Snøskredvarsel for Indre Troms søndag 07.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Vedvarende svake lag nede i snødekket og ansamlinger av fersk fokksnø. Utvis stor varsomhet inntil videre.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt snøbyger og perioder med vind kan danne ferske flak i leområder. Bygevær gir usikre prognoser og lokale forskjeller. Skredfaren er størst i områder med mye nysnø og der vinden flytter på mye snø. Situasjonen er kompleks, for i høyden kan det gå store skred på vedvarende svake lag. De fleste steder ligger de svake lagene under hard snø slik at de er vanskelig å påvirke, men mye pålagring av nysnø den siste uka kan føre til at de stedvis er lettere å påvirke. Fjernutløsning er mulig.
Forrige uke tæret mildvær og regn godt på snødekket i lavlandet og det gamle snødekket er gjennomfuktet opp til ca 500 moh. Mandag - fredag var preget av bygevær og vind og det har nå kommet påfyll med snø ned til havnivå. Det er likevel fortsatt lite snø for årstiden. På grunn av mye vindtransport er snøen ujevnt fordelt i terrenget.
Over ca 500 moh finnes det flere vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag.
Onsdag formiddag gikk det et stort naturlig utløst skred i sørøstvendt fjellside i Bardu.
Fredag var det i skoggrensen ved Sjufjellet ca 50 cm ubunden snø over gammelt, gjennomfuktet snødekke.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest., endring til liten kuling fra nord om kvelden.
-15 °C til -7 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til bris fra nord om ettermiddagen.
-15 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Bygevær gir usikre nedbørsprognoser, følg med på yr.no

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Balsfjord

Snø

07.03.2021 kl. 14:37

1052 moh

BP (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  BP
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  BP

Skredhendelse

7. mar 14:35 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SV-vendt Nær rygg

ObsID: 259849

Indre Troms / BALSFJORD

Snø

07.03.2021 kl. 12:49

644 moh

atovslid (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  atovslid

Faretegn

Drønn i snøen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Snødekke

115 cm totalt 30 cm nysnø

Tester

ECTP8@30cmQ2 Middels ECTI4

Notater

Lagdelt gammel snø fra ca 600.

ObsID: 259970

Indre Troms / Målselv

Snø

06.03.2021 kl. 17:40

656 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø moderat til kraftig vind siste døgn har gitt stor snøtransport inn i leheng

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Over en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stort snøfall de siste dager med moderat til kraftig vind i høyden har medført kraftig snøtransport inn i leheng med dannelse av svake sjikt i fokksnøen og nedføyket løs ubunden snø i fokksnøen. Kantkornlaget er noe påvirket i dette omtadet i denne høyden men er ikke helt nedbrutt av siste mildvær. Tester viser at det er svake sjikt i fokksnøen, men det virker som det er noe begrenset bruddforplantningsevne i denne høyden. Kaldt klart vær med moderat vind i høyden vil føre til fortsatt pålagring av fokksnø i S eksposisjoner. Det er moderate mengder løs ubunden snø tilgjengelig for snøtransport Varslet faregrad er riktig

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr moderat til kraftig vind i høyden har ført til stor snøtransport inn i leheng mange eksposisjoner grunnet varierende vindretning fra SV-V-N-NØ. under tregrensen er det mye ubunden løs snø (65cm)

Tester

LBT@28cmQ2 bryter ved liten tilleggsbelastning på samme sted som ECTN på 28 cm

ECTN11@28cmQ2 Middels Dårlig evne til bruddforplantning i fokksnøen i denne profilen

Vær

Snø -11,3 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Skredaktivitet

6. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss i dag. dårlig sikt i høyden

Snøprofil

4 cm F PP 2 mm D, 41 cm 4F DF 1 mm D, 25 cm P RG 1 mm D, 8 cm 1F RG 1 mm D, 12 cm P RG 1 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 26 cm 4F FC 1 mm D -10,7 °C @ 0 cm, -7,4 °C @ 10 cm, -5,4 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3,1 °C @ 40 cm, -2 °C @ 60 cm, -1 °C @ 80 cm, -0,4 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 259647

Indre Troms / Bardu

Snø

06.03.2021 kl. 13:14

352 moh

Birke (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: 30cm nysnø

Snødekke

110 cm totalt 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Snø -7,9 °C 100% skyer Nedbør i form av byger, vinden kommer og går sammen med bygene

Snøprofil

30 cm F PP 2 mm D, 40 cm 1F DF 1 mm D, 8 cm K MFcr, 30 cm P RG 1 mm M M eller W på fuktighet, 9 cm 4F DH 6 mm -7,4 °C @ 0 cm, -5,6 °C @ 10 cm, -4,4 °C @ 20 cm, -3,1 °C @ 30 cm, -2,4 °C @ 40 cm, -1,3 °C @ 50 cm, -0,5 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 70 cm, -0,2 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 90 cm, -0,3 °C @ 100 cm, -0,3 °C @ 117 cm

ObsID: 259600

Indre Troms / MÅLSELV

Snø

05.03.2021 kl. 15:00

18 moh

Guttorm (Ukjent)

Vær

-5 °C 0 m/s 50% skyer

ObsID: 259460

Indre Troms / Normalvn. Sjufjellet.

Snø

05.03.2021 kl. 13:25

547 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Lett vindtransport fra vest mot øst på utsatte steder over 1000

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Under ca 700 moh har snødekket blitt gjennomfuktet under sist mildvær. Over dette høydenivået er skredprobleme sannsynligvis til stede

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye ubundet snø i fjellet, denne er i utgangspunktet stabil og forlokkende. På utsatte steder vil vind kunne gi fokksnøflak som kan gi skred ved liten tilleggsbelastning. Under ca 700 moh har sist mildvær stabilisert det gamle snødekket, kombinert med ubundet snø over er dette stabilt. Over ca. 700 moh kan det gamle vedvarende svake kantkornlaget fremdeles være aktivt. Dette kombinert med ca 50 cm nysnø oppå vil kunne gi skred av svært stor størrelse ved liten tilleggsbelastning Ved økende vind vil skredfaren raskt bli større Varslet faregrad er riktig Det er samsvar mellom obs og varsel

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Snøen opp mot 6-700 moh har sannsynligvis vært gjennomfuktet ila. sist mildvær. Test på ca 500 moh bekrefter dette. Ca 50 cm ubundet snø over gammelt fuktet snødekke = stabilt, fint føre. Høyere på ca. 900 moh viser profil mye ubundet snø over gammelt snødekke med kantkornlag under. Dels har vinden laget myke lett bundede flak med tendenser til instabil lagdeling -separasjon i lag i fokksnø ved spadeprøve. Likevel generelt stabilt og ingen faretegn utover lett vindtransport i utsatte områder.

Vær

Snø 5 °C 10 m/s fra V → 80% skyer Lite og ingen vind unntatt på toppryggen, der var det til gjengjeld meget friskt. Lett snøfall i byger. Temp er minusgrader.

Notater

Snøprofil fra 900 moh lagt til i egen observasjon

Snøprofil

50 cm 4F-/F+ PP D, 60 cm P/4F MFsl M

ObsID: 259434

Indre Troms / Balsfjord

Snø

05.03.2021 kl. 13:22

581 moh

Peder Nilsen (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Peder Nilsen Kommentar:  Bruddet gikk på fuktig korn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

240 cm totalt 5 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye snø i leformasjoner. Delvis til helt avblåst på rygger

Tester

ECTX God

LBT@100cmQ2 Middels belastning. Brudd gikk i den våte snøen som trolig ble gjennomfuktet under siste mildværsperiode

Vær

Snø -4 °C

Snøprofil

20 cm F, 35 cm 4F, 35 cm 1F, 60 cm P 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 259476

Indre Troms / Bardu

Snø

05.03.2021 kl. 12:53

812 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  mortenh@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fortsatt ustabile forhold over skoggrensa. Kantkornlaget under skaren er ikke påvirket av mildværet som var forrige helg og er fortsatt aktivt. Over skoggrensa har det vært mye vindtransport av nysnø som har ført til pålagring av fokksnøflak i leheng. Videre bygevær med nedbør og vind gjennom helga vil øke skredfaren noe ved at det pålagres større fokksnøflak over der svake laget lengre ned i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Mye tørr nysnø i skogen. Over skoggrensa veksler det mellom noe avblåst og mye løssnø i leheng.

Tester

ECTP16@45cmQ2 Middels Fin bruddkant som gikk hele veien på 16 slaget.

Vær

Snø -9,6 °C 0 m/s 100% skyer Snøbyger.

Skredaktivitet

5. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm F PP 1 mm D, 24 cm 4F DF 1 mm D, 1 cm K MFcr, 8 cm K MF, 1 cm K MFcr, 2 cm 4F FC 2 mm, 18 cm 1F RG 0 mm, 1 cm K MFcr, 35 cm P MF -8 °C @ 0 cm, -7,5 °C @ 10 cm, -6,1 °C @ 20 cm, -3,7 °C @ 40 cm, -2 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 80 cm, -0,5 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 259422

Indre Troms / Normalvn. Sjufjellet 900 moh

Snø

05.03.2021 kl. 11:00

874 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Snøprofil

20 cm F PP D, 3 cm 1F RG D, 3 cm K MFcr D, 30 cm 1F RG D, 4 cm F FC 0 mm D, 5 cm K MFcr D, 15 cm F FC 1 mm D, 55 cm K MFcr D 900 moh ø eksp

ObsID: 259453

Indre Troms / Balsfjord

Snø

05.03.2021 kl. 09:53

518 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Gamle skred på traversen i skoggrensen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps
ObsID: 259373

Indre Troms / Balsfjord

Snø

04.03.2021 kl. 16:30

904 moh

Hvitblikk (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hvitblikk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hvitblikk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

22 cm F DF, 20 cm 4F RG, 10 cm 1F RG, 0,2 cm I IF, 21 cm 1F RG, 0,2 cm I IF, 13 cm 1F RG, 3 cm 4F FC 3 mm, 2 cm K MFcr, 4 cm 4F FC 3 mm, 12 cm K MF Ingen bra tester da jeg ikke kom igjennom hele blokken med knutetau. Fikk utslag på ectn13 på fokksnø32 cm q3. Kom ikke helt ned uten sag eller bedre tau så testen er default.

ObsID: 259305

Indre Troms / Balsfjord

Snø

04.03.2021 kl. 15:26

657 moh

Hvitblikk (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hvitblikk Kommentar:  Bare vanlig håndtest. Fokksnø sitter godt mot isskare under. Q3. Skal mye til for å påvirke kantkorn under skare. Virker som regnet forrige uke gikk helt opp hit.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh Tørr

Vær

Snø

Snøprofil

20 cm F DF, 20 cm 4F RG, 5 cm I MFcr, 7 cm 4F FC

ObsID: 259304

Indre Troms / Bardu

Snø

04.03.2021 kl. 13:32

719 moh

Geir Ola@forsvaret (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Geir Ola@forsvaret

Notater

Flere større skred Naturlig utløst Sannsynlig utløst i går formiddag

ObsID: 259230

Indre Troms / Bardu

Snø

04.03.2021 kl. 13:31

629 moh

Hummel@forsvaret (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hummel@forsvaret Kommentar:  Flere skred. Bredde på ca 2 km i bredde. Naturlig utløst tidlig i går. Mye ny pålagring.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Snødekke

180 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Tester

ECTN6@40cm

CTH22@125cmQ2 Middels

CTE8@40cmQ2 Middels

Vær

Snø -7,9 °C 6 m/s fra NV ↘ 90% skyer Lett snøvær

Snøprofil

40 cm F PP/DF D, 26 cm 4F DF D, 25 cm 1F RG D, 1 cm P MFcr D, 2 cm 1F MF D, 2 cm P MFcr D, 31 cm 1F MF M, 53 cm 4F FC 3 mm D -7,7 °C @ 0 cm, -7,4 °C @ 10 cm, -7,1 °C @ 20 cm, -5 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 60 cm, -1 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 140 cm, -0,1 °C @ 160 cm, 0 °C @ 180 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 259257

Indre Troms / Bardu

Snø

04.03.2021 kl. 10:26

695 moh

rayvedal (****)

Vær

Snø -7 °C 9 m/s 100% skyer Snudde pga kald vind, snøbyger og lite sikt.

ObsID: 259155

Indre Troms / Bardu

Snø

04.03.2021 kl. 10:04

532 moh

rayvedal (****)

Snødekke

25 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Veldig varierende tykkelse på nytt snødekke pga vindtransport. Akkurat her 45 cm tørr snø oppå 45 cm fuktig snø. Veldig gode bindinger. Ved tynt snølag er snøen veldig kompakt og lar seg ikke påvirke.

ObsID: 259148

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org