Snøskredvarsel for Indre Troms torsdag 29.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Skredfaren er økende. Vær svært varsom i områder med fersk fokksnø. Vedvarende svake lag kan gi svært store skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er mulig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er økende. Lokalt kraftige snøbyger og økende vind om ettermiddagen. Det kan raskt bygge seg opp store ustabile fokksnøflak, disse kan være lette å løse ut for fjellfolk. Nysnøen kan øke sannsynligheten for å påvirke de vedvarende svake lagene.
Det har vært små snøbyger de siste dagene, det er lokale forskjeller i hvor mye som har kommet og hvor hardt vinden har pakket nysnøen. Men store områder har løssnø i overflaten. Tidligere har det vært plussgrader og regn høyt til fjells. Opp til skoggrensen har snødekket blitt gjennomfuktet i alle himmelretninger. Over skoggrensen er det gamle snødekket solpåvirket opp til ca. 1000 moh., mens det i skyggesider kan være vintersnø ned til ca. 500 moh.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket over ca. 800 moh, det mest potent ble skapt under kuldeperioden i januar og har ført til flere store skred gjennom vinteren. Etter mildværet i midten av april og påfølgende gjenfrysing skal det nå generelt mye til for å påvirke disse, men i skyggesider høyt til fjells kan det fortsatt være aktivt.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om kvelden.
-11 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Snøbyger fører til lokale variasjoner i nedbør og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 - 20 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om formiddagen.
-11 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Snøbyger fører til lokale variasjoner i nedbør og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

28.04.2021 kl. 11:57

1074 moh

Rispudding (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Rispudding
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm 1F DF D, 25 cm K RG D, 0,5 cm I MFcr D, 55 cm K RG D, 0,5 cm I MFcr D, 7 cm 1F FC, 5 cm P FC, 2 cm I MFcr, 5 cm 1F FC, 5 cm I MFcr, 30 cm 1F FC, 5 cm I MFcr, 5 cm 1F FC

ObsID: 270469

Indre Troms / Balsfjord / Indre Troms

Snø

26.04.2021 kl. 20:13

736 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

135 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 750 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Kompakt godt bundet snødekke fra topp til bunn uten nevneverdig separasjon i lag

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabile forhold opp til ca 8-900 moh. Over dette høydenivået og særlig i skyggefulle områder kan det fremdeles bære aktive vedvarende svake lag. I tillegg kan det være fokksnøflak som kan være mulig å løse ut i høyereliggende leområder for vestlig vind og snøfall Uendret de nærmeste dagene Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -2 °C 0 m/s fra V → 80% skyer Skyet med solgløtt og lette snøbyger

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 800 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Snøprofil

10 cm F PP D, 1 cm K MFcr D, 15 cm P RG D, 1,5 cm I IF D, 2 cm F+ DF D, 57 cm P+/K RG D, 50 cm P/K MFcr/FCxr Går til bakken Godt bundet snø fra topp til bunn uten nevneverdig separasjon i lagdeling

ObsID: 270266

Indre Troms / Målselv

Snø

26.04.2021 kl. 18:27

650 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det er kommet mellom 5-10 cm nysnø siste døgn. Snødekket er smeltepåvirket opp til ca 1000moh. Tørr løs ubunden snø fra ca 500moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold i fjellet. Det finnes fortsatt vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket høyt til fjells (8-900moh). Finner ikke kantkornlag i dag da snødekket her har vært påvirket av mildvær og svakt lag er smelteomvandlet. Litt ubunden løs snø er tilgjengelig for snøtransport over tregrensen. Middels kraftig vind i høyden vil føre til snøtransport inn i leheng S eksposisjoner og det vil danne seg fersk fokksnø med nedføyket løs ubunden snø og svake sjikt i fokksnøen. Vil kunne gi fokksnøflak som kan være lett å påvirke for skiløper og kan gi små til middels store skred. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

26. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Myrefjell i dag. Dårlig sikt gav begrenset observasjon i høyden

Tester

LBT ingen brudd på lille blokktest

ECTN23@36cmQ3 God

Faretegn

Fersk vindtransportert snø lett snøfokk gir små ansamlinger av fokksnø i leheng S eksposisjoner

Vær

Snø -3,4 °C 3 m/s fra N ↓ 100% skyer Snøbyger, varierende vindstyrke. Nullisotermen går ved Ca 400moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 600 moh

Snøprofil

9 cm F PP 2 mm D, 7 cm 4F DF 1 mm M, 5 cm P MFcr D, 11 cm 1F RG 1 mm D, 4 cm P MFcr D, 7 cm P RG 0 mm D, 3 cm P MFcr D, 11 cm P RG 0 mm D, 48 cm P/1F MF/MFcl M -2,4 °C @ 0 cm, -0,4 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 270262

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org