Snøskredvarsel for Indre Troms fredag 16.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Det kan gå skred i fersk fokksnø over mildvêrsgrensa, og våte skred under mildvêrsgrensa. Om vedvarande svake lag blir påverka kan det gå store skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er noko minkande. Fokksnøflak vil ha stabilisert seg relativt godt sidan det er gunstige temperaturar, men det kan framleis vere noko vindtransport og enkelt å løyse ut skred nokre stadar. Under mildvêrsgrensa kan det framleis gå nokre våte skred, men det er venta at aktiviteten minkar sidan det blir mindre nedbør. Størst usikkerheit er knytt til om vêret har vore nok til å påverke vedvarande svake lag i snødekket. Om det har det, kan det framleis gå store skred på desse.
Onsdag og torsdag var det bygevêr, sterk vind og stigande temperaturar, noko som påverka snødekket. Truleg er det våt snø ved havnivå, som gradvis blir tørrare mot høgda, der snøen er vindpåverka.
Det finnast fleire vedvarande svake lag i snødekket. Det er både eldre kantkornlag frå januar som ligg djupt i snødekket, men det finnast også høgare oppe, som kan vere danna etter det siste mildværet. Generelt skal det ein del til for å påverke desse laga.
Det gjekk eit svært stort skred frå Nordtinden i Tamokdalen torsdag.
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest, endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-6 °C til -2 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2-4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest, endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-4 °C til 0 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Målselv

Snø

16.04.2021 kl. 17:28

454 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps

Vær

Ikke nedbør 2,8 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Tester

ECTP21@30cmQ2 God

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V under 1100 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Våt løssnø Fuktig Under nullisotermen er det nå fuktig til våt snøoverflate. Antar at nullisotermen går på ca 7-800moh da det var +2,8grader på 500moh

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss i dag

Snøprofil

7 cm 4F DF 0 mm W, 22 cm 1F RG 1 mm D, 3 cm 4F/4F+ FC/FCxr 2 mm/1 mm D Øvre del, 2 cm P MFcr D, 10 cm P RG 0 mm D, 1 cm K IF D, 40 cm P RG 0 mm D 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 30 cm, -1 °C @ 40 cm, -1 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 80 cm, -0,5 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Skredfarevurdering

2 Moderat det er ventet høye temperaturer med sterk solinnstråling neste dager, noe som vil føre til svekkelse i bindingene i snødekket. Det kan føre til naturlige utløste skred ifa flak og løssnøskred. I tillegg vil det kunne føre til brudd i vedvarende svake lag av kantkorn. Tester viser at det er vedvarende svake lag av kantkorn som kan gå til brudd. Svake lag av ubunden løs snø i fokksnøen vil også kunne gå til brudd ved svekkelse av bindingene i snødekket i overliggende lag ila lørdag vil skredfaren kunne øke til fg 3 grunnet høye temperaturer og sterk solinnstråling. Anbefaler tidlig start og unngå bratt terreng med kraftig solinnstråling. Skavlbrudd vil kunne forekomme og føre til skred i underliggende terreng Varslet faregrad er riktig

ObsID: 267879

Indre Troms / Målselv

Snø

16.04.2021 kl. 15:18

36 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  JonasD@Obskorps Kommentar:  Hele siden har gått.

Skredhendelse

15. apr 15:18 (+02:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt

ObsID: 267859

Indre Troms / Målselv

Snø

16.04.2021 kl. 10:36

448 moh

ElisabethS@Obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps

Ulykke/hendelse

Utløst av 3 personer. Ingen tatt! Snø Person skredtatt, uten skader Fottur

Skredhendelse

16. apr 10:36 (+02:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 15 cm høy og 30 m bred bruddkant Brattheng Ingen skadet.

ObsID: 267790

Indre Troms / Balsfjord

Snø

15.04.2021 kl. 08:00

219 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Løseområde
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Utløpsområde

Skredhendelse

15. apr 08:00 (+02:00) Tørt flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 844 moh og sluttet på 217 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 150 cm høy og 400 m bred bruddkant Leområder Skredet har stoppet rett før veien men har spruta litt snø og kvist inn på veien i en bredde av ca 400 meter Skredet var fuktig i utløpet, men kan ikke kalles vått.

ObsID: 267600

Indre Troms / Bardu

Snø

13.04.2021 kl. 07:44

1041 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps

Vær

Ikke nedbør -11,4 °C

Tester

ECTN22@45cmQ2 God

Faretegn

Fersk vindtransportert snø I høyden er det noe fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Det er et tykt lag med kantkorn under et tynt skarelag over bakken

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh Dårlige bindinger i fokksnøen har stabilisert seg ila siste dager grunnet gunstige temperaturer.

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Under tregrensen er det solskare i solpåvirkede helninger. Over tregrensen er det mye løs ubunden snø i skjermede områder. På eksponerte steder og på toppene er det vindpåvirket hard snø, isskare og avblåste områder.

Skredaktivitet

13. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Det er ikke observert fersk skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag

Skredfarevurdering

2 Moderat I SV-V-NV eksposisjoner virker det som om snødekket er generelt stabilt, også i høyden der snødekket har hatt krysspålagring av fokksnø grunnet varierende vindretning. Det er mye løs ubunden snø i skjermede områder i Ø-SØ-S-SV eksposisjoner Neste døgn er det meldt tildels kraftige snøbyger og moderat til kraftig vind i høyden. Det vil føre til betydelig pålagring av fokksnø i leheng NØ-Ø-SØ eksposisjoner. Økende faregrad ila onsdag Varslet faregrad er riktig

ObsID: 267230

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org