1 mm D, 4 cm 4F DF 1 mm D, 3 cm P MFcr D, 4 cm 4F/4F- FC/RGxf 1 mm/1 mm D Hele laget, 70 cm K MF D, 35 cm 1F MF M -5,3 °C @ 0 cm, -4,6 °C @ 10 cm, -4,4 °C @ 20 cm, -3,2 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -1 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen Stor temperatur gradient fra 20-40 cm har bidratt til begynnende dannelse av kantkornlag over gammelt snødekke fra sist mildvær

ObsID: 270728

Indre Troms / Bardu

Snø

28.04.2021 kl. 11:57

1074 moh

Rispudding (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Rispudding
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm 1F DF D, 25 cm K RG D, 0,5 cm I MFcr D, 55 cm K RG D, 0,5 cm I MFcr D, 7 cm 1F FC, 5 cm P FC, 2 cm I MFcr, 5 cm 1F FC, 5 cm I MFcr, 30 cm 1F FC, 5 cm I MFcr, 5 cm 1F FC

ObsID: 270469

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org