Snøskredvarsel for Indre Troms søndag 11.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Påfyll av snø og vind kan gi naturlig utløste skred. Dype svake lag kan påvirkes. Skred kan bli store. Hold avstand til bratt terreng og utløpssoner.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stedvis og tidvis kraftig vind og påfyll av nedbør vil frakte tilgjengelig løs snø over i leområder. Der hvor pålagringen er størst kan det gå naturlig utløste skred i fokksnøen. Belastningen på vedvarende svake lag dypere ned i snødekket kan bli så stor at det også kan løsne enkelte store skred i lag av kantkorn.
Over tregrensen kan det fremdeles ligge litt løs snø i skjermete formasjoner, mens det ellers er myke og hardere flak av vindpakket snø i leområder. Vindutsatte formasjoner er avblåst ned til gammel skare eller barmark. I lavere områder (opp til 200-300 moh) er snødekket, inkludert den nyeste snøen, preget av milde dagtemperaturer og gjenfrysing i toppen gjennom natten.
I høyden over ca. 800 moh finnes det aktive vedvarende svake lag av kantkorn under skarelag. Laget ble dannet i kuldeperioden i januar, sist bekreftet i Bardu fredag.
I Tamokdalen har det gått flere store og svært store skred den siste tiden, sist onsdag.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-13 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Periodevis stiv kuling på kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 - 20 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest.
-8 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Målselv

Snø

11.04.2021 kl. 18:58

403 moh

PetterPG (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Tester

LBT@45cmQ1 Mindre tydelig brudd 15-20 cm dypt, antar dette er homogent innen kort tid.

ObsID: 266991

Indre Troms / Balsfjord

Snø

11.04.2021 kl. 16:00

594 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  CTM 12
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  ECTP 22
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fersk fokksnø i le av vestavær ventes å være ustabil, tynt islag oppdaget i ca 600 m høyde forsterker problemet og kan gi lengre varighet på instabilitet. Skred kan bli store til svært store ved liten tilleggsbelastning. Gammelt kantkornlag kan fremdeles gi svært store skred der laget fremdeles er urørt, dvs ikke har gått ut tidligere. Minkende skredfare nå været løyer, det stabiliserer seg først lavt i terrenget, senere i høyden. Vedvarende svake lag er - vedvarende Varslet faregrad er riktig Det er bra samsvar mellom obs og varsel

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Tester

ECTP22@62cmQ1 Middels Test 3 Tynt, knapt følbart islag i brudd

CTM12@62cmQ1 Middels Test 2 Tynt, knapt følbart islag i brudd

CTM12@62cmQ1 Middels Tynt, knapt følbart islag i brudd

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Gammelt vedvarende svakt kantkornlag kan gi svært store skred, fare for fjernutløsing

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S mellom 800 moh og 400 moh

Vær

Snø -3 °C 10 m/s fra V → 100% skyer Frontvær fra vest, med jevn vestavind og lett snøfall

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 12 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Jevnt over bra med halvtung løssnø over hardere base, utsatte rabber og rygger er avblåste med isskare i dagen

Snøprofil

7 cm F DF D, 10 cm P RG D, 45 cm 1F RG D, 0,1 cm I Tynt knapt følbart islag, danner overflate på brudd ct-ect, 15 cm 1F RGxf D, 10 cm I MFcr D, 3 cm F FC, 4 cm K MFcr D, 25 cm F FC 5 mm D 3 tester knyttet til snøprofilen Leområde nv eksp

ObsID: 266960

Indre Troms / Målselv

Snø

11.04.2021 kl. 14:59

454 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps

Skredfarevurdering

3 Betydelig Siste døgn har det tidvis blåst kraftig fra V/SV med kraftige snøbyger. Det har ført til dannelse av svake lag i fokksnøen i Ø eksposisjoner. Fortsatt aktive lag med kantkorn i regionen. Store fonner og skavler i eksponert terreng rett under skoggrensen og høyt til fjells. Økt belastning på vedvarende svake lag av kantkorn kan føre til store skred. Tørre flakskred i fokksnøen kan føre til steppdown effekt og løse ut skred i vedvarende svake lag av kantkorn. Neste timer vil det fortsette med snøbyger og vind fra V. Fortsatt pålagring av fokksnø i Ø eksposisjoner vil føre til dannelse av ferske svake lag i fokksnøen. Når været bedrer seg ila mandag vil svake lag i fokksnøen stabilisere seg noe, men det vil ta 24-48 timer før stabiliteten i snødekket vil føre til vesentlig reduksjon i skredfaren. Varslet faregrad er riktig varslet faregrad for i dag er riktig. Varslet faregrad for mandag 12 april mener jeg er for lav da det vil ta noe tid før svake lag i fokksnøen vil stabilisere seg nok til at faregraden kan gå ned til fg2. Vis stor aktsomhet i bratt terreng i Ø eksposisjoner mandag 12 april selvom skiføret blir magisk og det vil være mye pudder å leke seg i.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø kraftige snøbyger med kraftig vind i bygene fører til stor snøtransport inn i leheng i Ø eksposisjoner

Tester

ECTP14@36cmQ2

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 500 moh tidvis kraftig snøfokk og kraftige snøbyger fører til dannelse av svake lag i fokksnøen

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh finner avrundede kantkorn over skare i dette området. Det viser at det kan være områder med kantkorn lavere enn 800moh som beskrevet i varselet. Dette laget kan være dannet etter sist mildværsperiode med noen dager med kaldt klart vær. Utbredelsen er noe usikker.

Vær

Snø -1 °C 8 m/s fra V → 100% skyer

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ikke observert fersk skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss i dag.

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Under mildværsgrensen er det fuktig/våt snø. Over tregrensen er snødeket vindpåvirket. Mye snø i leheng i Ø eksposisjoner. Store skavler har bygd seg opp over kanter, i søkk og over rygger fra tregrensen og høyt til fjells

Snøprofil

10 cm 4F DF 1 mm D, 25 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm 4F/4F+ FC/FCxr 1 mm/1 mm D, 2 cm K MFcr D, 5 cm 1F MF D, 38 cm P RG 0 mm D, 35 cm P MF D -0,2 °C @ 0 cm, -1,4 °C @ 10 cm, -1,7 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -1,9 °C @ 40 cm, -1,4 °C @ 60 cm, -1,1 °C @ 80 cm, -0,7 °C @ 100 cm, -0,4 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 266943

Indre Troms / Bardu

Snø

10.04.2021 kl. 15:33

580 moh

Georg@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Georg@rkh-skredgruppe

Skredaktivitet

10. apr. I løpet av dagen Skavl Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. S, SV, V

ObsID: 266779

Indre Troms / Bardu

Snø

10.04.2021 kl. 15:26

1179 moh

mortenh@obskorps (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Litt vindtransport høyt på fjellet særlig over topper. Vind fra V.

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra V → 40% skyer Oppholdsvær fram til ca 1500. Vinden blåste opp og det skyet over fra ca 1500. Ganske sterk vind ca 1600.

Skredaktivitet

10. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr For det meste tørr løssnø fra 550moh og opp. Litt solpåvirket i brattere hellinger som er solvendt.

ObsID: 266742

Indre Troms / Bardu

Snø

09.04.2021 kl. 17:49

899 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser ECTP på godt utviklet kantkornlag under hard skare

Skredfarevurdering

2 Moderat Godt utviklet vedvarende svakt lag under hard skare kan føre til store skred. I denne delen av regionen virker det som om det vedvarende svake laget ligger under et hardt skarelag og er derved vanskelig å påvirke. Ved Skred i fokksnøen kan det føre til stepdown og utløsning av store skred på det vedvarende svake laget. Fokksnøen virker å ha stebilisert seg godt siste timer der solinnstråling har påvirket snødekket og forårsaket noe høyere temperatur. I N og Ø eksposisjoner vil svake lag i fokksnøen kunne være letter å påvirke. Gunstig temperatur, lite vind og ingen nedbør fører til fortsatt stabilisering av svake lag i fokksnøen neste timer. Fra i morgen ettermiddag vil det igjen komme nedbør ifa snø og moderat til kraftig vind i høyden. Det vil føre til fokksnødannelse i NØ-S eksposisjoner og svake lag i fokksnøen. Økende skredfare ila lørdag ettermiddag-natt til søndag. Varslet faregrad er for høy Virker som denne delen av regionen har fått mindre snø enn forventet og derved mindre pålagring av fokksnø i leheng. Vedvarende svake lag i fokksnøen virker å være vanskelig å påvirke i denne delen av regionen. Svake lag i fokksnøen har stabilisert seg siste timer og vil fortsatt stabiliser seg neste timer før det igjen kommer pålagring av snø og vind.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø noe vindtransportert snø fra vind og nedbør for ca to døgn siden

Tester

ECTN14@15cmQ3 God svake lag i fokksnøen virker å ha stabilisert seg godt siste timer, spesielt i SØ-SV eksposisjoner der temperaturen har vært høyere grunnet solpåvirkning

ECTP22@85cmQ2 God

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 500 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh store velutviklede kantkorn dypt i snødekket som er godt beskyttet av et hardt lag skare/smeltefrys lag.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 3 m/s fra SØ ↖ 10% skyer

Skredaktivitet

9. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Under tregrensen er snødekket solpåvirket i Ø-S-V eksposisjoner. Kaldt vær gjør at snødekket fryser til etter solnedgang og danner solskare over våt snø. Over tregrensen er det litt tørr løssnø der vinden ikke har påvirket snødekket. Vindpakket myk og vindpakket hard snø i mer eksponert terreng. Mye snø i leheng i NØ-SØ eksposisjoner.

Snøprofil

6 cm F DF 2 mm D, 7 cm 1F RG 1 mm D, 4 cm 4F DF 1 mm D, 12 cm 1F RG 1 mm D, 16 cm P MF D, 22 cm 1F RG 1 mm D, 9 cm K MF D, 3 cm K MFcr D, 45 cm 4F/4F+ FC/DHcp 3 mm/4 mm D Øvre del 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 266572

Indre Troms / Bardu

Snø

09.04.2021 kl. 14:51

1043 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mortenh@obskorps

Skredfarevurdering

3 Betydelig Krevende forhold grunnet kantkornlag lengre ned i snødekket. Vind og nedbør de siste dagene har enkelte plasser skapt ustabile fokksnølag og det er viktig å være oppmerksom på dette skredproblemet. Fokksnøen vil stabilisere seg betraktelig i løpet av helga med mindre det kommer mer vind. Det er en del løssnø klar for vindtransport i regionen. Varslet faregrad er riktig Det er vanskelig å vurdere utløsbarheten på kantkornproblemet og det må vurderes om denne skal endres til "vanskelig å løse ut".

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 400 moh

Vær

Ikke nedbør -8 °C 0 m/s Bare finvær i dag :)

Skredaktivitet

9. apr. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels Støre 2 skred i SØ helling. Trolig gått som følge av vind og snøvær fra NV tidligere i uka.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Opp til 300moh er det solpåvirket løssnø. 300-500moh er det for det meste tørr løssnø men enkelte plasser har sola påvirket overflaten. Over skoggrensa er det for det meste tørr løssnø i overflaten men også partier med myk fokksnø.

Snøprofil

7 cm 4F DF D, 1 cm P MFcr D, 16 cm 1F RG D, 4 cm 4F DF D, 5 cm P RG D, 1 cm K MFcr, 27 cm P RG D, 1 cm K MFcr, 2 cm F FC/DH 2 mm/3 mm, 15 cm 4F FCxr/FC 2 mm, 1 cm K MFcr, 13 cm 1F FC/FCxr D, 5 cm F DH 3 mm -8,3 °C @ 0 cm, -7,8 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -4,7 °C @ 40 cm, -3,9 °C @ 60 cm, -3,2 °C @ 80 cm

ObsID: 266554

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org