Snøskredvarsel for Indre Troms torsdag 25.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå skredterreng. Store naturlig utløste skred kan gå på vedvarende svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan snødekket vil respondere på temperaturøkningen og nedbøren som er meldt. Under mildværsgrensen så vil snødekket trolig svekkes og vi forventer naturlig utløste skred. Det ligger flere lag med kantkorn i snødekket under hard fokksnø, i høyden vil det fortsatt være mulig å løse ut skred for en enkelt skiløper der snødekket er tynt og/eller mykt. Nedbør og vind gjør at det vil legge seg opp enkelte nysnøflak i leområder. Gunstig temperatur gjør at nysnøflakene vil stabilisere seg raskt. Det vil kunne løsne enkelte våte løssnøskred i bratte heng.
Snøoverflaten er preget av kraftig vind fra forskjellige retninger den siste tiden. På rygger og vindutsatte formasjoner er det enten avblåst ned til stein og skare, eller hard fokksnø. I beskyttede formasjoner, spesielt mot N og Ø ligger det litt myk fokksnø over hardere snø.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller i snødekket. Dette finnes enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen.
6 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-13 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-5 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i sørvest. Litt lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Balsfjord

Snø

25.02.2021 kl. 12:58

586 moh

Håvardsjursen (Ukjent)

Vær

Sludd 2 °C 10 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Kast på 10 m/s på toppen, ellers rolig

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ikke så veldig mye vann i snøen, men relativt våt snø likevel

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange drønn når stor gruppe dundret ovet

Skredaktivitet

25. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 257837

Indre Troms / Balsfjord

Snø

25.02.2021 kl. 12:57

592 moh

signepias@gmail.com (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  signepias@gmail.com Kommentar:  På vei opp igjennom skogen

Vær

Regn 2 °C 10 m/s fra S ↑ 100% skyer Slik var været på toppen.

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Litt våt løssnø på toppen. Hard og myk fokksnø under.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Litt vann i snøen grunna regn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange drønn når stor gruppe gikk over

Skredaktivitet

25. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 257840

Indre Troms / Balsfjord

Snø

25.02.2021 kl. 12:57

591 moh

Stig Mykløen (Ukjent)

Vær

Regn 2 °C 10 m/s fra S ↑ 100% skyer Vindkast på toppen. Lite vind nede i skogen

Snødekke

5 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig Litt mjuk løssnø på toppen, myk og hard fokksnø under

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Litt vatn i snøven grunna regn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Regn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange drønn når stor gruppe gikk over

Skredaktivitet

25. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 257846

Indre Troms / Balsfjord

Snø

25.02.2021 kl. 12:57

592 moh

Filipeng (Ukjent)

Vær

Regn 2 °C fra SV ↗

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Regn

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Litt vann pga regn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange drønn når stor gruppe gokk over

Skredaktivitet

25. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 257835

Indre Troms / Balsfjord

Snø

25.02.2021 kl. 12:56

592 moh

Fredrik@SBO (***)

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ikke enda veldi mye, og ikke alle plasser

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lit regn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange drønn da gruppa gikk frem

Skredaktivitet

25. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 257833

Indre Troms / Balsfjord

Snø

25.02.2021 kl. 12:00

344 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen Massivt drønn løst ut fra flatt terreng som forplantet seg langt ut til sidene sidene og opp i fjellsiden i Lille Russetind. Hørtes nesten som torden. Ingenting gikk ut, men det var allerede relativt ferske bruddkanter i fjellsiden lengre opp. Virker som det er ekstrem evne til propagering.

ObsID: 257892

Indre Troms / Målselv

Snø

23.02.2021 kl. 18:17

653 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser ECTP på kantkornlag
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser ECTP brudd i kantkornlag nederst og i svakt lag nedføyket ubunden snø øverst
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser kraftig vindpåvirket snødekke ca 600moh

Tester

ECTP14@17cmQ2 Middels Det er svake lag i fokksnøen ifa nedføyket løs ubunden snø og sjikt i fokksnøen

ECTP11@44cmQ2 Middels

Vær

Snø -1,5 °C 4 m/s 100% skyer

Snødekke

135 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 450 moh Vindpakket hard Snødekket er kraftig vindpåvirket over tregrensen. Store områder er avblåst, med mye stein og bare områder i eksponert terreng. Leheng har stor pålagring av snø i N-V-S eksposisjoner. Under tregrensen er snødekket moderat til kraftig vindpåvirket i eksponerte områder. Store områder med flakdannelse.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stabiliteten i snødekket er stedvis middels til dårlig i noen bratte heng. Det er svake lag i fokksnøen ifa nedføyket løs ubunden snø og svake sjikt i fokksnøen. I tillegg er det flere vedvarende svake lag med kantkorn i snødekket som kan gå til brudd ved liten/moderat tilleggsbelastning. Fjernutløsning av skred er mulig. Konservative valg er påkrevd for å unngå skredulykker. Det er ikke funnet rim i denne delen av regionen i dag. Bindingene i snødekket vil svekkes de neste 24-48 timer opp til ca 600moh grunnet høyere temperaturer og tildels betydelige mengder nedbør ifa regn under mildværsgrensen. I høyden vil det komme betydelige mengder nedbør ifa snø og moderat til kraftig vind fra S-SV. Det vil føre til moderat til kraftig pålagring av snø og flakdannelse i NV-N-NØ-Ø eksposisjoner. Forventes dannelse av svake lag i fokksnøen de neste 2-3 døgn. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Drønn i snøen Drønn i snøen rett over tregrensen i dette området

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh svakt lag med kantkorn over skare

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, S, SV, V, NV over 400 moh Det finnes svake lag i fokksnøen ifa nedføyket løs ubunden snø og svake sjikt i fokksnøen

Skredaktivitet

23. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss i dag

Snøprofil

15 cm P RG 1 mm D, 5 cm 4F DF 1 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm D, 24 cm P MF D, 1 cm K IF D, 18 cm 1F/4F-1F FC/FCxr 2 mm/1 mm D, 58 cm K MF D -3 °C @ 0 cm, -5,9 °C @ 10 cm, -5,5 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -2,6 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 130 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 257482

Indre Troms / Bardu

Snø

23.02.2021 kl. 13:02

552 moh

Jostein@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jostein@forsvaret Kommentar:  Avblåste, mye berg i dagen. Oppsamling av snø i lesider
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jostein@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jostein@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jostein@forsvaret Kommentar:  Skarelag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jostein@forsvaret Kommentar:  Fasetter, enkelte beger. Noe avrundet ?
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  Jostein@forsvaret Kommentar:  Storala sett fra vest
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTN God

Vær

Ikke nedbør -10 °C 4,8 m/s fra S ↑ 100% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Grense for lagdelt snø er på 250 moh Vindpakket hard Tørr I skogen på ca 250 meter begynner snøen å danne flak av fokksnø. Enkelte plasser er det blåst helt bort og blanke skarelag kan sees

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Slope 31 ° aspekt 355°

Snøprofil

6 cm K RGwp D, 4 cm P RG D, 53 cm K- RG D, 47 cm 1F RG D, 1 cm I MFcr D, 5 cm F FC/DHxr 2 mm/3 mm, 45 cm K MF D -10 °C @ 0 cm, -11,3 °C @ 10 cm, -11,3 °C @ 20 cm, -10,8 °C @ 40 cm, -10,3 °C @ 60 cm, -8,9 °C @ 80 cm, -7,3 °C @ 100 cm, -5,8 °C @ 110 cm, -5,6 °C @ 111 cm, -5,5 °C @ 120 cm, -4,3 °C @ 140 cm, -3 °C @ 160 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 257451

Indre Troms / Hattavarreaksla øst

Snø

23.02.2021 kl. 12:00

541 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Skredhendelse

23. feb 12:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Ø-vendt Skredet startet på 545 moh og sluttet på 499 moh Kantkornet snø under skarelag 50 cm høy og 50 m bred bruddkant Brattheng Fjernutløst av person med hund på trugetur Et skred 50×50 med to mindre skred 15×15 meter utløst samtidig med uberørte flatere områder i mellom. Antas utløst i kantkornlag med god propagerende evne. Ingen ble påvirket av skredene.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Fottur

ObsID: 257488

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org