Snøskredvarsel for Indre Troms tirsdag 06.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold, unngå skredterreng. Store skred kan løsne naturlig på svakt lag av kantkorn. Det er svært lett å løse ut skred i fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Værprognosene er usikre, men mye nysnø og kraftig vind kan føre til en ny runde med store naturlig utløste skred og kanskje enkelte svært store skred på svakt lag av kantkorn. I leheng vil det også legge seg store ustabile fokksnøflak, som er svært lett å løse ut for en skiløper mens været står på. I utsatte heng kan skred bli store.
Der vinden har tatt er det fokksnø av varierende hardhet i overflaten, ellers myke flak og løs snø i skjermet terreng. Forrige uke var preget av mildvær opptil 600-700 moh med mye vind fra sørvest og noe nedbør og snøtransport mot østvendte sider. Vindutsatte formasjoner er avblåst eller har gammel skare.
I høyden over ca. 800 moh finnes det aktive vedvarende svake lag av kantkorn under skarelag. Laget ble dannet i kuldeperioden i januar.
I Tamokdalen har det gått flere store skred den siste tiden.
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-11 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Usikre værprognoser.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

05.04.2021 kl. 15:51

822 moh

mortenh@obskorps (*****)

Tester

ECTX Middels

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vind og snøvær øker skredfaren til øvre sjikt av FG3 enkelte plasser i regionen. Det vedvarende svake kantkornlaget i kombinasjon med fersk snøfokk gjør forholdene krevende i fjellet. Konservative veivalg anbefales over skoggrensa. De ferske ustabile fokksnøflakene vil stabilisere seg noe de neste 24-48 timene. Kantkornlaget vil fortsette å skape skredproblem i tiden framover men når fokksnøen har stabilisert seg om et par dager vil vi trolig synke ned til FG 2. Varslet faregrad er riktig Anbefaler å endre utsatte eksponeringer da vinden virker til å ha blåst rundt Nord i dag.

Vær

Snø -6,2 °C 5 m/s fra N ↓ 100% skyer Det har vært pent oppholdsvær første delen av dagen. På ettermiddagen kom det ei kraftig snøbyge med en del vind. Lett snøfokk over skoggrensa.

Notater

Obstur til Vesleala. Det begynte å snø tett og blåse 4-7 m/s så sikten ble veldig dårlig. Ikke forsvarlig å gå høyere enn ca 850moh.

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S, SV, V over 400 moh

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Kram nysnø opp til ca 300moh. Tørr nysnø derfra og oppover. Over skoggrensa er det en del myk fokksnø etter vinden i dag. Mye bra skiføre men fra ca 300moh bryter man litt gjennom ned i den våtere gamle snøen.

Skredaktivitet

5. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

6 cm 4F DF 0 mm D, 8 cm F DF 1 mm D, 25 cm 1F RG 0 mm D, 30 cm P RG 0 mm D, 2 cm K MFcr, 2 cm 4F FCxr 2 mm D, 3 cm K MFcr, 8 cm P RG -6 °C @ 0 cm, -5,6 °C @ 10 cm, -4,9 °C @ 20 cm, -2,8 °C @ 40 cm, -1,9 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 265696

Indre Troms / Balsfjord

Snø

04.04.2021 kl. 14:26

795 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps

Tester

CTV@8cmQ1 Dårlig

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ustabil fokksnø som sprekker opp og glir ut i leområder over ca 750 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det gamle kantkornlaget er ikke stabilisert i høyden over ca 800 moh og kan gi svært store skred Fersk fokksnø i leområder for vestavind er svært ustabil over ca 750 moh, den sprekker opp, propagerer og glir lett ut kan gi skred opp til stor størrelse. Lavere i terrenget er det nok noe mere stabilt pga høyere temperaturer. Skredproblemet mht fokksnø kan ventes å øke med høyde og det vil stabilisere senere pga. lavere temp i høyden. Kantkornlaget er vedvarende inntil videre. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -3 °C 8 m/s fra V → 70% skyer Avtagende bygevær. En del vind på utsatte rygger i høyden, blant annet der jeg var

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 600 moh Vesentlig instabilitet i fersk fokksnø over nedføyket nysnø eller mot isere skare. Skredproblemet var tydelig og utbredt over ca 750 moh

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Snøprofil

8 cm 1F RG, 13 cm F PP, 40 cm 4F/1F RG, 0,5 cm I IF, 2 cm 4F FC 2 mm, 3 cm 1F MFcr, 0,5 cm I IF, 3 cm 1F FC, 3 cm I IF 1 test knyttet til snøprofilen Profilen gravd på ca 800 moh høyde i nordvendt leområde med relativt tynt snødekke

ObsID: 265518

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org