Snøskredvarsel for Indre Troms tirsdag 16.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Vedvarende svake kan føre til store skred. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan være lett å løse ut skred, og skred kan fjernutløses fra avstand. Det har vært stor pålagring av snø i leheng den siste tiden, og den vindtransporterte snøen ligger mange steder over et vedvarende svakt lag av kantkorn. På grunn av disse varende svake lagene som kan forplante seg langt, kan skred bli store. Vær obs på at det kan gå skred også i skogen, og at selv små skred kan få store konsekvenser i nærhet av trær og andre terrengfeller.
Bygevær siste dagene har lokalt gitt opp mye snø, men det er store lokale variasjoner i regionen. Mest snø virker ha kommet i nord. Vind fra nordvest har flyttet nysnøen inn i leheng og dannet fokksnøflak. I skogen og i lune formasjoner er snøen mykere.
Snødekket er lagdelt med flere vedvarende svake lag. Mest utbredt er et godt utviklet kantkornlag over og under et tynt skarelag. Det er også observert kantkornlag under den ferskere fokksnøen. Kantkornlaget under skaren er velutviklet og har stor utbredelse.
Søndag rapportertes det om flere middels store skred i vestvendt terreng på Kopparskardtinden ved Atlevatnet. Lørdag ble det meldt om skredaktivitet rundt Setermoen, men størrelse og høydenivå er ukjent.
De siste dagene er det observert drønn fra snødekket flere steder i fjella omkring Setermoen.
2 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til stille/svak vind fra øst om ettermiddagen.
-9 °C til -5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-16 °C til -8 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

15.02.2021 kl. 11:59

636 moh

Morten@forsvaret (***)

Skredaktivitet

15. feb. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Under 500 moh Lite naturlig utløst skred under skoggrensen.

ObsID: 255710

Indre Troms / Bardu

Snø

14.02.2021 kl. 23:26

105 moh

stisand@Forsvaret (***)

Faretegn

Drønn i snøen Store drønn i snøen under tregrensa. Flere steder. Områder på ca 10x10meter som kollapser. Gikk til fots.

ObsID: 255530

Indre Troms / Bardu

Snø

14.02.2021 kl. 16:44

781 moh

perheimdal (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  perheimdal

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø

ObsID: 255464

Indre Troms / Bardu

Snø

14.02.2021 kl. 14:02

637 moh

Morten@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Morten@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Vær

-8 °C 100% skyer

Notater

Lite tydelig kantkornlag, løsner heller på nedføyket nysnø. Kantkornlag finnes i mindre oppbygget stadie lengre ned i snødekket.

Tester

CTH21@100cmQ2

CTM12@44cmQ2

Snøprofil

20 cm F PP/DF, 24 cm 1F RG/RGwp, 2 cm I MFcr, 10 cm K MF, 44 cm 1F MF/FC, 1 cm I MFcr, 100 cm K MF/MFpc 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 255709

Indre Troms / BARDU

Snø

14.02.2021 kl. 12:04

608 moh

Sven-Are (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skogsgrensa. Halvåpent område. Ca 20 grader helning. Fokksnølag under nysnøen, oppå 30cm kantkornet snø.

ObsID: 255391

Indre Troms / Bardu

Snø

13.02.2021 kl. 12:41

578 moh

Mathias@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Mathias@forsvaret
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Mathias@forsvaret Kommentar:  Store beger og kantkorn krystaller ved bakken.

Tester

CTM14@40cmQ2 Dårlig Bryt i ulike lag i nysnøen, små sjiktoverganger

ECTP10@20cmQ2 Dårlig

Faretegn

Ferske sprekker Skytende sprekker ved tregrensa

Drønn i snøen

Notater

Test: RB3@60 Q2 Gjorde nokre testar lenger ned i tregrensa der snøen akkurat byrja å flaka seg og der det mangla såle på snøen. Det var utslaga mykje verre med ETPV og RB1. Då gjekk brotet i beger/kantkorn laget i botn av snødekket. Gjekk på terrengfaktoren heile vegen opp, då snødekket fremstod veldig ustabilt.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Svært lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S mellom 700 moh og 300 moh

Snøprofil

60 cm F/ F-4F PP/DF, 1 cm F FC 0 mm, 3 cm K MFcr, 16 cm F DH/FC 2 mm/2 mm -8,8 °C @ 0 cm, -7,4 °C @ 10 cm, -5,4 °C @ 20 cm, -3,6 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 60 cm, -1 °C @ 64 cm, -0,6 °C @ 80 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 255126

Indre Troms / Bardu

Snø

13.02.2021 kl. 12:36

521 moh

Georg@rkh-skredgruppe (***)

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

ObsID: 255125

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org