Snøskredvarsel for Indre Troms torsdag 18.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå skredterreng. Store skred kan gå på vedvarande svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Store skred kan vere lette å løyse ut eller fjernutløysast på vedvarande svake lag. Skred kan gå i dei fleste himmelretningar og bli overraskande store. I tillegg kan skred løysast ut i nyleg vindtransportert snø utover ettermiddagen. Unngå skredterreng, også i skogen.
Mykje nysnø og periodevis kraftig vind i helga har påverka snøoverflata. Over tregrensa er det vindpåverka snø, medan det i skogen og skjerma terrengformasjonar framleis er mykje laussnø.
Lengre ned i snødekket er det fleire vedvarande svake lag av kantkorn og delvis begerkrystallar. Dette er både ved bakken, i samband med skare, eller i lag under fokksnøen. Den siste tida, særleg i helga, har det gått naturleg utløyste skred av varierande storleik som følgje av påverknad av desse laga. Det er også observert drønn mange stadar.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-18 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-25 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Målselv

Snø

18.02.2021 kl. 16:05

210 moh

Salop (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salop

Vær

14 °C 0 m/s Lite vindeksponert område. Kaldt, klart og vindstille ved obstidspunkt. Slikt har det vært siste 3-4 døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

47 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Homogent snødekke over 7 cm svakt (kantkorna) lag mot terrengoverflate.

Snøprofil

ObsID: 256412

Indre Troms / Målselv

Snø

18.02.2021 kl. 08:30

827 moh

Christian S. (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Christian S.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Christian S.

Vær

Ikke nedbør -20 °C 10 m/s fra SØ ↖ Mye vind fra Øst-sør øst. Lett skydekket.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden

Skredhendelse

18. feb 08:30 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt 30 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 256455

Indre Troms / Målselv

Snø

17.02.2021 kl. 15:30

676 moh

Grønskag (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Grønskag
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Grønskag

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra SØ ↖

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredhendelse

15. feb 00:00 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1202 moh og sluttet på 990 moh Brattheng Vet ikke når skredet gikk.

ObsID: 256559

Indre Troms / Bardu

Snø

15.02.2021 kl. 11:59

636 moh

Morten@forsvaret (***)

Skredaktivitet

15. feb. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Under 500 moh Lite naturlig utløst skred under skoggrensen.

ObsID: 255710

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org