Snøskredvarsel for Indre Troms fredag 12.02.2021

4
Stor
Publisert:

Stor snøskredfare. Store naturlige skred ventes. Unngå skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Store nedbørsmengder i kombinasjon med sterk vind fra sørvest til nordvest vil gi stor pålagring i leområden. Store naturlige skred ventes. Det finnes flere vedvarende svake lag i snødekket som vil svekkes av pålagringen, fjernutløsing er sannsynlig. Områder der bygene treffer og der det har kommet mest snø de siste dagene er mest utsatt.
Snøbyger siste døgn har gitt påfyll av nysnø, men det er store lokale variasjoner i regionen. Vind fra nordvest har flyttet nysnøen inn i leheng og dannet fokksnøflak. I skogen og i lune formasjoner er snøen ubunden. Før den siste snøen var det mest fokksnø i skjermede vest- og nordvendte leområder.
Det finnes flere svake lag av kantkorn i snødekket, både under den ferske fokksnøen, under eldre fokksnøflak og i forbindelse med skarelag. Det er stor usikkerhet knyttet til utbredelsen av kantkornlaget under den ferske fokksnøen. Kantkornlaget under skaren er derimot velutviklet og har stor utbredelse. Stabilitetstester viser god evne til bruddforplantning.
Tirsdag er det rapportert om noen store naturlig utløst skred i øst og sørvendt himmelretning i Tamok.
I helgen ble det rapportert drønn og fersk vindtransportert snø flere steder i regionen.
5 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-14 °C til -10 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til sterk kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-12 °C til -6 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

12.02.2021 kl. 13:30

329 moh

mortenh@obskorps (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Flere drønn i snøen rundt 330-360moh. Brudd i kantkornlag.

ObsID: 254962

Indre Troms / Bardu

Snø

12.02.2021 kl. 13:30

329 moh

mortenh@obskorps (*****)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 256506

Indre Troms / Bardu

Snø

12.02.2021 kl. 13:16

539 moh

mortenh@obskorps (*****)

Snødekke

Moderat snøfokk 30 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye tørr løssnø etter siste 48 timers bygevær. I skogen er det ikke hold i snøen som ligger dypere slik at man må være forsiktig med kvist og trær som ligger like under overflaten når man er på ski.

Tester

ECTPV@62cmQ3 Dårlig Brudd i lag med store begerkrystaller under saging av blokken.

Notater

Obstur til Velseala. Gikk ikke høyere enn til skoggrensa grunnet pågående vind og tett snøvær. Det virket som det blåste hardere høyere opp så det er trolig betydelig mer vindtransport i høyden.

Vær

Snø -5 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Tette snøbyger hele dagen.

Skredfarevurdering

4 Stor Generelt meget ustabile forhold grunnet vedvarende svakt lag og pågående bygevær med kraftig nedbør og vind. All ferdsel i skredterreng er forbundet med livsfare nå. Skredfaren vil øke så lenge bygeværet vedvarer. Deretter vil skredfaren gå sakte nedover men grunnet det vedvarende svake laget vil det være ustabilt i mange heng i lang tid. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Snøprofil

16 cm F PP, 20 cm F DF, 22 cm P RG, 3 cm K MFcr, 9 cm F DH 3 mm, 10 cm P FC/MF -5,2 °C @ 0 cm, -4,8 °C @ 10 cm, -4,5 °C @ 20 cm, -3 °C @ 40 cm, -2 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254952

Indre Troms / Bardu

Snø

11.02.2021 kl. 12:04

472 moh

Mkorsvoll (Ukjent)

Vær

Snø

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sprekker etter srønn

Snødekke

Moderat snøfokk 50 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 254816

Indre Troms / Bardu / Indre Troms

Snø

10.02.2021 kl. 12:00

878 moh

Morten@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP8@35cmQ1

CTM15@35cmQ1

Vær

Snø 13 °C 3 m/s fra N ↓

Snøprofil

15 cm F PP, 20 cm 1F RG, 0,5 cm F PP, 2 cm I MFcr, 27,5 cm P/K- RGwp, 2 cm I MFcr, 110 cm P/K MF, 3 cm 4F FC 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 254818

Indre Troms / Balsfjord

Snø

09.02.2021 kl. 12:26

1355 moh

Marius (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Marius
ObsID: 254348

Indre Troms / Hattavarre, Tamok, Indre Troms

Snø

09.02.2021 kl. 11:09

1115 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Hattavarre østside
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Hattavarre sørside
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Hattavarre sørside
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Hattavarre sørside
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Hattavarre sørside
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Hattavarre sørside

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, S. Over 1100 moh Observert selvutløst flakskred både mot øst og sør, se bilder

ObsID: 254338

Indre Troms / Balsfjord

Snø

09.02.2021 kl. 10:53

1323 moh

Marius (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Marius Kommentar:  300-400m bredt skred i hattavarre
ObsID: 254335

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org