Snøskredvarsel for Indre Troms lørdag 20.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå skredterreng. Store skred kan gå på vedvarande svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Store skred kan gå på vedvarande svake lag. Naturlege skred kan gå der vinden laster snø inn i leheng, i hovudsak mot nord og vest. Personar eller skuterar kan løyse ut skred i alle himmelretningar, også frå avstand. I tillegg kan skred løysast ut i nyleg vindtransportert snø. Unngå skredterreng, også i skogen.
Frå fredag har det vore lokalt sterk vind. Snøen er derfor vindpåverka i ulik grad innad i regionen. Fleire stadar vil snøen vere vindpakka hard, medan andre stadar er den mjukare og laus. Før vindauka var det rim på snøoverflata.
Lengre ned i snødekket er det fleire vedvarande svake lag av kantkorn og delvis begerkrystallar. Dette er både ved bakken, i samband med skare, eller i lag under fokksnøen. Den siste tida, særleg førre helg men også fredag, har det gått naturleg utløyste skred av varierande storleik på desse laga. Det er også observert drønn mange stadar.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-21 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Sørøstlig liten til stiv kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-21 °C til -13 °C på 1100 moh.
Skyet.
Perioder med sørøstlig stiv og lokalt sterk kuling med kraftige vindkast i utsatte områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Balsfjord

Snø

20.02.2021 kl. 09:09

677 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS

Snødekke

Rimelig vindherja snødekke etter vinden i går. Ingen synlig spindrift i dag, i motsetning til gårsdagens ganske heftige spindrift.

ObsID: 256722

Indre Troms / Bardu

Snø

19.02.2021 kl. 20:34

505 moh

mortenh@obskorps (*****)

Snødekke

Moderat snøfokk

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra SØ ↖

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Moderat vindtransport.

ObsID: 256674

Indre Troms / Balsfjord

Snø

19.02.2021 kl. 14:43

530 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Moderat snøfokk 3 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Vindtransportert relativt ny snø over gammel omvandlet fragmentert snøpakke. Mye fasetter i den gamle snøpakka.

Vær

Snø -6 °C 10 m/s fra NØ ↙ 100% skyer

Tester

CTE10@50cmQ1 Dårlig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Pågående sterk (på utsatte steder) øst nordøst vind

Skredfarevurdering

3 Betydelig Pågående vind fra øst nordøst kombinert med mye løssnø i fjellet kan gi skred fokksnøflak i leområder i fjellet og i øvre del av bratt skogsterreng. Utbredt kantkorndannelse i det gale snødeklet kan gi store skred i alle himmelretninger, men størst skred og størst risiko der det akkumulerer fokksnø. Fjernutløsning mulig Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut S, SV, V over 300 moh

Snøprofil

10 cm F DF D, 40 cm 1F RG D, 10 cm F DHcp 4 mm D, 50 cm P MFcr D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 256610

Indre Troms / Bardu

Snø

19.02.2021 kl. 13:26

790 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mortenh@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Mye løssnø i skogen. Over skoggrensa er det vekslende mellom løssnø og lett vindpakket snø. Veldig fin kjøring i skogen, snøen har bundet seg noe så det var ikke så mye hai (greiner og trestammer) som for en uke siden.

Vær

Ikke nedbør -9,6 °C 2 m/s fra SØ ↖ 5% skyer Det har blåst kuling fra SØ. Denne vindretningen tar hardt i deler av Bardu, særlig rundt Setermoen.

Tester

ECTX Middels

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fortsatt generelt ustabile forhold grunnet vedvarende svakt kantkornlag under skare. Det er fortsatt temperaturgradient nok til at dette kan fortsette å utvikle seg i negativ retning. Deler av varslingsregionen er utsatt for vindretningen (SØ) som har blåst siste 24 timer og fortsetter å blåse. Dette gjør at det i noen bratte leheng vil være fare for flakskred som følge av nedføyket nysnø. De ustabile fokksnøflakene vil stabilisere seg når vinden gir seg over helga. Varslet faregrad er riktig

Notater

Flott obstur til Vesleala. Gikk opp til 800moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 300 moh Det har blåst hardt fra SØ de siste 24 timene. Det er observert til dels kraftig vindtransport i fjellene rundt Setermoen. Det er meldt fortsatt kraftig vind de neste 24-48 timene.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm 1F RG 0 mm, 19 cm 4F DF 1 mm, 20 cm 1F RG 0 mm, 1 cm K MFcr, 3 cm F FC/DH 1 mm/2 mm, 13 cm 1F FC/MF 1 mm/1 mm, 33 cm K MF -8,3 °C @ 0 cm, -9,1 °C @ 10 cm, -6,9 °C @ 20 cm, -3,2 °C @ 40 cm, -2 °C @ 60 cm, -1,3 °C @ 80 cm, -0,7 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 256574

Indre Troms / Målselv

Snø

19.02.2021 kl. 09:46

389 moh

hamillom@forsvaret (***)

Snødekke

Kraftig snøfokk Ikke snø Kraftig snøfokk i på E6 ogngenerelt på fjellet i omr Målselv Takelvdalen/Blåtind/Mauken.

Vær

fra Ø ←

ObsID: 256482

Indre Troms / Målselv

Snø

18.02.2021 kl. 16:05

210 moh

Salop (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salop

Snødekke

47 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Homogent snødekke over 7 cm svakt (kantkorna) lag mot terrengoverflate.

Vær

14 °C 0 m/s Lite vindeksponert område. Kaldt, klart og vindstille ved obstidspunkt. Slikt har det vært siste 3-4 døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

ObsID: 256412

Indre Troms / Målselv

Snø

18.02.2021 kl. 08:30

827 moh

Christian S. (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Christian S.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Christian S.

Skredhendelse

18. feb 08:30 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt 30 m bred bruddkant Brattheng

Vær

Ikke nedbør -20 °C 10 m/s fra SØ ↖ Mye vind fra Øst-sør øst. Lett skydekket.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden

ObsID: 256455

Indre Troms / Målselv

Snø

17.02.2021 kl. 15:30

676 moh

Grønskag (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Grønskag
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Grønskag

Skredhendelse

15. feb 00:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1202 moh og sluttet på 990 moh Brattheng Vet ikke når skredet gikk.

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra SØ ↖

ObsID: 256559

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org