Snøskredvarsel for Indre Troms mandag 26.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Variasjoner ventes pga bygevær. Vedvarende svake lag finnes i snødekket, men er svært vanskelig å påvirke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes bygevær med noe nedbør og vind. Dette kan føre til lokalt ustabile forhold der det dannes fokksnøflak. Lokale forskjeller ventes. Tilstedeværelse av vedvarende svake lag gjør situasjonen utfordrende. Eventuelle skred kan bli store-svært store. Sannsynligheten er lav, men konsekvensene er store. Hvis sola får tak kan det gå enkelte små våte løssnøsked.
Det har kommet et lite påfyll med nysnø de siste dagene, snøoverflaten er generelt vindpakket myk eller hard. Tidligere har det vært plussgrader og regn høyt til fjells. Opp til skoggrensen har snødekket blitt gjennomfuktet i alle himmelretninger. Over skoggrensen er det gamle snødekket solpåvirket opp til ca. 1000 moh., mens det i skyggesider kan være vintersnø ned til ca. 500 moh.
Det finnes flere vedvarende svake lag i snødekket. Mest utviklet er et lag av kantkorn fra kuldeperioden i januar.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-14 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lokale variasjoner i nedbørmengde og vind ifm. snøbyger.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lokale variasjoner i nedbørmengde og vind ifm. snøbyger.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Balsfjord / Indre Troms

Snø

26.04.2021 kl. 20:13

736 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

135 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 750 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Kompakt godt bundet snødekke fra topp til bunn uten nevneverdig separasjon i lag

Vær

Ikke nedbør -2 °C 0 m/s fra V → 80% skyer Skyet med solgløtt og lette snøbyger

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabile forhold opp til ca 8-900 moh. Over dette høydenivået og særlig i skyggefulle områder kan det fremdeles bære aktive vedvarende svake lag. I tillegg kan det være fokksnøflak som kan være mulig å løse ut i høyereliggende leområder for vestlig vind og snøfall Uendret de nærmeste dagene Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 800 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Snøprofil

10 cm F PP D, 1 cm K MFcr D, 15 cm P RG D, 1,5 cm I IF D, 2 cm F+ DF D, 57 cm P+/K RG D, 50 cm P/K MFcr/FCxr Går til bakken Godt bundet snø fra topp til bunn uten nevneverdig separasjon i lagdeling

ObsID: 270266

Indre Troms / Målselv

Snø

26.04.2021 kl. 18:27

650 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps

Tester

LBT ingen brudd på lille blokktest

ECTN23@36cmQ3 God

Faretegn

Fersk vindtransportert snø lett snøfokk gir små ansamlinger av fokksnø i leheng S eksposisjoner

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det er kommet mellom 5-10 cm nysnø siste døgn. Snødekket er smeltepåvirket opp til ca 1000moh. Tørr løs ubunden snø fra ca 500moh.

Vær

Snø -3,4 °C 3 m/s fra N ↓ 100% skyer Snøbyger, varierende vindstyrke. Nullisotermen går ved Ca 400moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold i fjellet. Det finnes fortsatt vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket høyt til fjells (8-900moh). Finner ikke kantkornlag i dag da snødekket her har vært påvirket av mildvær og svakt lag er smelteomvandlet. Litt ubunden løs snø er tilgjengelig for snøtransport over tregrensen. Middels kraftig vind i høyden vil føre til snøtransport inn i leheng S eksposisjoner og det vil danne seg fersk fokksnø med nedføyket løs ubunden snø og svake sjikt i fokksnøen. Vil kunne gi fokksnøflak som kan være lett å påvirke for skiløper og kan gi små til middels store skred. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 600 moh

Skredaktivitet

26. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Myrefjell i dag. Dårlig sikt gav begrenset observasjon i høyden

Snøprofil

9 cm F PP 2 mm D, 7 cm 4F DF 1 mm M, 5 cm P MFcr D, 11 cm 1F RG 1 mm D, 4 cm P MFcr D, 7 cm P RG 0 mm D, 3 cm P MFcr D, 11 cm P RG 0 mm D, 48 cm P/1F MF/MFcl M -2,4 °C @ 0 cm, -0,4 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 270262

Indre Troms / Bardu

Snø

23.04.2021 kl. 16:41

957 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mortenh@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det har snødd helt ned til 0 moh i dag men det legger seg ikke så mye i lavlandet opp til ca 400 moh. Snøen er sterkt solpåvirket og råtten opp til ca 400moh. Fra 400moh er overflaten et par cm kram nysnø og fra ca 800moh er det tørr nysnø. De områdene som er utsatt for vind har myk fokksnø i overflaten. Snødekket var fuktig fra ca 30-60cm på 1000moh. Temperaturmålingene bekrefter dette og det viser at varmen forrige helg samt man/tirs har slått ned til ca 60cm på 1000m.

Vær

Snø -5,5 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer Lette snøbyger i hele dag. Vekslende vær mellom sol, skyet, lett vind og lette snøbyger. Det har snødd ca 5cm over skoggrensa i løpet av dagen.

Skredfarevurdering

2 Moderat De siste to dagers snøvær med tilhørende moderat vind fra NV har skapt noen ustabile fokksnøflak over 600moh. Vær derfor spesielt oppmerksom på dette skredproblemet gjennom helgen. De ustabile fokksnøflakene var i ettermiddag ganske stabile og vil stabilisere seg ytterligere gjennom helgen. Varslet faregrad er riktig Det er varslet FG3 gjennom helgen og det er i min mening feil. Mengden nysnø og styrken på vinden har ikke bygd opp så mye ekstra tilleggsbelastning at det er riktig å sette utløsbarhet på kantkorn problemet til lett. FG2 er derfor riktig gjennom helgen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Skredaktivitet

23. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

9 cm 4F DF, 3 cm P MFcr, 13 cm P RG M, 1 cm P MFcr, 24 cm P RG M, 3 cm K MFcr, 32 cm P RG -7,7 °C @ 0 cm, -2,5 °C @ 10 cm, -2,6 °C @ 20 cm, -1,1 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 60 cm, -0,6 °C @ 80 cm, -1,1 °C @ 100 cm

ObsID: 269923

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org