Snøskredvarsel for Indre Troms søndag 25.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Mange områder har stabile forhold, men enkelte steder er det mulig å påvirke vedvarende svake lag. Skredene kan bli svært store.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt oppleves snødekket uten særlige faretegn. Men tilstedeværelse av vedvarende svake lag gjør situasjonen utfordrende. Eventuelle skred kan bli store-svært store. Sannsynligheten er lav, men konsekvensene er store. Bygevær gir usikkerhet i nedbørsmengder. Der bygene treffer kan det danne seg ustabile fokksnøflak. Hvis sola får tak kan det gå enkelte små våte løssnøsked.
Det har kommet et lite påfyll med nysnø de siste dagene, snøoverflaten er generelt vindpakket myk eller hard. Tidligere har det vært plussgrader og regn høyt til fjells. Opp til skoggrensen har snødekket blitt gjennomfuktet i alle himmelretninger. Over skoggrensen er det gamle snødekket solpåvirket opp til ca. 1000 moh., mens det i skyggesider kan være vintersnø ned til ca. 500 moh.
Det finnes flere vedvarende svake lag i snødekket. Mest utviklet er et lag av kantkorn fra kuldeperioden i januar.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-12 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Av og til nordlig frisk bris utsatte steder. Bygevær gir lokale variasjoner i nedbørmengde.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-14 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lokale variasjoner i nedbørmengde og vind ifm. snøbyger.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

23.04.2021 kl. 16:41

957 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mortenh@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat De siste to dagers snøvær med tilhørende moderat vind fra NV har skapt noen ustabile fokksnøflak over 600moh. Vær derfor spesielt oppmerksom på dette skredproblemet gjennom helgen. De ustabile fokksnøflakene var i ettermiddag ganske stabile og vil stabilisere seg ytterligere gjennom helgen. Varslet faregrad er riktig Det er varslet FG3 gjennom helgen og det er i min mening feil. Mengden nysnø og styrken på vinden har ikke bygd opp så mye ekstra tilleggsbelastning at det er riktig å sette utløsbarhet på kantkorn problemet til lett. FG2 er derfor riktig gjennom helgen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det har snødd helt ned til 0 moh i dag men det legger seg ikke så mye i lavlandet opp til ca 400 moh. Snøen er sterkt solpåvirket og råtten opp til ca 400moh. Fra 400moh er overflaten et par cm kram nysnø og fra ca 800moh er det tørr nysnø. De områdene som er utsatt for vind har myk fokksnø i overflaten. Snødekket var fuktig fra ca 30-60cm på 1000moh. Temperaturmålingene bekrefter dette og det viser at varmen forrige helg samt man/tirs har slått ned til ca 60cm på 1000m.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Vær

Snø -5,5 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer Lette snøbyger i hele dag. Vekslende vær mellom sol, skyet, lett vind og lette snøbyger. Det har snødd ca 5cm over skoggrensa i løpet av dagen.

Skredaktivitet

23. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

9 cm 4F DF, 3 cm P MFcr, 13 cm P RG M, 1 cm P MFcr, 24 cm P RG M, 3 cm K MFcr, 32 cm P RG -7,7 °C @ 0 cm, -2,5 °C @ 10 cm, -2,6 °C @ 20 cm, -1,1 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 60 cm, -0,6 °C @ 80 cm, -1,1 °C @ 100 cm

ObsID: 269923

Indre Troms / Bardu

Snø

22.04.2021 kl. 20:57

1220 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde mot Grønnfjellet fra ca. 900moh på Storklettan. Mot Nv
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av Vesleklettan (nordre) fra ca. 600moh på Storklettan mot Ø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av sørsiden østsiden av Storklettan. Bilde tatt på ca. 1000moh mot Nv. Svinger i fin styresnø ca. 10-15cm over skare.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Lett vindpåvirket og litt bundet snø på ca. 900moh på østsiden av Storklettan.

Skredfarevurdering

2 Moderat Stort sett stabile forhold og et stort sett smelteomvandlet og ganske homogenisert snødekke under skoggrensa. En del (10-15cm) med nysnø i høyden som har vært noe vindpåvirket. Dette ligger over markert skarelag i alle fall opp til 1200moh. Stort sett stabile forhold, men usikkerhet rundt kantkornsituasjon i regionen som helhet gjør at det kan være heng hvor det potensielt kan løsne store skred i enkelte heng og fjellsider. Vurderes til moderat skredfare grunnet dette. Vedvarende neste par dagene. Varslet faregrad er riktig På gravestedet (på 1000moh) var kantkorn i bunnen av snødekket i stor grad smelteomvandlet og kan ikke gi førstehåndsvurdering om hvor utbredt kantkorn er per nå.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere dager med kraftig mildvær, påfulgt av kaldere vær har gitt en kartig smelt/frys syklus og stabilisering av snødekket.

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Etter flere dager med veldig mildt vær, har det vært kjøligere de siste par dagene og særlig det soste døgnet. En del nedbør som har gitt snø helt ned til 100moh, men først og fremst over tregrensen. På turen i dag var snøen våt rundt 200moh+ Og skare over ca. 300moh som er bærende fra ca. 400moh. Fra ca. 500moh gikk nysnøen over til mer enn et dryss og lå mellom 5-15cm avhengig av vindtransport. Det var skare under nysnøen hele veien til øverste punkt på turen på ca. 1240moh i dag. Nysnøen var vindpåvirket, men for det meste relativt lite bundet og god styresnø å kjøre i.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 600 moh Det varsles ned til 300moh, men slik jeg har observert, er det først over ca. 600moh at nysnømengden blir tilstrekkelig til å kunne bygge opp særlig mengder med vindflyttet snø.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 10 m/s fra NV ↘ 75% skyer Fint vær uten nedbør. Delvis skyet vær, med flere åpninger i skydekket og kortere og lengre perioder med sol. En del vind fra n-nv først og fremst på/mot toppen av Storklettan og kjøligere lufttemperatur enn tidligere i uka.

Skredaktivitet

22. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 269766

Indre Troms / Bardu

Snø

22.04.2021 kl. 16:38

998 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Kraftig omvandlet/smeltet og avrundete gamle kantkorn fra bunnen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

3 cm F DF D, 2,5 cm I MFcr D, 13 cm 1F RG/MF M, 0,5 cm I IF, 50 cm P RG 0 mm M, 25 cm 4F FCxr/MF 4 mm/5 mm M-W Sørvestvendt side/ rampe på ca. 1020moh.

ObsID: 269751

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org