Snøskredvarsel for Indre Troms mandag 12.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Solinnstråling kan også løse ut skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Været roer seg og fokksnøen fra søndag får tid til å stabilisere seg. Faren for naturlig utløste skred var størst mens været sto på, men mandag kan det fremdeles være lett for en skikjører å løse ut skred i den ferske fokksnøen fra søndag. Noen centimeter med nysnø og vind fra vest kan samle litt snø i leområder, men omfanget av ny vindtransportert snø er trolig begrenset. Vedvarende svake lag er stort sett vanskeligere å påvirke. Når solen titter frem kan det gå naturlig utløste skred i solhelningene.
Under tregrensen er snøen i overflaten lett bunden, mens vind fra vest og nord har fraktet mye av snøen over tregrensen inn i leområder. Her har det dannet seg myke og harde fokksnøflak. På vindutsatte områder og rygger er det blåst ned til gammel fokksnø og skare.
I høyden over ca. 800 moh finnes det aktive vedvarende svake lag av kantkorn under skarelag. Laget ble dannet i kuldeperioden i januar, sist bekreftet i Bardu fredag.
I Tamokdalen har det gått flere store og svært store skred den siste tiden, sist onsdag.
Søndag meldes det om sterk vind i høyfjellet.
15 - 20 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest.
-8 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-12 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

12.04.2021 kl. 19:48

1035 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser brudd med bruddforplantning i fokksnøen som resultat av stor tilleggsbelastning.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat svake lag i fokksnøen har stabilisert seg ila dagen og er vanskeligere å påvirke. I bratte leheng i Ø eksposisjoner vil det fortsatt kunne være lett å påvirke svake lag i fokksnøen. Vedvarende svake lag ligger stort sett under hard skare og er vanskelig å påvirke. Stedvis der snødekket er tynt vil vedvarende svake lag kunne påvirkes ved liten tilleggsbelastning. Neste døgn forventes det lite vind og ingen nedbør samt gunstige temperaturer for at svake lag i fokksnøen ytterligere vil stabiliserer seg. Kraftig solpåvirkning kan føre til naturlig utløste skred i Ø-S-V eksposisjoner i noen bratte heng. Fra i morgen kveld vil det igjen komme nedbør ifa av snø over mildværsgrensen og tildels kraftig vind noe som igjen vil føre til pålagring av fokksnø i leheng Ø eksposisjoner. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø litt vind høyt i terrenget fører til lett snøfokk i høyden på utsatte steder.

Tester

ECTP23@63cmQ2 God

Skredaktivitet

12. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag

Vær

Snø -8,3 °C 4 m/s fra V → 95% skyer

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr under tregrensen er det 10-15cm løs ubunden snø. fuktig snøoverflate opp til ca 300moh. Over tregrensen er det snødekket vekslende myk vindpakket, hard vindpakket og stedvis fin løs ubunden snø i skjermet terreng. På toppene og eksponert terreng er det vindpakket hard og stedvis avblåst ned til hard isskare. Mye snø i Ø eksposisjoner etter fremherskende vindretnng fra V-SV ila vinteren.

Snøprofil

12 cm F PP 2 mm D, 30 cm 1F RG 1 mm D, 20 cm P RG 0 mm D, 4 cm 4F DF 1 mm D, 43 cm 1F RG 1 mm D -9 °C @ 0 cm, -6,5 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -6 °C @ 40 cm, -6 °C @ 60 cm, -5,4 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 267193

Indre Troms / Målselv

Snø

11.04.2021 kl. 18:58

403 moh

PetterPG (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Tester

LBT@45cmQ1 Mindre tydelig brudd 15-20 cm dypt, antar dette er homogent innen kort tid.

ObsID: 266991

Indre Troms / Balsfjord

Snø

11.04.2021 kl. 16:00

594 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  CTM 12
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  ECTP 22
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fersk fokksnø i le av vestavær ventes å være ustabil, tynt islag oppdaget i ca 600 m høyde forsterker problemet og kan gi lengre varighet på instabilitet. Skred kan bli store til svært store ved liten tilleggsbelastning. Gammelt kantkornlag kan fremdeles gi svært store skred der laget fremdeles er urørt, dvs ikke har gått ut tidligere. Minkende skredfare nå været løyer, det stabiliserer seg først lavt i terrenget, senere i høyden. Vedvarende svake lag er - vedvarende Varslet faregrad er riktig Det er bra samsvar mellom obs og varsel

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Gammelt vedvarende svakt kantkornlag kan gi svært store skred, fare for fjernutløsing

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S mellom 800 moh og 400 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Tester

ECTP22@62cmQ1 Middels Test 3 Tynt, knapt følbart islag i brudd

CTM12@62cmQ1 Middels Test 2 Tynt, knapt følbart islag i brudd

CTM12@62cmQ1 Middels Tynt, knapt følbart islag i brudd

Vær

Snø -3 °C 10 m/s fra V → 100% skyer Frontvær fra vest, med jevn vestavind og lett snøfall

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 12 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Jevnt over bra med halvtung løssnø over hardere base, utsatte rabber og rygger er avblåste med isskare i dagen

Snøprofil

7 cm F DF D, 10 cm P RG D, 45 cm 1F RG D, 0,1 cm I Tynt knapt følbart islag, danner overflate på brudd ct-ect, 15 cm 1F RGxf D, 10 cm I MFcr D, 3 cm F FC, 4 cm K MFcr D, 25 cm F FC 5 mm D 3 tester knyttet til snøprofilen Leområde nv eksp

ObsID: 266960

Indre Troms / Målselv

Snø

11.04.2021 kl. 14:59

454 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps

Skredfarevurdering

3 Betydelig Siste døgn har det tidvis blåst kraftig fra V/SV med kraftige snøbyger. Det har ført til dannelse av svake lag i fokksnøen i Ø eksposisjoner. Fortsatt aktive lag med kantkorn i regionen. Store fonner og skavler i eksponert terreng rett under skoggrensen og høyt til fjells. Økt belastning på vedvarende svake lag av kantkorn kan føre til store skred. Tørre flakskred i fokksnøen kan føre til steppdown effekt og løse ut skred i vedvarende svake lag av kantkorn. Neste timer vil det fortsette med snøbyger og vind fra V. Fortsatt pålagring av fokksnø i Ø eksposisjoner vil føre til dannelse av ferske svake lag i fokksnøen. Når været bedrer seg ila mandag vil svake lag i fokksnøen stabilisere seg noe, men det vil ta 24-48 timer før stabiliteten i snødekket vil føre til vesentlig reduksjon i skredfaren. Varslet faregrad er riktig varslet faregrad for i dag er riktig. Varslet faregrad for mandag 12 april mener jeg er for lav da det vil ta noe tid før svake lag i fokksnøen vil stabilisere seg nok til at faregraden kan gå ned til fg2. Vis stor aktsomhet i bratt terreng i Ø eksposisjoner mandag 12 april selvom skiføret blir magisk og det vil være mye pudder å leke seg i.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 500 moh tidvis kraftig snøfokk og kraftige snøbyger fører til dannelse av svake lag i fokksnøen

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh finner avrundede kantkorn over skare i dette området. Det viser at det kan være områder med kantkorn lavere enn 800moh som beskrevet i varselet. Dette laget kan være dannet etter sist mildværsperiode med noen dager med kaldt klart vær. Utbredelsen er noe usikker.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø kraftige snøbyger med kraftig vind i bygene fører til stor snøtransport inn i leheng i Ø eksposisjoner

Tester

ECTP14@36cmQ2

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ikke observert fersk skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss i dag.

Vær

Snø -1 °C 8 m/s fra V → 100% skyer

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Under mildværsgrensen er det fuktig/våt snø. Over tregrensen er snødeket vindpåvirket. Mye snø i leheng i Ø eksposisjoner. Store skavler har bygd seg opp over kanter, i søkk og over rygger fra tregrensen og høyt til fjells

Snøprofil

10 cm 4F DF 1 mm D, 25 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm 4F/4F+ FC/FCxr 1 mm/1 mm D, 2 cm K MFcr D, 5 cm 1F MF D, 38 cm P RG 0 mm D, 35 cm P MF D -0,2 °C @ 0 cm, -1,4 °C @ 10 cm, -1,7 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -1,9 °C @ 40 cm, -1,4 °C @ 60 cm, -1,1 °C @ 80 cm, -0,7 °C @ 100 cm, -0,4 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 266943

Indre Troms / Bardu

Snø

10.04.2021 kl. 15:33

580 moh

Georg@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Georg@rkh-skredgruppe

Skredaktivitet

10. apr. I løpet av dagen Skavl Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. S, SV, V

ObsID: 266779

Indre Troms / Bardu

Snø

10.04.2021 kl. 15:26

1179 moh

mortenh@obskorps (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Litt vindtransport høyt på fjellet særlig over topper. Vind fra V.

Skredaktivitet

10. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra V → 40% skyer Oppholdsvær fram til ca 1500. Vinden blåste opp og det skyet over fra ca 1500. Ganske sterk vind ca 1600.

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr For det meste tørr løssnø fra 550moh og opp. Litt solpåvirket i brattere hellinger som er solvendt.

ObsID: 266742

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org