Snøskredvarsel for Indre Troms onsdag 03.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Vedvarende svake lag i snødekket kombinert med vind og snøvær gir en komplisert situasjon som kan føre til skred, både naturlig utløste og fjernutløste.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Påfyll av nysnø og vind vil danne fersk fokksnø i høyden. I områder der mildværet ikke har ødelagt vedvarende svake lag i det gamle snødekket kan det gå enkelte naturlig utløste skred der det legger seg fokksnø. Faren for gildeskred avtar med minkende temperatur, men slike skred kan noen ganger gå en tid etter at mildværet har opphørt.
Søndag var det mildvær og regn opp til ca 800 moh. Tirsdag meldes det om stort snøfall og mye snøtransport i Bardu. På grunn av vindtransport er snøen fra tidligere i vinter ujevnt fordelt i terrenget.
Snødekket er komplekst oppbygd med flere kantkornlag og skarelag.
Mandag meldes det om store drønn og skytende sprekker på opp til 50 meter.
14 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til stiv kuling fra vest.
-8 °C til -4 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 - 15 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-13 °C til -6 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær som kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

03.03.2021 kl. 18:20

892 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser ECTP på kantkornlag under skare som løser ut ved middels belastning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snødekket over tregrensen har ikke vært nevneverdig påvirket av mildværet i helga. Kantkornlaget er fortsatt inntakt under skarelag fra 650moh. Kraftig vindpåvirkning og snøtransport inn i leheng i N-Ø-S eksposisjoner har ført til svake lag av nedføyket løs ubunden snø og svake sjikt i fokksnøen. Det har kommet ca 40cm snø siste 48 timer. Kraftig vind over tregrensen har ført til kraftig snøtransport. Tester ved 650moh og 900moh viser at kantkornlag går til brudd ved middels tilleggsbelastning. Moderat vind i høyden og moderate mengder nedbør ifa snø vil føre til fortsatt pålagring av fokksnø i SØ-S-SV eksposisjoner. Det medfører pålagring av snø på eksisterende vedvarende svake lag av kantkorn der snødekket har vært tynt og medfører derved økt sannsynlighet for utløsning av skred i denne eksposisjonen Varslet faregrad er riktig snødekket opp til ca 500moh er kraftig påvirket av mildværet sist hel. Høyde for tørre flakskred på kantkornlag bør endres fra 300moh til ca 600moh. Fokksnøflak og svake lag i fokksnøen gjør seg gjeldende fra ca 5-600moh og bør endres fra 300moh.

Vær

Snø -6,9 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer Siste døgn har det vært varierende vær ifa moderat til kraftig vind i høyden og kraftige snøbyger. Noe fallende temperatur siste døgn med -2 grader i lavlandet. Pågående kraftige snøbyger og moderat vind i høyden.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø kraftig snøfall og kraftig vind i høyden siste døgn

Tester

ECTP11@40cmQ2 Middels

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 550 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Under tregrensen er det mye løs ubunden snø ca 40 cm. rett under tregrensen er snødekket moderat påvirket av vind. Over tregrensen er snødekket kraftig påvirket av vind og store områder er avblåst ned til gammel skare. Siste 2 døgn har det vært kraftig snøtransport inn i leheng i NV-V-S eksposisjoner. Siste mildværsperiode i helga har ikke påvirket snødekket nevneverdig fra 650moh og opp. Kantkornlag under skare er fortsatt aktivt fra 650moh og opp. Det innebærer at snødekket over tregrensen fortsatt har vedvarende svake lag over og under skarelag. Stor snøtransport har ført til at kantkornlaget har hatt kraftig pålagring av snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Skredaktivitet

3. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det er ikke observert noen skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag. Dårlig sikt i høyden gjør observasjoner i høyden vanskelig

Snøprofil

3 cm F PP 1 mm D, 25 cm 1F RG 1 mm D, 4 cm 4F DF 1 mm D, 7 cm P MF D, 3 cm 4F FC 1 mm D, 65 cm 1F RG 1 mm D, 35 cm 4F FC 2 mm D -7 °C @ 0 cm, -5,3 °C @ 10 cm, -4,3 °C @ 20 cm, -2,3 °C @ 30 cm, -1,3 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 60 cm, -0,6 °C @ 80 cm, -0,5 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen stor temperaturgradient i øvre del av snødekket vil kunne føre til fortsatt utvikling av allerede eksisterende kantkornlag under skare.

ObsID: 259027

Indre Troms / Bardu

Snø

03.03.2021 kl. 16:19

830 moh

Nilsen@Forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Nilsen@Forsvaret

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hele siden i øst/sørøst utløst

ObsID: 259025

Indre Troms / Bardu

Snø

03.03.2021 kl. 10:47

654 moh

Hummel@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hummel@forsvaret

Vær

4 m/s fra NØ ↙ 80% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Tester

ECTN12@27cm Middels

CTE8@27cmQ2 Middels

Snødekke

Lett snøfokk 8 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S, SV

Snøprofil

27 cm 4F DF, 47 cm 1F RG, 2 cm K MFcr, 22 cm P MF M, 32 cm 4F FC/MF, 50 cm K/P- MF/MFpc -6,6 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -4,4 °C @ 20 cm, -3 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 100 cm, -0,3 °C @ 120 cm, -0,3 °C @ 140 cm, -0,3 °C @ 160 cm, -0,1 °C @ 180 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 259010

Indre Troms / Målselv

Snø

02.03.2021 kl. 18:47

505 moh

osilseth@forsvaret.no (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  osilseth@forsvaret.no Kommentar:  Et Q2-brudd mellom DF'en og RG/DF-BK’en som skjedde under spadetest.

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig Var primært det å få sjekket ut skredproblemet nedføyket svakt lag med nysnø og fersk fokksnø som var fokuset her.

Vær

Snø -3,2 °C 10 m/s fra V → 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Meget tydelig pålagring i østlige eksposisjoner

Stort snøfall Område: I denne fjellsiden

Tester

CTM12@120cmQ2 Middels

Snødekke

280 cm totalt Moderat snøfokk 15 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Over en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 500 moh

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ over 500 moh

Snøprofil

6 cm 4F DF M, 80 cm 1F RG/DFbk 1 mm/2 mm, 35 cm 4F RGxf 2 mm, 42 cm P RG 1 mm -4,2 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -3,4 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm, -2,8 °C @ 100 cm, -2,6 °C @ 120 cm, -2,5 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 258830

Indre Troms / Bardu

Snø

02.03.2021 kl. 10:42

641 moh

Nilsen@Forsvaret (***)

Vær

Snø 2,2 °C 5 m/s fra NV ↘ 95% skyer Mye snø og mye vind i går og idag.

Faretegn

Stort snøfall Mye snøtransport både i går og idag. Ansamling i sørlige hellinger.

Tester

ECTN30Q3 God

ECTX God

Skredaktivitet

2. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet SØ, S

Snøprofil

21 cm F PP, 43 cm 1F RG, 2 cm 1F FC/FCxr Øvre del, 2 cm I MFcr, 5 cm P RG, 2 cm K MFcr, 11 cm P RG, 2 cm K MFcr, 7 cm P RG, 1 cm K MFcr, 44 cm P MF/FCxr

ObsID: 258725

Indre Troms / Bardu

Snø

01.03.2021 kl. 10:14

313 moh

stisand@Forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  stisand@Forsvaret

Vær

Sludd fra SV ↗ 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mye vind i høyden, fra vest - sørvest. En del vindtransport ved, og over tregrensa.

Mye vann i snøen Lav temp, plussgrader. Våt snø som kommer ned. en del grunnvann som kommer opp enkelte steder.

Drønn i snøen Store områder som kollapser, sprekkene skyter ut opp til 50meter. Største området vi klarte å se var ca 50x50 meter som kollapset. Så dette over hele området Setermoen skytefelt mellom 200m og 320m. Var ikke høyere opp en dette. Kjørte snøscooter.

ObsID: 258637

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org