Snøskredvarsel for Indre Troms torsdag 08.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende situasjon. Det er mulig å løse ut/fjernutløse store/svært store skred. Utvis stor varsomhet. Fare for våte skred i bratt solvendt terreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Krevende situasjon. Snødekket med tilhørende svake lag av kantkorn bruker litt tid på å tilvenne seg en økte belastningen av fokksnøen. Det er mulig for en enkelt skiløper å løse ut/fjernutløse store skred, enkelte steder svært store. Store mengder fokksnø vil gradvis stabilisere seg, men kan fortsatt være lett å løse ut, særlig høyt til fjells. Dersom sola tar tak kan det gå en del naturlig utløste skred i bratt solvendt terreng.
Der vinden har tatt er det fokksnø av varierende hardhet i overflaten, ellers myke flak og løs snø i skjermet terreng. Vindutsatte formasjoner er avblåst eller har gammel skare. Den siste tiden har vind lastet mye snø inn i vestvendt terreng.
I høyden over ca. 800 moh finnes det aktive vedvarende svake lag av kantkorn under skarelag. Laget ble dannet i kuldeperioden i januar.
I Tamokdalen har det gått flere store og svært store skred den siste tiden.
12 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra sørvest om kvelden.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-14 °C til -7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Målselv

Snø

07.04.2021 kl. 19:18

444 moh

StianS (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  StianS Kommentar:  450moh
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  StianS Kommentar:  Bilde tatt 400moh
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  StianS Kommentar:  Bilde tatt 400moh

Faretegn

Drønn i snøen Opplevde ett drønn i snøen, ca 400moh. Snødekket her virket mer bundet i toppen enn lavere ned på fjellet.

Stort snøfall Vindtransportert snø fra ca 300moh og oppover

Notater

Snøen gikk fra å være våt til tørr på ca 250-300moh

Vær

Snø 3 m/s fra V → 80% skyer

ObsID: 266138

Indre Troms / Balsfjord

Snø

07.04.2021 kl. 17:09

209 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Svært stort skred i Hattavarre, Tamokdalen. Stoppet ca 300 m fra fv 87 Antatt løsnet på ca 1300 moh
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps

Skredaktivitet

7. apr. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). 4 - Svært store. Naturlig utløst Få bratte heng. S. Over 1300 moh

ObsID: 266129

Indre Troms / Bardu

Snø

07.04.2021 kl. 15:47

465 moh

Morten@forsvaret (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Morten@forsvaret

Snødekke

175 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

ECTN13@90cmQ2

ECTN9@40cmQ2

CTM13@40cmQ2

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt.

ObsID: 266132

Indre Troms / Målselv

Snø

07.04.2021 kl. 14:11

449 moh

HEngen@forsvaret (***)

Skredhendelse

7. apr 14:13 Skavlfall Utløst med sprengstoff

Ulykke/hendelse

Kunstig utløst skavl for trening Snø Påvirket ingenting

ObsID: 266103

Indre Troms / Bardu

Snø

05.04.2021 kl. 15:51

822 moh

mortenh@obskorps (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vind og snøvær øker skredfaren til øvre sjikt av FG3 enkelte plasser i regionen. Det vedvarende svake kantkornlaget i kombinasjon med fersk snøfokk gjør forholdene krevende i fjellet. Konservative veivalg anbefales over skoggrensa. De ferske ustabile fokksnøflakene vil stabilisere seg noe de neste 24-48 timene. Kantkornlaget vil fortsette å skape skredproblem i tiden framover men når fokksnøen har stabilisert seg om et par dager vil vi trolig synke ned til FG 2. Varslet faregrad er riktig Anbefaler å endre utsatte eksponeringer da vinden virker til å ha blåst rundt Nord i dag.

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Kram nysnø opp til ca 300moh. Tørr nysnø derfra og oppover. Over skoggrensa er det en del myk fokksnø etter vinden i dag. Mye bra skiføre men fra ca 300moh bryter man litt gjennom ned i den våtere gamle snøen.

Notater

Obstur til Vesleala. Det begynte å snø tett og blåse 4-7 m/s så sikten ble veldig dårlig. Ikke forsvarlig å gå høyere enn ca 850moh.

Tester

ECTX Middels

Vær

Snø -6,2 °C 5 m/s fra N ↓ 100% skyer Det har vært pent oppholdsvær første delen av dagen. På ettermiddagen kom det ei kraftig snøbyge med en del vind. Lett snøfokk over skoggrensa.

Skredaktivitet

5. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S, SV, V over 400 moh

Snøprofil

6 cm 4F DF 0 mm D, 8 cm F DF 1 mm D, 25 cm 1F RG 0 mm D, 30 cm P RG 0 mm D, 2 cm K MFcr, 2 cm 4F FCxr 2 mm D, 3 cm K MFcr, 8 cm P RG -6 °C @ 0 cm, -5,6 °C @ 10 cm, -4,9 °C @ 20 cm, -2,8 °C @ 40 cm, -1,9 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 265696

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org