Snøskredvarsel for Indre Troms onsdag 07.04.2021

4
Stor
Publisert:

Omfattende ustabile forhold. Svært store skred kan løsne naturlig på svakt lag av kantkorn og i fersk fokksnø mens været står på.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

NB: oppdatert 07.04.21: Mer nedbør enn ventet og store naturlig utløste skred observert. Nysnø og kraftig vind gir stor pålagring av fokksnø i leheng, og fare for svært store naturlig utløste skred på svakt lag av kantkorn og nedføyket svakt lag med nysnø. Skredfaren ventes å avta gradvis utover dagen når været roer seg.
Der vinden har tatt er det fokksnø av varierende hardhet i overflaten, ellers myke flak og løs snø i skjermet terreng. Forrige uke var preget av mildvær opptil 600-700 moh med mye vind fra sørvest og noe nedbør og snøtransport mot østvendte sider. Vindutsatte formasjoner er avblåst eller har gammel skare.
I høyden over ca. 800 moh finnes det aktive vedvarende svake lag av kantkorn under skarelag. Laget ble dannet i kuldeperioden i januar.
Onsdag morgen har det gått et svært stort skred i Tamokdalen.
20 cm nysnø i Tamokdalen siden i går.
15 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra sørvest om kvelden.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Målselv

Snø

07.04.2021 kl. 19:18

444 moh

StianS (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  StianS Kommentar:  450moh
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  StianS Kommentar:  Bilde tatt 400moh
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  StianS Kommentar:  Bilde tatt 400moh

Faretegn

Drønn i snøen Opplevde ett drønn i snøen, ca 400moh. Snødekket her virket mer bundet i toppen enn lavere ned på fjellet.

Stort snøfall Vindtransportert snø fra ca 300moh og oppover

Notater

Snøen gikk fra å være våt til tørr på ca 250-300moh

Vær

Snø 3 m/s fra V → 80% skyer

ObsID: 266138

Indre Troms / Balsfjord

Snø

07.04.2021 kl. 17:09

209 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Svært stort skred i Hattavarre, Tamokdalen. Stoppet ca 300 m fra fv 87 Antatt løsnet på ca 1300 moh
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps

Skredaktivitet

7. apr. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). 4 - Svært store. Naturlig utløst Få bratte heng. S. Over 1300 moh

ObsID: 266129

Indre Troms / Bardu

Snø

07.04.2021 kl. 15:47

465 moh

Morten@forsvaret (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Morten@forsvaret

Snødekke

175 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt.

Tester

ECTN13@90cmQ2

ECTN9@40cmQ2

CTM13@40cmQ2

ObsID: 266132

Indre Troms / Målselv

Snø

07.04.2021 kl. 14:11

449 moh

HEngen@forsvaret (***)

Skredhendelse

7. apr 14:13 Skavlfall Utløst med sprengstoff

Ulykke/hendelse

Kunstig utløst skavl for trening Snø Påvirket ingenting

ObsID: 266103

Indre Troms / Bardu

Snø

05.04.2021 kl. 15:51

822 moh

mortenh@obskorps (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vind og snøvær øker skredfaren til øvre sjikt av FG3 enkelte plasser i regionen. Det vedvarende svake kantkornlaget i kombinasjon med fersk snøfokk gjør forholdene krevende i fjellet. Konservative veivalg anbefales over skoggrensa. De ferske ustabile fokksnøflakene vil stabilisere seg noe de neste 24-48 timene. Kantkornlaget vil fortsette å skape skredproblem i tiden framover men når fokksnøen har stabilisert seg om et par dager vil vi trolig synke ned til FG 2. Varslet faregrad er riktig Anbefaler å endre utsatte eksponeringer da vinden virker til å ha blåst rundt Nord i dag.

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Kram nysnø opp til ca 300moh. Tørr nysnø derfra og oppover. Over skoggrensa er det en del myk fokksnø etter vinden i dag. Mye bra skiføre men fra ca 300moh bryter man litt gjennom ned i den våtere gamle snøen.

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S, SV, V over 400 moh

Notater

Obstur til Vesleala. Det begynte å snø tett og blåse 4-7 m/s så sikten ble veldig dårlig. Ikke forsvarlig å gå høyere enn ca 850moh.

Skredaktivitet

5. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Snø -6,2 °C 5 m/s fra N ↓ 100% skyer Det har vært pent oppholdsvær første delen av dagen. På ettermiddagen kom det ei kraftig snøbyge med en del vind. Lett snøfokk over skoggrensa.

Snøprofil

6 cm 4F DF 0 mm D, 8 cm F DF 1 mm D, 25 cm 1F RG 0 mm D, 30 cm P RG 0 mm D, 2 cm K MFcr, 2 cm 4F FCxr 2 mm D, 3 cm K MFcr, 8 cm P RG -6 °C @ 0 cm, -5,6 °C @ 10 cm, -4,9 °C @ 20 cm, -2,8 °C @ 40 cm, -1,9 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Tester

ECTX Middels

ObsID: 265696

Indre Troms / Balsfjord

Snø

04.04.2021 kl. 14:26

795 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ustabil fokksnø som sprekker opp og glir ut i leområder over ca 750 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det gamle kantkornlaget er ikke stabilisert i høyden over ca 800 moh og kan gi svært store skred Fersk fokksnø i leområder for vestavind er svært ustabil over ca 750 moh, den sprekker opp, propagerer og glir lett ut kan gi skred opp til stor størrelse. Lavere i terrenget er det nok noe mere stabilt pga høyere temperaturer. Skredproblemet mht fokksnø kan ventes å øke med høyde og det vil stabilisere senere pga. lavere temp i høyden. Kantkornlaget er vedvarende inntil videre. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 600 moh Vesentlig instabilitet i fersk fokksnø over nedføyket nysnø eller mot isere skare. Skredproblemet var tydelig og utbredt over ca 750 moh

Vær

Snø -3 °C 8 m/s fra V → 70% skyer Avtagende bygevær. En del vind på utsatte rygger i høyden, blant annet der jeg var

Snøprofil

8 cm 1F RG, 13 cm F PP, 40 cm 4F/1F RG, 0,5 cm I IF, 2 cm 4F FC 2 mm, 3 cm 1F MFcr, 0,5 cm I IF, 3 cm 1F FC, 3 cm I IF 1 test knyttet til snøprofilen Profilen gravd på ca 800 moh høyde i nordvendt leområde med relativt tynt snødekke

Tester

CTV@8cmQ1 Dårlig

ObsID: 265518

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org