Snøskredvarsel for Indre Troms torsdag 04.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Vedvarende svake lag nede i snødekket og ansamlinger av fersk fokksnø. Utvis stor varsomhet inntil videre.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt bygeværet gir påfyll av nysnø som sammen med vind danner ferske flak med fokksnø i leområder mot sørøst. Med kalde temperaturer trenger også gårsdagens fokksnø litt tid på å stabilisere seg, og det kan være lett for en skiløper å løse ut skred. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i fjellet. Disse er mest utbredt i indre strøk og høyt til fjells der forrige ukes mildvær ikke har ødelagt lagene. Vær særlig oppmerksom der snødekket er tynt. Det ventes bygevær som vil gi store lokale variasjoner i været. De områdene som får mest nedbør og vind vil ha størst skredfare.
Forrige uke tæret mildvær og regn godt på snødekket i lavlandet. Søndag var mildværsgrensen på ca 800 moh. Mandag - onsdag var preget av bygevær og vind og det har nå kommet påfyll med snø ned til havnivå. Det er likevel fortsatt lite snø for årstiden. På grunn av mye vindtransport er snøen fra tidligere i vinter ujevnt fordelt i terrenget.
Før mildværet satte inn i helgen var det et komplekst oppbygd snødekke med flere kantkornlag og skarelag. Mildværet har nå ødelagt disse lagene i lavlandet.
10 - 15 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-13 °C til -6 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær som kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-15 °C til -10 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær som kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Balsfjord

Snø

04.03.2021 kl. 16:30

904 moh

Hvitblikk (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hvitblikk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hvitblikk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

22 cm F DF, 20 cm 4F RG, 10 cm 1F RG, 0,2 cm I IF, 21 cm 1F RG, 0,2 cm I IF, 13 cm 1F RG, 3 cm 4F FC 3 mm, 2 cm K MFcr, 4 cm 4F FC 3 mm, 12 cm K MF Ingen bra tester da jeg ikke kom igjennom hele blokken med knutetau. Fikk utslag på ectn13 på fokksnø32 cm q3. Kom ikke helt ned uten sag eller bedre tau så testen er default.

ObsID: 259305

Indre Troms / Balsfjord

Snø

04.03.2021 kl. 15:26

657 moh

Hvitblikk (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hvitblikk Kommentar:  Bare vanlig håndtest. Fokksnø sitter godt mot isskare under. Q3. Skal mye til for å påvirke kantkorn under skare. Virker som regnet forrige uke gikk helt opp hit.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø

Snøprofil

20 cm F DF, 20 cm 4F RG, 5 cm I MFcr, 7 cm 4F FC

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh Tørr

ObsID: 259304

Indre Troms / Bardu

Snø

04.03.2021 kl. 13:32

719 moh

Geir Ola@forsvaret (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Geir Ola@forsvaret

Notater

Flere større skred Naturlig utløst Sannsynlig utløst i går formiddag

ObsID: 259230

Indre Troms / Bardu

Snø

04.03.2021 kl. 13:31

629 moh

Hummel@forsvaret (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hummel@forsvaret Kommentar:  Flere skred. Bredde på ca 2 km i bredde. Naturlig utløst tidlig i går. Mye ny pålagring.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Vær

Snø -7,9 °C 6 m/s fra NV ↘ 90% skyer Lett snøvær

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tester

ECTN6@40cm

CTH22@125cmQ2 Middels

CTE8@40cmQ2 Middels

Snøprofil

40 cm F PP/DF D, 26 cm 4F DF D, 25 cm 1F RG D, 1 cm P MFcr D, 2 cm 1F MF D, 2 cm P MFcr D, 31 cm 1F MF M, 53 cm 4F FC 3 mm D -7,7 °C @ 0 cm, -7,4 °C @ 10 cm, -7,1 °C @ 20 cm, -5 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 60 cm, -1 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 140 cm, -0,1 °C @ 160 cm, 0 °C @ 180 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

Snødekke

180 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 259257

Indre Troms / Bardu

Snø

04.03.2021 kl. 10:26

695 moh

rayvedal (****)

Vær

Snø -7 °C 9 m/s 100% skyer Snudde pga kald vind, snøbyger og lite sikt.

ObsID: 259155

Indre Troms / Bardu

Snø

04.03.2021 kl. 10:04

532 moh

rayvedal (****)

Snødekke

25 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Veldig varierende tykkelse på nytt snødekke pga vindtransport. Akkurat her 45 cm tørr snø oppå 45 cm fuktig snø. Veldig gode bindinger. Ved tynt snølag er snøen veldig kompakt og lar seg ikke påvirke.

ObsID: 259148

Indre Troms / Bardu

Snø

03.03.2021 kl. 18:20

892 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser ECTP på kantkornlag under skare som løser ut ved middels belastning

Skredaktivitet

3. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det er ikke observert noen skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag. Dårlig sikt i høyden gjør observasjoner i høyden vanskelig

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snødekket over tregrensen har ikke vært nevneverdig påvirket av mildværet i helga. Kantkornlaget er fortsatt inntakt under skarelag fra 650moh. Kraftig vindpåvirkning og snøtransport inn i leheng i N-Ø-S eksposisjoner har ført til svake lag av nedføyket løs ubunden snø og svake sjikt i fokksnøen. Det har kommet ca 40cm snø siste 48 timer. Kraftig vind over tregrensen har ført til kraftig snøtransport. Tester ved 650moh og 900moh viser at kantkornlag går til brudd ved middels tilleggsbelastning. Moderat vind i høyden og moderate mengder nedbør ifa snø vil føre til fortsatt pålagring av fokksnø i SØ-S-SV eksposisjoner. Det medfører pålagring av snø på eksisterende vedvarende svake lag av kantkorn der snødekket har vært tynt og medfører derved økt sannsynlighet for utløsning av skred i denne eksposisjonen Varslet faregrad er riktig snødekket opp til ca 500moh er kraftig påvirket av mildværet sist hel. Høyde for tørre flakskred på kantkornlag bør endres fra 300moh til ca 600moh. Fokksnøflak og svake lag i fokksnøen gjør seg gjeldende fra ca 5-600moh og bør endres fra 300moh.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø kraftig snøfall og kraftig vind i høyden siste døgn

Vær

Snø -6,9 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer Siste døgn har det vært varierende vær ifa moderat til kraftig vind i høyden og kraftige snøbyger. Noe fallende temperatur siste døgn med -2 grader i lavlandet. Pågående kraftige snøbyger og moderat vind i høyden.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tester

ECTP11@40cmQ2 Middels

Snøprofil

3 cm F PP 1 mm D, 25 cm 1F RG 1 mm D, 4 cm 4F DF 1 mm D, 7 cm P MF D, 3 cm 4F FC 1 mm D, 65 cm 1F RG 1 mm D, 35 cm 4F FC 2 mm D -7 °C @ 0 cm, -5,3 °C @ 10 cm, -4,3 °C @ 20 cm, -2,3 °C @ 30 cm, -1,3 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 60 cm, -0,6 °C @ 80 cm, -0,5 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen stor temperaturgradient i øvre del av snødekket vil kunne føre til fortsatt utvikling av allerede eksisterende kantkornlag under skare.

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 550 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Under tregrensen er det mye løs ubunden snø ca 40 cm. rett under tregrensen er snødekket moderat påvirket av vind. Over tregrensen er snødekket kraftig påvirket av vind og store områder er avblåst ned til gammel skare. Siste 2 døgn har det vært kraftig snøtransport inn i leheng i NV-V-S eksposisjoner. Siste mildværsperiode i helga har ikke påvirket snødekket nevneverdig fra 650moh og opp. Kantkornlag under skare er fortsatt aktivt fra 650moh og opp. Det innebærer at snødekket over tregrensen fortsatt har vedvarende svake lag over og under skarelag. Stor snøtransport har ført til at kantkornlaget har hatt kraftig pålagring av snø.

ObsID: 259027

Indre Troms / Bardu

Snø

03.03.2021 kl. 16:19

830 moh

Nilsen@Forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Nilsen@Forsvaret

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hele siden i øst/sørøst utløst

ObsID: 259025

Indre Troms / Bardu

Snø

03.03.2021 kl. 10:47

654 moh

Hummel@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hummel@forsvaret

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Vær

4 m/s fra NØ ↙ 80% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S, SV

Tester

ECTN12@27cm Middels

CTE8@27cmQ2 Middels

Snøprofil

27 cm 4F DF, 47 cm 1F RG, 2 cm K MFcr, 22 cm P MF M, 32 cm 4F FC/MF, 50 cm K/P- MF/MFpc -6,6 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -4,4 °C @ 20 cm, -3 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 100 cm, -0,3 °C @ 120 cm, -0,3 °C @ 140 cm, -0,3 °C @ 160 cm, -0,1 °C @ 180 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Snødekke

Lett snøfokk 8 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 259010

Indre Troms / Målselv

Snø

02.03.2021 kl. 18:47

505 moh

osilseth@forsvaret.no (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  osilseth@forsvaret.no Kommentar:  Et Q2-brudd mellom DF'en og RG/DF-BK’en som skjedde under spadetest.

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig Var primært det å få sjekket ut skredproblemet nedføyket svakt lag med nysnø og fersk fokksnø som var fokuset her.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Meget tydelig pålagring i østlige eksposisjoner

Stort snøfall Område: I denne fjellsiden

Vær

Snø -3,2 °C 10 m/s fra V → 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Over en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 500 moh

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ over 500 moh

Tester

CTM12@120cmQ2 Middels

Snøprofil

6 cm 4F DF M, 80 cm 1F RG/DFbk 1 mm/2 mm, 35 cm 4F RGxf 2 mm, 42 cm P RG 1 mm -4,2 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -3,4 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm, -2,8 °C @ 100 cm, -2,6 °C @ 120 cm, -2,5 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Snødekke

280 cm totalt Moderat snøfokk 15 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig

ObsID: 258830

Indre Troms / Bardu

Snø

02.03.2021 kl. 10:42

641 moh

Nilsen@Forsvaret (***)

Faretegn

Stort snøfall Mye snøtransport både i går og idag. Ansamling i sørlige hellinger.

Vær

Snø 2,2 °C 5 m/s fra NV ↘ 95% skyer Mye snø og mye vind i går og idag.

Tester

ECTN30Q3 God

ECTX God

Skredaktivitet

2. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet SØ, S

Snøprofil

21 cm F PP, 43 cm 1F RG, 2 cm 1F FC/FCxr Øvre del, 2 cm I MFcr, 5 cm P RG, 2 cm K MFcr, 11 cm P RG, 2 cm K MFcr, 7 cm P RG, 1 cm K MFcr, 44 cm P MF/FCxr

ObsID: 258725

Indre Troms / Bardu

Snø

01.03.2021 kl. 10:14

313 moh

stisand@Forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  stisand@Forsvaret

Vær

Sludd fra SV ↗ 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mye vind i høyden, fra vest - sørvest. En del vindtransport ved, og over tregrensa.

Mye vann i snøen Lav temp, plussgrader. Våt snø som kommer ned. en del grunnvann som kommer opp enkelte steder.

Drønn i snøen Store områder som kollapser, sprekkene skyter ut opp til 50meter. Største området vi klarte å se var ca 50x50 meter som kollapset. Så dette over hele området Setermoen skytefelt mellom 200m og 320m. Var ikke høyere opp en dette. Kjørte snøscooter.

ObsID: 258637

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org