Snøskredvarsel for Indre Troms tirsdag 23.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå skredterreng. Store skred kan gå på vedvarande svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

En enkelt person eller skuterfører kan løse ut store skred i alle himmelretninger, fjernutløsning er også mulig pga. vedvarende svake lag i snødekket. Hvor enkelt det er å påvirke de svake lagene er noe usikkert eller all vinden, og det kan være store lokale forskjeller. Mindre skred kan også løses ut i fersk fokksnø. Enkelte naturlig utløste skred kan fortsatt forekomme, for eksempel hvis det blir skavlbrudd eller i områder med plussgrader. Unngå skredterreng, også i skogen.
Det har vært lokalt sterk vind de siste dagene. På vindutsatte steder er det hard fokksnø eller avblåst til bakken. I skjerma områder er snøen mykere eller løs.
Lenger ned i snødekket finnes det vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller. Dette finnes enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen. Det finnes også nedføyket rim fra de siste dagene. Det har gått flere naturlig utløste skred på disse lagene flere steder i regionen. Faretegn som drønn har blitt observert i lengre tid.
Før vinden kom på fredag så var det utbredt med overflaterim. Disse kan ligge nedføyket og utgjøre et svakt lag enkelte steder.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-22 °C til -9 °C på 1100 moh.
Skyet.
Sørøstlig frisk bris om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørøst natt til tirsdag.
-19 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Målselv

Snø

23.02.2021 kl. 18:17

653 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser ECTP på kantkornlag
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser ECTP brudd i kantkornlag nederst og i svakt lag nedføyket ubunden snø øverst
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  mbie@obskorps Kommentar:  bildet viser kraftig vindpåvirket snødekke ca 600moh

Vær

Snø -1,5 °C 4 m/s 100% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Drønn i snøen rett over tregrensen i dette området

Tester

ECTP14@17cmQ2 Middels Det er svake lag i fokksnøen ifa nedføyket løs ubunden snø og sjikt i fokksnøen

ECTP11@44cmQ2 Middels

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stabiliteten i snødekket er stedvis middels til dårlig i noen bratte heng. Det er svake lag i fokksnøen ifa nedføyket løs ubunden snø og svake sjikt i fokksnøen. I tillegg er det flere vedvarende svake lag med kantkorn i snødekket som kan gå til brudd ved liten/moderat tilleggsbelastning. Fjernutløsning av skred er mulig. Konservative valg er påkrevd for å unngå skredulykker. Det er ikke funnet rim i denne delen av regionen i dag. Bindingene i snødekket vil svekkes de neste 24-48 timer opp til ca 600moh grunnet høyere temperaturer og tildels betydelige mengder nedbør ifa regn under mildværsgrensen. I høyden vil det komme betydelige mengder nedbør ifa snø og moderat til kraftig vind fra S-SV. Det vil føre til moderat til kraftig pålagring av snø og flakdannelse i NV-N-NØ-Ø eksposisjoner. Forventes dannelse av svake lag i fokksnøen de neste 2-3 døgn. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

135 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 450 moh Vindpakket hard Snødekket er kraftig vindpåvirket over tregrensen. Store områder er avblåst, med mye stein og bare områder i eksponert terreng. Leheng har stor pålagring av snø i N-V-S eksposisjoner. Under tregrensen er snødekket moderat til kraftig vindpåvirket i eksponerte områder. Store områder med flakdannelse.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh svakt lag med kantkorn over skare

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, S, SV, V, NV over 400 moh Det finnes svake lag i fokksnøen ifa nedføyket løs ubunden snø og svake sjikt i fokksnøen

Skredaktivitet

23. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss i dag

Snøprofil

15 cm P RG 1 mm D, 5 cm 4F DF 1 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm D, 24 cm P MF D, 1 cm K IF D, 18 cm 1F/4F-1F FC/FCxr 2 mm/1 mm D, 58 cm K MF D -3 °C @ 0 cm, -5,9 °C @ 10 cm, -5,5 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -2,6 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 130 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 257482

Indre Troms / Bardu

Snø

23.02.2021 kl. 13:02

552 moh

Jostein@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jostein@forsvaret Kommentar:  Avblåste, mye berg i dagen. Oppsamling av snø i lesider
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jostein@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jostein@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jostein@forsvaret Kommentar:  Skarelag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jostein@forsvaret Kommentar:  Fasetter, enkelte beger. Noe avrundet ?
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  Jostein@forsvaret Kommentar:  Storala sett fra vest
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -10 °C 4,8 m/s fra S ↑ 100% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

CTN God

Snødekke

Ikke snøfokk Grense for lagdelt snø er på 250 moh Vindpakket hard Tørr I skogen på ca 250 meter begynner snøen å danne flak av fokksnø. Enkelte plasser er det blåst helt bort og blanke skarelag kan sees

Notater

Slope 31 ° aspekt 355°

Snøprofil

6 cm K RGwp D, 4 cm P RG D, 53 cm K- RG D, 47 cm 1F RG D, 1 cm I MFcr D, 5 cm F FC/DHxr 2 mm/3 mm, 45 cm K MF D -10 °C @ 0 cm, -11,3 °C @ 10 cm, -11,3 °C @ 20 cm, -10,8 °C @ 40 cm, -10,3 °C @ 60 cm, -8,9 °C @ 80 cm, -7,3 °C @ 100 cm, -5,8 °C @ 110 cm, -5,6 °C @ 111 cm, -5,5 °C @ 120 cm, -4,3 °C @ 140 cm, -3 °C @ 160 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 257451

Indre Troms / Hattavarreaksla øst

Snø

23.02.2021 kl. 12:00

541 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Skredhendelse

23. feb 12:00 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst Ø-vendt Skredet startet på 545 moh og sluttet på 499 moh Kantkornet snø under skarelag 50 cm høy og 50 m bred bruddkant Brattheng Fjernutløst av person med hund på trugetur Et skred 50×50 med to mindre skred 15×15 meter utløst samtidig med uberørte flatere områder i mellom. Antas utløst i kantkornlag med god propagerende evne. Ingen ble påvirket av skredene.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Fottur

ObsID: 257488

Indre Troms / Balsfjord

Snø

20.02.2021 kl. 09:09

677 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS

Snødekke

Rimelig vindherja snødekke etter vinden i går. Ingen synlig spindrift i dag, i motsetning til gårsdagens ganske heftige spindrift.

ObsID: 256722

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org