Snøskredvarsel for Indre Troms torsdag 08.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende situasjon. Det er mulig å løse ut/fjernutløse store/svært store skred. Utvis stor varsomhet. Fare for våte skred i bratt solvendt terreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Krevende situasjon. Snødekket med tilhørende svake lag av kantkorn bruker litt tid på å tilvenne seg en økte belastningen av fokksnøen. Det er mulig for en enkelt skiløper å løse ut/fjernutløse store skred, enkelte steder svært store. Store mengder fokksnø vil gradvis stabilisere seg, men kan fortsatt være lett å løse ut, særlig høyt til fjells. Dersom sola tar tak kan det gå en del naturlig utløste skred i bratt solvendt terreng.
Der vinden har tatt er det fokksnø av varierende hardhet i overflaten, ellers myke flak og løs snø i skjermet terreng. Vindutsatte formasjoner er avblåst eller har gammel skare. Den siste tiden har vind lastet mye snø inn i vestvendt terreng.
I høyden over ca. 800 moh finnes det aktive vedvarende svake lag av kantkorn under skarelag. Laget ble dannet i kuldeperioden i januar.
I Tamokdalen har det gått flere store og svært store skred den siste tiden.
12 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra sørvest om kvelden.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-14 °C til -7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Målselv

Snø

07.04.2021 kl. 19:18

444 moh

StianS (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  StianS Kommentar:  450moh
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  StianS Kommentar:  Bilde tatt 400moh
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  StianS Kommentar:  Bilde tatt 400moh

Notater

Snøen gikk fra å være våt til tørr på ca 250-300moh

Faretegn

Drønn i snøen Opplevde ett drønn i snøen, ca 400moh. Snødekket her virket mer bundet i toppen enn lavere ned på fjellet.

Stort snøfall Vindtransportert snø fra ca 300moh og oppover

Vær

Snø 3 m/s fra V → 80% skyer

ObsID: 266138

Indre Troms / Balsfjord

Snø

07.04.2021 kl. 17:09

209 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Svært stort skred i Hattavarre, Tamokdalen. Stoppet ca 300 m fra fv 87 Antatt løsnet på ca 1300 moh
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps

Skredaktivitet

7. apr. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). 4 - Svært store. Naturlig utløst Få bratte heng. S. Over 1300 moh

ObsID: 266129

Indre Troms / Bardu

Snø

07.04.2021 kl. 15:47

465 moh

Morten@forsvaret (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Morten@forsvaret

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt.

Tester

ECTN13@90cmQ2

ECTN9@40cmQ2

CTM13@40cmQ2

Snødekke

175 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 266132

Indre Troms / Målselv

Snø

07.04.2021 kl. 14:11

449 moh

HEngen@forsvaret (***)

Skredhendelse

7. apr 14:13 Skavlfall Utløst med sprengstoff

Ulykke/hendelse

Kunstig utløst skavl for trening Snø Påvirket ingenting

ObsID: 266103

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org