Snøskredvarsel for Indre Troms onsdag 17.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Svak snø nede i snødekket kan føre til store skred. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Været roer seg, men siden det er vedvarende svake lag under den ferske snøen kan det fortsatt være lett å løse ut skred. På grunn av disse vedvarende svake lagene som kan forplante seg langt, kan skred bli store og fjernutløses fra avstand. Vær obs på at det kan gå skred også i skogen, og at selv små skred kan få store konsekvenser i nærhet av trær og andre terrengfeller.
Bygevær i første halvparten av februar har lokalt gitt mye snø, men det er store lokale variasjoner i regionen. Mest snø virker ha kommet nord i regionen. Vind fra nordvest har flyttet nysnøen inn i leheng og dannet fokksnøflak. I skogen og i lune formasjoner er snøen mykere.
Snødekket er komplekst med flere overlappende svake lag. Under kuldeperiodene i januar dannet det seg et kantkornlag høyt i snødekket. Dette laget kan være tykt og består av godt utviklete kantkorn. Laget med kantkorn ligger noen steder over fokksnø, og andre steder rett over skarelaget som ble dannet i slutten av desember. Under dette skarelaget ligger det det også et potent og velutviklet lag av kantkorn og begerkrystaller. Under skoggrensen finnes et utbredt, tykt lag med begerkrystaller.
Søndag rapportertes det om flere middels store skred i vestvendt terreng på Kopparskardtinden ved Atlevatnet. Lørdag ble det meldt om skredaktivitet rundt Setermoen, men størrelse og høydenivå er ukjent.
De siste dagene er det observert drønn fra snødekket flere steder i fjella omkring Setermoen.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-16 °C til -8 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-18 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Målselv

Snø

17.02.2021 kl. 15:30

676 moh

Grønskag (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Grønskag
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Grønskag

Skredhendelse

15. feb 00:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 1202 moh og sluttet på 990 moh Brattheng Vet ikke når skredet gikk.

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra SØ ↖

ObsID: 256559

Indre Troms / Bardu

Snø

15.02.2021 kl. 11:59

636 moh

Morten@forsvaret (***)

Skredaktivitet

15. feb. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Under 500 moh Lite naturlig utløst skred under skoggrensen.

ObsID: 255710

Indre Troms / Bardu

Snø

14.02.2021 kl. 23:26

105 moh

stisand@Forsvaret (***)

Faretegn

Drønn i snøen Store drønn i snøen under tregrensa. Flere steder. Områder på ca 10x10meter som kollapser. Gikk til fots.

ObsID: 255530

Indre Troms / Bardu

Snø

14.02.2021 kl. 16:44

781 moh

perheimdal (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  perheimdal

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø

ObsID: 255464

Indre Troms / Bardu

Snø

14.02.2021 kl. 14:02

637 moh

Morten@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Morten@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-8 °C 100% skyer

Tester

CTH21@100cmQ2

CTM12@44cmQ2

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Notater

Lite tydelig kantkornlag, løsner heller på nedføyket nysnø. Kantkornlag finnes i mindre oppbygget stadie lengre ned i snødekket.

Snøprofil

20 cm F PP/DF, 24 cm 1F RG/RGwp, 2 cm I MFcr, 10 cm K MF, 44 cm 1F MF/FC, 1 cm I MFcr, 100 cm K MF/MFpc 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 255709

Indre Troms / BARDU

Snø

14.02.2021 kl. 12:04

608 moh

Sven-Are (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skogsgrensa. Halvåpent område. Ca 20 grader helning. Fokksnølag under nysnøen, oppå 30cm kantkornet snø.

ObsID: 255391

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org