Snøskredvarsel for Indre Troms torsdag 11.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Hold avstand til bratte områder med fokksnø. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Bygeværet fortsetter og den ustabile situasjonen vedvarer pga svake lag i snødekket. Snødekket er komplekst, med flere svake lag og store lokale forskjeller. Det er lett for en skiløper å løse ut middels store skred i den ferske fokksnøen og naturlige utløst flakskred er mulig der det kommer mye nedbør utover kvelden og natten. Vær spesielt oppmerksom i områder der fokksnøen ligger på et svakt lag av kantkorn. Vedvarende svake lag dypere i snødekket kan påvirkes der flakene er tynne og/eller myke og i slik område kan skredene bli store. Områder der bygene treffer og der det har kommet mest snø de siste dagene er mest utsatt.
Snøbyger siste døgn har gitt et lite påfyll av nysnø, men det er store lokale variasjoner i regionen. Vind fra nordvest har flyttet nysnøen inn i leheng og dannet fokksnøflak. I skogen og i lune formasjoner er snøen ubunden. Før den siste snøen var det mest fokksnø i skjermede vest- og nordvendte leområder.
Det finnes flere svake lag av kantkorn i snødekket, både under den ferske fokksnøen, under eldre fokksnøflak og i forbindelse med skarelag. Det er stor usikkerhet knyttet til utbredelsen av kantkornlaget under den ferske fokksnøen. Kantkornlaget under skaren er derimot velutviklet og har stor utbredelse. Stabilitetstester viser god evne til bruddforplantning.
Tirsdag er det rapportert om noen store naturlig utløst skred i øst og sørvendt himmelretning i Tamok.
I helgen ble det rapportert drønn og fersk vindtransportert snø flere steder i regionen.
7 - 12 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-17 °C til -12 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-14 °C til -10 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / Bardu

Snø

11.02.2021 kl. 12:04

472 moh

Mkorsvoll (Ukjent)

Snødekke

Moderat snøfokk 50 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Snø

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sprekker etter srønn

ObsID: 254816

Indre Troms / Bardu / Indre Troms

Snø

10.02.2021 kl. 12:00

878 moh

Morten@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 13 °C 3 m/s fra N ↓

Tester

ECTP8@35cmQ1

CTM15@35cmQ1

Snøprofil

15 cm F PP, 20 cm 1F RG, 0,5 cm F PP, 2 cm I MFcr, 27,5 cm P/K- RGwp, 2 cm I MFcr, 110 cm P/K MF, 3 cm 4F FC 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 254818

Indre Troms / Balsfjord

Snø

09.02.2021 kl. 12:26

1355 moh

Marius (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Marius
ObsID: 254348

Indre Troms / Hattavarre, Tamok, Indre Troms

Snø

09.02.2021 kl. 11:09

1115 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Hattavarre østside
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Hattavarre sørside
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Hattavarre sørside
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Hattavarre sørside
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Hattavarre sørside
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Aadne@ObsKorps Kommentar:  Hattavarre sørside

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, S. Over 1100 moh Observert selvutløst flakskred både mot øst og sør, se bilder

ObsID: 254338

Indre Troms / Balsfjord

Snø

09.02.2021 kl. 10:53

1323 moh

Marius (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Marius Kommentar:  300-400m bredt skred i hattavarre
ObsID: 254335

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org